Jump to content

Στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής όσες άδειες καθυστερούν


Engineer

Recommended Posts

Στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής παραπέμπονται οι υποθέσεις που σημειώνει καθυστέρηση η εξέτασή τους από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) για τουλάχιστον ένα δίμηνο, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει τροπολογία στο νέο νομοσχέδιο για τις υπαίθριες αγορές που κατατίθεται στην ολομέλεια της Βουλής.
 
Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις οι αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ορίζονται ως εξής:
 
α) εισηγείται και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα που έχουν σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από  σχετικό ερώτημα του Υπουργού,
 
β) γνωμοδοτεί επί των αρχιτεκτονικών μελετών της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 7, τωv μελετών διαμόρφωσης σε περιπτώσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ιδιαίτερης σημασίας της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 7, καθώς και των περιπτώσεων του άρθρου 10 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), όταν διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής ή από τα Περιφερειακά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής,
 
γ) γνωμοδοτεί επί των αρχιτεκτονικών μελετών σε όλες τις περιπτώσεις που η χορήγηση της οικοδομικής άδειας ανατίθεται στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (Δ.Α.Ο.Κ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 
δ) για κάθε άλλη περίπτωση που από  γενικές  ή ειδικές διατάξεις απαιτείται γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Α.,
 
ε) γνωμοδοτεί για τις περιπτώσεις ανέγερσης ή επέκτασης του άρθρου 7, των οποίων η συνολική προσμετρώμενη στον Συντελεστή Δόμησης επιφάνεια είναι άνω των  πέντε χιλιάδων (5.000) τ.μ., και για την κατασκευή μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας, καθώς και έργων ως προς τα οποία ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης,
 
στ) γνωμοδοτεί για λόγους επίσπευσης επί αιτημάτων τα οποία παραπέμπονται σε αυτό από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τα οποία εκκρεμεί η εξέτασή τους στο αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) για τουλάχιστον ένα δίμηνο κατόπιν αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο για μεταφορά τους στο ΚΕ.Σ.Α. δια του οποίου αποδεικνύονται η καθυστέρηση εξέτασης και ο λόγος επίσπευσης.».


View full είδηση

Link to comment
Share on other sites

μα καλά σύμφωνα με το νόμο όταν παρέλθει το δίμηνο από την άιτηση το ΣΑ χωρίς να το έχει εξετάσει τότε η μελέτη τεκμαίρεται αυτόματα. Αν τώρα πρέπει να περάσει και από ΚΕΣΑ μετα το δίμηνο θα καθυστερεί ακόμα περισσότερο; 

 άρθρο 11 (Ν 4495/17) 
1. Τα Σ.Α. συνεδριάζουν σε τακτές ημερομηνίες, που ορίζονται από τον Πρόεδρό τους, τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα, ή εκτάκτως. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης τα μέλη του Συμβουλίου ειδοποιούνται από τον Πρόεδρο ή τον γραμματέα, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το Συμβούλιο εκδίδει την απόφασή του μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου της μελέτης. Μετά την παρέλευση των δύο (2) μηνών, τεκμαίρεται η έγκριση της μελέτης

Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, Pavlos33 said:

Άσχετο με τις καθυστερήσεις, αλλά υπάρχει αμοιβή στα μέλη του Σ.Α;

 

Ρητορική ερώτηση?Στους ιδιώτες ναι στους δημόσιους να σου πω δεν ξέρω. Πάνω απ όλα όμως ηθική ικανοποίηση....Πέρα από την πλάκα προσπαθούν τουλάχιστον στην περιοχή μάς δεν έχουμε κανένα παράπονο 

Link to comment
Share on other sites

Επειδή δεν το γνωρίζω το ρώτησα. Πέραν της ηθικής ικανοποίησης των μελών για τη συμμετοχή στο Σ.Α, προσωπική άποψη εκφράζοντας, θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει και αποζημίωση για τον χρόνο που δαπανούν. Ίσως έτσι να υπήρχε κίνητρο για περισσότερη παραγωγικότητα.

Link to comment
Share on other sites

https://news.b2green.gr/11711/επιτάχυνση-έκδοσης-οικοδομικών-αδει

 

 

Στην κατ’ άρθρο ανάλυση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Με την προτεινόμενη ρύθμιση που αφορά σε προσθήκη περ. στ στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4495/2017 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) στόχος είναι η αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που παρατηρούνται επί αιτημάτων η εξέταση των οποίων εκκρεμεί στα Συμβούλια  Αρχιτεκτονικής. Ειδικότερα, εντάσσεται στις αρμοδιότητες του ΚΕΣΑ η γνωμοδότηση επί αιτημάτων τα οποία παραπέμπονται σε αυτό από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για λόγους επίσπευσης, καθώς, αν και αρχικά είχαν υποβληθεί στο αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), εκκρεμεί η εξέτασή τους για τουλάχιστον ένα δίμηνο.

Η επίσπευση εξέτασης δια της παραπομπής στο ΚΕΣΑ,

εφόσον το κρίνει αναγκαίο ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος,

ζητείται δια αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο,

στο οποίο πρέπει να αποδεικνύονται η καθυστέρηση εξέτασης

και ο λόγος επίσπευσης. 

 

Υποτιθεται οτι ,   εφοσον συντρεχουν ολα τα ανωτερω, το ΚΕΣΑ θα λαβει σχετικη αποφαση σε  γρηγορο-πλην μη καθωρισμενο- χρονο.

 

Και γιατι να μην ισχυε οτι "μετα  την παρελευση διμηνου απο την υποβολη  του αιτηματος στο ΣΑ, ανευ απαντησεως, καθισταται αυτοδικαιως δεκτο"

υγ

κι αν ο Γενικος Γραμματεας δεν το κρινει αναγκαιο ή/και οτι δεν υπαρχει λογος επισπευσης;;;;;

 

 

Edited by dimitris GM
Link to comment
Share on other sites

Μα δεν υπάρχει περίπτωση να εξυπηρετηθεί κάποιος άλλος εκτός από αυτούς που θα στέλνει ο Γ.Γ.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.