Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Δήλωση μηχανικού για μη ύπαρξη αυθαιρεσιών


Recommended Posts

inzaghi πλάκα κάνεις ε; :) :) :)

Πες ότι μας δουλεύεις για το ότι δεν έχουν αλλάξει ακόμα το λεκτικό στι βεβαιώσεις που εκδίδει το σύστημα;

:) :) :) :)

Καλά τι περιμένουν να αλλάξουν ένα αρχείο;

Ούτε καν να πέσει το σύστημα για πάνω από 1min δεν απαιτεί αυτή η αλλαγή. Και δεν πιστεύω να πει κανένας πας 4 το πρωί το σύστημα έχει "πελάτες". Αλλά εκείνη την ώρα δεν θα έχει και "οικοδοσπότες"!!!!!!!!!!!!!!!!!

Link to post
Share on other sites
  • Replies 3.6k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ευχαριστώ πολύ, λάθος που δεν το διευκρίνησα πιο σωστά μέσα στο άγχος μου. Εννοούσα το πρόστιμο αυθαιρεσίας. Φυσικά και πρέπει να πληρώνονται οι αυθαιρεσίες. Προσωπικά έχω χάσει τον μπαμπά μου που έφτ

Να φτιάξεις και να στείλεις ένα εξώδικο στη συμβολαιογράφο που να την απειλείς ότι θα τη μηνύσεις αν δεν σοβαρευτεί. Όπως το παρουσιάζεις πλέον μου μπαίνουν υποψίες ότι ο λόγος που το κάνει είναι άλλο

Αν το μέτρησες με μεζούρα, ξαναμέτρα το με αποστασιόμετρο και θα σου βγει 0,30x5,00 ακριβώς. Αν το μέτρησες με αποστασιόμετρο, ξαναμέτρα το με μεζούρα και θα σου βγει 0,30x5,00 ακριβώς.   Αν αποτύχ

Posted Images

Δες και μονος σου

 

_____________1.1323357473.jpg

Edited by Inzaghi
Link to post
Share on other sites

Δες και μονος σου

 

a>

 

Την …/…./2011, κατόπιν αυτοψίας που διενήργησα στο ακίνητο "................."

 

στο ακίνητο τι γράφουμε αν προκειτε για κατάστημα? γράφουμε μόνο κατάστημα η κάνουμε ολόκληρη περιγραφή όπως στο συμβόλαιο αν έχει και ακολούθημα υπόγειο και θέσεις στάθμευσης κλπ?

Link to post
Share on other sites

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ayth/usage/logismiko2.doc

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διαδικασία υποβολής «Δήλωσης Αυθαιρέτου» ή «Βεβαίωσης», ο μηχανικός πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα το παρακάτω σημείο:

Πεδίο «Περιγραφή»: Αναγράφονται τα ειδικότερα στοιχεία της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας, π.χ.: «Οριζόντια Ιδιοκτησία (διαμέρισμα) Α3 Α’ ορόφου πολυκατοικίας, ....»

Επισημαίνεται στους μηχανικούς ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην καταχώρηση των δεδομένων αλλά και σε όλα τα στάδια προώθησης των δηλώσεων και βεβαιώσεων του Ν. 4014/2011.

Link to post
Share on other sites

Η διαδικασία είναι η εξής: Πρώτα συμπλήρώνεις την περιγραφή. Εκεί γράφεις για το ακίνητο που γίνεται η βεβαίωση, π.χ οριζόντια ιδιοκτησία καταστήματος....Στη συνέχεια κάνεις γεωγραφικό εντοπισμό, στο περίπου το οικόπεδο-γήπεδο.Κατόπιν συμπληρώνεις την οικοδομική άδεια αν έχει , τη χρήση (υπηρεσίες για καταστήματα). Στα φύλλα καταχώρησης δεν ακουμπάς.Τωρα συμπληρώνεις ακόμα αν θες στα πρόσθετα στοιχεία μερικά λόγια στην τεχνική έκθεση ή στα σχόλια, τη συμφωνημένη αμοιβή και την ημερομηνία αυτοψίας.βάζεις τους ιδιοκτήτες και μετά ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ.την κάνεις υπαγωγή 2 φορές αφού κάνεις κλικ στα σωστά κουτάκια ανάλογα με την ερώτηση και τέρμα..Την τυπώνεις μέσα από τα πρόσθετα στοιχεία και το πεντάφυλο απο την αρχική σελίδα δίπλα από το συμβολάκι του €.

