Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020

  Sign in to follow this  

  Με την Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/49/7-5-2020 ορίζεται:

  «Άρθρο 1 Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020

  1. Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της παρούσας, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Απριλίου 2020, για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και ισχύει, απαιτητών έως 31-05-2020, και έως 10-05-2020 σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού υπαγόμενου στην ασφάλιση του πρώην ΝΑΤ, δύναται να καταβληθούν έως 30-11-2020, και έως 10-11-2020 για το πρώην ΝΑΤ, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

  2. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, όπου αυτή προβλέπεται, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e- ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.

  3. Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της παρούσας, υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ή την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ναυτικών (ΑΠΔ Ναυτικών), μηνός Απριλίου 2020, εντός των εκάστοτε προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ ή της ΑΠΔ Ναυτικών, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Οι περιλαμβανόμενες στις ως άνω ΑΠΔ και ΑΠΔ Ναυτικών, ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει, καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εντός των προβλεπόμενων στην παρ. 1 προθεσμιών.

  Άρθρο 2 Δικαίωμα υπαγωγής

  Στις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας υπάγονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που:

  α) Απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,

  β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθμ. Α.1053/2020 (Β΄ 949) και Α.1054/2020 (Β΄ 950) υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020.»

  Στην απόφαση Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500/7-5-2020 ορίζεται:

  «Άρθρο 1 Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2020 – Ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

  1. α. Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης Απριλίου 2020, απαιτητών έως 31-05-2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρατείνεται χωρίς τον υπολογισμό, κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

  β. Οι εισφορές του προηγούμενου εδαφίου εξοφλούνται τμηματικά σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 31-10-2020. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.

  2. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.

  Άρθρο 2 Δικαίωμα υπαγωγής

  1. Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες του e-Ε.Φ.Κ.Α, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (A΄ 43), καθώς και πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια, οι οποίοι έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-03-2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθμ. Α. 1053/2020 (Β` 949) και Α. 1054/2020 (Β` 950) υπουργικών αποφάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020.

  2. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα ή ασκούν παράλληλα και δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται, εφόσον για μία από τις ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-03-2020 ή τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθμ. Α. 1053/2020 (Β΄ 949) και Α. 1054/2020 (Β` 950) υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020. 3. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 απασχολούνται παράλληλα ως μισθωτοί, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται για τυχόν διαφορά εισφοράς για την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα που προ- κύπτει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), η οποία αφορά περίοδο απασχόλησης Απριλίου 2020.».

  Δείτε τις ολόκληρες τις αποφάσεις εδώ.

  Sign in to follow this  


  User Feedback


  Γιατί πάντα οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι είναι πιο δυσνόητες κι από Κβαντομηχανική ;

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  DimCiv

  Posted (edited)

  εν τω μεταξύ δεν μπορούνε να τα βάλουν σε μία σειρά, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται πλέον

  Edited by DimCiv

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Η 1η απόφαση που είναι Κ.Υ.Α. αφορά τις εισφορές εργοδοτών και υπαλλήλων όπως αυτές προκύπτουν από τις ΑΠΔ που υποβάλλουν οι εργοδότες μηνιαίως για τους μισθωτούς τους.
  Η 2η Υ.Α. αφορά εμάς και όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπου δόθηκε παράταση μερικών μηνών για τις εισφορές Απριλίου (πληρωτέες 31/5), όπως ακριβώς συνέβη και για Φλεβάρη-Μάρτη.
  Δεν είδα όμως πρόβλεψη για -25% σε περίπτωση πληρωμής ως 31/5. Τους διέφυγε???????................

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.