Jump to content
 • Novatron
 • Έργα-Υποδομές

  Sign in to follow this  
  Ειδήσεις που αφορούν τεχνικά έργα και υποδομές

  824 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) συνεργάσθηκαν, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ENERQI, από το Φεβρουάριο του 2012 έως και το τέλος του 2013, για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών του ΟΑΣΑ.
    
   Αξιολόγηση των υπηρεσιών δημόσιας συγκοινωνίας από τους ίδιους τους επιβάτες, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην περιοχή της Αττικής. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) συνεργάσθηκαν, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ENERQI, από το Φεβρουάριο του 2012 έως και το τέλος του 2013, για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών του ΟΑΣΑ, μέσω καθημερινών παρατηρήσεων των επιβατών.
    
   Κατά τη διάρκεια του έργου αξιολογήθηκαν οι συγκοινωνιακές γραμμές όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Οι επιβάτες, που παρακολούθησαν ως εθελοντές του έργου ENERQI τις γραμμές που χρησιμοποιούν, επικοινωνούσαν απευθείας με το ΚΑΠΕ για πληροφορίες, υποδείξεις, παράπονα ή βοήθεια. Το ΚΑΠΕ ενημέρωνε τον ΟΑΣΑ για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, συμπεράσματα και προτάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών του, αλλά και στοιχεία σχετικά με έκτακτα περιστατικά (π.χ. ζημιά σε στάση, σπασμένο τζάμι σε λεωφορείο)και στη συνέχεια ο ΟΑΣΑ επικοινωνούσε με τις δύο θυγατρικές του εταιρείες, ΣΤΑΣΥ (μετρό, τραμ, ηλεκτρικός) και ΟΣΥ (λεωφορεία, τρόλεϊ), επισημαίνοντας συγκεκριμένα θέματα προς βελτίωση.
    
   Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου ENERQI, η γνώμη των επιβατών για τη δημόσια συγκοινωνία κρίνεται ως ικανοποιητική, ενώ η σχέση «ποιότητας-κόστους» αποτελεί για αυτούς το πιο σημαντικό κριτήριο. Ακολουθούν η αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών και η συχνότητα των δρομολογίων.
    
   Οι εθελοντές επιβάτες δήλωσαν ότι προτιμούν να χρησιμοποιούν μετρό ή τραμ παρά λεωφορεία ή τρόλεϊ, ότι σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών δεν είχαν επαρκή πληροφόρηση, ενώ ανέφεραν ζημιές και έλλειψη υπηρεσιών σε συγκεκριμένες περιοχές.
    
   Στις μελλοντικές ενέργειες βελτίωσης περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός διαφορετικού τρόπου τιμολόγησης για τα ημερήσια εισιτήρια (π.χ. ανά απόσταση), η εισαγωγή «έξυπνης κάρτας» και η σταδιακή αντικατάσταση εισιτηρίων, η λειτουργία πινάκων τηλεματικής, η συνέχιση της επέκτασης του μετρό και σχέδιο για επέκταση του τραμ, ενώ εκτιμώνται επιπλέον αλλαγές σε διαδρομές και γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ.
    
   Το Ευρωπαϊκό Έργο ENERQI αποτέλεσε ένα παράδειγμα καλής πρακτικής για τη βελτίωση των υπηρεσιών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Λειτούργησε ως ένα αποτελεσματικό κανάλι επικοινωνίας, μέσω του οποίου ο επιβάτης εξέφραζε σε πραγματικό χρόνο την άποψή του για τις γραμμές συγκοινωνίας που χρησιμοποιούσε, ενώ ο ΟΑΣΑ ελάμβανε έγκαιρα την πληροφορία αυτή, με αποτέλεσμα να μπορεί να την επεξεργαστεί εγκαίρως και να δράσει αναλόγως.
    
   Πηγή: http://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptixi/sugkoinonies/item/24593-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Eχθές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων στον κατασκευαστικό τομέα.
    
   Η ελληνική νομοθεσία επιβάλλει ένα σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής σε μητρώο όλων των εγκεκριμένων εγχώριων τεχνικών εταιρειών, τις οποίες ταξινομεί σε κατηγορίες· κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα κατώτατα και ανώτατα όρια προϋπολογισμού.
    