 

 

τη τιμή ζώνης δε τη συμπληρώνουμε σωστά?

Link to post
Share on other sites

έχει κανείς άποψη επ αυτού?

 

 

Οδηγίες για το σύστημα διαχείρισης δηλώσεων & βεβαιώσεων Ν.4014/2011

 

Η «ηλεκτρονική πλατφόρμα» του ΥΠΕΚΑ-ΤΕΕ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4014/2011» διευρύνθηκε και συμπεριλαμβάνει πλέον και την «Βεβαίωση νομιμότητας» του μηχανικού που απαιτείται για τη μεταβίβαση ακινήτων.

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας και της από, 05/10/2011, ανακοίνωσης του ΥΠΕΚΑ, θα πρέπει να υποβληθούν και όσες έχουν στο μεταξύ εκδοθεί.

Κατά συνέπεια, στον συμβολαιογράφο, προσκομίζετε πλέον, μόνο την θεωρημένη από το σύστημα βεβαίωση, μαζί με τα παραστατικά των κρατήσεων επί της αμοιβής. (ΑΠΥ, υπέρ ΤΣΜΕΔΕ – από την ΕΤΕ ή την Τρ. ΑΤΤΙΚΗΣ, υπέρ ΤΕΕ – με κατάθεση αμοιβής στην ΕΤΕ ή, με καταβολή του 2% στο ΤΕΕ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΙΝ την υποβολή στο σύστημα είτε δήλωσης αυθαίρετου είτε έκδοσης βεβαίωσης νομιμότητας, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟείναι, να υποβάλλει ο μηχανικός την υπηρεσία στο «λογισμικό σύστημα αμοιβών» του ΤΕΕ ώστε, να αναγράψει τον «κωδικό έργου» και την «αμοιβή» στα ανάλογα πεδία.

* Για τις « Βεβαιώσεις Νομιμότητας» μπορεί να λαμβάνει τα 1000.λ ως νόμιμη αμοιβή

Οι Μηχανικοί οφείλουν να λάβουν υπ’ όψιν ότι:

  • «Οι εισφορές υπέρ του Τ.Ε.Ε., υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και λογαριασμών, καθώς και, οι λοιπές εισφορές και δικαιώματα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι υπολογίζονται επί της αμοιβής των μηχανικών,υπολογίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη από την νόμιμη αμοιβήκατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 8, άλλως υπολογίζονται επί της νόμιμης αμοιβής» (Ν3919/11-άρθρο 7παρ. 4.)

  • «Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε., όταν περιέρχεται στην αντίληψή του περίπτωση συνομολογήσεως από μηχανικό σύμβασης, της οποίας η αμοιβή φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, τον καλεί εγγράφως να δικαιολογήσει το ύψος της, ζητώντας τις διευκρινίσεις που κρίνει σκόπιμες. Εφόσον οι εξηγήσεις του ενδιαφερομένου δεν κριθούν ικανοποιητικές, το Δ.Σ. του Τ.Ε.Ε. μπορεί να ασκεί πειθαρχική δίωξη κατά τις κείμενες διατάξεις». (Ν3919/11-άρθρο 7παρ. 1β).

