Μετάβαση στο περιεχόμενο
dkailis

Οροι δόμησης οικισμών προ του 1923

Recommended Posts

Θα εκτιμούσα ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα επιτρεπόμενα μεγέθη σε οικισμό προ του 23 πριν από την εφαρμογή του 138Δ/81.

 

Αφορμή για την ερώτησή μου είναι μια οικοδομική άδεια η οποία εκδόθηκε το 1978 σε οικόπεδο εμβαδού 520 τμ εντος οικισμού προ 23, και η δόμηση που αναγράφεται στο στέλεχος ειναι 848,56 τμ.

Κατά τα λοιπά ο φάκελος έχει καταστραφεί και δεν μπορώ να αντλήσω πληροφορίες από τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας, γιαυτό και η ερώτηση :

 

Βάσει του 111Δ/1968 που θεωρώ ότι ίσχυε την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, πώς υπολογιζόταν ο Σ.Δ. (εάν μπορούμε να το πούμε έτσι) μιας και τα 848,56 τμ εγκεκριμένης δόμησης μου προκαλούν αίσθηση λόγω μεγέθους?

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

ΒΔ/15-6-68. (ΦΕΚ-111/Δ/68).

[ ΙΣΧΥΣΕ απο 2-7-68 και ΚΑΤΗΡΓΗΘΗ απο 25-7-79 ]

"Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των

οικοπέδων, των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως

υφισταμένων προ του έτους 1923 (23) οικισμών των στερουμένων

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου".

 

ΑΡΘΡΟΝ-2.

"Το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων των κειμένων

εντός των κατά το Αρθ-1 του παρόντος πόλεων, κωμών και

συνοικισμών ορίζεται εις 70% της επιφανείας".

Σ.Σ. Κατόπιν όμως της Παρ. 5 του Αρθ-72 του ΓΟΚ/73 δι'

ης ορίζεται ότι "αι διατάξεις των Αρθ-70 και Αρθ-71 του ΓΟΚ έχουν

εφαρμογήν και επί οικισμών χαρακτηριζομένων ως προϋφισταμένων

του 1923 και δομουμένων κατά το σύστημα των πτερύγων το ποσοστόν

καλύψεως ορίζεται εις 60%.

(Σ.Σ. Το άρθ.2 τίθεται ως ετροποποιήθη δια του ΠΔ/15-10-73

(ΦΕΚ-298/Δ/6-11-73) η ισχύς του οποίου άρχεται

μετά ένα μήνα από της δημοσιεύσεώς του).

 

ΑΡΘΡΟΝ-3.

"Ως οικοδομικόν σύστημα ορίζεται το των πτερύγων

επιτρεπομένης και της ελευθέρας τοποθετήσεως των κτιρίων εντός

του οικοπέδου με ελαχίστας αποστάσεις από των ορίων αυτού 2,50

μ., ή και του συνεχούς συστήματος".

(Σ.Σ. Το άρθ.3 τίθεται ως αντικατεστάθη δια του ΠΔ/15-10-73

(ΦΕΚ-298/Δ/6-11-73).

 

ΑΡΘΡΟΝ-4.

1. Ο μέγιστος αριθμός των υπέρ το έδαφος ορόφων και το

μέγιστον ύψος των οικοδομών, των ανεγειρομένων επί των

οικοπέδων, περί ων το άρθρον 1 του παρόντος ορίζεται αναλόγως

του πλάτους του προ αυτών κοινοχρήστου χώρου (οδού, πλατείας

κλπ.) ως ακολούθως:

α) Η κατασκευή μέχρι δύο (2) ορόφων κατά την πρόσοψιν

επιτρέπεται πάντοτε ασχέτως πλάτους οδού με μέγιστον ύψος

οικοδομής οκτώ ( 8] μέτρων. 'Οταν το πλάτος της οδού είναι

μεγαλύτερον των εξ (6) μέτρων αλλά μικρότερον των οκτώ ( 8

μέτρων, τότε κατασκευάζεται εις επί πλέον όροφος (τρίτος όροφος)

εν εσοχή από της προσόψεως (οικοδομικής γραμμής) και εις βάθος

σταθερόν δύο και ήμισυ (2,50) μέτρων από του υποκειμένου ορόφου.

β) Η κατασκευή τριών (3) ορόφων κατά την πρόσοψιν

επιτρέπεται δια πλάτος οδού οκτώ ( 8 ]μέτρων και άνω με μέγιστον

ύψος οικοδομής ένδεκα (11) μέτρων.

 

 

οπότε αν κάνουμε ένα χοντρικό υπολογισμό για το οικόπεδο η επιφάνεια που θα μπορούσε να δομήσει αν ο δρόμος ήταν από 6-8 μ είναι: (520Χ0.60Χ2 ΟΡΟΦΟΙ)+ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΣΟΧΗΣ=312Χ2+[(31,2Χ10,0)-(31,20Χ2.50)]=624+(312-78)=624+234=858 τμ. Πολύ κοντά στο νούμερο που αναφέρεις.Ανάλογα με την κάτοψη που ειχε επιλέξει ο μηχανικός για να εξαντλήσει τη κάλυψη θα προέκυπτε και η επιφάνεια εσοχής για τον επιπλέον όροφο. Στον παραπάνω ενδεικτικό υπολογισμό θεώρησα απλουστευμένα ενα ορθογώνιο με πλευρά 31,2χ10=312 μ (όσο η επιτρεπομενη καλυψη).