   Όταν πρόκειται για δημόσιους διαγωνισμούς, οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα να δέχονται μόνο τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε ορισμένες από αυτές τις κατηγορίες, ανάλογα με τον προϋπολογισμό που προβλέπεται για την προτεινόμενη σύμβαση. Με τον τρόπο αυτό, η ελληνική νομοθεσία έχει θεσπίσει ένα σύστημα το οποίο καθορίζει εκ των προτέρων ποιες εργοληπτικές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό.
    
   Αυτό το σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής έχει ως αποτέλεσμα να αποκλείονται από τη διαδικασία υποβολής προσφορών εταιρείες που έχουν την οικονομική, δημοσιονομική, επαγγελματική και τεχνική επάρκεια ώστε να εκτελέσουν μια σύμβαση, για τον μόνο λόγο ότι η χρηματοοικονομική τους επάρκεια είναι διαφορετική –συνήθως μεγαλύτερη– από τη συγκεκριμένη κατηγορία προϋπολογισμού που επιτρέπεται για τη διαδικασία.
    
   Κατά συνέπεια, οι εθνικές διατάξεις περιορίζουν τις δυνατότητες που παρέχει η αγορά στις επιχειρήσεις και παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ οικονομικών φορέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό το περιοριστικό νομικό καθεστώς παραβιάζει την οδηγία 2004/18/ΕΚ και τις θεμελιώδεις αρχές για ίση μεταχείριση και απαγόρευση των διακρίσεων στις οποίες στηρίζονται οι κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.
    
   Ιστορικό
   Τον Νοέμβριο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη (το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει) στην Ελλάδα (MEMO/13/1005), με την οποία ζητούσε από τις ελληνικές αρχές να τροποποιήσουν την εθνική νομοθεσία η οποία εμποδίζει την πρόσβαση οικονομικών φορέων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στις αγορές δημόσιων συμβάσεων. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα και οι περιοριστικές εθνικές διατάξεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
    
   Πηγή: http://www.ypodomes.com/index.php/alles-upodomes/endiaferouses-eidiseis/item/25865-%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B9%CF%8C%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Τον γόρδιο δεσμό των οικοδομικών συνεταιρισμών (Ο.Σ.) όλης της ελληνικής επικράτειας, που για χρόνια αποτελούσε το μεγάλο ταμπού της πολιτικής εξουσίας, επιλύει το υπουργείο Περιβάλλοντος διαμορφώνοντας ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, που φιλοδοξεί να βγάλει από την πολυετή απραξία και την απαξίωση χιλιάδες στρέμματα γης, τα οποία η αλλαγή της νομοθεσίας βρήκε αγκαλιά με δάση και δασικές εκτάσεις. Η υπόθεση μυρίζει μπαρούτι από καιρό αφού πολλοί εξ αυτών κατέφυγαν στα αρμόδια ευρωπαϊκά δικαστήρια, με κάποιους να δικαιώνονται διεκδικώντας αποζημιώσεις από το Ελληνικό Δημόσιο για τη δέσμευση περιουσιακών τους στοιχείων. Γι’ αυτό στην κυβέρνηση και στο ΥΠΕΚΑ έγινε συντονισμένη προσπάθεια να καταγραφεί και να αξιολογηθεί με στοιχεία το μέγεθος του προβλήματος από μηδενική βάση, να βρεθούν λύσεις και να υπάρξει διέξοδος.
    
   Το σχέδιο που εκπονείται από το ΥΠΕΚΑ εντατικά την τελευταία διετία και πρόκειται να κατατεθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Ταγαρά θα αποτελέσει τον νέο χάρτη πολεοδόμησης για περίπου 550 οικοδομικούς συνεταιρισμούς, προβλέποντας για όσους έχουν ανυπέρβλητα δασικά προβλήματα τη μετακόμισή τους σε νέες νομικά και πολεοδομικά «καθαρές» περιοχές, τις οποίες θα επιλέξει το Ελληνικό Δημόσιο, δίνοντας ταυτόχρονα κίνητρα αναβίωσης εγκαταλειμμένων οικισμών. Πόσοι από τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς θα παραμείνουν στη θέση τους είναι μάλλον πρόωρο να πούμε (μόνο στην Αττική οι μισοί από τους 220 είναι αντιμέτωποι με δασικά προβλήματα), ωστόσο είναι σαφές ότι η πλειονότητα θα πάρει τον δρόμο της ανταλλαγής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τον καθορισμό ζωνών συγκέντρωσης δικαιωμάτων κατά τα πρότυπα της Τράπεζας Γης και της ιδιωτικής πολεοδόμησης. Σε πιο πλεονεκτική θέση βρίσκονται όσοι οικοδομικοί συνεταιρισμοί κατέχουν δάση και δασικές εκτάσεις πριν από την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος, ή βρίσκονται σε περιοχές που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πριν από το 1975.
    
