Jump to content

Απαιτούμενα βεβαίωσης σύνδεσης με ΔΕΔΔΗΕ σε ηλεκτροδότηση


Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6548Β/31.12.2021 η απόφαση Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743 :

"Καθορισμός των στοιχείων των περιπτώσεων α έως θ της παρ.4 του άρθρου 47Α του ν.4495/2017 (Α’167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης."

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 47Α του ν.4495/2017 έχει ως εξής :

4.   Με κοινή απόφαση των Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται:

α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία για την έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας,

β)   το ηλεκτρονικό έντυπο της βεβαίωσης σύνδεσης, στο οποίο, εφόσον απαιτείται, θα προσδιορίζεται και η διάρκεια ισχύος της εκάστοτε εκδιδόμενης βεβαίωσης σύνδεσης,

γ)   η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης και οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων των δικαιολογητικών,

δ)   οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στο πληροφοριακό σύστημα και στις ηλεκτρονικές πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο,

ε)   κάθε είδος γεωχωρικών δεδομένων που απαιτούνται για τον εντοπισμό της θέσης του ακινήτου,

στ) οι όροι και προδιαγραφές διασύνδεσης του συστήματος έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης με το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και με άλλα σχετιζόμενα ηλεκτρονικά συστήματα και εφαρμογές,

ζ)   το τέλος ανταπόδοσης για την έκδοση κάθε βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας,

η)  η διαδικασία ενημέρωσης του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στις περιπτώσεις ανάκλησης ή και εν γένει παύσης ισχύος της βεβαίωσης σύνδεσης της παρ.3,

θ)   η διαδικασία ελέγχου από τις Υπηρεσίες Δόμησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική με το θέμα λεπτομέρεια.

Η διαδικασία της παρ.1 εφαρμόζεται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έκδοση της ως άνω απόφασης.[Α1] 


 [Α1]ΠΡΟΣΘΗΚΗ με τον Ν.4759/20 (ΦΕΚ 245Α/9.12.2020)

ΦΕΚ 6548Β_2022.pdf

  • Like 1
  • Thanks 1
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστούμε Θόδωρε

Το "δεκάευρό" που έγινε καθεστώς....

΄άρθρο 8  παρ.2.: "Ο διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης, για την άσκηση των ανωτέρω υποχρεώσεων, δικαιούται την είσπραξη ποσοστού ανταπόδοσης, το οποίο ορίζεται σε 10€ ανά εκδιδόμενη βεβαίωση"

Άρθρο 9
Έναρξη λειτουργίας
1.  Η  διαδικασία  της  παρ.  1  του  άρθρου  47Α  του ν. 4495/2017 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έκδοση της παρούσας.
2. Δύναται με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) να τίθεται σε πιλοτική λειτουργία η έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα στο πληροφοριακό σύστημα «e-Άδειες» και προ της αναφερόμενης στην παρ. 1 του παρόντος προθεσμίας.

Link to comment
Share on other sites

Όταν προβλέπεται με αυτό το άρθρο 47Α και το τωρινό ΦΕΚ

"Η ανωτέρω βεβαίωση χρησιμοποιείται και για τη σύνδεση της ιδιοκτησίας/κτιρίου με το δίκτυο ύδρευσης".

τότε τι νόημα έχουν τα παρακάτω του άρθρου 47 

Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής, για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, με την εξαίρεση των περιπτώσεων αρχικής σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως προς τις οποίες εφαρμοστέα τυγχάνει η διάταξη του άρθρου 47Α του ν.4495/2017, υποβάλλεται ηλεκτρονικά, διά της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -όχι ε-άδειες), από τον ιδιοκτήτη μέσω εξουσιοδοτημένου μηχανικού αίτηση στην Υ.ΔΟΜ., η οποία ελέγχει τα αποδεικτικά καταβολής των οφειλόμενων εισφορών υπέρ του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ και το αποδεικτικό καταβολής της συμφωνηθείσας αμοιβής επίβλεψης και θεωρεί την οικοδομική άδεια. H διαδικασία ηλεκτρονικής θεώρησης εφαρμόζεται και σε οικοδομικές άδειες ή άδειες δόμησης που έχουν εκδοθεί εντύπως.

 

αφορούν τη σύνδεση με το δίκτυο  αποχέτευσης ? 

και  θα ξαναπληρώνουμε άλλα 10€ στο ΤΕΕ?? 

