Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Aggelosss1978

Αντισεισμικός αρμός

Recommended Posts

Αναφέρθηκε παραπάνω για όμορο οικόπεδο με κτισμα στο οριο. Εαν σε ένα τέτοιο οικόπεδο που υπάρχει ισόγειο κτίσμα, θέλω να φτιάξω μαντρότοιχο (περίφραξη) στο οριο μεταξύ των δυο οικοπέδων, τότε υποχρεουμαι να βάλω αρμό;

Πόσο και που το λέει αυτό;

Ο τοιχος της περιφραξης θα ειναι ενος (1μ) μέτρου υψους.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εκ της ΕΑΚ §4.2.3[3] και της §4.2.3[4] πιθανότατα ο τοίχος δεν έχει απαιτήσεις αντισεισμικού σχεδιασμού.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μπορεί κάποιος να μου πει από τι μπορεί να είναι αυτός ο σεισμικός αρμός? Είναι κενό ή μπορεί να είναι και κάποιο υλικό(πχ dow)?

Κατασκευάζω μια μονοκατοικία 2όροφη. Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κάποιο κτίριο στο διπλανό οικόπεδο. Ο μηχανικός μου θεωρεί σεισμικό αρμό την θερμομόνωση με dow (3cm) καθως τον σοβά. Το θεωρείτε λογικό?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κανονικά πρέπει να είναι κενό. Μπορείς να το ελέγξεις κι εσύ εξετάζοντας την επιφάνεια του DOW (ή του όποιου άλλου υλικού) και την συμπιεστότητα του. Τα φορτία που μπορούν να αναπτυχθούν είναι εντυπωσιακά. Βέβαια, όλοι φτιάχνουν τον αρμό με φελιζόλ των 40kg που το αφήνουν μέσα. Κανονικά όμως πρέπει να αφαιρείται.

Share this post


Link to post
Share on other sites

overmind δεν νομιζω να θεωρει σεισμικο αρμο τη θερμομονωση αφου αυτη θα μεινει ετσι κι αλλιως.Οταν θα χτιστει το διπλα θα μπει ο σεισμικος αρμος με επιπλεον κανονικο φελιζολ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την σημαντική βοήθεια που δίνετε στους νέους μηχανικούς.Θα ήθελα να διευκρινίσω μια απορία μου σε σχέση με τον αρμό.1) Ισχύει οτι το εύρος του αντισεισμικού αρμού πολλαπλασιάζεται με 1,414 μόνο στην περίπτωση όπου το γειτόνικο σε επαφή κτίριο δεν εχει αφήσει αρμό? 2) Εάν το εύρος του αρμού που εχει προκύψει απο την ανάλυση ειναι μικροτερο απο τις εμπειρικές τιμές που δίνει ο EAK βάζουμε το μεγαλύτερο ή κρατάμε αυτο της ανάλυσης?.Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Frightnight νομίζω ότι τυπικά είσαι υποχρεωμένος τουλάχιστον να αφήσεις κενό για τον αντισεισμικό αρμό ακόμα και αν δεν υπάρχει διπλανό κτίριο ή ακόμα και αν υπάρχει και δεν εφάπτεται.

Μπορεί να μου το επιβεβαιώσει κάποιος αυτό?

Ευχαριστώ όλους προκαταβολικά.

Δυστυχώς έχω χάσει την εμπιστοσύνη στον μηχανικό μου....

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΑΠΟΦ. Δ17α/141/3/ΦΝ 275 της 15/20.12.1999 (ΦΕΚ 2184 Β)

Έγκριση Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού

4.1.7.2. Επαφή με τα Γειτονικά Κτίρια

[3] Αν δεν γίνει ακριβέστερος υπολογισμός ο σεισμικός αρμός πλήρους διαχωρισμού μπορεί να έχει εύρος ίσο με την τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων των μεγίστων σεισμικών μετακινήσεων (Δ=q Δελ) των δύο κτιρίων στις θέσεις των επικίνδυνων υποστυλωμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της επίδρασης της στροφής περί κατακόρυφον άξονα. Αν δεν είναι δυνατή ακριβέστερη εκτίμηση των μετακινήσεων του υφιστάμενου κτιρίου, μπορούν να ληφθούν ίσες με τις αντίστοιχες του υπό μελέτη κτιρίου.

