Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
kropis

Άδεια περίφραξης εντός σχεδίου

Recommended Posts

Γειά σας.Είμαι νέος συνάδελφος και θα ήθελα να μάθω εαν μια περίφραξη που κατασκευάστηκε από κάγκελα το 2004 και για την οποία έχει γίνει καταγγελία μπορεί να θεωρηθεί ως Μικρή Πολεοδομική Παράβαση και να επιβληθεί εφ΄ άπαξ πρόστιμο. Σε αντίθετη περίπτωση τι απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφε, ο Γ.Ο.Κ. λέει ρητά στο Άρθρο 18 ότι ''τα περιφράγματα του οικοπέδου σε κανένα σημείο δεν επιτρέπεται να έχουν ύψος μεγαλύτερο από 2.50 μ. και το συμπαγές τμήμα τους μεγαλύτερο από 1.0 μ.'' Καταρχήν ισχύουν τα ανωτέρω στη περίπτωσή σου; Αν ισχύουν, βγάζεις μια άδεια περίφραξης με αμοιβές, τοπογραφικό, τεχνική έκθεση και σχέδιο περίφραξης (κάτοψη & τομές). Αν όχι, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και σίγουρα πληρώνεις πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αφού έχει γίνει καταγελία. Τέλος για το αν μπορεί να θεωρηθεί ως μικρή πολεοδομική παράβαση δες την Αποφ-7587/04 ''Καθορισμός των μικρών παραβάσεων που μπορούν να εξαιρεθούν από κατεδάφιση κατά το Αρθ-9 παρ.8 του Ν-1512/85, καθώς και των ειδικότερων προϋποθέσεων και των όρων εφαρμογής της διάταξης.'' http://www.domiki.gr/info/040301-2.htm

Κατά τη γνώμη μου, η πολεοδομία δεν θα το περάσει σαν μικρή πολεοδομική παράβαση, αλλά καλύτερα να μιλήσεις μαζί τους!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ για την βοήθεια. Η τοπική πολεοδομία το ίδιο μου είπε. Απλά επειδή δεν πρόκειται για περίφραξη με θεμέλιο, αλλά για απλή σιδηροκατασκευή πίστευα ότι ίσως να γινόταν και έτσι να απέφευγα την διαδικασία της άδειας.

Share this post


Link to post
Share on other sites

η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας καλύπτει αυτή την περίπτωση? η σιδηροκατασκευή έχει μήκος 7,10μ. και ύψος 1,10.

Share this post


Link to post
Share on other sites

παιδιά ΄καλησπέρα

ίσως ακουστεί αστείο και χαζό για μερικούς

στο στέλεχος αδείας στην 2η σελίδα που γράφει ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ για μία άδεια περίφραξης πως συμπληρώνουμε τον πίνακα (αριθμός ορόφων, καλυπτόμενη επιφάνεια οικοδομής, ύψος οικοδομής, κτλ); Μήπως τα αφήνω κενά μιας και είναι μόνο περίφραξη και συμπληρώνω μόνο προϋπολογισμό;

Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

jimie

στην θέση των στοιχείων οικοδομής, τραβάς μια διαγώνια γραμμή και γράφεις "ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ". Κάτω συμπληρώνεις κανονικά τα διπλότυπα

Share this post


Link to post
Share on other sites

Χρειάζεται άδεια περίφραξης για να περιφράξει κανείς το οικόπεδό του ή μποεί κατευθείαν να πάει χύμα και να το περιφράξει ; Νομίζω πως όχι , διότι πολύ απλά δεν έχει πουθενά επισημοποιήσει ποιο ακριβώς είναι το οικόπεδό του . Έτσι δεν είναι ; Να ξεκαθαρίσω εδώ πως μιλάω για οικόπεδο κτός σχεδίου στο οποίο δεν υπάρχει το παραμικρί κτίσμα .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στο αρχειο που κραταω στο pc βρηκα αυτο. Διασταυρωσε οτι σε καλυπτει !

 

Αριθ. οικ 5219/04 (ΦΕΚ 114 Δ'/17-2-04) : Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 7 παρ. 1 και 8 παρ. 1, του Ν. 3212/ 31.12.2003 ΦΕΚ 308Α «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».

2. Το άρθρο 22 παρ. 1, 3 και 4, τα άρθρα 11 παρ. 12, 17 παρ.2, 23 και 27 παρ. 1 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Ν. 1577/85, όπως ισχύει.

3. Την παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 1512/85, όπως συμπληρώθηκε με την παρ 5 του άρθρου 9 του Ν. 3212/ 31.12.2003 ΦΕΚ 308Α.

4. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83, και ειδικότερα τα άρθρα 15, 16, και 17 αυτού.

5. Τις διατάξεις της Υ6/31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Aρθρο 1

1. Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας χωρίς έκδοση άδειας δόμησης, εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις και τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα οποία γίνονται δεν βρίσκονται σε δάσος, σε ρέμα, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο, σε περιοχή απολύτου προστασίας, σε κοινόχρηστο χώρο, σε κτίρια που δεν έχουν μη διανοιγμένη παρόδια στοά και δεν είναι ρυμοτομούμενα ή στατικά επικίνδυνα.

