Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
karvasaras

Συντελεστής δόμησης Γ.Ο.Κ. '73

Recommended Posts

On 24/9/2019 at 7:53 ΜΜ, gio said:

ΓΟΚ 73 - Φωταγωγοί.

Γνωρίζει κάνεις αν τότε ο φωταγωγός μετρούσε στην δόμηση/κάλυψη;

Καλούμαι να δώσω βεβαίωση νομιμότητας και το διαμέρισμα στο συμβόλαιο αγοράς το αναγράφεται με επιφάνεια 100 τμ

Στην πραγματικότητα είναι 93τμ και 7τμ ο φωταγωγός.

1. Μπορώ να δώσω βεβαίωση νομιμότητας παρόλο που τα τετραγωνικά είναι λιγότερα;

2. Με το φωταγωγό τι κάνω;

Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος αν οι φωταγωγοί μετρούσαν στη δόμηση κατά ΓΟΚ 73?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχω δει σε πολλές άδειες να τους μετράνε. Δεν τους θεωρούσαν ακάλυπτους χώρους τότε (ίσως λόγω μεγέθους).

Share this post


Link to post
Share on other sites

φωταγωγοί.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20/10/2019 at 12:54 ΠΜ, kan62 said:

φωταγωγοί.png

@kan62Αυτό το έχω βρει. Το θέμα είναι ότι μιλάει για τα "προαιρετικώς". Υπήρχαν υποχρεωτικοί φωταγωγοί τότε?

Edited by johnjohn1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Υπήρχε η έννοια του φωταγωγού τότε? Υπήρχε έλεγχος φωτισμού/αερισμού?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 λεπτό πριν, Faethon11 said:

Υπήρχε η έννοια του φωταγωγού τότε? Υπήρχε έλεγχος φωτισμού/αερισμού?

@Faethon11 Συνάδελφε δεν το ξέρω. Το ξέρεις εσύ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν το ξέρω γιατί δεν χρειάστηκε να τον χρησιμοποιήσω :wink:

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επομένως το ερώτημα είναι : ποιά η έννοια του "προαιρετικώς αφιέμενου χώρου" στον ΓΟΚ73 ...

Οι φωταγωγοί είναι προαιρετικώς αφιέμενοι χώροι στον ΓΟΚ73. Άρθρο 20, παρ.4.

Οι ελάχιστες διαστάσεις του φωτισμού, που υπάρχουν στο ίδιο άρθρο, δεν καθιστούν "υποχρεωτικό" έναν "προαιρετικά" αφιέμενο χώρο.

Η έννοια του "υποχρεωτικού" αναλύεται στο άρθρο 18 ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τα φώτα σας οι παλιοί συνάδελφοι .Στον ΓΟΚ 73 το υψος κτιριου μετρίοταν απο την σταθμη του πεζοδρομίου σε μεσαίο οικόπεδο

αρθρο 1

3. 'Υψος κτιρίου καλείται η κατακόρυφος απόστασις μεταξύ της στάθμης της νομίμου αφετηρίας μετρήσεως του ύψους του κτιρίου και της στάθμης της άνω επιφανείας της πλακός οροφής του τελευταίου ορόφου ή της άνω επιφανείας του τυχόν επ' αυτής συμπαγούς στηθαίου κατά την κυρίαν όψιν του κτιρίου ή της στάθμης του ανωτάτου σημείου στέγης ή θόλου.

 

 

ΑΡΘΡΟΝ-11
Κτίριον και στοιχεία αυτού

4. Ισόγειον ή πρώτος όροφος καλείται ο όροφος ή το τμήμα αυτού ου το δάπεδον κατά το πλείστον κείται εις την στάθμην της παρ' αυτώ οδού ή της φυσικής ή τεχνητής στάθμης του πέριξ αυτού εδάφους ή υπέρκειται ή υπόκειται της ως άνω στάθμης ως εις έκαστον σύστημα δομήσεως ειδικώτερον ορίζεται.
5. Υπόγειον καλείται ο όροφος ή το τμήμα αυτού, ου το δάπεδον ευρίσκεται υπό την στάθμην της παρ' αυτώ οδού ή της φυσικής ή τεχνητής στάθμης του πέριξ εδάφους ως εις έκαστον τμήμα δομήσεως ειδικώτερον ορίζεται

ΑΡΘΡΟΝ-15
Η δόμησις κατά το συνεχές σύστημα
Χώροι περιλαμβανόμενοι και μη περιλαμβανόμενοι εις τον
συντελεστήν δομήσεως. - Χώροι κυρίας χρήσεως.

