Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
ssouanis

Τελικό κείμενο νέου Νόμου Αυθαιρέτων

Recommended Posts

Το τελικό κείμενο βρίσκεται εδώ.

Το ανεβάζω και σε pdf.

 

Υπάρχουν κοκκινισμένα τα θέματα που προστέθηκαν ή αφαιρέθηκαν.

 

Πρώτη σοβαρή παρατήρηση:

άρθρο 19 παράγραφος 3.

Μιλάει για την κύρια και μοναδική.

3.  Για  κύρια  και  μοναδική  κατοικία,  εφόσον  ο  ιδιοκτήτης  ή  ο  σύζυγος  ή  οποιοδήποτε  από  τα
ανήλικα τέκνα αυτού δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή
σε  ιδανικό  μερίδιο  αυτής  που  πληροί  τις  στεγαστικές  ανάγκες  της  οικογένειάς  του  ή  δικαίωμα
πλήρους  κυριότητας  σε  οικόπεδο  οικοδομήσιμο  ή  σε  ιδανικό  μερίδιο  οικοπέδου  στο  οποίο
αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό
ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000), καταβάλλεται ποσοστό 40%
του  ενιαίου  ειδικού  προστίμου,  όπως  υπολογίζεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  παρόντος.
Θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας
που  τους  αντιστοιχεί  δεν  υπερβαίνει  τα  εβδομήντα  (70)  τ.μ..  Η  επιφάνεια  αυτή  προσαυξάνεται
κατά τριάντα (30) τ.μ. για μέχρι δύο τέκνα και κατά είκοσι (20) τ.μ. για πάνω από δύο τέκνα, τα
οποία βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. (∆ιαγράφεται: Οι παραπάνω περιορισμοί ισχύουν
και για την κύρια και μοναδική κατοικία).

 

ας δημιουργήσουν οι mod μία νέα κατηγορία για τον νέο νόμο.

 

 

τελικό κείμενο.pdf

  • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επίσης με την παράγραφο 1 του άρθρου 20, τελειώνουμε και με το άγχος ορισμένων συναδέλφων για το αν συμψηφίζονται τα παράβολα.

1.  Καταβληθέντα  ποσά  προστίμων  ανέγερσης  και  διατήρησης  καθώς  και  καταβληθέντα  ποσά
ειδικών προστίμων διατήρησης ή και παραβόλων, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού
προστίμου. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Άρθρο 11 παράγραφος 1

1. Αίτηση.
Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής
χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ’ επιλογή του ιδιοκτήτη, να γίνεται είτε με μία
αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων, είτε με περισσότερες
αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί
αντικείμενο μεταβίβασης.

 

Δηλαδή σε δυο ή περισσότερες οριζόντιες ιδιοκτησίες του ίδιου ιδιοκτήτη, μπορούμε να τακτοποιήσουμε τις αυθαιρεσίες όλων των οριζόντιων με μια μόνο αίτηση?

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

νομιζω οτι ετσι ελεγε και ο 4014...

 

ο ενας  ιδιοκτητης μιας πολυοροφης  οικοδομης, οπου δεν εχει συσταθει ΟΙ,

μπορουσε με μια αιτηση να τακτοποιησει το συνολο της οικοδομης...

 

Αν ομως εχει συσταθει ΟΙ,  τότε μία αιτηση ανα  μία ΟΙ

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συμφωνούμε για τη περίπτωση που δεν υπάρχει Σ.Ο.Ι.

Κατά το νέο νόμο όμως και αν το ερμηνεύω σωστά, όταν έχουμε Σ.Ο.Ι. αλλά οι οριζόντιες ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, δεν κάνουμε μια δήλωση ανά οριζόντια αλλά μια δήλωση για όλες.

 

Εκτός εάν κάτι τέτοιο ίσχυε και στον 4014, δεν μου έχει τύχει και δεν δηλώνω σίγουρος..

Edited by yian

Share this post


Link to post
Share on other sites

και εγω νομίζω ότι ανοίγει παράθυρο για μία δήλωση σε οικοδομή με σύσταση, για ιδιοκτήτη που έχει παραπάνω της μίας ο.ι.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αλλιώς τι νόημα θα είχε το κατ επιλογή του ιδιοκτήτη, θα έλεγε απλά μια αίτηση ανα ΟΙ.

Edited by jja

Share this post


Link to post
Share on other sites
....να γίνεται είτε με μία

αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων, είτε με περισσότερες

αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, ...

....

Νομίζω είναι σαφές ότι μπορεί και ως αυτοτελή ιδιοκτησία να γίνει η υποβολή αλλά και ως συνολο όπως γινόταν με τις οικοδομικές άδειες.

Απορία μου.

Όσοι είχαν ενταχτεί στον 4014 με αυτοτελή δηλώσεις, πλήρωσαν προκαταβολές, δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει ή δεν έχουν ξεχρεώσει όλα…

Μπορούν να κάνουν χρήση του νέου νόμου να μετατραπεί σε ένα ενιαίο ειδικά και να συμψηφιστούν παράβολα κλπ κλπ?

Έχω περίπτωση που η οικονομική διαφορά είναι σημαντική…

Share this post


Link to post
Share on other sites

Λογικά ναι γιατί όχι? Νομίζω είναι καθαρή εφαρμογή του περιβόητου "συμψηφισμού προς όφελος του ιδιοκτήτη"  όπως έλεγε και ο Καλαφάτης.

Προσοχή βέβαια στις αναγωγές ποσοστών επί κάθετων ή οριζόντιων, αποδεικτικά και τους λοιπούς νεοτερισμούς που μας βρήκαν.

Ξέρεις εσύ Didonis, δεν σε φοβάμαι σε αυτά.

 

Προσωπικά θα άφηνα να ρολλάρει λίγο ο νέος νόμος πριν έκανα οτιδήποτε.

Edited by yian

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.