Jump to content
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Με ηλεκτρονική βεβαίωση μηχανικού κάθε εργασία σε κτίριο που δεν απαιτείται οικοδομική άδεια από την πολεοδομία

  Νέες διατάξεις ισχύουν πλέον για τις εργασίες που μπορούν να γίνουν χωρίς οικοδομική άδεια από την πολεοδομία ή την Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας. Ήδη αυτές οι εργασίες επιτρέπονται από το 2017, αλλά κατά καιρούς, προστίθενται νέες εργασίες, διορθώνονται οι υφιστάμενες ή καταργούνται προβλεπόμενες εργασίες.

  Σκοπός του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι να εξυπηρετούνται οι πολίτες στις εργασίες συντήρησης και μικροεπισκευών των κτιρίων τους, οι οποίοι για μικρές ανακαινίσεις όπως: βαψίματα, αλλαγή στα κεραμίδια της στέγης ή την κατασκευή μικρής πέργκολας, ήταν αντιμέτωποι με μεγάλα πρόστιμα από την πολεοδομία καθώς και ποινές από τα δικαστήρια για προσβολή του περιβάλλοντος, ύστερα από καταγγελίες.

  Όμως, επειδή παρατηρήθηκε ότι γίνονταν κακή χρήση αυτής της διάταξης και δημιουργούνταν αυθαιρεσίες στα κτίρια, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έκανε υποχρεωτική τη βεβαίωση μηχανικού πριν την εκτέλεση εργασιών που δεν απαιτούν πολεοδομική άδεια.

  • Σε τι ακριβώς αφορά η ηλεκτρονική βεβαίωση;

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πριν την εκτέλεση των εργασιών, για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, συντάσσεται υποχρεωτικά ηλεκτρονική βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, που εκδίδεται από πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ότι στην περιοχή του ακινήτου για τις παραπάνω εργασίες δεν απαιτείται έγκριση από κάποιον φορέα. Σε περίπτωση που απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα γίνεται ενημέρωση φακέλου με τις παραπάνω εγκρίσεις.

  Σημειώνεται ότι, το πληροφοριακό σύστημα θα είναι έτοιμο σε άμεσο χρόνο από το Τ.Ε.Ε., όμως, μέχρι τη λειτουργία του συστήματος και για να μην υπάρχει πρόβλημα με την πολεοδομία ή την αστυνομία, οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσκομίζουν απλή βεβαίωση μηχανικού.

  • Ποιοι είναι δηλαδή οι φορείς που πρέπει να γνωμοδοτήσουν πριν από κάθε εργασία;

  Οι φορείς που πρέπει να γνωμοδοτήσουν κατά περίπτωση είναι: το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, η Αρχαιολογία, το Δασαρχείο και άλλοι.

  Ομως το θέμα αφορά κυρίως στη γνωμοδότηση του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου για τις εξής περιπτώσεις:

  1. Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια, οικόπεδα ή γήπεδα, που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, αρχαιολογικούς χώρους, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
  2. Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια ή χώρους των οποίων έχει ήδη κινηθεί ή ολοκληρωθεί η διαδικασία κήρυξής τους ως διατηρητέων με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθώς και σε όμορα με αυτά ή έναντι αυτών κτίρια ή γήπεδα.
  3. Για εργασίες που διαφοροποιούν το κτίριο από τα μορφολογικά στοιχεία και την τυπολογία που επιβάλλεται με ειδικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί ανά περιοχή, προστατευόμενη ή μη.
  4. Για κάθε οικοδομική εργασία σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από τη γράμμη παραλίας ή με πρόσωπο σε βασικούς κυκλοφοριακούς άξονες (Βασικό-Δευτερεύον-Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο).
  5. Για όλες τις νησιωτικές περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, είναι αρμόδια για την έγκριση των αρχιτεκτονικών μελετών για κάθε οικοδομική εργασία σε ακίνητα, κείμενα εκτός ορίων οικισμού ή σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων.

   

  • Το Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί και για εσωτερικές εργασίες;

  Όχι. Δεν απαιτείται γνωμοδότη για οικοδομικές εργασίες ή τεχνικά ή άλλα έργα στο εσωτερικό υφισταμένου κτιρίου, οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού.

  • Ποιες είναι οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και πρέπει να εκδοθεί βεβαίωση μηχανικού;

  α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής.

  β) μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.

  γ) εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

  δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.

  ε) αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.

  στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

  ζ) μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος.

  η) τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση

  θ) τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων.

