Jump to content
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Καθορισμός περιεχομένου Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών που προσαρτάται σε δικόγραφα

  Δημοσίευθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΝ, με την οποία γίνεται ο καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών, που προσαρτάται σε δικόγραφα του ν. 2664/1998 (Α’ 275) ενώπιον Δικαστηρίων και το οποίο επιφέρει μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα, καθώς και της Δήλωσης του συντάκτη Μηχανικού.

  Αναλυτικά στην απόφαση αναφέρεται:

  Άρθρο 1
  Μορφή και Περιεχόμενο του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών (ΤΔΓΜ)

  1. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών (ΤΔΓΜ), που προσαρτάται, με ποινή απαραδέκτου, στα δικόγραφα αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών του ν. 2664/1998 που ασκούνται και κατατίθενται ενώπιον Δικαστηρίων και επιφέρουν γεωμετρικές, άλλως χωρικές, μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα, συντάσσεται στο σύστημα συντεταγμένων του Εθνικού Κτηματολογίου (ΕΓΣΑ’87) και περιλαμβάνει την υπό κλίμακα γεωμετρική πληροφορία της περιοχής ενδιαφέροντος, καθώς και την περιγραφική πληροφορία, με τους πίνακες συντεταγμένων, τους πίνακες μεταβολών, τις σημειώσεις,
  τις δηλώσεις του μηχανικού και το υπόμνημα.
  2. Η γεωμετρική πληροφορία της συντασσόμενης πινακίδας (Σχέδιο) συνίσταται:
  Α) Στα στοιχεία της τρέχουσας χωρικής κτηματολογικής βάσης κατά μεταφορά από το κτηματογραφικό διάγραμμα, που το περιεχόμενό του καθορίζεται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 37842/30-08-2011 (Β’ 2288), σχετιζόμενα με τα όρια του γεωτεμαχίου που αφορά η επίδικη γεωμετρική μεταβολή, καθώς και με όρια των λοιπών επίδικων επηρεαζόμενων από την ίδια μεταβολή όμορων γεωτεμαχίων.

  Β) Στα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων.

  Γ) Στα γεωμετρικά στοιχεία της επίδικης γεωμετρικής μεταβολής για την εφαρμογή της στα κτηματολογικά διαγράμματα, που επισημαίνονται στο σχέδιο με κατάλληλο χαρακτηρισμό και αρίθμηση, ώστε αντίστοιχα να περιγραφούν στους πίνακες της περιγραφικής πληροφορίας του διαγράμματος.
  Τα στοιχεία αυτά αφορούν:
  α) Τα όρια και την τιμή του τελικού εμβαδού όλων των επίδικων γεωτεμαχίων (ΚΑΕΚ), εκείνου για το οποίο ζητείται η μεταβολή και των επηρεαζόμενων όμορων, όπως θα προκύψουν στην χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου, μετά την αποδοχή και εφαρμογή της επίδικης μεταβολής στα κτηματολογικά διαγράμματα.
  β) Τα τμήματα των επίδικων επηρεαζόμενων όμορων γεωτεμαχίων (ΚΑΕΚ) που ζητείται να αποσπαστούν, προκειμένου:
  β.1 να προσαρτηθούν στο αρχικό επίδικο γεωτεμάχιο για το οποίο ζητείται η μεταβολή ή
  β.2 να συνενωθούν για τη δημιουργία νέου γεωτεμαχίου.
  Ο χαρακτηρισμός των τμημάτων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, επισημαίνεται με την ένδειξη Δi, όπου i ο αύξων αριθμός (α/α) του κάθε τμήματος.
  γ) Τα τμήματα που τυχόν αποκόπτονται από το αρχικό επίδικο γεωτεμάχιο (ΚΑΕΚ) για το οποίο ζητείται η μεταβολή, προκειμένου:
  γ.1 να προσαρτηθούν σε όμορα επίδικα γεωτεμάχια ή
  γ.2 να εξαιρεθούν ως μη ανήκοντα σε αυτό.
  Ο χαρακτηρισμός των τμημάτων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, επισημαίνεται με την ένδειξη Ai, όπου i ο αύξων αριθμός (α/α) του τμήματος.
  δ) Επιφάνειες χώρων αποκλειστικής χρήσης, χώρων άσκησης δουλείας ή χώρων μεταλλείου, για τους οποίους ζητείται η επίδικη γεωμετρική μεταβολή λόγω δημιουργίας ή διόρθωσης.
  ε) Τη θέση, νέα ή διορθωμένη, των αντικειμένων που απεικονίζονται σημειακά στο Κτηματογραφικό Διάγραμμα.
  3. Η περιγραφική πληροφορία της συντασσόμενης πινακίδας (Σχέδιο) συνίσταται:
  Α. Σε Πίνακες με πληροφορίες για τις επίδικες γεωμετρικές μεταβολές που επέρχονται στη χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως αναλύονται ανωτέρω υπό τον αριθμό 2, στοιχείο Γ), υποοτοιχεία α), β), γ), δ) και ε), καθώς και με πληροφορίες για τα τοπογραφικά διαγράμματα του στοιχείου Β).
  Β. Στον Τίτλο Σχεδίου που περιλαμβάνει: στοιχεία συντάκτη, στοιχεία εργοδότη, είδος διαγράμματος, θέση και κλίμακα σχεδίου, ημερομηνία σύνταξης και υπογραφές-σφραγίδες, υπόμνημα συμβολισμού, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες χαρτογραφικού περιεχομένου, όπως, ενδεικτικά, σύμβολα.
  Γ. Στις Δηλώσεις και τις Παρατηρήσεις του Μηχανικού.

