Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
ilias

[ΑΡΘΡΟ 096 - Ν. 4495/17 ] Επιλογή κατηγορίας αυθαιρέτων κατασκευών

Recommended Posts

12 ώρες πριν, Clemenza said:

.........……………….

 

Συνάδελφε Clemenza  για το πρώτο: Ναι, προς το παρόν (και χωρίς υπολογισμό ποσοστού).

Για το δεύτερο: Ναι.

Edited by maximos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση σχετικά με μία δήλωση που έχω αναλάβει.
Πρόκειται για δυο αποθηκες η μία με εμβαδον 8 τ.μ και η άλλη με εμβαδον 6 τ.μ ανεξάρτητες απο την κατοικία που υπάρχει εντός του οικοπέδου ως προσ την είσοδο τους αλλα
προσκείμενες στην κατοικία. Από την έρευνα που έχω κάνει μπορώ να τις βάλω στην κατηγορία 5 εφόσον είναι έως 15 τ.μ η κάθε μία και να πάω με αναλυτικό προυπολογισμό, σωστά? Τα τετραγωνικά τους θα πρέπει να τα τοποθετήσω στο φυλλο καταγραφής ως περιγραφή ή εκεί που λέει χώροι με συντελεστή 0,5 και δίπλα να τσεκάρω λοιπεσ παραβάσεις? ευχαριστώ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στο ν. 4178 είχαμε την εγκύκλιο 4 που έλεγε ότι μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερες από μια αποθήκες κατηγορία 3 αρκεί το συνολικό άθροισμα να ήταν μέχρι και 15 τμ. Θεωρώ ότι η αντιμετώπιση αυτή δεν θα πρέπει να διαφοροποιηθεί και στα πλαίσια του ν. 4495 αφού γενικώς στην κατηγορία 3 μπορούμε να βάλουμε πάνω από μια αυθαιρεσία από αυτές που περιλαμβάνει η εν λόγω κατηγορία.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Οπότε δεν πάω με αναλυτικό και δημιουργω δύο φύλλα καταγραφής το ένα Κατηγορία 3 και τετραγωνικά της μίας αποθήκης και το άλλο επίσης Κατηγορία 3 και τα τετραγωνικά της άλλης? Θα μπορούσα να επικοινωνήσω σε κάποιο Help Desk για τα αυθαίρετα ή σε κάποιο e-mail, διότι πήρα τηλεφωνο στην επικοινωνία - τεχνική υποστήριξη του site που κάνω είσοδο στο σύστημα αλλά μου είπαν να επικοινωνήσω με το helpdesk και δεν ήξεραν το τηλέφωνο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ένα φύλλο καταγραφής θα βάλεις με το άθροισμα επιφάνειας των αποθηκών και ότι άλλη αυθαιρεσία εντάσσεται στην κατηγορία αυτή.

Δεν λειτουργεί κάποιο help desk αν εννοείς όπως αυτό που κάποτε λειτούργησε στα πλαίσια του Ν. 4178.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επίσης στην εγκύκλιο 4 του 4178 λέει το εξής:

α)  Αυθαίρετες µικρές  κατασκευές : Οµαδοποιούνται οι αυθαιρεσίες που αναφέρονται  ρητά  στην  Κατηγορία  3  ή  στην  παρ.    του  άρθρου  18  του  νόµου  και επιλέγεται ο τρόπος υπολογισµού του ενιαίου ειδικού προστίµου, δηλ. ή κατά τα οριζόµενα στην Κατηγορία 3 ή µε αναλυτικό προϋπολογισµό.

Στις περιπτώσεις που συνυπάρχουν αυθαίρετες µικρές παραβάσεις της Κατηγορίας

3 µε παραβάσεις της παρ. του άρθρου 18 του ν. 4178/13 (δηλ. αυτές που δεν εµπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως και 12 του πίνακα του Παραρτήµατος Α΄ του παρόντος και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου, καθώς και εγκαταστάσεις όπως ορίζονται στην παρ.

19 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012) είναι δυνατή η σύνταξη  αναλυτικού προϋπολογισµού για το σύνολο των αυθαιρεσιών (Κατηγορίας 3 και παρ. του άρθρου 18) προκειµένου να υπολογιστεί το ενιαίο ειδικό πρόστιµο. Στην περίπτωση αυτή δεν επιλέγεται η Κατηγορία 3 στο σχετικό φύλλο καταγραφής, αλλά όποια άλλη κατηγορία εκ των : Κατηγορία 1 προ

 

1975, Κατηγορία 2 προ 1983, Κατηγορία 4 σε οικόπεδο/γήπεδο µε οικοδοµική άδεια ή

Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδοµική άδεια.