[4] Σε κτίρια που βρίσκονται σε επαφή, και όταν δεν υπάρχει πιθανότητα εμβολισμού υποστυλωμάτων σε κανένα από τα δύο κτίρια, το εύρος του αντίστοιχου αρμού, εφόσον δεν γίνεται ακριβέστερος υπολογισμός, μπορεί να καθορίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό των υπέρ το έδαφος εν επαφή ορόφων ως εξής:

• 4cm για επαφή μέχρι και 3 ορόφους

• 8cm για επαφή από 4 έως 8 ορόφους

• 10cm για επαφή σε περισσότερους από 8 ορόφους

"αυτή η παράγραφος [4] δεν ισχύει για όμορα οικόπεδα αλλά μόνο για όμορες οικοδομές του αυτού ιδιοκτήτη σύμφωνα με τα παρακάτω"

Στους υπόγειους ορόφους δεν είναι υποχρεωτική η πρόβλεψη αντισεισμικού αρμού.

ΑΠΟΦ. 3046/304 ΤΗΣ 30.1/3.2.1989 (ΦΕΚ 59 Δ΄)

Κτιριοδομικός Κανονισμός

3. Αντοχή των κτιρίων ή δομικών έργων:

«3.6. Σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου τηρείται απόσταση από γειτονικά κτίρια (του ιδίου ή των ομόρων οικοπέδων), τέτοια ώστε αυτό να μη δέχεται ή να μεταβιβάζει φορτία σε κτίρια, που υπάρχουν ή που πρόκειται να ανεγερθούν.

Ο κενός χώρος μεταξύ των κτιρίων αποτελεί σεισμικό αρμό, .......

Για τον σεισμικό αρμό ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

α) Ο σεισμικός αρμός δεν πρέπει να δημιουργεί προβλήματα .... ..

β) Ο σεισμικός αρμός «πλήρους διαχωρισμού», του εδαφίου (3) της παρ. 4.1.7.2. του Ν.Ε.Α.Κ., εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις προστασίας γειτονικών κτιρίων, ενώ οι περιπτώσεις προστασίας με την κατασκευή «τοιχωμάτων – προσκρουστήρων» ή με την «τήρηση αποστάσεων ανάλογα με τον αριθμό των ορόφων», όπως περιγράφονται αντίστοιχα στα εδάφια (4) και (5) της παρ. 4.1.7.2. του Ν.Ε.Α.Κ., εφαρμόζονται μόνο όταν τα κτίρια (παλαιό και νέο) ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει και την ευθύνη δόμησης των δύο κτιρίων, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων του Ν.Ε.Α.Κ.

γ) Ο σεισμικός αρμός δεν είναι υποχρεωτικός σε περιπτώσεις προσθηκών καθ’ ύψος, σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 23 του Ν. 1577/1985 «Γ.Ο.Κ.».

ε) Όταν υπάρχει κτίριο στο όριο ομόρων οικοπέδων, το ελάχιστο εύρος του σεισμικού αρμού πλήρους διαχωρισμού, υπολογίζεται για τη σεισμική μετακίνηση και των δύο κτιρίων, όπως ορίζεται στο εδάφιο (3) της παρ. 4.1.7.2. του Ν.Ε.Α.Κ. και διαμορφώνεται εξ ολοκλήρου στο οικόπεδο του νέου κτιρίου.

Σε καμία περίπτωση η απόσταση του νέου κτιρίου από το όριο των ομόρων οικοπέδων δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το εύρος (Δν), όπου (Δν) είναι η μέγιστη σεισμική μετακίνηση του νέου κτιρίου.

ς) Όταν δεν υπάρχει κτίριο στο όριο των ομόρων οικοπέδων το νέο κτίριο απέχει από το όριο απόσταση τουλάχιστον ίση με το εύρος (Δν) της μέγιστης σεισμικής μετακίνησής του.

