Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
acnt

Ευθύνη επίβλεψης ιδιωτικού έργου

Recommended Posts

Υπάρχει νόμος ή διάταξη που να υποχρεώνει τον επιβλέποντα μηχανικό να έχει συνεχή παρουσία στο έργο;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μιλάς για έργο με αυτεπιστασία ή με γενικό εργολάβο? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 ώρες πριν, DIMITRIOU said:

Υπάρχει νόμος ή διάταξη που να υποχρεώνει τον επιβλέποντα μηχανικό να έχει συνεχή παρουσία στο έργο;

όχι, εκτός κι αν πληρώνεται έξτρα γι αυτό 

η (κατά νόμον) επίβλεψη αφορά στην ορθή εφαρμογή των μελετών και τον έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών και κανονισμών

ο μηχανικός θα πάει στο έργο, όσες φορές απαιτηθεί για τη διασφάλιση των ανωτέρω

η καθημερινή επίσκεψη και η σχολαστικότερη επιστασία του (ιδιωτικού)έργου ονομάζεται υψηλή επίβλεψη(ή επιστασία) και αμείβεται επί πλέον της νόμιμης αμοιβής επίβλεψης 

  • Like 1
  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 ώρες πριν, tetris said:

η καθημερινή επίσκεψη και η σχολαστικότερη επιστασία του (ιδιωτικού)έργου ονομάζεται υψηλή επίβλεψη(ή επιστασία) και αμείβεται επί πλέον της νόμιμης αμοιβής επίβλεψης

Σύμφωνα με το ΤΕΕ

η αμοιβή σε αυτή την περίπτωση προσδιορίζεται τουλάχιστον στο 10% του συνολικού κόστους του έργου

και είναι υποχρεωτική όταν δεν υπάρχει γενικός εργολάβος του έργου, δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις αυτεπιστασίας 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κατ αρχάς να ξεχωρίσουμε μερικές εντελώς διαφορετικές ιδιότητες:

Αναλύω τις ειδικότητες όπως τις έχω στο μυαλό μου, όπου διαφωνείτε το συζητάμε.

1. Μελετητής μηχανικός

2. Κατασκευαστής

3. Εργολάβος

4. Εργοδηγός

5. Επιβλέπων μηχανικός

6. Ελεγκτής δόμησης

 

1. Μελετητής. Είναι ο μηχανικός που θα κάνει τις μελέτες για το έργο. Οι μελέτες περιλαμβάνουν τα σχέδια για τις υπηρεσίες, τα κατασκευαστικά σχέδια, τα τεύχη με τους υπολογισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές. Οι μελέτες καλύπτουν τις απαιτήσεις του πελάτη και του νόμου.

2. Κατασκευαστής. Είναι αυτός που θέλει να κατασκευάσει το έργο. Δεν είναι απαραίτητα μηχανικός, μπορεί να είναι εταιρεία ή ακόμα και ιδιώτης με οικονομική άνεση.

3. Εργολάβος. Είναι αυτός που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου, την οργάνωση των συνεργείων, την προμήθεια των υλικών, κτλ. Ο εργολάβος πληρώνεται από τον κατασκευαστή με τρόπο που έχουν συμφωνήσει, π.χ. με κάποια προκαταβολή και τμηματική πληρωμή παράλληλα με την εξέλιξη των εργασιών.

4. Εργοδηγός. Είναι αυτός που θα καθοδηγεί στο έργο τους εργάτες και τους χειριστές των μηχανημάτων ώστε να γίνουν οι εργασίες σύμφωνα με τα σχέδια και τις μελέτες που έχει εκπονήσει ο μηχανικός.

5. Επιβλέπων μηχανικός. Είναι αυτός που επιβλέπει το έργο και συμβουλεύει τον εργολάβο όπου χρειάζεται ώστε να τηρηθούν τα σχέδια και οι μελέτες του μελετητή.

6. Ελεγκτής δόμησης. Είναι αυτός που ελέγχει ότι όλοι οι παραπάνω κάνανε σωστά την δουλειά τους.

 

Μπορεί κάποιος να έχει παράλληλα περισσότερες από μια ειδικότητες αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο.

Ο εργοδηηός χρειάζεται να είναι συνέχεια στο έργο, όχι ο επιβλέπων μηχανικός. Ο επιβλέπων μηχανικός θα πηγαίνει σε τακτικά διαστήματα να ελέγχει και θα αποχωρεί.

Αν πληρώνεσαι και για εργοδηγός, τότε θα πρέπει να είσαι παρών συνέχεια στο εργοτάξιο ώστε να μην γίνουν λάθη.

