Jump to content
vk2626

Άδεια Περιφραξης Εκτός Σχεδίου με ΝΟΚ

Recommended Posts

Η περίφραξη υπάρχει αλλά για να πάρει ο πέλάτης μου τα χρήματα της κατασκευής της από το ΕΣΠΑ, του ζητάνε και οικοδομική άδεια. Υπάρχει μέσα κτίσμα νόμιμο

Share this post


Link to post
Share on other sites

μιλάμε για γήπεδο στο οποίο υπάρχει κτίριο με άδεια?

Αν ναι η περίφραξη συμπεριλαμβάνεται στην άδεια ως σύνοδη κατασκευή όπως πχ είναι ο βόθρος.

Τι ακριβώς συμβαίνει?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το κτίριο κατασκευάστηκε με ΟΑ.

Η περίφραξη δεν έγινε με την κατασκευή του κτιρίου.

Αργότερα και με το κτίριο κατασκευασμένο ζήτησε επιδότηση για εργασίες περιβαλλοντος χώρου, όπως περίφραξη, πράσινο, ασφαλτικά κλπ.

Οπότε τώρα του ζητάνε από το πρόγραμμα ΟΑ περίφραξης, δεδομένου ότι θέλουν όλες οι εργασίες να γίνονται νόμιμα.

 

Με το παλαιό καθεστώς αδειών, αν δεν έκανες την περίφραξη κατά την διάρκεια της κατασκευής του κτιρίου, με το ΙΚΑ και την επίβλεψη ανοιχτά,

δεν μπορούσες να την κάνεις μετά για τους ευνόητους λόγους ότι κάθε εργασία πρέπει να γίνεται με επίβλεψη κλπ.

Εαν σε έπιαναν δηλαδή κατά την διάρκεια της κατασκευής χωρίς άδεια σε έγραφαν.

 

Άρα Pavlos33 έχεις δίκαιο γι αυτό μπου λες αλλά όταν η κατασκευή της περίφραξης γινόταν στα πλαίσια του συνόλου των οικοδομικών εργασιών  της ΟΑ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η περίφραξη λες ότι είναι ήδη κατασκευασμένη.

Αν δεν υπάρχει καταγγελία και βεβαιωμένο κάποιο πρόστιμο από πολεοδομία, μπορεί κανείς να αποδείξει με ακρίβεια τη χρονολογία κατασκευής της περιτοίχισης;

Edited by Pavlos33

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι , για περίφραξη απλή με πασσάλους εντός απόστασης 500μ. από καθορισμένο αιγιαλό  , βγάζω κανονικά άδεια δόμησης;

Share this post


Link to post
Share on other sites

το αγκάθι στην περίπτωση είναι η απόσταση των 500 μ. από τη θάλασσα.Εκ των προτέρων να ξέρεις ότι θα δεχτείς άρνηση από την ΥΔΟΜ.

Κανονικότατα με ΕΕΜΚ πλην όμως δες τους περιορισμούς αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάτι από τα παρακάτω:

 

Ν-1337/83.  ΑΡΘΡΟΝ-23.            ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΦΕΚ-33/Α/14-3-83)            [ ΙΣΧΥΕΙ  απο  14.3.1983] 
Προστασία ακτών.  
Σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμού πρό  
του 1923 και σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων από την ακτή ή όχθη  
δημοσίων λιμνών (εκτός αν έχει ορισθεί μεγαλύτερο πλάτος ΖΟΕ  
κατά το Αρθ-29 του Ν-1337/83) δεν επιτρέπονται οι περιφράξεις.
 
και....
 