Επειδή υπάρχει και ένα στέγαστρο που πάει με αναλυτικό επιλέγω Κατηγορία 4 ή 5? αναλογα δηλαδη αν υπάρχει ή όχι άδεια?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Θέμα: «Προσδιορισμός Κατηγορίας 4 ή 5»

 

Στο Ν.4178/13 επικράτησε η ερμηνεία ότι, προκειμένου να προσδιοριστεί η Κατηγορία 4 ή 5, διαιρούμε τις Αυθαίρετες κατασκευές / Πραγματοποιούμενα στο διάγραμμα κάλυψης.

Με τον Ν.4495/17 τροποποιήθηκε με σαφή τρόπο ο παρονομαστής, σε σημερινά επιτρεπόμενα πολεοδομικά μεγέθη ή επιτρεπόμενα κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Εναπομένει και η ερμηνεία του αριθμητή, με τρόπο μάλιστα που να μην δημιουργεί αμφιβολίες στο υπολογισμό, να μην αλλάζει το ψηφισμένο νόμο με εγκύκλιο (όπως συνέβη στο Ν.4178/13) και κυρίως να μην δημιουργεί λογικές αντιφάσεις με άλλα άρθρα και άλλες διατάξεις.

 

Η ερμηνεία Πραγματοποιούμενη Δόμηση μείον Επιτρεπόμενη δια Επιτρεπόμενη (σημερινή ή Ο/Α)  εμφανίζεται (τουλάχιστον σήμερα) ως λογικότερη, αν όχι ως επιταγή του νομοθέτη.

 

Δηλαδή αν ένα ακίνητο έχει περίσσια δόμησης, τότε στο αριθμητή θα μπαίνουν οι αυθαίρετες κατασκευές που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη δόμηση (κι όχι όλα τα αυθαίρετα), προκειμένου να προσδιοριστεί η απαίτηση της αγοράς Σ.Δ. 

Διότι ο μόνος λόγος ύπαρξης της κατηγορίας 5 προσδιορίζεται από την μοναδική διαφορά που έχει με την κατηγορία 4, δηλαδή την αγορά Σ.Δ. προκειμένου οι κατασκευές να χαρακτηριστούν νομίμως υφιστάμενες.

Άλλως, σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται λογικές αντιφάσεις, όπου απαιτείται αγορά Σ.Δ. ενώ το ακίνητο μπορεί καν να μην τον έχει εξαντλήσει, όπως αλλαγή χρήσης εκτός σχεδίου από κατοικία σε κατάστημα, σύννομη αυθαίρετη κατασκευή που είτε δηλώνεται ότι θα εκδοθεί άδεια, είτε επιλέγεται να πληρωθεί ενιαίο ειδικό πρόστιμο και γενικότερα οι περιπτώσεις με περίσσια Σ.Δ. κλπ, που μπορεί να έχουν την δυνατότητα να εκδώσουν και άδεια προσθήκης!

 

Επιπρόσθετα δεν είναι λογικό, να υποστηριχθεί η άποψη ότι, αυτά τα θέματα μπορούν να λυθούν στο μέλλον, με σχετική πρόβλεψη κατά την διαδικασία αγοράς Σ.Δ., όταν επιλύονται άμεσα (ειδικά) με την σημερινή διατύπωση του άρθρου και όταν κι άλλες επιμέρους διατάξεις «βρίσκουν την θέση τους».

 

Με τον Ν.4495/17, όπως ισχύει σήμερα, δίδεται το δικαίωμα και σε αυθαίρετα χωρίς Ο/Α να ενταχθούν στην Κατ.4.

Αυτή η δυνατότητα που έχει δημιουργήσει αμφιβολίες χειρισμού, αποκτά υπόσταση με τον προαναφερθέντα τρόπο υπολογισμού της κατηγορίας, διότι τα αυθαίρετα για τα οποία θα μπορούσε να εκδοθεί Ο/Α κατατάσσονται στην Κατ.4 και δεν υπόκεινται σε παράλογη αγορά Σ.Δ. και τα υπόλοιπα στην Κατ.5, συμπεριλαμβανομένων των μη αρτίων γηπέδων, λόγω της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του ακινήτου άνωθεν του 40%.

Υπόσταση αποκτά και η δυνατότητα νομιμοποίησης σύννομων αυθαιρέτων κατασκευών με πληρωμή προστίμου και όχι με την χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης και Ο/Α, που πιθανόν να είναι και πιο δαπανηρή.

Επίσης υπόσταση αποκτά η προσθήκη που έγινε με τον Ν.4546/18, στην Παρ.1, του Αρ.106, του Ν.4495/17, όπου όλες οι σύννομες αυθαίρετες κατασκευές πληρώνουν το 20% του προστίμου (ο συντελεστής δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα!), αλλιώς είναι δώρον άδωρο (τα περί στατικής εξάρτησης, δεν σχολιάζονται).

