Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Mari

Ερώτηση για άδεια βαψίματος κτιρίου με χρήση σκαλωσιάς

Recommended Posts

Θέλω να ρωτήσω πως αντιμετωπίζετε το εξής θέμα γιατί έχω πάρει αντικρουόμενες απόψεις.

 

Οικοδομή στην οποία υπάρχει επιθυμία για εργασίες επισκευής επιχρισμάτων και εξωτερικούς χρωματισμούς συνολικά σε όλη την οικοδομή με χρήση ικριωμάτων.

Θα πρέπει να βγει ΕΕΜΚ με όλα όσα αυτή προβλέπει. Επιπλέον το κτίριο βρίσκεται σε παραδοσιακό τμήμα οπότε θα πάει και συμβούλιο. Καλώς μέχρι εδώ.

Το ερώτημα είναι τι γίνεται με τις αυθαίρετες κατασκευές που υπάρχουν στο κτίριο?

Προσωπικά θεωρώ ότι εφόσον θα εκδοθεί μια άδεια που αφορά το σύνολο του ακινήτου και όχι οριζόντια ιδιοκτησία θα πρέπει να είναι όλες ρυθμισμένες αλλά φυσικά αντιλαμβάνεστε τι προβλήματα δημιουργεί αυτό.

Διότι η πλειοψηφία μπορεί μέσω της γενικής συνέλευσης να δώσει εντολή για την ΕΕΜΚ αλλά πως μπορείς να υποχρεώσεις και τον τελευταίο ιδιοκτήτη να τακτοποιήσει τα αυθαίρετά του;

Και αν δε γίνει ποιος παίρνει την ευθύνη;

 

Θα ήθελα τις απόψεις σας

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τα στοιχεία που προσκομίζονται για την ΕΕΜΚ είναι συγκεκριμένα.

Πού ζητείται ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών?

Τη ζητάει η ΥΔΟΜ?

Αν ναι, πού το στηρίζει?

Αν όχι, γιατί ανοίγουμε θέμα?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καταρχάς ζήταει τη δήλωση 4178 όταν υπάρχει (απόφαση για τη διαδικασία ΕΕΜΚ αρθρο 1 παρ.3η)

και επιπλεόν στο 2α αναφέρει ότι ΕΕΜΚ επιτρέπεται σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα ή που έχουν εξαιρεθεί από κατεδάφιση.

Edited by danaikaterina

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eμενα σε αδεια ΕΕΜΚ για ικριωματα στην Κεντρικη Πολεοδομια Θεσ/νικης μου ζητησαν υπ. δηλωση οτι δεν υπαρχουν αυθαιρετε κατασκευες στην οψη οπου θα στηθουν τα ικριωματα

Share this post


Link to post
Share on other sites
ΦΕΚ 2605/15-10-2013
Αριθ. οικ. 55174
Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά 
για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Ερ−
γασιών Μικρής Κλίμακας. 
Άρθρο 1
1. Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας 
χωρίς έκδοση άδειας δόμησης, εφόσον, με την επιφύ−
λαξη των οριζομένων στην παρ. 2 της παρούσας:
α) δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις,
(...)
α) Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δι−
καίωμα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία 
του, τα στοιχεία του ακινήτου καθώς και τα συνημμένα 
στοιχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα.
Στην αίτηση δηλώνεται υπεύθυνα από τον ιδιοκτήτη 
αν το κτίσμα, το γήπεδο, το οικόπεδο ή η διηρημένη 
ιδιοκτησία βρίσκεται σε εκτός ή εντός σχεδίου περιο−
χή ή εντός νομίμως υφιστάμενου οικισμού και ότι δεν 
εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις της παρ. 1 
του παρόντος άρθρου.
β) Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλο−
γικών οργάνων (δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κτλ) όπου 
αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, κατά 
περίπτωση.
γ) Τεχνική Έκθεση Μηχανικού στην οποία περιγρά−
φεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, το κτίσμα καθώς και 
αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτά. 
Την Τεχνική Έκθεση συνοδεύουν σκαριφήματα ή σχέ−
δια εφόσον απαιτούνται για να τεκμηριωθεί επαρκώς 
η τεχνική έκθεση.
 
Στο πίσω μέρος του εντύπου της ΥΔΟΜ υπογράφεται ότι
Με ατομική μου ευθύνη δηλώνω ότι τα ατομικά που στοιχεία είναι αληθή και ότι το ακίνητο μου είναι: (****)

Α. ΕΝΤΟΣ Σχεδίου δεν είναι στατικά επικίνδυνο και επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών με έκδοση εργασιών μικρής κλίμακας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 
Κατά τη γνώμη μου όπως είναι διατυπωμένη η απόφαση περί ΕΕΜΚ, η ΥΔΟΜ έχει έρεισμα να ζητήσει τη νομιμότητα κτιρίου, αφού αν υπάρχουν αυθαιρεσίες παραβιάζονται πολεοδομικές διατάξεις και σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 1 δεν θα μπορούσε να εκδοθεί η ΕΕΜΚ αν παραβιάζονται. 
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κι εγώ συμφωνώ 100% ότι γενικά για να εκδοθεί ΕΕΜΚ πρέπει να είναι όλα νόμιμα.

