Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
ΚΑΝΑ

Ισχύς και αναθεώρηση Ο.Α με τον Ν.4030

Recommended Posts

Αδεια του 1994 με περαιωμενο φεροντα σκελετο και χτισιματα ισχυει η εν πασει περιπτωσει αναθεωρειται επ αοριστον? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

martha1,

 

Σήμερα ισχύουν αυτά :

NOK – Άρθρο 29

6.      Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3α του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Δ795), έως και τις 31.12.2019 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην παρ.4γ του άρθρου 6 του ν.4030/2011. Για τις εργασίες αυτές δεν απαιτείται έκδοση αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, παρά μόνον έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία συνοδεύεται από δήλωση ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο μηχανικό και γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

Ν.4030 - Άρθρο 6

Ισχύς, αναθεώρηση και ενημέρωση

4. Η άδεια δόμησης αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και κατόπιν ελέγχου που διενεργείται από Ελεγκτή Δόμησης :

γ.   Για αόριστο χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας ή της πράξης αναθεώρησής της, έχουν περατωθεί ο φέρων οργανισμός, οι όψεις του κτιρίου και η στέγη του κτιρίου, όπου αυτή είναι υποχρεωτική.

 

Αύριο (που λέει ο λόγος …) θα ισχύουν αυτά :

Ν.4495 - Άρθρο 51

Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Πρώτου Τμήματος Β΄

Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 8 του ν.4030/2011, …

Ν.4495 - Άρθρο 42

Ισχύς, αναθεώρηση και ενημέρωση οικοδομικών αδειών και προεγκρίσεων και εγκρίσεων μικρής κλίμακας και γνωστοποίησης πρόσθετων εργασιών

5.   Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και αυτοψία από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. :

γ)   για αόριστο χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας ή της πράξης αναθεώρησής της έχουν περατωθεί ο φέρων οργανισμός, οι όψεις του κτιρίου και η στέγη του κτιρίου, όπου αυτή είναι υποχρεωτική και εφόσον ο ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων μηχανικός του έργου υποβάλλουν υπογεγραμμένο χρονοδιάγραμμα προόδου της εκτέλεσης του έργου στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ.. Στην περίπτωση μεταβολής του χρονοδιαγράμματος, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Υ.ΔΟΜ. και τον αρμόδιο επιβλέποντα μηχανικό πριν από οποιαδήποτε έναρξη – συνέχιση των εργασιών,

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dim84

 

Έχουν δίκιο. Εφόσον η άδεια αφορά προσθήκη θα πήγαινες υποχρεωτικά με 4030 και με ελεγκτή δόμησης.

Δες και τα συνημμένα.

20121005-ΥΠΕΚΑ46173 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 4030-11.pdf

20121206 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 4030.pdf

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα. την βοήθειά σας. Άδεια του 2010 σε ισχύ λόγω των γνωστών παρατάσεων. Η οικοδομή είναι στα χτισίματα. Ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να τροποποιήσει κάποια διαμερίσματα και να προχωρήσει και σε αλλαγή μηχανικου λόγω θανάτου. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται με το ΝΟΚ ή με το ΓΟΚ σύμφωνα με το οποίο είχε εκδοθεί? Επιθυμεί την αναθεώρηση με ΝΟΚ για να εκμεταλλευτεί την δόμηση από τα κλιμακοστάσια.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Άρθρο 34 - Μεταβατικές διατάξεις  (ΕΚΤ,ΟΙΚ)

Οικοδομικές άδειες σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αναθεωρούνται μέσα στο χρόνο ισχύος τους είτε σύμφωνα με το σύνολο των διατάξεων του παρόντος είτε σύμφωνα με το σύνολο των διατάξεων, που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής τους.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ ΚΑΝΑ. Στην ΥΔΟΜ Πάτρας οι γνώμες διϊστανται.

Share this post


Link to post
Share on other sites

μα το άρθρο 34 είναι σαφέστατο!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ναι αλλά σαν την Αποκεντρωμένη Δυτικής πουθενά ...

Καλησπέρα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχω μια παλιά έντυπη Ο.Α που εκδόθηκε τον 5ο /2011 (βάσει του Π.Δ 1993) 

Οι εργασίες άρχισαν  πριν την 1-3-2012 και σήμερα βρίσκονται με  ολοκληρωμένο Φ.Ο 

Η Ο.Α προφανώς ισχύει μέχρι 31-12-2020

Σήμερα ο πελάτης μου θέλει το ένα διαμέρισμα του α΄ορόφου να το μετατρέψει σε 2 γκαρσονιέρες οπότε απαιτείται αναθεώρηση 

ΕΡΏΤΗΜΑ

Μπορώ μαζί με την αναθεώρηση,  καθώς θεωρώ απίθανο να τελειώσει μέχρι 31-12-20,  να ζητήσω και την παράταση του χρόνου της λήξης της, κατά 4 χρόνια ήτοι μέχρι 31-12-2024, επικαλούμενος το άρθρο 42 παρ 5β  Ν 4495/17 ή πρέπει ξανά-μανά να υποβάλω άλλη αναθεώρηση μετά την λήξη της?

β) για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου]

Edited by ΚΑΝΑ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα συνάδελφοι,

σύμφωνα με τροποποιημένο άρθρο 42 του ν. 4495, όταν έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός κτηρίου και η   Ο.Α
εμπίπτει  στην περ. (α) της παρ.3 του άρθ. 6 του από 8.7.1993 Π.Δ. (ΦΕΚ 795) είναι δυνατόν  έως την 31/12/2020
με 1) έγγραφη ενημέρωση  της ΥΔΟΜ, 2) ανάληψη επίβλεψης και 3)ενημέρωση του οικείου  αστυνομικού τμήματος
να περατωθούν οι όψεις και η στέγη του κτηρίου. Έτσι η Ο.Α  να μπορεί να τύχει επ΄ αόριστον αναθεώρησης
βάσει της περ, (γ) της παρ 5 του αρθ. 42 του 4495.

Προέκυψε η περίπτωση κτηρίου με Ο.Α του έτους 1973 με αποπερατωμένο φέροντα οργανισμό και αποπερατωμένους
δύο ορόφους. Οι υπόλοιποι όροφοι είναι στα μπετά.

Πιστεύεται ότι μπορεί να ενταχθεί το κτίριο στο άρθρο 6 του Π.Δ. 8.7.1993, παρότι η άδεια έχει εκδοθεί με προγενέστερες διατάξεις,
ώστε να τελειώσουν οι όψεις και εν συνεχεία  να ζητηθεί επ΄αόριστον αναθεώρηση?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.