  ι) εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

  ια) τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,

  ιβ) κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων

  ιγ) κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή.

  ιδ) κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.

  ιε) τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών.

  ιστ) διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου με την προϋπόθεση, ότι αυτή δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του ακάλυπτου χώρου.

  ιζ) διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων,

  ιη) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ.

  ιθ) κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

  κ) φωτοβολταϊκά συστήματα πάνω σε κτίρια και για ισχύ συστημάτων έως και 100kW.

  κα) κατασκευές υπόγειων βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κάθε είδους, η εγκατάσταση επ’ αυτών του αντίστοιχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι κατασκευές των συνοδών έργων

  κβ) κατασκευές για την εγκατάσταση υποδομής και τοποθέτηση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) ΜΤ/ΧΤ στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.

  • Τι πρέπει να προσέξουμε για να μην είναι αυθαίρετες οι κατασκευές;

  α) όλες οι εργασίες που γίνονται θα πρέπει να μην θίγουν τον σκελετό του κτιρίου και να μην δημιουργούν προβλήματα στη στατικότητα του.

  β) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

  • Όταν κάνουμε εσωτερική ανακαίνιση ή εσωτερικές επισκευές ή διασκευές
  • Για τους εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων, που κάνουμε με χρήση ικριωμάτων.
  • Όταν κάνουμε αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων σε διαφορετικά ανοίγματα και σε περίπτωση που αφορά διαμέρισμα ή κατάστημα κλπ χώρους σε πολυκατοικία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των ενοίκων της πολυκατοικίας.
  • Για τη συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων με χρήση ικριωμάτων.
  • Για τις διαμορφώσεις του εδάφους πάνω από το ένα μέτρο από το φυσικό έδαφος απαιτείται άδεια.
  • Για την τοποθέτηση θερμομόνωσης, τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, με τη χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», καθώς και για εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων με χρήση ικριωμάτων.
  • Για την κατασκευή πέργκολας επιφανείας πάνω από πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, καθώς και σε δώματα και εξώστες ανεξαρτήτως εμβαδού.
  • Τι γίνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να αποδοθούν στον ΕΦΚΑ ( ένσημα ΙΚΑ);

  Για όλες τις οικοδομικές εργασίες, είτε πρόκειται για εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας ή άδειας μικρής κλίμακας είτε όχι, θα πρέπει να γίνεται απογραφή των οικοδομικών εργασιών στον ΕΦΚΑ με την προσκόμιση σχετικού πίνακα, με την απογραφή όλων των εργασιών που πρόκειται να γίνουν για την πληρωμή των ανάλογων εισφορών.

  Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ,

  τοπογράφου - πολεοδόμου μηχανικού


  Πηγή: https://www.taxydromos.gr/Real%20Estate/396797-me-hlektronikh-bebaiwsh-mhxanikoy-kathe-ergasia-se-ktirio-poy-den-apaiteita.html
  Κουφώματα Europa - Εξοικονομώ-Αυτονομώ

  User Feedback

  Recommended Comments  Υπάρχει κάτι παρόμοιο με αυτό που αναφέρεις με απαλλαγή ΕΕΜΚ 

  Πείπτωση ιβ

  ββ) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος. Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, για τις εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάστασης κιγκλιδωμάτων ή επισκευής επιχρισμάτων ή επισκευής όψεων με διαφορετικό υλικό και ανεξαρτήτως χρήσης ικριωμάτων, εκδίδεται υποχρεωτικά έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και κατατίθενται συμπληρωματικά όψεις του κτιρίου. Στην περίπτωση που από την τεχνική έκθεση του μηχανικού προκύπτει ότι οι εργασίες θα υλοποιηθούν με το ίδιο ακριβώς υλικό κατά την τυπολογία της υπάρχουσας κατασκευής, απαιτείται η έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, μόνο εφόσον γίνεται χρήση ικριωμάτων και δεν απαιτείται η υποβολή όψεων του κτιρίου.

   

  Απλά έτσι όπως είναι ο νόμος σε απαλλάσσει μεν για ΕΕΜΚ αλλά όχι για έγκριση όπως πολύ σωστά λές 

   

  Οπότε οτι κάνει μέσα δεν θέλει εγκριση Σ.Α   ουτε έγκριση ΥΠΠΟ (και για κατασκευες του άρθρου 17  ΝΟΚ χωρις εκσκαφές).