Σε περίπτωση πχ μονοκατοικίας οκ λες στον ιδιοκτήτη να τακτοποιήσει πρώτα και μετά εκδίδεις ΕΕΜΚ

Σε περίπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας τακτοποιείς τα της ιδιοκτησίας σου και λες δεν σε απασχολούν οι υπόλοιπες ιδιοκτησίες και τα κοινόχρηστα.

Στην περίπτωση όμως που οι εργασίες αφορούν τις κοινόχρηστες όψεις της οικοδομής πως μπορώ να πείσω όλους τους ιδιοκτήτες να τακτοποιήσουν?

Θα ήταν παράτυπο να έκανα μόνο μια δήλωση κοινοχρήστων (όχι ότι αυτό είναι εύκολο) και να μην ασχολιόμουν με τις αυθαιρεσίες των επιμέρους ιδιοκτησιών?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Στην περίπτωση όμως που οι εργασίες αφορούν τις κοινόχρηστες όψεις της οικοδομής πως μπορώ να πείσω όλους τους ιδιοκτήτες να τακτοποιήσουν?

Θα ήταν παράτυπο να έκανα μόνο μια δήλωση κοινοχρήστων (όχι ότι αυτό είναι εύκολο) και να μην ασχολιόμουν με τις αυθαιρεσίες των επιμέρους ιδιοκτησιών?

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, αποφασίζεται ότι θα γίνουν εργασίες επισκευής-χρωματισμών όψεων. Στην ίδια απόφαση θα συμφωνήσουν ότι θα τακτοποιηθούν όλες οι αλλαγές όψεων (αναλυτικός για μας με μια δήλωση). Συνήθως (εξαρτάται και από την κάθε Πολεοδομία δυστυχώς) ζητάνε τακτοποίηση όψεων. Αυτό είναι και το πιο λογικό και όχι να γίνει ρύθμιση σε κάθε αυθαιρεσία κάθε διαμερίσματος.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ.

Ας πουμε λοιπόν ότι αφήνουμε τις επιμέρους ιδιοκτησίες στην άκρη.

Θεωρείς ότι αρκεί η τακτοποίηση μόνο των όψεων και δεν χρείάζεται η τακτοποίηση τουλάχιστων όλων των κοινοχρήστων?

Δηλαδή αν έχω τμήματα στον ακάλυπτο ή σε ταράτσα που έκλεισαν, αλλαγή θέσης οικοδομής και άλλα τέτοια?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Προσωπικά συμφωνώ μαζί σου ότι απαιτείται και ακριβώς τον ίδιο έλεγχο θα έκανα (όψεις, περιτύπωμα κάλυψης οικοδομής κλπ).

Το τι  γίνεται στην πράξη το γνωρίζεις. Η συνέλευση θα επιλέξει το φτηνότερο συνεργείο και το φτηνότερο μηχανικό που θα αναλάβει την έκδοση ΕΕΜΚ. Σε πολλές περιπτώσεις συνεργεία (της συμφοράς) δεν βγάζουν καν ΕΕΜΚ.

Συνεπώς, κάποιος θα βρεθεί που δεν θα το κάνει με νόμιμο τρόπο και θα πάρει τη δουλειά. Το γεγονός ότι συντάσσουμε και υπογράφουμε τεχνική έκθεση για το ακίνητο,  μας καθιστά συνυπεύθυνους (λόγω συνυπογραφής ιδιοκτήτη πάνω στο έντυπο της ΕΕΜΚ). Πρακτικά σε οποιαδήποτε στραβή γίνει εμάς θα τρέχουν.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ.

Ας πουμε λοιπόν ότι αφήνουμε τις επιμέρους ιδιοκτησίες στην άκρη.

Θεωρείς ότι αρκεί η τακτοποίηση μόνο των όψεων και δεν χρείάζεται η τακτοποίηση τουλάχιστων όλων των κοινοχρήστων?

Δηλαδή αν έχω τμήματα στον ακάλυπτο ή σε ταράτσα που έκλεισαν, αλλαγή θέσης οικοδομής και άλλα τέτοια?

 

Με δεδομένο ότι δεν έχεις δικαίωμα να τακτοποιήσεις επιλεκτικά μερικές αυθαιρεσίες μιας ιδιοκτησίας και να αγνοήσεις άλλες, πιστεύω ότι πρέπει να τακτοποιήσεις όλες τις αυθαιρεσίες επί κοινοχρήστων. Επιπλέον, σκέψου ότι θα πρέπει να πάρεις υπεύθυνη δήλωση από τους ιδιοκτήτες (ή τον εξουσιοδοτημένο Διαχειριστή) που, μεταξύ των άλλων, θα αναφέρει ότι δεν υπάρχουν άλλες αυθαίρετες κατασκευές (στην συνιδιοκτησία των κοινοχρήστων χώρων που ρυθμίζεις).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.