Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
VIVI

Κατασκευή πέργκολας σε εξώστη έξω από το ιδεατό στερεό

Recommended Posts

Vapan. Όταν είσαι σε παρέκκλιση ούτε εξώστες δεν μπορούν να είναι εκτός του

οικοδομικού πυρήνα οπότε ούτε οι πέργκολες που τυχόν τους σκεπάζουν. Αν είσαι όμως στον κανόνα δηλ. >4 και όλες οι αποστάσεις>= 15μ τότε μπορούνε οι εξώστες να εξέχουν του οικοδομικού πυρήνα. Κατά τα άλλα εντός διαμόρφωσης-οικοπέδου, είτε παρέκκλιση είναι είτε κανόνας, όπως είπε και η συνάδελφος μπορείς, υπάρχει και η αντίστοιχη περίπτωση μικρής κλίμακας.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Νομίζω ότι έχει παύσει ο περιορισμός του ιδεατού στερεού για τις πέργκολες σε όροφο όταν είναι σε εσοχή ορόφου. Σωστά ? Αυτό που βλέπω είναι στο άρθρο 15 του ΝΟΚ

Παράθεση

Άρθρο 15

παρ2. Εξώστες και στεγασμένοι χώροι κτιρίων με τυχόν οριζόντια φέροντα ή κατακόρυφα και οριζόντια αρχιτεκτονικά στοιχεία ή κινητά συστήματα ηλιοπροστασίας ή πέργκολες διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε όψη και όροφο του κτιρίου. Στην περίπτωση που τα οριζόντια φέροντα ή κατακόρυφα και οριζόντια αρχιτεκτονικά στοιχεία ή κινητά συστήματα ηλιοπροστασίας ή οι πέργκολες στεγάζουν ή περιβάλλουν εξώστη ή δώμα ορόφου που προκύπτει από την υποχώρηση του ορόφου, δύνανται να υπερβαίνουν το μέγιστο πλάτος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το περίγραμμα του εξώστη και των περιορισμών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή του περιγράμματος του παραπάνω δώματος.

παρ3. Οι ανοικτοί εξώστες μπορούν να προεξέχουν της οικοδομικής γραμμής έως πλάτους 1/10.Π και όχι περισσότερο των 2,00 μ. Όταν αυτή ταυτίζεται με τη ρυμοτομική γραμμή πρέπει να κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον 3,00 μέτρων από τη στάθμη του πεζοδρομίου. Ανοικτοί εξώστες εντός των υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ του κτιρίου από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου δεν επιτρέπεται να κατασκευάζονται με πλάτος μεγαλύτερο του 1/4 Χ Δ ή 1/4 Χ δ και η απόστασή τους από τα όρια του οικοπέδου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1,00 μ. Οι εξώστες, αρχιτεκτονικά και λοιπά δομικά στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αν εξέχουν της ρυμοτομικής γραμμής, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 0,50 μ. από το άκρο του κρασπέδου του πεζοδρομίου και προς την πλευρά της ρυμοτομικής γραμμής σε οριζόντια προβολή.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πάντως στην ΕΕΔΜΚ η απαίτηση παραμένει

ιδ) Για την κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των 
πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βε-
ράντες ισογείων, καθώς και πέργκολας ανεξαρτήτως επι-
φάνειας σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς 
εξώστες κατατίθενται:

1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφι-
κού διαγράμματος, με την υπό κλίμακα αποτύπωση των 
εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.τ.λ.).
2) Σχέδια κάτοψης και όψεων σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού ότι δεν παραβι-
άζεται το ιδεατό στερεό του κτιρίου
.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ωχ εχεις δικαιο....θα το ψάξω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η Φράση του ΝΟΚ Α.19 παρ.2 πως έχει εφαρμογή εφόσον το Ιδεατό στερεό σταματάει στο μέγιστο επιτρεπόμενο της περιοχής ?

Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό επιτρέπονται ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Λόγω κλίση του...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα σε όλους. Έχω μια δύσκολη περίπτωση κτιρίου σε γωνιακό οικόπεδο με υποχωρήσεις και στις δύο διευθύνσεις, λόγω ιδεατού στερεού.

Εγώ εχω αναλάβει τα στατικά και προσπαθώ να βρω λύση με τον φορέα, που θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε φυτευτά υποστυλώματα (μπλιαχ). Επειδή είναι πρακτικά αδύνατο να μπορέσω να ικανοποιήσω τις απαιτήσεις του ΕΚ8 για τα φυτευτά, προσπαθούμε με τον αρχιτέκτονα να βρούμε άλλες λύσεις.

Η μια που σκεφτήκαμε, αλλά δεν είμαστε σίγουροι από το λεκτικό του νόμου αν μπορούμε να την εφαρμόσουμε, είναι να συνεχιστεί ο φορέας μέχρι πάνω (χωρίς πλάκες εννοείται) και οι εσοχές να δημιουργηθούν με τοιχοποίια. Στο κενό των υποστυλωμάτων να διαμορφώσουμε πέργκολα με ελαφριά δοκάρια ή κάποιο σύστημα ηλιοπροστασίας. Δεν μπορώ εγώ τουλάχιστον να καταλάβω από το ΝΟΚ και τις εγκυκλίους του αν κάτι τέτοιο απαγορεύεται, να υπάρχουν δηλαδή κατακόρυφα και οριζόντια φέροντα στοιχεία εκτος ιδεατού στερεού τα οποία δεν θα φέρουν πλάκα, αλλά θα δημιουργούν κενό για την τοποθέτηση σκιάστρων ή υπό μορφή πέργκολας.

Κάθε άποψη θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα!   

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.