Edited by Pavlos33
  • Upvote 3

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Pavlos33 υπέρ αναλυτικός και σε ευχαριστώ!

+1

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα και από εμένα.

έχω περίπτωση αυθαιρέτου, που έγινε σε τρεις φάσεις , 1962 , 1967, 1970, περίπου. Δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις, σε οικισμό προ του 23, που οριοθετήθηκε το 87 και στερείται ακόμη και σήμερα εκγεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

πάει 4014, άρθ 26, παρ2 για έκδοση άδειας νομιμοποίησης.

δεν πάμε με το 181Δ γιατί ση μία πλευρά έχω απόσταση από πλαινό όριο minimum 1,00m.

θα πάω λοιπόν με τα παλιά, δηλ ΓΟΚ 55 και 111Δ/68.

1)έλα όμως που το άλλο τμήμα του κτιρίου είναι του 62. τί ίσχυε τότε. το ΝΔ 17.7/16/8/1923? εκεί όμως δεν αναφέρει όρους δόμησης

 

2)Επιπλέον, η πολεοδομία ζητάει φύτευση και επίσης να γράψω όρους δόμησης του τότε και του σήμερα στο Διάγραμμα Κάλυψης.

 

Ο μεν ΓΟΚ 55 έλεγε φύτευση στην πρασσιά, το τί είνια πρασσιά δεν έχω ξεκάθαρο,λαμβάνοντας υπόψη ότι το κτίριο από την μια κολλάει στο δρόμο, από την άλλη όχι, αλλά είναι γωνιακό, και μάλιστα έχει αποτμηθεί, υποθέτω άτυπα αφού δεν υάρχει σχέδιο η γωνία. που παίρνω πρασσιά.

Η πολεοδομία ζητάει υπολ φύτευσης - 2/3 υποχρεωτικού ακαλύπτου, και επίσης να γράψω όρους δόμσης του τότε και του σήμερα στο Διάγραμμα Κάλυψης.

Τους ρωτάω: αφού τα 2/3 τα λέει ο Κτιριοδομικός που βγήκε το 89, γιατί εγώ να τα λάβω υπόψην?

και αντε πες ότι τα λαμβάνω. οι τότε όροι δόμησης έλεγαν κάλυψη 70%, οι σημερινοί 60%. με ποιο από τα δύο θα υπολογίσω τα 2/3?

στο πρώτο ερώτημά μου η απάντηση είναι . θέλουμε 2/3, το λέει ο ΝΟΚ. στο δεύτερο, δεν πήρα απάντηση.

 

Έχει κανείς καμιά ιδέα- γνώμη-εμπειρία  - έμπνευση?

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Να τους πεις να διαβάσουν καλύτερα το ΝΟΚ. Η νομιμοποίηση γίνεται με το άρθρο 4 παρ 6 που λέει:

 

6. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση της άδειας δόμησης. Μετά την έκδοση ή αναθεώρηση της παραπάνω άδειας δόμησης, η κατασκευή παύει να είναι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα.

 

Αν λοιπόν νομιμοποιείς με τις τότε διατάξεις δεν ισχύουν αυτά που σου λένε!

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Manolis gon, ευχαριστω για την απαντηση σου. Δεν πρόλαβα να απαντησω νωρίτερα. Αυτό υποστήριξα, αλλα πλεον οι τυποι δεν παλευονται.

Εν τέλει για να μην πολυλογώ, παω με τα παλια, και θα υπολογισω τα 2/3 στον ακαλυπτο που απομενει με την τότε ισχύππουσα κάλυψη.

οι άνθρωποι δεν παλεονται πλεον, παω έτσι για να ξεκολλησω.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα. Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει με σιγουριά εαν οι όροι δόμησης για οικισμούς υφιστάμενους προ τους 1923 χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ισχύουν σε οικισμούς με οριοθέτηση από νομάρχη; Στον ΚΒΠΝ αναφέρει κατα λέξη ''Στις διατάξεις του παρόντος τμήματος υπάγονται οι υφιστάμενοι πριν από το έτος 1923 οικισμοί οι οποίοι στερούνται εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Στην περίπτωση που έχουν πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους και δεν έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου Κεφ.Β, από τις διατάξεις του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται τα Αρθ-102 και επόμενα." 

 

Ωγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι οτι στους μη οριοθετημενους δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 100 και 101 ενώ σε όσους οριοθετηθούν ισχύουν όλα τα άρθρα του τμήματος. Ωστόσο το 181Δ καταργεί το 138Δ άρα σε όσους οικισμούς οριοθετηθούν ανεξάρτητα του αν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο ή όχι ισχύουν οι όροι δόμησης του 181Δ;

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Για να μην ανοίξω καινούργιο topic γνωρίζει κανείς πού μπορώ να βρω τις αποστάσεις από τα όρια σε εκτός σχεδίου στη ΖΟΕ Λαυρεωτικής; Ευχαριστώ

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

μην γράφετε όπου σας καπνίσει

οι συντονιστές ας σβήσουν το παρόν post, ζητώ συγγνώμη αλλά!!!!!!!

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.