  Άρθρο 2
  Ηλεκτρονική Υποβολή του (ΤΔΓΜ) –  «Αναφορά Εφαρμογής» – Δήλωση Μηχανικού

  1. Το (ΤΔΓΜ) του άρθρου 1 μετά τη σύνταξή του, υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το συντάκτη Μηχανικό στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδομένων  του «Φορέα» με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών και  σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους, τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/ 25-04-2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και  Ενέργειας (Β’ 2216), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την  ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/6888/19-07-2018 όμοια απόφαση  (Β’ 3017) και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
  1. Μετά την επιτυχή υποβολή του (ΤΔΓΜ) στο πληροφοριακό σύστημα σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τη λήψη του μοναδικού Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ), εξάγεται από το σύστημα ηλεκτρονικών ελέγχων «Αναφορά Εφαρμογής» για τον οικείο ΚΗΔ που περιέχει τις τιμές που προκύπτουν από την εφαρμογή των γεωμετρικών στοιχείων της περίπτωσης Γ του άρθρου 1  που αποτελούν περιεχόμενο του (ΤΔΓΜ) και αποδίδουν  την επίδικη γεωμετρική μεταβολή, στα γεωτεμάχια όπως  τηρούνται και απεικονίζονται στην τηρούμενη χωρική  βάση του Εθνικού Κτηματολογίου. Τα στοιχεία ελέγχων  που παράγονται από το ηλεκτρονικό σύστημα κατά  την αυτοματοποιημένη επεξεργασία της εφαρμογής  του υποβληθέντος (ΤΔΓΜ) στην ψηφιακή χωρική βάση,  αποθηκεύονται και είναι προσβάσιμα από τον συντάκτη  μηχανικό και χρήστη του συστήματος μέσω του (ΚΗΔ).
  2. Ο συντάκτης Μηχανικός διενεργεί τους αναγκαίους τεχνικούς ελέγχους σύγκρισης του περιεχομένου και των τιμών που αναγράφονται στην «Αναφορά Εφαρμογής»,  με τα αντίστοιχα του υποβληθέντος (ΤΔΓΜ), για να διαπιστώσει, εάν η απεικόνιση σε αυτό της επίδικης γεωμετρικής μεταβολής είναι τεχνικά εφαρμόσιμη και δεκτική  εισαγωγής στην τηρούμενη χωρική ψηφιακή βάση του  Εθνικού Κτηματολογίου. Σε καταφατική περίπτωση, τίθεται επί του έντυπου αντιτύπου του υποβληθέντος (ΤΔΓΜ)  που θα προσαρτηθεί στο οικείο δικόγραφο, δήλωση ως  εξής: «Το παρόν (ΤΔΓΜ) υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον  ψηφιακό υποδοχέα της βάσης δεδομένων του «Φορέα»,  έλαβε μοναδικό Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος  (ΚΗΔ) ………./(ημερομηνία) και η γεωμετρική μεταβολή  που απεικονίζεται σε αυτό, είναι τεχνικά εφαρμόσιμη και  δεκτική εισαγωγής στην κτηματολογική βάση, σύμφωνα  με την «Αναφορά Εφαρμογής» που εκδόθηκε από το σύστημα ηλεκτρονικών ελέγχων της βάσης δεδομένων του  Εθνικού Κτηματολογίου για το ίδιο (ΤΔΓΜ) και λήφθηκε  υπόψη για την παρούσα δήλωση».
  3. Ο «Φορέας» οφείλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας να συντάξει και να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του «Οδηγία για την ηλεκτρονική υποβολή ΤΔΓΜ που προσαρτώνται  σε δικόγραφα».