ζ) Στην περίπτωση ύπαρξης διηρημένων ιδιοκτησιών σε κοινό οικόπεδο, τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, ως εάν τα κτίρια να βρίσκονται σε διαφορετικά οικόπεδα.

η) .......

θ) Με δαπάνες και επιμέλεια του τελευταίου οικοδομούντος το κενό μεταξύ των κτιρίων, φράσσεται απ’ όλες τις πλευρές με υλικά μικρότερης αντοχής από αυτά του φέροντα οργανισμού των κτιρίων, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγονται ρύπανση, μετάδοση υγρασίας ή άλλες οχλήσεις.

 

 

Πως να κατασκευασθεί όμως το έρμο το κενό;

και πως να το καλύψεις μόνο στις όψεις και στο δώμα χωρίς να δημιουργείς προβλήματα ύγρανσης κλπ;

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

εγω θεωρω κουλο να μην θελει αρμο στο υπογειο...δλδ τι....τα υποστηλωματα θαναι τραβηγμενα 10 εκατ και τα τοιχεια κανονικα θακουμπανε..αυτα δεν γινονται...

 

οσο για το κενο....10εκατοστα φελιζολ 40 κιλων....στην περιπτωση που αφαιρειται με τα χιλια ζορια...σε αυτην την περιπτωση καλυψη με τσιμεντοσανιδα...ναι σε μεγαλο σεισμο θα ξαναφτιαχτει......οσο για το δωμα αφηνεις το φελιζολ σε επαφη με τα τουβλα που θα κανεις και μονωνεις.....ειτε πας πιο ψηλα ειτε εισαι πιο χαμηλα...

 

 

σε περιπτωση που δεν το αφαιρεις ..υαλοπλεγμα να μην βγαλλει ρηγματωσεις πριν γινει ο σεισμος.....και καλο σοβα με πλαστικοποιητες και ινες μεσα....

 

 

κανονικα ειναι υποχρεωμενος και αυτος που χτιζει πρωτος ναφησει αρμο...αλλα συνηθως οι κατασκευαστες μεγαλωνουν το κτιριο 10 εκατοστα....

 

 

 

οσο για μονωση και σοβα....3 ποντους μονωτικο και 3 ποντους σοβας.....και τα 2 υλικα δεν μπορουν να συμπιεστουν..επομενως δεν θεωρω οτι ειναι αρμος....

 

 

 

 

 

παντως ιαπωνια πουχα παει εβλεπες καινουργιες συνοικιες τα σπιτια ναχουν ενα κενο 1 μετρο αναμεσα τους...εκει φαινεται το πηγαν ενα βημα παραπερα

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αντισεισμικός αρμός σε κτίριο με φέρουσα τοιχοποιία

Μήπως γνωρίζει κάποιος πως υπολογίζεται σε κτίριο με φέρουσα τοιχοποιία;

Παραθέτω:

1. το άρθρο 5 του κτιριοδομικού κανονισμού (οι επισημάνσεις δικές μου)

που αναφέρεται στον ΝΕΑΚ – ΕΑΚ (που αφορά κτίρια οπλισμ σκυρ/τος) και

2. ότι τα προγράμματα φέρουσας τοιχ/ποιίας δεν υπολογίζουν μεγ μετακίνηση και το εύρος αντ αρμού

«3.6. Σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου τηρείται απόσταση από γειτονικά κτίρια (του ιδίου ή των ομόρων οικοπέδων), τέτοια ώστε αυτό να μη δέχεται ή να μεταβιβάζει φορτία σε κτίρια, που υπάρχουν ή που πρόκειται να ανεγερθούν.

Ο κενός χώρος μεταξύ των κτιρίων αποτελεί σεισμικό αρμό, όταν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του «Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού»(Ν.Ε.Α..Κ.), που εγκρίθηκε με την Υπουργική απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ17α/32/ΦΝ 275/30.9.1992 (ΦΕΚ 613/Β’ 12.10.92), όπως ισχύει.