Εφόσον θίγονται δικαιώματα συνιδιοκτησίας, εξασφαλίζεται η σχετική συναίνεση με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

2. Οι εργασίες εκτελούνται μετά από σχετική Έγκριση Εργασιών, που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον υποβληθούν:

α) αίτηση των ενδιαφερομένων, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους, τα στοιχεία του ακινήτου και περιγραφή των εκτελούμενων εργασιών, και τα συνημμένα στοιχεία,

β) οι εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών (αρχαιολογίας, δασαρχείου, ΕΠΑΕ, ΥΠΠΟ, κ.λπ.) που απαιτούνται κατά περίπτωση,

γ) τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο,

δ) βεβαίωση ή αντίγραφο δήλωσης κτηματολογίου, ή αντίγραφο τοπογραφικού ή άλλου σχεδίου, εφόσον δεν προσδιορίζεται η θέση του ακινήτου με τη διεύθυνση.

3. Ως εργασίες δόμησης Μικρής Κλίμακας, πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 22 παρ. 1 του ΓΟΚ ΄85, καθορίζονται οι εξής περιπτώσεις δομικών εργασιών:

α. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ένα μέτρο (1,00μ.) ή περίφραξη γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Επίσης οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.

β. Επισκευές όψεων και εσωτερικών ή εξωτερικών επιχρισμάτων και επισκευή ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, χωρίς χρήση ικριωμάτων.

γ. Αντικατάσταση κουφωμάτων, στο ίδιο άνοιγμα.

δ1. Επισκευή στέγης, και

δ2. Αντικατάσταση στέγης νομίμων κτιρίων, κτιρίων που έχουν δηλωθεί με το Ν. 1337/83 και δεν έχουν ενταχθεί σε σχέδιο, και κτιρίων που είναι υφιστάμενα πριν από την ισχύ του ΒΔ/9.8.55, εφόσον το συνολικό πλάτος της στέγης δεν υπερβαίνει τα 7,50 μ., και το ύψος της τα 2,0μ., και εφόσον βελτιώνεται η μορφή του υπάρχοντος, με βάση έγκριση της ΕΠΑΕ, ή με προσκόμιση φωτογραφιών εφόσον διατηρείται η μορφή του υπάρχοντος, και εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος.

ε. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις κτιρίων χωρίς επέμβαση στα φέροντα στοιχεία (στοιχεία από μπετόν, φέροντες τοίχους, κ.λπ.), και εφόσον δεν δημιουργείται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης χώρου, κατά το άρθρο 5 του ΓΟΚ ΄85.

στ. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή, μετά από έγγραφο της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

ζ. Η κατασκευή λιθόκτιστης κεραμοσκεπούς αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Π.Δ. 24/31.5.85 ΦΕΚ 270Δ, με επιφάνεια μέχρι δέκα πέντε τετραγωνικά μέτρα (15 μ2) και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία μέτρα (3,00μ.), εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του, και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, μία φορά για κάθε γήπεδο, και μετά από έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης Γεωργίας.

η1. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση παλιννοστούντων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ομογενείς Ποντίους, μέχρι εκατόν είκοσι (120) μ2 και μια φορά για κάθε γήπεδο ή οικόπεδο ιδιοκτησίας τους, εφόσον υπάρχει έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον τύπο της προκατασκευασμένης κατοικίας.

η2. Τοποθέτηση λυόμενων προκατασκευασμένων κατοικιών για στέγαση ειδικών ομάδων, βάση προγραμμάτων που εκπονούνται από Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ.

θ. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 24/31.5.85 ΦΕΚ270Δ, εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων, και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης Γεωργίας.

ι. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του Δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας.

ια. Οι εργασίες που απαιτούνται για Γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με το ΝΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης.

ιβ. Η κατασκευή ξύλινης πέργκολας, εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους, σε ακάλυπτους χώρους και σε βεράντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.

ιγ. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους με πέτρα, μέχρι συν /πλην 0,30 μ. από το φυσικό έδαφος.

ιδ. Τοποθέτηση κλιματιστικών σε υφιστάμενα κτίρια, μετά από έγκριση ΕΠΑΕ, που μπορεί να χορηγείται μόνο με βάση φωτογραφίες του κτιρίου. Στις περιπτώσεις που εγκρίνεται από την ΕΠΑΕ η τοποθέτηση κλιματιστικών στις προσόψεις των κτιρίων, δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε ύψος μικρότερο των τριών μέτρων (3,0μ.) από τη στάθμη του πεζοδρομίου και με πρόβλεψη κατάλληλης απορροής των συμπυκνωμένων υδρατμών, για κτίρια που βρίσκονται στην οικοδομική γραμμή. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ηχητικής ρύπανσης.

ιε. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της 1945/134/17.1.2003 Απόφασης Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ.

ιστ. Οι κατασκευές που απαιτούνται για την μετακίνηση των ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Περίφραξη με πασσάλους μπηγμένους στο έδαφος και σίτα και ξύλινη περίφραξη (χωρίς χρήση σκυροδέματος) δεν απαιτείται οικοδομική άδεια.

Κάθε άλλο είδος περίφραξης εκτός αυτών που αναφέρονται στις εργασίες μικρής κλίμακας απαιτείται έκδοση κανονικής οικοδομικής άδειας.

Αυτά τουλάχιστον έχω αντιμετωπίσει εγώ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.