  • «Οι αναφερόμενες στο ΠΔ 696/1974 «ελάχιστες αμοιβές» ή «αμοιβές» νοούνται εφεξής ως νόμιμες αμοιβέςκατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ίδιου διατάγματος όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 8 και, πέραν της λήψεως υπόψη για τον υπολογισμό νόμιμων εισφορών και δικαιωμάτων από το Τ.Ε.Ε. κατά την προηγούμενη παράγραφο, λαμβάνονται επίσης υπόψη από τα δικαστήρια κατά την εκδίκαση διαφορών από αμοιβές μηχανικών για την παροχή εργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 677 έως 681 του Κ.Πολ.Δ., όταν δεν προκύπτει έγκυρη έγγραφη συμφωνία περί αυτών». (Ν3919/11-άρθρο 7 παρ. 5.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι μηχανικοί ΠΡΕΠΕΙ να λάβουν υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α 66/2011), άρθ. 20,παρ.8, περίπτ. ζ΄, όπως, και με τις ΠΟΛ.1193 και ΠΟΛ.1194 διευκρινίζονται από όπου, προκύπτει ρητά, η υποχρέωση των μηχανικών να καταθέτουν ηλεκτρονικά τις συμφωνίες-συμβάσεις για ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, τόσο στη ΓΓΠΣ του Υπ. Οικονομικών όσο και στο ΤΕΕ αφού, βάσει της παραπάνω νομοθεσίας, εντέλλεται και το ΤΕΕ, με ρητά αναφερόμενη την ευθύνη του Προέδρου, να καταθέτει ηλεκτρονικά και αυτό, για όλα τα μέλη του, αυτές τις συμφωνίες- συμβάσεις στην ΓΓΠΣ του Υπ. Οικονομικών.

Η ηλεκτρονική υποβολή, τόσο από τους μηχανικούς όσο και από το ΤΕΕ, πρέπει να γίνει μέχρι 20 Φεβρουαρίου για όλο το προηγούμενο έτος (μόνο για φέτος ισχύει μέχρι 20/02/2011 για υπηρεσίες που αφορούν το διάστημα από 01/7/2011-31/12-2011).

ΑΡΑ, γίνεται κοινά αντιληπτό ότι, από τη στιγμή που, δεν έχει υλοποιηθεί το, προβλεπόμενο από τον Ν.3919/2011, νομοθετικό πλαίσιο (Π.Δ.- Υπουργικές Αποφάσεις) και, δεν έχει προσδιορισθεί η εκ του νόμου δυνατότητα «έγκρισης από το ΤΕΕ εύλογης και επαρκώς αιτιολογημένης μείωσης επί της νόμιμης αμοιβής», ο μηχανικός οφείλει να αποδίδει τις προβλεπόμενες παντός είδους κρατήσεις επί της «νόμιμης αμοιβής». Κάτι για το οποίο, τόσο από το ΤΕΕ όσο και από το Υπ. Οικονομικών θα ελέγχεται (βάσει του Ν.3943/2011- ΠΟΛ.1193 & ΠΟΛ.1194).

 

Επίσης, οι μηχανικοί οφείλουν να έχουν πάντα υπ’ όψιν:

  • την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης μελετών και παροχής υπηρεσιών μηχανικού (εν συνόλω ή εν μέρει)
  • τις διατάξεις του Ν4014/2011- Κεφ. Β’- Άρθρο 23 (και τις άλλες σχετικές νομοθετικές και διατακτικές πράξεις)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος

 

http://www.teelar.gr/site/currentissues/199-diaxeirish.html

Link to post
Share on other sites

σε 7 όροφη πολυκατοικια με άδεια του 1970 στο κεντρο της Αθήνας, υπαρχει κατα μήκος επέκταση των εξωστων κατα 2 μέτρα σε όλους τους ορόφους . Για την μεταβίβαση ενός διαμερίσματος τί διαδικασία χρειάζεται; ευχαριστώ

Link to post
Share on other sites

Κατά συνέπεια, στον συμβολαιογράφο, προσκομίζετε πλέον, μόνο την θεωρημένη από το σύστημα βεβαίωση, μαζί με τα παραστατικά των κρατήσεων επί της αμοιβής. (ΑΠΥ, υπέρ ΤΣΜΕΔΕ – από την ΕΤΕ ή την Τρ. ΑΤΤΙΚΗΣ, υπέρ ΤΕΕ – με κατάθεση αμοιβής στην ΕΤΕ ή, με καταβολή του 2% στο ΤΕΕ).