  Κάτι είναι κι αυτό μέσα στον παραλογισμό.Δεν καταλαβαίνω γιατί ξεμπλέκουν μια υπηρεσία και μπλέκουν μία άλλη-άλλες

   

  Για αυτές εδώ τις εργασίες χωρίς άδεια  εδώ τι παράδειγμα θα φέρνατε στο μυαλό σας?

  δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.

  Πχ μετατόπιση μπανιου χωρίς αλλάγη στα κατακόρυφα.

   

   

  Edited by Elounda
  Link to comment
  Share on other sites

  Βλέπω ότι όλοι έχετε εστιάσει στα ΣΑ και δεν βλέπετε τον ελέφαντα στο δωμάτιο.

  Εγώ θέλω λοιπόν να ρωτήσω που ορίζονται οι  εργασίες οι οποίες αν  γίνουν σε ακίνητο  εντός αρχαιολογικού χώρου/ ιστορικού τόπου   δεν απαιτείται έγκριση ΕΦΑ ή έστω απάντηση μη αρμοδιότητας.

  Edited by avgoust
  Link to comment
  Share on other sites

  Νομίζω όλοι αναφέρουμε πρώτο το ΥΠΠΟ...

  Άρθρα 10 και 13 έως 17 του ν.3028/2002 (αρχαιολογικός νόμος).

  Απάντηση περί μη αρμοδιότητας δεν υπάρχει από το ΥΠΠΟ, μόνο διαπίστωση μη βλάβης του προστατευόμενου.

  Link to comment
  Share on other sites
  18 ώρες πριν, dimitris GM said:

   

  «Σημειώνεται ότι, το πληροφοριακό σύστημα θα είναι έτοιμο σε άμεσο χρόνο από το Τ.Ε.Ε., όμως, μέχρι τη λειτουργία του συστήματος και για να μην υπάρχει πρόβλημα με την πολεοδομία ή την αστυνομία, οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσκομίζουν απλή βεβαίωση μηχανικού. »

  αμεσος χρονος σημαινει "συντομα"..."οσονουπω..."

  Και πού ειπαμε οτι "προσκομιζουν" αυτην την απλή βεβαιωση???

   

  Αμεσος χρόνος Ιούνιος,απο πληροφορίες από ΥΔΟΜ.(Αν γίνει πιο νωρίς θα γκρεμιστεί κάνας φουρνος).

  Δεν προσκομιζεται πουθενά, αρκει να την έχει πάνω του ο ιδιοκτήτης σε περίπτωση ελέγχου. Μέχρι να βγει το σύστημα με χειρογραφη σε περίπτωση καταγγελίας είσαι καλυμμένος.Ταδε έφη υδομ 

   

   

  Ερωτήσεις-Απαντήσεις 22ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ – Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

  Ερ: Ερωτήματα για τις διαδικασίες Έγγραφης ενημέρωσης και Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας

  β) Στην περίπτωση α (μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του) της ίδιας διάταξης, ο νόμος δεν ορίζει ρητά i) πως ορίζεται η έννοια της μικρής έκτασης διασκευή και ii) πως διαφοροποιείται ο όρος διασκευή από την όρο διαρρύθμιση, ο οποίος εντάσσεται στην Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας. Κατά την άποψη της υπηρεσίας μας οποιαδήποτε κατασκευή αφορά σε κατεδάφιση ή κατασκευή διαχωριστικού τοίχου, ακόμα και με απλή γυψοσανίδα, αυτό αποτελεί διαρρύθμιση του χώρου, συνεπώς απαιτείται η έκδοση Ε.Ε.Μ.Κ.

  Απ.:β) Μικρής έκτασης σημαίνει να μην καταλαμβάνουν οι εργασίες όλη την έκταση του χώρου, δηλαδή να μην συνιστούν ριζική ανακαίνισή του. Σε ότι αφορά τη διαφορά μεταξύ των όρων διασκευή και διαρρύθμιση, πράγματι δεν υπάρχει στον ΝΟΚ ορισμός αυτών των εννοιών. Λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 22 παρ 1 του ΓΟΚ/1985, η διασκευή περιλαμβάνει κυρίως αλλαγές εσωτερικών στοιχείων π.χ. αλλαγή διάταξης λουτρού λεκάνης-νιπτήρα-λουτήρα και των σωληνώσεων ή μικρές αλλαγές ενός χώρου οι οποίες όμως δεν τον αναδιαρρυθμίζουν, ενώ η διαρρύθμιση επιφέρει τροποποίηση των εσωτερικών χώρων π.χ. ενός γραφείου (καθαίρεση μη φερόντων στοιχείων ή τμημάτων τους-κατασκευή νέων από οποιοδήποτε υλικό), δηλαδή με τις εργασίες διαρρυθμίσεων δύναται να αλλάξει ριζικά το εσωτερικό μιας ιδιοκτησίας.