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Αν καταλαβα καλά για τις υφισταμενες άδειες πχ περιόδου 2000 που δεν εχουν αυθαιρεσίες και  είχαν σφραγίδα θεώρησης για προσωρινή σύνδεση με την ΔΕΗ κανουμε την εξης διαδικασία:

·         e-αδειες ==> επιλογή «Βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας»

·         ανεβάζουμε υπευθυνη δηλωση εξουσιοδοτησης ιδιοκτητη προς μηχανικο ως διαχειριστή αιτησης κτλ

·         ανεβαζουμε νομιμοποιητικά έγγραφα (από οικ. αδεια: στελεχος , τοπογραφικο, κατοψεις, διαγραμμα καλυψης κτλ)

·         ανεβάζουμε την θεωρημενη οικοδομικη αδεια όπως ειχε γινει η θεωρηση της πχ το 2003,2005 κτλ και όχι καποια τωρινη θεωρηση της από ΥΔΟΜ

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα σε μία τέτοια περίπτωση που είχα εγώ με θεωρημένο στέλεχος αδείας, έκανα όπως τα περιγράφεις και τελικά όλα κύλησαν ομαλά. Βέβαια δεν ξέρω τι γίνεται με τις ακόμα παλαιότερες άδειες, πχ. εγώ τώρα έχω άδεια του '71 όπου δεν έμπαινε σχετική σφραγίδα αν και η λογική λέει ότι οι Υδομ πλέον δεν σφραγίζουν οπότε λογικά και εδώ με ανέβασμα στέλεχους και λοιπών δικαιολογητικών.

Edited by akis73
Link to comment
Share on other sites

Ακριβώς έτσι είναι. Θέλει μεγάλη προσοχή όμως γιατί είμαστε πλέον ελεγκτές των θεωρήσεων. Προσωπικά όταν μου προσκομίζουν θεωρημένη άδεια, ζητάω και από την πολεοδομία την αντίστοιχη του αρχείου, προκειμένου να διαπιστώσω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι.

Link to comment
Share on other sites

5 ώρες πριν, ppanag said:

Ακριβώς έτσι είναι. Θέλει μεγάλη προσοχή όμως γιατί είμαστε πλέον ελεγκτές των θεωρήσεων. Προσωπικά όταν μου προσκομίζουν θεωρημένη άδεια, ζητάω και από την πολεοδομία την αντίστοιχη του αρχείου, προκειμένου να διαπιστώσω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι.

Δεν νομίζω ότι η θεώρηση ηλεκτ/ σης πριν από χρόνια ισχύει πέραν του εξαμήνου. Οπότε η διαδικασία αυτή που κάνεις είναι στον αέρα και ίσως αργότερα αν πέσεις στον έλεγχο στο κόψουν 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Θέλω να εκδώσω βεβαίωση σύνδεσης σε ένα διαμέρισμα που προήλθε από διαχωρισμό ενός μεγαλυτέρου διαμερίσματος (σύμφωνα με την ΟΑ)  και έχει γίνει ρύθμιση Ν4495.

Στους ελέγχους τσεκάρω "1.ε Αυθαίρετες εγκαταστάσεις-κατασκευές (χωρίς άδεια, έγκριση κλπ) - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ/ΑΡΧΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ"

Στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ αναφέρω την αρχική ΟΑ και την ρύθμιση του Ν4495

Την καρτέλα "Δόμηση/Χρήσεις/Θέσεις Στάθμευσης" την συμπληρώνω?

Στην καρτέλα "Εργασίες ομάδας έργου" δεν βάζω εργασίες.

Στην καρτέλα "Στοιχεία κυρίου του έργου" δεν συμπληρώνω τίποτα άλλο πλην των ιδιοκτητών. 

Στο τέλος ανεβάζω 

  1. ανάθεση-ανάληψη της διαχείρισης
  2. βεβαίωση περαίωσης μαζί με την βεβαίωση για σύνδεση

Υπάρχει κάτι που μου διαφεύγει?

Link to comment
Share on other sites

καλημέρα Faethon

Για να πάρεις σωστή απάντηση πρέπει πρώτα να μας πεις σε ποιά περίπτωση της ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743/2021 όπως τροπ/κε με την ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/91887/3161/12.09.2022.

εντάσεις τη σύνδεση με Δ.Κ.Ω

Στην παρακάτω πάντως δες είσαι

 ε) Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης κατασκευών και εγκαταστάσεων που είναι αυθαίρετες, υποβάλλεται ελλείψει της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας ή άλλης πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, είτε η βεβαίωση υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων, συνοδευόμενη από το αποδεικτικό καταβολής τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου, είτε η απόφαση εξαίρεσής τους από την κατεδάφιση

 

 

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα @ΚΑΝΑ 

19 ώρες πριν, ΚΑΝΑ said:

Στην παρακάτω πάντως δες είσαι

δες=δεν ή με λες να δω ?   (τα είδα και τα δύο ΦΕΚ)

Αν δεν είμαι στο (ε) που νομίζω εγώ, σε ποιο θεωρείς ότι είμαι? 

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.