Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Recommended Posts

21 λεπτά πριν, gelastos said:

Καλημέρα. Μιας και αναφέρθηκες στο ΑΤΛΑΣ, θα ήθελα να ρωτήσω αν εμφανίζεται ενημερωμένο το ασφαλιστικό βιογραφικό. Εγώ παρατηρώ στο δικό μου πως είναι ενημερωμένο μέχρι 10/04/2016.

 

σε όλους όσους έχω ρωτήσει το ίδιο ισχύει..

Link to post
Share on other sites
  • Replies 2.6k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Σκέφτομαι να μαζέψω υπογραφές για να κάνω αίτηση πρόσληψης στο Help Desk του ΕΦΚΑ !!!! 😀 Θα το βάλω και στο βιογραφικό μου !!!! 

Βλέπω ότι ξεχάσαμε τα πεπραγμένα του Βρούτση , ο οποίος ξαναγυρνάει στα  παλιά ......   Για να μην ξεχνάμε λοιπόν , όπως αναφέρθηκε απο έναν συνάδελφο πριν  :  Οι εισφορές , πάντα υπολογιζόν

Επειδή θεωρώ, ότι η αναφορά του deadlock_gr είναι "έμμεση" προσβλητική αναφορά κυρίως προς εμένα (μιας και εγώ έχω σχεδόν το πλήθος των αναρτήσεων σε αυτό έχοντας δώσει, κυρίως, απαντήσεις σε θέματα,

Posted Images

Για όσους αναρωτιούνται τι σύνταξη θα πάρουν με το νέο ασφαλιστικό....
Η απάντηση: Θα μπορείς να ξέρεις μόνο για μέχρι 3 επόμενα χρόνια κάθε φορά ...!!!!! και δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη .. να γνωρίζεις τι σύνταξη θα βγαίνει μετά από π.χ. 4 χρόνια ... πόσο μάλλον για μετά από 10 ή 20 χρόνια.

Μεταφέρω από την Αναλογιστική μελέτη στην σελίδα 13,
"[...]
Γ. Από την 1.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της  Ευρωπαϊκής Ένωσης,  με  αντικείμενο  τη  συνεχή  παρακολούθηση  της  εξέλιξης  της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόμο ανακαθορίζονται οι συντάξεις με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος ...
[...]"

Το παραπάνω δεν βλέπω να το πολυδιαφημίζουν .... γιατί ? (ρητορικό το ερώτημα)

Εεεεεμ... έτσι εξασφαλίζω κι εγώ την βιωσιμότητα όχι για 40 χρόνια αλλά για 666 χρόνια ...

Edited by georgegaleos
  • Like 1
  • Upvote 4
Link to post
Share on other sites

Αγαπητέ @georgegaleos όλα γίνονται όπως είπαμε για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες με τις υψηλές λογιστικές κρατήσεις (λέγε με ΔΕΚΟ, Δικαστές, βουλευτές κτλ). Αυξήθηκε το πλαφόν από τον Κατρούγκαλο των ασφαλιστέων μισθών από 2500 σε 5860 το μήνα και ο Βρούτσης το καλοκαίρι το πήγε 6500 (όταν χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, η Ισπανία έχουν πολύ χαμηλότερα νούμερα με μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ). Αυτό έγινε για να υπάρξει μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα στους πελάτες και να μπορούν πλέον να λαμβάνουν συντάξεις των 3.000-4.000 ευρώ με την ηρεμία τους. Αντίθετα, για τα κορόϊδα τους ελεύθερους επαγγελματίες ο ασφαλιστέος μισθός υπολογίζεται /0,20 των εισφορών και όχι /0,0667 όπως θα έπρεπε και κατά ευθεία παράβαση του ΣΤΕ που δηλώνει ρητά: 

Διά των 1880/2019 (σκέψη 26) και 1888/2019 (σκέψη 15) αποφάσεων της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι «[η] υπαγωγή στην ασφάλιση όµως (…), µισθωτών και µη µισθωτών, ήτοι κατηγοριών ασφαλι-σµένων µε ουσιωδώς διαφορετικές συνθήκες απασχολήσεως και παραγωγής εισοδήµατος, υπό ενιαίους κανόνες εισφορών και παροχών, τους οποί-
ους ο νοµοθέτης θέσπισε για τους αναφερόµενους στην Αιτιολογική έκθεσηλόγους, επιβάλλει τον έλεγχο της τηρήσεως από τον νοµοθέτη της συνταγ-µατικής αρχής της ισότητας, από της απόψεως της ενιαίας µεταχειρίσεωςπροσώπων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες
. Πράγµατι, κατά το δια-νεµητικό σύστηµα καθορισµένων παροχών, το οποίο επέλεξε ο νοµοθέτης
για τον νέο φορέα, ασφαλισµένοι οιασδήποτε κατηγορίας από τις υπαγόµε-νες στον ενιαίο ασφαλιστικό φορέα µε τις ίδιες συντάξιµες αποδοχές (για 
τις οποίες κατέβαλαν εισφορές) και τον ίδιο χρόνο ασφαλίσεως αποκτούν την ίδια ασφαλιστική παροχή (κύρια σύνταξη). Στην χρηµατοδότηση της πα-ροχής αυτής τόσο η ασφαλιζόµενη µισθωτή εργασία όσο και τα ασφαλιζό-
µενα επαγγέλµατα συµβάλλουν µε το ίδιο ποσοστό εισφοράς (20%) επί του εισοδήµατος που παράγουν. Την παροχή όµως αυτή οι µη µισθωτοί ασφαλισµένοι (αυτοαπασχολούµενοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες και αγρότες) αποκτούν έχοντας καταβάλει το σύνολο της ως άνω εισφοράς επί του εισοδή-µατος που πραγµατοποιούν από το επάγγελµά τους, ενώ οι µισθωτοί ασφα-λισµένοι αποκτούν την ίδια παροχή έχοντας καταβάλει εισφορά 6,67% επί των αποδοχών τους από την εργασία τους, καθώς το υπόλοιπο της εισφοράς (13,33%) βαρύνει τους εργοδότες τους. Συνεπώς, οι µη µισθωτοί ασφαλισµένοι, µη έχοντες εργοδότη βαρυνόµενο µε τµήµα της δικής τους εισφοράς, καταβάλλουν τριπλάσιο µέρος του εισοδήµατός τους ως αντιπαροχήγια την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και την απόληψη της ίδιας παροχής σε σχέση µε τους µισθωτούς ασφαλισµένους και, µάλιστα, χωρίς το ύψος των καταβληθεισών εισφορών τους να συνδιαµορφώνει, όπως στο σύστηµα καθορισµένων εισφορών, το ύψος της ασφαλιστικής παροχής