   Αυτή η κατηγορία εντάσσεται αυτομάτως σε καθεστώς ιδιωτικής πολεοδόμησης, εισφέροντας το 50% της έκτασης στο Ελληνικό Δημόσιο, είτε ενιαία είτε διαιρεμένη σε κομμάτια επιφάνειας τουλάχιστον δέκα στρεμμάτων η καθεμία. Οπως ορίζει το σχέδιο, η έκταση που θα δομηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνόλου της ρυθμιζόμενης επιφάνειας. Πιο σύνθετη αναμένεται η περίπτωση της ανταλλαγής, καθώς δεν είναι σαφές με τι είδους εκτάσεις και τι διαδικασίες θα διατεθούν από το κράτος τα νέα οικόπεδα για να επιλύσουν τα οικιστικά προβλήματα των οικοδομικών συνεταιρισμών.
    
   «Γίνεται ένα πρώτο βήμα»
    
   «Είναι σημαντικό να γίνει ένα πρώτο βήμα ώστε όσοι αγόρασαν γη με νόμιμο τρόπο και στη συνέχεια η νομοθεσία άλλαξε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους», δηλώνει η κυρία Γεωργία Ρωμαίου, νομικός και πρόεδρος οικοδομικού συνεταιρισμού στον Νομό Κορινθίας. Οπως σημειώνει, η οργάνωση των συνεταιρισμών σε Επιτροπή Πρωτοβουλίας Συλλογικής Δράσης και η ενημέρωση που έχει γίνει από το 2012 συστηματικά στα κόμματα έχουν αποδώσει καρπούς αφού ακόμη και η Κουμουνδούρου φαίνεται να αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να σέρνονται αντίστοιχα κοινωνικά θέματα για πολλά χρόνια. «Το σχέδιο νόμου δεν είναι τέλειο. Χρειάζεται να διευκρινιστούν και να επιλυθούν ζητήματα που ανακύπτουν ώστε να προχωρήσουν οι ανταλλαγές. Ωστόσο έχει μπει ένα λιθαράκι και αυτό είναι το σημαντικότερο», καταλήγει η κυρία Ρωμαίου. Διαφορετική είναι η άποψη που διατυπώνει ο συνταγματολόγος κ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου. «Θεωρώ ότι το σχέδιο νόμου είναι ανεπαρκές. Οι ρυθμίσεις για την πολεοδόμηση εκτάσεων Ο.Σ. αφορούν τελικώς ελάχιστους Ο.Σ. Φωτογραφίζουν ως εκ τούτου συγκεκριμένες, αριθμητικά ελάχιστες περιπτώσεις. Το μοναδικό ουσιαστικό ζήτημα που ρυθμίζεται είναι η δυνατότητα ανταλλαγής δεσμευμένων εκτάσεων Ο.Σ. με άλλες μη δεσμευμένες». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το βασικό πρόβλημα των Ο.Σ. δεν επιλύεται. Το κράτος έχει παραβιάσει τις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ για την προστασία της ιδιοκτησίας και τη θεμελίωση περιουσιακού δικαιώματος προσδοκίας, εγκρίνοντας τη σύσταση των Ο.Σ. και τη δυνατότητα δόμησης εκτάσεων που εκ των υστέρων θεωρεί δεσμευμένες (δασικές ή αναδασωτέες). «Από την άποψη αυτή οι Ο.Σ. θα συνεχίσουν τις προσφυγές τους στα εθνικά δικαστήρια και στο ΕΔΑΔ, αφού οι ανταλλαγές δεν επιλύουν το πρόβλημα, πλην ελάχιστων περιπτώσεων όπου οι εκτάσεις υποδοχής θα είναι αντίστοιχης αξίας με εκείνες που είχαν αρχικώς επιλεγεί...».
    