ΠΔ-236/84    (ΦΕΚ-95/Α/22-6-84) 
[ΙΣΧΥΕΙ από 22-6-84]   (ΦΕΚ-95/Α/84)
Για τις περιφράξεις γηπέδων μέσα σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων
από την ακτή ή την όχθη δημοσίων λιμνών σύμφωνα με το Αρθ-23
παρ.1 του Ν-1337/83
(Προϋποθέσεις για την κατ' εξαίρεση περίφραξη (περίφραγμα), τρόπος, είδος και έκταση αυτής. επιτρέπεται σε: Ειδικές καλλιέργειες, που η περίφραξή τους είναι αναγκαία για την προστασία τους 
και την προστασία του κοινού από φυτοφάρμακα, κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών δραστηριοτήτων, τουριστικές - ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χώρους και εγκαταστάσεις τεχνικής εξυπηρέτησης οικισμών, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεγάλες συγκοινωνιακές εγκαταστάσεις (λιμάνια, αεροδρόμια κλπ), αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία της φύσης, υγρότοποι, υδροβιότοποι, σημαντικές πηγές γλυκού νερού, εκτροφεία θηραμάτων, κτίρια εκπαίδευσης-σχολεία κλπ., κτίρια κοινωνικής πρόνοιας (παιδικοί σταθμοί, παιδικές κατασκηνώσεις, άσυλα, κλπ.), κτίρια περίθαλψης (νοσοκομεία, κλινικές κλπ.), αθλητικές εγκαταστάσεις (πχ. πισίνες, τέννις, κλπ.), οργανωμένες πλαζ, παιδικές χαρές - παιδότοποι, Φυλακές - σωφρονιστικά ιδρύματα, νεκροταφεία, μονές, κτίρια δημοσίων ή κοινωφελών σκοπών, χώρους συνάθροισης κοινού (υπαίθρια θέατρα, κινηματογράφοι), χώρους εκθέσεων και αγοράς, Λατομικούς χώρους μόνο στα ανώτερα κάθε φορά όρια των μετώπων εκμετάλλευσης)
 
'Εχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν-1337/83 "Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις" (ΦΕΚ-33/Α/83) και ειδικότερα του Αρθ-23 (παρ.1). 
2. Τις Γνωμ-558/84 και Γνωμ-723/83 του ΣτΕ με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Γεωργίας και ΧΟΠ, αποφασίζουμε: 
 
ΑΡΘΡΟΝ-1 
1. Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις της παρ.1 εδαφ.α του Αρθ-23 του Ν-1337/83 επιτρέπονται οι περιφράξεις σε ζώνη πλάτους 500 μ. από την ακτή ή την όχθη δημόσιας λίμνης για την προστασία των εξής καλλιεργειών ή ειδικών χρήσεων: 
Ειδικών καλλιεργειών, που η περίφραξή τους είναι αναγκαία για την προστασία τους και την προστασία του κοινού από φυτοφάρμακα. Οι καλλιέργειες αυτές είναι: Κηπευτικά, οπωροφόρα, εσπεριδοειδή, ανθοκομικές καλλιέργειες, καλλιέργειες υπό κάλυψη, νέες φυτείες, φυτώρια. 
 
(...)
 
και...
ΣτΕ 162/00 Τμήμα Εʼ 
Αιγιαλός προστασία, περίφραξη ιδιοκτησίας
Η κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Ν.1337/83 απαγόρευσις δεν αφορά εις περίπτωσιν κατά την οποίαν, η αιτηθείσα άδεια περιφράξεως αφορά εις τμήμα μόνον ιδιοκτησίας καθέτου προς την ακτήν η περίφραξις του οποίου ως εκ της θέσεως της ουδεμίαν επίδρασιν έχει επί της δυνατότητος ελευθέρας προσβάσεως προς την ακτήν. 

 
και..
 