Αν διαβάσετε και την αναλογιστική μελέτη η οποία είναι της πλάκας δεν μας κάνει μία απλή προβολή σε όρους μελλοντικών αξιών των χρημάτων που πληρώνουν οι αυτοαπασχολούμενοι και τι πραγματική παροχή λαμβάνουν γι αυτά χωρίς ΚΑΜΙΑ συμμετοχή του κράτους. Ενδεικτικά σε όρους μελλοντικών αξιών (Future value) και με μέσο επιτόκιο 2% στα 40 χρόνια με 155 μηνιαία εισφορά για ΚΣ προκύπτουν 112.000 ευρώ για 12 έτη περίπου 9500 ετησίως ή 800/μήνα χωρίς την ΠΡΟΝΟΙΑΚΗ εθνική σύνταξη. Με αυτή στο σημερινό ποσό 800+384=1184/μήνα. Με τον Κατρούγκαλο και τον Βρούτση οι συντάξεις με αυτές τις εισφορές είναι 395(!) ευρώ ανταποδοτική και 384 εθνική=779/μήνα. Ακριβώς γιατί ο ασφαλιστέος μισθός υπολογίζεται ως 775 αντί του ορθού 2.323. Επειδή λοιπόν και αυτό το ασφαλιστικό θα προσβληθεί στα δικαστήρια και φυσικά θα καταπέσει δεν υπάρχει κανένα νόημα υπολογισμών πέραν της τριετίας-τετραετίας. 

  • Upvote 5
Link to post
Share on other sites
13 hours ago, georgegaleos said:


Γ. Από την 1.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της  Ευρωπαϊκής Ένωσης,  με  αντικείμενο  τη  συνεχή  παρακολούθηση  της  εξέλιξης  της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόμο ανακαθορίζονται οι συντάξεις με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος ...

αυτό μας δίνει το δικαίωμα να προσφύγουμε και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια εναντίων της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής της  Ευρωπαϊκής Ένωσης

Edited by Tasos P
Link to post
Share on other sites

@NeckBreaker

ακριβώς όπως τα είπες, πάμε ανά τριετία γιατί έτσι μας λένε οι ξένοι να κάνουμε. Είπαμε, όλοι ότι λέει η ΕΕ κάνουν άσχετα που θέλουν να το παίζουν και οι μάγκες του χωριού.

Link to post
Share on other sites
13 ώρες πριν, georgegaleos said:

Για όσους αναρωτιούνται τι σύνταξη θα πάρουν με το νέο ασφαλιστικό....
Η απάντηση: Θα μπορείς να ξέρεις μόνο για μέχρι 3 επόμενα χρόνια κάθε φορά ...!!!!! και δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη .. να γνωρίζεις τι σύνταξη θα βγαίνει μετά από π.χ. 4 χρόνια ... πόσο μάλλον για μετά από 10 ή 20 χρόνια.

Μεταφέρω από την Αναλογιστική μελέτη στην σελίδα 13,
"[...]
Γ. Από την 1.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της  Ευρωπαϊκής Ένωσης,  με  αντικείμενο  τη  συνεχή  παρακολούθηση  της  εξέλιξης  της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόμο ανακαθορίζονται οι συντάξεις με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος ...
[...]"

Το παραπάνω δεν βλέπω να το πολυδιαφημίζουν .... γιατί ? (ρητορικό το ερώτημα)

Εεεεεμ... έτσι εξασφαλίζω κι εγώ την βιωσιμότητα όχι για 40 χρόνια αλλά για 666 χρόνια ...

+1, η αναλογιστική μελέτη βρίσκεται κάπου; Ευχαριστώ.

Link to post
Share on other sites

Ξέρουμε πότε θα βγει το ειδοποιητήριο (ΕΦΚΑ) για τις εισφορές του Ιανουαρίου 2020?

Edited by terry
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.