Edited by sdim
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Όμως , συνάδελφοι σε απόφαση πρωτόδικη και εφετείου θεωρείται υποχρεωτική η συνεχής παρουσία του επιβλέποντα στο έργο, παρά το γεγονός ύπαρξης εργολάβου! Στο επιχείρημα αυτό στηρίχθηκε καταδίκη επιβλέποντα μηχανικού ( βάσει Οικ.Αδειας). Όσα αναφέρετε είναι λογικά π.χ. για την αυτεπιστασία ή ακόμα και για την εκπροσώπηση του κυρίου του έργου. Είναι κρίσιμο αν υπάρχει διάταξη νόμου ή νομολογία που δεν υποχρεώνει την ανωτέρω συνεχή παρουσία. Το ψάχνω πάντως.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 λεπτά πριν, DIMITRIOU said:

παρά το γεγονός ύπαρξης εργολάβου

Ως εργολάβος νοείται συνάδελφος μηχανικός και προϋπόθεση αποτελεί να έχει συνταχθεί εργολαβικό συμφωνητικό όπου θα προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες τόσο του εργολάβου όσο και της επίβλεψης.

Υποχρεωτική η τήρηση ημερολογίου έργου τόσο από τον μηχανικό του εργολάβου όσο και από την επίβλεψη όπου αμφότερα τα μέλη θα συνυπογράφουν και στα δύο ημερολόγια.

Μόνο έτσι είναι καλυμμένες οι δύο πλευρές και κυρίως το ίδιο το έργο από προβλήματα.

Αν δεν έγιναν τα παραπάνω, τότε ορθή η απόφαση του δικαστηρίου.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για δώσε κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Μπαίνουμε σε πιο ειδικά θέματα, τί είναι αυτό το αξιόποινο που έγινε, αν τηρείται ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας κλπ κλπ.  Μπορεί να βοηθηθείς λέγοντας κάποια πράγματα.Ας πούμε ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο: ο ιδιοκτήτης αναθέτει μια φάση εργασιών (πχ σκυροδέματα) σε γνωστό του εργολάβο (καλουπατζή). Αυτός (και με δόλο ενδεχόμενα) δεν ενημερώνει επαρκώς τον επιβλέποντα για το πότε θα ξεκινήσει να δουλεύει. Συμβαίνει μια στραβή, ένας εργάτης χτυπάει... Πώς φέρει ευθύνη ο επιβλέπων αφού τον έχουν "πετάξει" έξω από το έργο? Ή μήπως μπορεί ένας μηχανικός να κόβει βόλτες συνέχεια για να τσεκάρει εάν σε οικοδομή ευθύνης του εργάζεται κάποιος? Πολλά πράγματα ξεκινάν και τελειώνουν με το ημα. Είναι πολύ σημαντικός σύμμαχος για τον μηχανικό.

Edited by pirsogiannis

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν υπήρχε υποχρέωση τήρησης Ημερολογίου έργου. Τελείωσαν τα σκυροδέματα. Ο επιβλέπων αποχώρησε περιμένοντας ειδοποίηση απο τον ιδιοκτήτη για τη επόμενη φάση. Πλην όμως ο ιδιοκτήτης ,πίσω από τη πλάτη του επιβλέποντα, συμφώνησε ιδιωτικά γραπτά με άλλο μηχανικό (μελέτη -επίβλεψη)και κατασκεύαζε επι του στηθαίου του δώματος αρχιτεκτονική προεξοχή καθ υπέρβαση της Ο.Α. Εργάτης του εργολάβου σκυροδεμάτων ανεβασμένος στο καλούπι της ανωτέρω αρχ.προεξοχής κατα τη τοποθέτηση πλέγματος έπαθε ηλεκτροπληξία απο γραμμή που περνούσε σε ύψος 2,70μ απο το στηθαίο. Αυτό 4 ημέρες μετά το πέρας των σκυροδεμάτων. Δικάστηκε εκτός των άλλων και ο επιβλέπων, παρόλο που η πολεοδομία μετα απο αυτοψία σταμάτησε τις οικοδ. εργασίες και εγγράφως αποφάνθηκε ότι η κατασκευή αυτή δεν προβλεπόταν στην ΟΑδεια. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δημητρίου

κάτι παρόμοιο συνέβηκε και σε μένα το 2001

δηλ εργολάβος εξέδωσε άδεια για 3 μεγάλα συγκροτήματα με πλακοσκεπείς οικοδομές

Μια ωραία πρωία πήγε να κατασκευάσει στέγη και ένας εργάτης πέφτοντας από τη στέγη σκοτώθηκε

μετά από 5-7 δικαστήρια αθωώθηκα με ψήφους 2 προς 1 

Απ' τη χαρά μου όμως δεν κράτησα την απόφαση για να σε βοηθήσω

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.