1. Εις το συνεχές οικοδομικόν σύστημα, ως ισόγειον θεωρείται ο όροφος ούτινος τα δάπεδα ευρίσκονται εις την στάθμην της νομίμου αφετηρίας μετρήσεως του ύψους του κτιρίου και του αριθμού των ορόφων αυτού ή υπέρκειται ταύτης το πολύ μέχρι δύο μέτρων (2.00 μ.) ή υπόκειται ταύτης μέχρι εξήκοντα εκατοστών του μέτρου (0,60 μ.).
2. Επιφάνειαι χώρων κυρίας χρήσεως μετά των βοηθητικών των χώρων δημιουργουμένων υπό το κατά την προηγουμένην παράγραφον 1 ισόγειον λόγω κλίσεως των οδών ή λόγω κλίσεως του οικοπέδου ή λόγω διαμορφώσεως της στάθμης αυτού, περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου".
(Σ.Σ. Η παρ. 2 του άρθρου 15 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 6 του άρθ. 1 του ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
3. Χώροι του ισογείου καθιστάμενοι λόγω κλίσεως της οδού ή του οικοπέδου, χώροι μη κυρίας χρήσεως συμφώνως προς την κατωτέρω παράγραφον 5 και μη δυνάμενοι να συμψηφισθούν προς άλλους χώρους κυρίας χρήσεως δημιουργουμένους ως εκ της κλίσεως ταύτης δεν δύνανται να συμψηφισθούν ούτε δια μείζονος καλύψεως του οικοπέδου ούτε δι' αυξήσεως του ύψους του κτιρίου εις οιανδήποτε θέσιν αυτού.
4. Οσάκις λόγω υπερυψώσεως του δαπέδου του ισογείου δημιουργούνται κάτωθεν αυτού χώροι οιασδήποτε κυρίας χρήσεως, ούτοι περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου, εφ' όσον πληρούν τας οικείας προϋποθέσεις των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 22 της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου".
(Σ.Σ. Η παρ. 4 του άρθρ. 15 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 7 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
5. Οροφος ή τμήμα τούτου, ου το δάπεδον υπόκειται περισσότερον των 0,60 του μ. της στάθμης της παρ' αυτόν οδού ή της φυσικής ή τεχνητής στάθμης των υποχρεωτικών ή και προαιρετικών ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήται ως χώρος κυρίας χρήσεως.
 

ΑΡΘΡΟΝ-23
Αφετηρία μετρήσεως του ύψους και του αριθμού ορόφων των κτιρίων

1. Μεσαία οικόπεδα.

α) Αφετηρία μετρήσεως του ύψους κτιρίου ανεγειρομένου επί μεσαίου οικοπέδου είναι η στάθμη του πεζοδρομίου κατά το μέσον της κυρίας όψεως ασχέτως εάν αύτη τοποθετήται επί ή παρά την ρυμοτομουμένην γραμμήν.
β) Επί κεκλιμένης οδού, όταν το οικόπεδον έχη μέγα μήκος προσώπου η κυρία όψις του κτιρίου διαιρείται εις τμήματα μήκους ουχί μικροτέρου των οκτώ (8) μέτρων και ουχί μεγαλυτέρου των 25 μέτρων. Αφετηρία μετρήσεως του ύψους εκάστου των ως άνω τμημάτων της κυρίας όψεως είναι η στάθμη του πεζοδρομίου κατά το μέσον αυτών.
γ) 'Οταν η κλίσις της οδού είναι ίση ή μικροτέρα του 4ο)ο η κυρία όψις του κτιρίου δύναται να διαιρήται εις τμήματα ουχί μικρότερα των οκτώ (8) μέτρων και ουχί μεγαλύτερα των τεσσαράκοντα (40) μέτρων. Αφετηρία μετρήσεως του ύψους εκάστου των ως άνω τμημάτων είναι ως αύτη καθορίζεται εν τω προηγουμένω εδαφίω