 
 ΣτΕ-3111/90   ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 
         (ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ) 
 
              Κατά την κρατήσασα γνώμη το Αρθ-23 παρ.1 εδαφ.α του 
Ν-1337/83 το οποίο απαγορεύει συλλήβδην από την έναρξη ισχύος του 
νόμου αυτού, κάθε μορφή περίφραξης αδιακρίτως σε όλα τα ακίνητα, 
τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και εντός ζώνης πλάτους 
500μ. από οποιαδήποτε ακτή ή την όχθη δημοσίων λιμνών και τα 
οποία μπορούν κατά προορισμό να χρησιμοποιούνται για την ανέγερση 
κατοικιών, παραβιάζουν το συνταγματικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας, 
εφόσον αποστερούν χωρίς την παράθεση κριτηρίων για το γενικό αυτό 
περιορισμό, από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών την δυνατότητα 
της αποκλειστικής χρήσεως του πέριξ της κατοικίας τους υπολοίπου 
χώρου της ιδιοκτησίας τους. 'Ετσι μεταβάλλεται το μέρος αυτό της 
ιδιοκτησίας τους σε χώρο κοινόχρηστο, ενώ συγχρόνως τα μέτρα αυτά 
παραβιάζουν και την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, διότι, 
κατά κοινή πείρα, η έκταση των μέτρων αυτών δεν είναι η αναγκαία 
για την εξασφάλιση της πρόσβασης προς τη θάλασσα ή την όχθη 
δημόσιας λίμνης, αφού αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί εξ ίσου 
αποτελεσματικά, με την πρόβλεψη της κατά διαστήματα διανοίξεως, 
εκεί όπου πράγματι χρειάζεται, διόδου προσβάσεως, με τη θέσπιση 
υποχρεώσεως να αφεθούν αντίστοιχα ανοίγματα στην περίφραξη 
ορισμένων ακινήτων (Αρθ-23 παρ.1 εδαφ.γ Ν-1337/83). 
Edited by Pavlos33
  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δυστυχώς δεν νομίζω να με καλύπτει κάποια από τις εξαιρέσεις.

Είμαι εκτός οικισμού , εκτός ΖΟΕ και απλά θέλει ο πελάτης να κάνει περίφραξη για να μην καταπατούν την περιουσία του.

Οι όμορες ιδιοκτησίες είναι ήδη περιφραγμένες από τους όμορους ιδιοκτήτες (εδώ και αρκετά χρόνια σύμφωνα με τον πελάτη , μάλιστα η μία ιδιοκτησία είναι ένα εγκαταλελειμμένο camping ) και θέλει να περιφράξει τις πλευρές προς την ακτή και την ακριβώς απέναντι.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ερώτηση:

μπορεί να βγεί άδεια περίφραξης (μικρής κλίμακας ή κανονική) εσωτερικώς του γηπέδου  (αγροτεμάχιο ή οικοπέδο)? 

 

Παράδειγμα έχω ένα γήπεδο 80*40 και θέλω να φράξω στο κέντρο ένα τμήμα 30*10.

 

Στην πολεοδομία μου λένε (ομοφώνος) ότι απαγορευεται εσωτερική περίφραξη είτε εντός είτε εκτός είτε με κανονική άδεια ή με μικρής.

 

Χωρίς να είμαι κάθετα αντίθετος μου φαίνεται λίγο παράδοξο.

 

Έχει τύχει σε κάποιον κάτι ανάλογο?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα και από εμένα.

Έχω ένα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου. Ο γείτονας έκανε περίφραξη κατά μήκος της πλευράς που συνορεύουμε. Οι πάσσαλοι εξέχουν από την επιφάνεια του εδάφους γύρω στο 1,5 μέτρο.

Έπρεπε να κάνει αίτηση για έναρξη εργασιών στη πολεοδομία ή δεν χρειάζεται τίποτα πλέον επειδή είναι εκτός σχεδίου;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ξέρει κανείς για περίφραξη εκτός σχεδίου με άδεια μικρής κλίμακας μπορεί να υπάρχει σενάζ (20χ35) πάνω απο το έδαφος και μετά πασσάλους με συρματόπλεγμα; ή θέλει κανονική οικοδομική άδεια;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.