   Πώς θα γίνει η πολεοδόμηση
    
   Δικαίωμα στην ανταλλαγή οικοπέδων έχουν όσοι οικοδομικοί συνεταιρισμοί είναι ιδιοκτήτες δασών και δασικών εκτάσεων ή εκτάσεων στις οποίες απαγορεύεται η δόμηση. Επιπλέον όσοι διέπονται από ειδικό καθεστώς προστασίας (δάση ή κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι ή αποτελούν τμήμα γης υψηλής παραγωγικότητας και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο). Τις περιοχές μετεγκατάστασης των οικοδομικών συνεταιρισμών μέσω του θεσμού της Τράπεζας Γης θα καθορίσουν τα Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης που θα εκπονεί το κράτος, με στόχο την αναζωογόνηση μικρών και εγκαταλειμμένων οικισμών κάτω των 150 κατοίκων. Εξαιρούνται από τον κανόνα πυκνοδομημένες περιοχές όπως οι Αττική, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Πάτρα, Βόλος και Ηράκλειο. Για την ανταλλαγή λαμβάνεται υπόψη η τιμή ζώνης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο της ανταλλαγής, καθώς και η τιμή ζώνης της έκτασης που ανταλλάσσεται. Εάν δεν είναι καθορισμένη, υπολογίζεται η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην τοπική δημοτική κοινότητα ή αντίστοιχα στην περιφερειακή ενότητα. Σε περίπτωση ανταλλαγής με ιδιωτική έκταση που έχει πολεοδομική μελέτη, η αποδιδόμενη έκταση μειώνεται κατά 50%.
    
   Η έκταση που αποδίδεται οφείλει να βρίσκεται στην ίδια ή σε όμορη περιφέρεια με το ακίνητο ανταλλαγής, με εξαίρεση συνεταιρισμούς της Αττικής που θα μπορούν να ανταλλάσσουν εκτάσεις με όλη την επικράτεια. Δικαίωμα υπάρχει και για «κατά παραγγελία» ζώνες συγκέντρωσης δόμησης από συνεταιρισμούς που επιθυμούν συγκεκριμένες περιοχές. Τα αιτήματα αυτά θα ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα και με βάση εννέα κριτήρια που θέτει το Δημόσιο - εκτάσεις με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, με άκυρα ρυμοτομικά σχέδια, με προωθημένες πολεοδομικές μελέτες, οικιστική καταλληλότητα κ.ά. Στην κατηγορία των ανταλλαγών με την ανάλογη διεκπεραίωση από την Πολιτεία των αναγκαίων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων μπαίνουν επίσης εκτάσεις επιφάνειας μεγαλύτερης των 300 στρεμμάτων όπου δεν έχουν συντελεστεί πράξεις χαρακτηρισμού, δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, αλλά και ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, των ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ μεγαλύτερες των 300 στρεμμάτων. Συνολικά, η προς πολεοδόμηση έκταση πρέπει να έχει ελάχιστη επιφάνεια 50 στρέμματα, με το 50% να είναι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι.
    
   Εντός έτους αποδοχή, αλλιώς το οικόπεδο πάει σε άλλον
    
   Με βάση τη ρύθμιση, ο κύριος της προτεινόμενης προς ανταλλαγή έκτασης υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ με αντικείμενο την ανταλλαγή της ιδιοκτησίας του με ακίνητο ιδιοκτησίας του Δημοσίου. Η αίτηση συνοδεύεται από έκθεση τίτλων με πλήρη περιγραφή του ακινήτου, το ιστορικό της νομικής του κατάστασης, όσων έχουν δικαίωμα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό κ.ά.
    
   Το νομοσχέδιο προβλέπει σφιχτά χρονοδιαγράμματα καθώς εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει να ενημερώνει περί της αποδοχής ή της απόρριψης της αίτησης. Το προτεινόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου οφείλει να είναι ελεύθερο βαρών, διεκδικήσεων και τυχόν άλλων περιορισμών αρχαιολογικής, περιβαλλοντικής, δασικής ή άλλης σχετικής νομοθεσίας. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών να αποδεχτεί εγγράφως την ανταλλαγή της εκτάσεώς του με το προτεινόμενο ακίνητο και εντός ενός έτους από τη χορήγηση του νέου τίτλου την υποβολή πολεοδομικής μελέτης. Απρακτη παρέλευση των συγκεκριμένων προθεσμιών συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος ανταλλαγής και χορήγηση αυτής σε άλλο ενδιαφερόμενο.
    