   

  Κάποιος συνάδελφος είπε οτι αν έχει Κατεδάφιση  τοίχου θες ΕΕΜΜΚ. Εδώ λέει και τμήμα τοίχου-κατασκευή νέου και πετάει και το ριζικά στο τέλος.Βέβαι ,απόψεις είναι 

   

  Edited by Elounda
  Link to comment
  Share on other sites

  Καλημέρα.Η επισκευή και συντήρηση στέγης χωρίς χρήση ικριωματων θέλει έγκριση από Σ.Α? Στην περίπτωση που δεν μεταβληθεί η όψη καθόλου, καθώς γίνεται χρήση του ίδιου υλικού? Δηλαδή μπορεί να απαιτηθεί Σ.Α και όχι ΕΕΜΚ? Αυτή η χειρόγραφη βεβαίωση μηχανικού που είπαμε κατατίθεται? Στην Υδομ? Στα χέρια του πελάτη κατά την διάρκεια της κατασκευής υπό τον πέλεκυ της καταγγελίας την ώρα των εργασιών?

  Link to comment
  Share on other sites

  Η κουρτινα δυο.Το αυτονόητο είναι όταν δεν αλλάζεις υλικό δεν χρειάζεται Σ.Α (Προσεχε το ΥΠΠΟ  και υλικό να μην αλλάζεις θέλει  αίτηση για να πάρεις απαλλαγη και συμφωνη γνώμη-εγκριση).Στην Υ.Α αρμοδιοτητων του Σ.Α  ,άσχετο αυτό αλλά η λογική είναι λογική, σου λέει όταν έχεις μικρές διαφοροποίησεις από την αρχική μελετη (ορίζονται ποιες) δεν χρειάζεται εκ νέου Σ.Α εφόσον είναι στην φιλοσοφία της μελέτης Κρίνε λοιπόν τι βεβαιωση δίνουμε....

  Edited by Elounda
  Link to comment
  Share on other sites

  @Elounda ευχαριστώ και καλημέρα πρώτα απ'όλα. Ως κουρτίνα 2 να υποθέσω είναι το "η βεβαίωση μένει καταρχήν στα χέρια του πελάτη"? Για να είμαι ακριβής είναι παραδοσιακός τομέας (οικισμός) σε τμήμα πόλης, δεν νομίζω πως εμπλέκεται ΥΠΠΟ στην περίπτωση μου, δεν έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο. Οι ακριβείς εργασίες είναι αντικατάσταση κεραμιδιών (θα μπει ίδιος ακριβώς τύπος) με τοποθέτηση μεμβράνης υγρομόνωσης, προφανώς χωρίς ικριώματα. Είναι παλαιό κτίσμα προυφιστάμενο του '55. Έχεις πρόχειρη την Υ.Α. αρμοδιοτήτων των Σ.Α.? Ευχαριστώ ξανά.

  εδιτ: νομίζω την ήβρα, την ΥΑ αρμοδιοτήτων των ΣΑ, είναι το φεκ 1940Β/21-5-2020, 

  313Β/6-2-2020

  Edited by pirsogiannis
  Link to comment
  Share on other sites

  Οχι για ΥΠΠΟ γενικά στο αναφερα σαν παράδειγμα πως  τα αντιμετωπίζουν. Δεν έχει να κάνει με το δικό σού κάθε αυτό. 

  ΦΕΚ 313β 2020.Αλλα πρόσεξε  είναι άσχετο με αυτό.Εκει μιλάει όταν έχεις περάσει Σ.Α για τυχών μικρές αποκλίσεις  δεν ξαναπερνας.Μιλαω για την φιλοσοφία της Υ.Α 

  Αν τα βάλεις κάτω βάσει νόμου θέλεις έγκριση γιατι εξαιρει το άρθρο 7 4495 μονο τις εσωτερικές που δεν επιφέρουν αλλαγές σε όψεις. Αυτονοητο ότι η επισκευή με ιδια υλικά, θεση κτλ δεν επιφέρει . Τα αυτονόητα δυστυχώς δεν ισχύουν σε εμάς αυτό λέει και ο kan62

  Edited by Elounda
  Link to comment
  Share on other sites

  Είναι εύκολο να μου υποδείξεις σε ποιο σημείο αναφέρεται η απαλλαγή από Σ.Α. όταν έχουμε χρήση του ίδιου υλικού?..Δεν το βρίσκω, εκτός κι αν κατάλαβα λάθος..

  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.