  Άρθρο 3 

  Έναρξη ισχύος υποχρέωσης προσάρτησης  (ΤΔΓΜ) με Δήλωση Μηχανικού σε δικόγραφα  αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών του ν. 2664/ 1998 ενώπιον Δικαστηρίων που επιφέρουν 
  μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα

  1. Η υποχρέωση για την προσάρτηση (ΤΔΓΜ) με Δήλωση Μηχανικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα άρθρα, με ποινή απαραδέκτου, σε δικόγραφα  αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών που ασκούνται και  κατατίθενται ενώπιον Δικαστηρίων κατά το ν. 2664/1998  και επιφέρουν μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα κατά τις οικείες διατάξεις, αφορά σε δικόγραφα  ίδιου περιεχομένου που θα κατατεθούν ενώπιον Δικαστηρίων από την 27-01-2020 και μετά.

  1. Για τα δικόγραφα της προηγούμενης παραγράφου που ασκούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, η υποχρέωση για την προσάρτηση (ΤΔΓΜ) με Δήλωση Μηχανικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα άρθρα, αφορά  σε δικόγραφα ίδιου περιεχομένου που θα κατατεθούν  ενώπιον Δικαστηρίων από την 06-04-2020 και μετά.
  2. Για τα δικόγραφα των παραγράφων 1 και 2, από την προαναφερόμενη στις ίδιες παραγράφους ημερομηνία, καταργείται η υποχρέωση για την προσκόμιση, επί ποινή απαραδέκτου της συζητήσεώς τους, του τοπογραφικού  διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και της εισήγη- σης για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων για  την απεικόνιση της γεωμετρικής μεταβολής, που εκδίδει  ο «Φορέας».

  Άρθρο 4

  Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με την  επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3.

  Oλόκληρο το ΦΕΚ μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ

  Edited by Engineer  User Feedback


  Οποτε αν καταλαβα καλα ακομα και τοπογραφικα ημερομηνιας προ του Ιουλιου 2018 αν κατατεθουν μαζι με το δικογραφο μετα τις 27-01-2020 απαιτειται ηλεκτρονικη υποβολη και δηλωση αναφορας εφαρμογης??? 

  Σε περιπτωση που σε διαγραμμα δεν επιφερει χωρικη μεταβολη αλλα μονο αναγνωρισης κυριοτητας ( διεκδικηση απο <<αγνωστου>> ή δημοσιου) μιλαμε παλι για ΤΔΓΜ και απαιτειται δηλωση αναφορας εφαρμογης?? 

  Τι λετε?

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Similar Content

  • By Engineer
   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885 ΦΕΚ 4765/Β'/24.12.2019
    
    Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών που προσαρτάται σε δικόγραφα του Ν. 2664/1998 (Α' 275) ενώπιον Δικαστηρίων που επιφέρουν μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα - Δήλωση συντάκτη Μηχανικού
  • By netmin909
   Ξεκινώ καινούργιο θέμα διότι θεωρώ οτι θα αντιμετωπίσουμε διάφορες δυσκολίες κατάΑ την σύνταξη των διαγραμμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που μας έχουν θέσει.
   Ας ξεκινήσω εγώ.
   Περίπτωση διανομής με μη υλοποιημένα όρια. Στην μία πλευρά εχω απαλλοτρίωση.
   Άρα χρησιμοποιώ υποχρεωτρικά το BOUND_UNIMPL σε ολες τις πλευρές εκτός της απαλλοτρίωσης που βαζω το BOUND APAL. Επίσης φέρω και μία closed LWPolyline στο layer TOPO_PROP που είναι ο συνδιασμος των BOUND_UNIMPL και BOUND_APAL. Μέχρι εδώ μάλλον καλά.
   Αυτο που με μπερδεύει είναι το DBOUND_PROP που χρησιμοποιείται σε περιπτωσης διανομης κτλ.
   Αναγκαστικά closed LW polyline. Δηλαδή,  εφόσον θέλει κλειστή,  θα κάνω ένα νέο περίγραμμα που θα ταυτίζεται με το TOPO_PROP που θα ταυτίζεται με τα BOUND_UNIMPL και BOUND_APAL?
   Τρεις γραμμές η μία πάνω στην άλλη για να δείξουμε το ίδιο περίγραμμα?
   Καλή αρχή.
    