   Η ανταλλαγή εγκρίνεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η διαδικασία της ανταλλαγής ολοκληρώνεται με τη μεταγραφή της οικείας σύμβασης στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία ή την καταχώριση αυτής στα κτηματολογικά βιβλία του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου.
    
   Πηγή: Oικοδομικοί συνεταιρισμοί: Μετακομίζουν για να χτίσουν σε εγκαταλειμμένους οικισμούς | newmoney.gr http://www.newmoney.gr/article/58148/oikodomikoi-synetairismoi-metakomizoyn-gia-na-htisoyn-se-egkataleimmenoys-oikismoys#ixzz36xu0TWJQ

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου, για την κατασκευή της μαρίνας στο λιμάνι Ναυπλίου με ΣΔΙΤ.
    
   Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης με δηλώσεις του τόνισε ότι «είναι η πρώτη φορά που εγκρίνεται προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας για κατασκευή μαρίνας με ΣΔΙΤ» και ανέφερε ότι πολύ σύντομα θα γίνει ο διεθνής διαγωνισμός για τη δημοπράτηση του έργου, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ευόδωση των πρωτοβουλιών της Περιφέρειας για τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, που θα βελτιώσουν το επίπεδο των υποδομών ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος, ιδίως σε ένα εμβληματικό προορισμό όπως το Ναύπλιο.
    
   Πηγή: http://www.ered.gr/content/Prasino_fos_gia_kataskeui_marinas_sto_Nauplio_me_SDIT/#.U7wAoPl_sg0

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Ο διακοσμημένος με τοιχογραφία καμαροσκεπής τάφος του 4ου αι. π. Χ., που βρέθηκε στον σταθμό «Συντριβάνι», στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, θα αποσπαστεί ολόκληρος. Το αν θα μεταφερθεί εντός σταθμού αυτό είναι ζήτημα σχετικής μελέτης του Μετρό. Σ' αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν -κατά πλειοψηφία- τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στη προχτεσινή συνεδρίασή τους.
    
   Η άλλη άποψη ήταν να αποσπαστεί μόνο η παράσταση, που απεικονίζει γραμμικά σχέδια και πτηνά, και να μεταφερθεί εντός πλαισίου στον σταθμό του Μετρό καθώς, όπως ειπώθηκε, πρόκειται για μια πιο εύκολη και οικονομική λύση. Εξάλλου, όπως τόνισε η γγ του ΥΠΠΟΑ, Λίνα Μενδώνη, «το κόστος των αρχαιολογικών έργων του Μετρό έχει ανέβει στα 215 εκατ. ευρώ».
    
   Τελικά, σχεδόν οριακά (7 έναντι 5 ψήφων) επικράτησε η πρόταση της ΙΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που έκανε λόγο για απόσπαση του τάφου μετά από στερέωση της τοιχογραφίας, η οποία έχει αποκολληθεί τμηματικά, ενώ η μεταφορά του εντός σταθμού είναι θέμα που πρέπει να μελετηθεί από το Μετρό.
    
   Σημειώνεται ότι στο β΄ αρχαιολογικό στρώμα της βόρειας εισόδου του σταθμού «Σιντριβάνι» αποκαλύφθηκαν 83 τάφοι από το Ανατολικό Νεκροταφείο της αρχαίας πόλης.
    
   Οι τάφοι, που ανήκουν σε διάφορους τύπους (κιβωτιόσχημοι, λακκοειδείς, εκχυτρισμοί), χρονολογούνται στην ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή, ενώ περίπου στους μισούς δεν βρέθηκαν κτερίσματα. Εκτός από τον καμαροσκεπή με την παράσταση, οι υπόλοιποι τάφοι θα διαλυθούν.
    
   Τέλος, τα μέλη του ΚΑΣ ασχολήθηκαν και με τα αρχαία κατάλοιπα που βρέθηκαν κατά τις εργασίες διάνοιξης του βορειοδυτικού φρεατίου στον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» του Μετρό Θεσσαλονίκης.
    
   Πρόκειται για τρεις τάφους, που ανήκαν στο δυτικό νεκροταφείο της πόλης και οι οποίοι χρονολογούνται μεταξύ 2ου και 3ου αι. μ. Χ. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, οι τάφοι δεν θα διατηρηθούν.
    
   Πηγή: http://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/metro/thessalonikis/item/25732-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82-215%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82
  Sign in to follow this  
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.