 

Συμφωνα με αυτό λοιπόν σε επικλινές οικόπεδο (κατηφορα σε σε σχεση με τον δρόμο παντα )  σε κτιριο με υπόγειο  ασχετα αν ηταν ξεμπαζωμενο λοιπόν το υπόγειο απο την πίσω πλευρά εγω πάλι από το πεζοδρόμιο θα μετρούσα σωστα . ?Παραθέτω και σχήμα-τομή πρόχειρο .Το κτήριο έχει πχ τοποθετηθεί στην ΟΓ=ΡΓ εφαπτεται στα πλαγια ορια  και έχει ακάλυπτο πίσω όπως λεει ο ΓΟΚ. Επίσης το υπόγειο αυτό μετρούσε στην δόμηση τοτε?Κοιτάζω έναν φάκελο αλλά δεν βρίσκω το ΔΔ για αυτό ρωτάω, καταλαβαίνω πως οχι με αυτα που διαβάζω εφόσων φυσικά δεν είναι ΧΚΧ το εκαστοτε''υπόγειο''Δεν βλέπω κάποια άλλη περιοριστική διάταξη τυπου οροφη υπογείου 1,20 απο διαμορφωμένο έδαφος κτλ μονο αυτό

ΑΡΘΡΟΝ-11
Κτίριον και στοιχεία αυτού

1. Κυρία όψις κτιρίου καλείται η όψις αυτού η κειμένη επί ή παρά την γραμμήν δομήσεως.
2. Πλαγία ή οπισθία όψις κτιρίου καλείται αντιστοίχως η προς το πλάγιον ή οπίσθιον ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου όψις αυτού.
3. 'Οροφοι καλούνται τα τμήματα του κτιρίου εις α τούτο διαχωρίζεται καθ' ύψος υπό διαδοχικών πλήρων δαπέδων.
4. Ισόγειον ή πρώτος όροφος καλείται ο όροφος ή το τμήμα αυτού ου το δάπεδον κατά το πλείστον κείται εις την στάθμην της παρ' αυτώ οδού ή της φυσικής ή τεχνητής στάθμης του πέριξ αυτού εδάφους ή υπέρκειται ή υπόκειται της ως άνω στάθμης ως εις έκαστον σύστημα δομήσεως ειδικώτερον ορίζεται.
5. Υπόγειον καλείται ο όροφος ή το τμήμα αυτού, ου το δάπεδον ευρίσκεται υπό την στάθμην της παρ' αυτώ οδού ή της φυσικής ή τεχνητής στάθμης του πέριξ εδάφους ως εις έκαστον τμήμα δομήσεως ειδικώτερον ορίζεται.      Οποτε σε συνδυασμό με τα παραπάνω αναφέρεται σε δάπεδο  κάτω απο στάθμη που στο συνεχες λαμβάνεται  το πεζοδρόμιο αρα δεν πειράζει το ξαμπάζωμα απο την μια πλευρά  δεν μετραει στο ύψος και ουτε στην Δομηση???Κάποιος παλίος SOS

20191116_120155.jpg

Edited by Elounda

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ασχέτως τι μετράγαν τότε, εσύ συγκρίνεις το κτίριό σου με τα σχέδια. Αν είναι στην θέση του, το ξεμπάζωμα θα το πας με αναλυτικό. Παλιά δεν κάνανε πίσω όψεις γενικά. Αν δεν σε βοηθάει ούτε η τομή σου ούτε κάποιο άλλο σχέδιο να προσδιορίζει με κάποιο τρόπο την στάθμη του εδάφους πίσω από το κτίριο. Ψάξε βρες καμιά πόρτα και παράθυρο στην κάτοψη του υπογείου, μπας και ανακαλύψεις τι θέλανε να κάνουν πίσω.
Αν δεν βγάλεις τίποτα, μην πας και πολλά μέτρα πέρα από το κτίριο. Συνήθως για να βγάλουν υπόγεια κάνανε μια ζαρντινιέρα 2-3 μέτρα πέρα από την όψη το πολύ. Πέτα τα στον αναλυτικό, μαζί με ότι άλλο βρεις.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.