Όσο αφορά ότι δεν ενσωματώθηκε στο νόμο η Εγκ.4, με την οποία εισήχθη (με «ακροβατικό τρόπο»)  ο όρος «των υπόλοιπων αυθαιρέτων κατασκευών», ο οποίος τροποποίησε το σώμα του νόμου όπου αναγραφόταν «συνυπολογίζονται όλα τα αυθαίρετα», εξαιρώντας από τον υπολογισμό και τις αυθαίρετες κατασκευές των κατηγοριών 1,2,3 και αναλυτικού, ορθά δεν ενσωματώθηκε διότι οι κατασκευές αυτές έχουν ήδη εξαιρεθεί και το ζητούμενο είναι εάν οι υπόλοιπες αυθαίρετες κατασκευές του ακινήτου υπερβαίνουν το 40% των επιτρεπομένων, προκειμένου να αγοραστεί Σ.Δ., δηλαδή εξαιρέθηκαν αλλά προσμετρούνται στην περιβαλλοντική ζημία που προκαλεί το ακίνητο.

Υπόσταση αποκτά και η παρ.3. του Αρ.125, του Ν.4495/17, περί νέου υπολογισμού της Κατηγορίας, αλλιώς δεν αφορά σχεδόν κανέναν.

Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της υπάρχουσας και της επιτρεπόμενης δόμησης του αριθμητή, η λύση δίδεται στο τροποποιημένο Αρ.23 του ΝΟΚ, σε συνδυασμό με το Αρ.96, του Ν.4495/17 και πιθανόν και σε συνδυασμό με νέα τροποποίηση του (για ορθότερη αντιμετώπιση των διαφόρων περιπτώσεων), ενώ ο υπολογισμός της κατηγορίας ως κλάσμα  της πραγματοποιούμενης δόμησης μείον επιτρεπόμενης δια επιτρεπόμενη (σημερινή ή Ο/Α)  συναρμόζεται πλήρως με το Αρ.23 του ΝΟΚ περί αδειών προσθήκης σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια, στα οποία μετά την τροποποίηση με τον Ν.4546/18 συμπεριλαμβάνονται (τουλάχιστον) και τα ακίνητα κατηγορίας 4.    

 

Επιπροσθέτως, στο σώμα του νόμου αναγράφεται «Υπάγονται… αυθαίρετες κατασκευές εφόσον δεν παραβιάζονται…».

Οι αυθαίρετες κατασκευές υπάγονται. Ο τρόπος υπολογισμού του ποσοστού παραβίασης είναι άλλο ζήτημα.

Δεν γράφεται πουθενά ότι στον αριθμητή πρέπει να μπαίνουν τα αυθαίρετα (όπως και σήμερα θεωρείται).

Αντίθετα η σαφέστατη αλλαγή στον παρονομαστή οδηγεί και στον ορθότερο προσδιορισμό του αριθμητή, έτσι ώστε το κλάσμα να αναφέρεται στην περιβαλλοντική επιβάρυνση του ακινήτου και όχι κάποιων αυθαίρετων κατασκευών για τις οποίες πληρώνεται πρόστιμο και για το ίδιο αδίκημα (εφόσον υπάρχει περίσσια) πρέπει να πληρωθεί 2η φορά.

 

Όταν όλοι μας πιεζόμαστε για την περάτωση των υποθέσεων, όταν εδώ κι έναν χρόνο εκκρεμούν οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι κλπ, πρέπει να επιλέγεται το «λογικό» (ή το λογικότερο), βάσει της (νέας) διατύπωσης του 4495 και μάλιστα άσχετα με το τι θα νομοθετηθεί εκ των υστέρων.

 

Ευχαριστώ και αναμένω τα σχόλια των συναδέλφων, για την ανωτέρω προσέγγιση του ζητήματος.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Οπότε από ότι κατάλαβα με αναλυτικό προυπολογισμό μπορώ να πάω και στην Κατηγορία 4 εφόσον τηρούνται τα προαναφερθέντα. Αν παω με αναλυτικό προυπολογισμό Κατηγορία 4 δηλώνω απλά 1 λοιπή παράβαση ή συμπληρώνω δίπλα στα κουτάκια του συστήματος του ΤΕΕ και τα τετραγωνικά των χώρων αν είναι Κύριοι, Μειωμένου συντελεστή 0.5, Μειωμένου συντελεστή 0.3; Επίσης αν πληρωθεί το πρόστιμο από τον πελάτη πόσο καιρό έχω στην διάθεση μου να προχωρήσω σε υπαγωγή και πόσο καιρό σε οριστκή υπαγωγή; Ευχαριστώ πολύ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα, την βοήθειά σας. Ισόγεια κατοικία με υπόγειο που εκτός κάποιων μικρών αυθαιρεσιών, έχει εφαρμοσθεί άλλη στατική μελέτη από την προβλεπόμενη στην άδεια. Η άδεια είναι του 1996. Πως το αντιμετωπίζω? Πως το δηλώνω στον νόμο?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν βλέπω άλλη λύση , εκτός αυτής του αναλυτικού.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.