Για τον σεισμικό αρμό ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

α) Ο σεισμικός αρμός δεν πρέπει να δημιουργεί προβλήματα λειτουργικότητας, μονώσεων, υγιεινής, στατικής επάρκειας και δουλείας ως προς την διαμόρφωση του στατικού φορέα, των γειτονικών κτιρίων ιδίως όταν αυτά ανήκουν σε άλλους ιδιοκτήτες.

β) Ο σεισμικός αρμός «πλήρους διαχωρισμού», του εδαφίου (3) της παρ. 4.1.7.2. του Ν.Ε.Α.Κ., εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις προστασίας γειτονικών κτιρίων, ενώ οι περιπτώσεις προστασίας με την κατασκευή «τοιχωμάτων – προσκρουστήρων» ή με την «τήρηση αποστάσεων ανάλογα με τον αριθμό των ορόφων», όπως περιγράφονται αντίστοιχα στα εδάφια (4) και (5) της παρ. 4.1.7.2. του Ν.Ε.Α.Κ., εφαρμόζονται μόνο όταν τα κτίρια (παλαιό και νέο) ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει και την ευθύνη δόμησης των δύο κτιρίων, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων του Ν.Ε.Α.Κ.

γ) Ο σεισμικός αρμός δεν είναι υποχρεωτικός σε περιπτώσεις προσθηκών καθ’ ύψος, σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 23 του Ν. 1577/1985 «Γ.Ο.Κ.».

δ) Στην περίπτωση φέρουσας μεσοτοιχίας, εφαρμόζεται μόνο ο σεισμικός αρμός πλήρους διαχωρισμού, μετά τη στέψη του μεσότοιχου. Καθ’ όλο το ύψος του μεσότοιχου, η κατασκευή σεισμικού αρμού πλήρους διαχωρισμού είναι προαιρετική.

ε) Όταν υπάρχει κτίριο στο όριο ομόρων οικοπέδων, το ελάχιστο εύρος του σεισμικού αρμού πλήρους διαχωρισμού, υπολογίζεται για τη σεισμική μετακίνηση και των δύο κτιρίων, όπως ορίζεται στο εδάφιο (3) της παρ. 4.1.7.2. του Ν.Ε.Α.Κ. και διαμορφώνεται εξ ολοκλήρου στο οικόπεδο του νέου κτιρίου.

Σε καμία περίπτωση η απόσταση του νέου κτιρίου από το όριο των ομόρων οικοπέδων δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το εύρος (Δν), όπου (Δν) είναι η μέγιστη σεισμική μετακίνηση του νέου κτιρίου.

ς) Όταν δεν υπάρχει κτίριο στο όριο των ομόρων οικοπέδων το νέο κτίριο απέχει από το όριο απόσταση τουλάχιστον ίση με το εύρος (Δν) της μέγιστης σεισμικής μετακίνησής του.

ζ) Στην περίπτωση ύπαρξης διηρημένων ιδιοκτησιών σε κοινό οικόπεδο, τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, ως εάν τα κτίρια να βρίσκονται σε διαφορετικά οικόπεδα.

η) Οι τοίχοι εκατέρωθεν του σεισμικού αρμού θεωρούνται εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων και κατασκευάζονται έτσι ώστε να πληρεί, ο καθ’ ένας απ’ αυτούς σαν ανεξάρτητος τοίχος, τις διατάξεις που αφορούν τη θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση.

θ) Με δαπάνες και επιμέλεια του τελευταίου οικοδομούντος το κενό μεταξύ των κτιρίων, φράσσεται απ’ όλες τις πλευρές με υλικά μικρότερης αντοχής από αυτά του φέροντα οργανισμού των κτιρίων, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγονται ρύπανση, μετάδοση υγρασίας ή άλλες οχλήσεις.

ι) Το κενό μεταξύ δύο κτιρίων, που υπερβαίνει το διπλάσιο του ελάχιστα απαιτούμενου εύρους του σεισμικού αρμού, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού, δεν θεωρείται σεισμικός αρμός».

Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.