Από που προκύπτει η υποχρέωση προσκόμισης στον συμβολαιογράφο των λοιπών παραστατικών;

Αν είναι έτσι να αναλαμβάνει ο συμβολαιογράφος να εισπράττει την αμοιβή μας όπως κάνει με τους δικηγόρους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι μηχανικοί ΠΡΕΠΕΙ να λάβουν υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α 66/2011), άρθ. 20,παρ.8, περίπτ. ζ΄, όπως, και με τις ΠΟΛ.1193 και ΠΟΛ.1194 διευκρινίζονται από όπου, προκύπτει ρητά, η υποχρέωση των μηχανικών να καταθέτουν ηλεκτρονικά τις συμφωνίες-συμβάσεις για ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, τόσο στη ΓΓΠΣ του Υπ. Οικονομικών όσο και στο ΤΕΕ αφού, βάσει της παραπάνω νομοθεσίας, εντέλλεται και το ΤΕΕ, με ρητά αναφερόμενη την ευθύνη του Προέδρου, να καταθέτει ηλεκτρονικά και αυτό, για όλα τα μέλη του, αυτές τις συμφωνίες- συμβάσεις στην ΓΓΠΣ του Υπ. Οικονομικών.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή, τόσο από τους μηχανικούς όσο και από το ΤΕΕ, πρέπει να γίνει μέχρι 20 Φεβρουαρίου για όλο το προηγούμενο έτος (μόνο για φέτος ισχύει μέχρι 20/02/2011 για υπηρεσίες που αφορούν το διάστημα από 01/7/2011-31/12-2011).

 

ΑΡΑ, γίνεται κοινά αντιληπτό ότι, από τη στιγμή που, δεν έχει υλοποιηθεί το, προβλεπόμενο από τον Ν.3919/2011, νομοθετικό πλαίσιο (Π.Δ.- Υπουργικές Αποφάσεις) και, δεν έχει προσδιορισθεί η εκ του νόμου δυνατότητα «έγκρισης από το ΤΕΕ εύλογης και επαρκώς αιτιολογημένης μείωσης επί της νόμιμης αμοιβής», ο μηχανικός οφείλει να αποδίδει τις προβλεπόμενες παντός είδους κρατήσεις επί της «νόμιμης αμοιβής». Κάτι για το οποίο, τόσο από το ΤΕΕ όσο και από το Υπ. Οικονομικών θα ελέγχεται (βάσει του Ν.3943/2011- ΠΟΛ.1193 & ΠΟΛ.1194).

Από που προκύπτει πως πρέπει να γίνει ηλεκτρονική υποβολή στο ΤΕΕ; Οι συμβάσεις πρέπει να κατατεθούν στο ΤΕΕ. Για κάθε εργασία που καλύπτει το ΠΔ696. Τι θα τις κάνει το ΤΕΕ είναι δικό του θέμα.

Δεν υπάρχει περίπτωση νόμος να καθορίσει ποια είναι η εύλογη μείωση. Αυτό θα το ελέγχει κατά περίπτωση το ΤΕΕ.

Από την στιγμή δε που έχει ισχύ ο Ν3919 και έχει αυτός προσδιορίσει ως νόμιμες τις μέχρι τότε ελάχιστες, οι κρατήσεις θα αποδίδονται επί της νόμιμης και οι φόροι επί της συμβατικής._

Edited by Faethon11
Link to post
Share on other sites

σε 7 όροφη πολυκατοικια με άδεια του 1970 στο κεντρο της Αθήνας, υπαρχει κατα μήκος επέκταση των εξωστων κατα 2 μέτρα σε όλους τους ορόφους . Για την μεταβίβαση ενός διαμερίσματος τί διαδικασία χρειάζεται; ευχαριστώ

να πάτε σε μηχανικό που θα σας ενημερώσει για το κόστος των βεβαιώσεων για μεταβίβαση καθώς και αν χρειαστεί τακτοποίηση των διαμερισμάτων.

 

θα τρελαθούμε με όλα αυτά.

Έχει οριστεί νόμιμη αμοιβή για βεβαιώσεις?

Αυτό που λέει το ΤΕΕ θεσαλίας για 1000λ από που προκύπτει?

Ποιός το αποφάσισε?

Εγώ που είμαι στο ΤΕΕ αθήνας κάνω ό,τι θέλω δηλ?

Edited by Manolis gon
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.