  • By Νικόλας Ρεΐσης
   Πίνακας Συντεταγμένων για Διαγράμματα Δόμησης, Τοπογραφικά, Διανομές, κλπ.
   Πρόβλημα με τα Ελληνικά; Κοίταξε το  https://www.michanikos.gr/files/file/644-toposyntlsp-πίνακας-συντεταγμένων-για-διαγράμματα-δόμησης-τοπογραφικά-διανομές-κλπ/?do=findComment&comment=11485&tab=comments
   Συνάδελφοι,
   Βλέποντας την μεγάλη αποδοχή που έχει αυτό το πραγματικά πολύ χρήσιμο προγραμματάκι (900 εμφανίσεις, 200 downloads και 18 σχόλια σε 3 μέρες), αφιέρωσα ένα Σαββατοκύριακο για να το βελτιώσω όσο μπορούσα, ενσωματώνοντας όσο ήταν δυνατόν και τις επιθυμίες που εκφράσατε στα αρχικά σας σχόλια.
   Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χρήστη agior που μοιράστηκε μαζί μας το αρχικό korkth.lsp που είναι και ο πυρήνας αυτού του προγράμματος
   Εύχομαι να σας φανεί χρήσιμο και Καλές Δουλειές
   Κάλυμνος 3/12/2012
   Νικόλας Ρεΐσης
   Πολιτικός Μηχανικός
    
    
   Σύντομη Περιγραφή
   Σε κλειστή polyline AutoCAD :
   εκτελεί αυτόματη αύξουσα ονομασία κορυφών (κατ'επιλογή είτε με Γράμματα (Ελληνικό αλφάβητο true type) είτε με Αριθμούς - με η χωρίς Πρόθεμα/Επίθεμα).
   Η ονοματοδοσία δηλαδή μπορεί να είναι του τύπου Α,Β,Γ,Δ,... ή του τύπου 1,2,3,4 με επιλογή του πρώτο αριθμού που θα χρησιμοποιηθεί
   Με πρόθεμα η επίθεμα μπορεί να είναι του τύπου κΑ,κΒ,κΓ,... ή κ1,κ2,κ3 η του τύπου Ακ,Βκ,Γκ,... η 1κ,2κ,3κ όπου κ οποιοσδήποτε χαρακτήρας ή ακολουθία χαρακτήρων αναγράφει την ονομασία στις κορυφές, προσθέτει σημεία (προαιρετικά), υπολογίζει και αναγράφει τις αποστάσεις μεταξύ κορυφών πάνω στις πλευρές συντάσσει Πίνακα Συντεταγμένων των κορυφών και αναγράφει τις Αποστάσεις μεταξύ τους, το εμβαδόν και την περίμετρο της polyline Πως το ενεργοποιείτε:
   Μεταφορτώνετε (Κατεβάζετε, download) το επισυναπτόμενο αρχείο και το σώζετε κατά προτίμηση στο \Program Files\AutoCAD χχχ\Support (η όπου αλλού θέλετε αν ξέρετε τι πρέπει να κάνετε μετά). Φορτώνετε το πρόγραμμα στο Autocad γράφοντας στην γραμμή εντολών (load "Toposynt ").
   Προσοχή: γράφουμε ακριβώς αυτό που βλέπουμε - δηλαδή μέσα σε παρενθέσεις και εισαγωγικά Εναλλακτικά το φορτώνουμε με την εντολή APPLOAD Αφού φορτωθεί το τρέχουμε όπως τρέχουμε οποιαδήποτε εντολή του Autocad γράφοντας στην γραμμή εντολών toposynt και enter η tps και enter
  • By Nikos Karras
   Συνάδελφοι, θα ήθελα τα φώτα σας. Έχω περίπτωση αγροτεμαχίου που με διαθήκη η θανούσα το αφήνει σε τρία άτομα, περιγράφοντας αυτοτελής λωρίδες εντός του. Για την αποδοχή, σκεφτόμουν να  το περιγράψω σαν ένα ενιαίο TOPO_PROP, με PROP_NEW τις τρεις λωρίδες που θα δημιουργηθούν. Ο Συμβολαιογράφος επιμένει ότι από την ημερομηνία θανάτου, το αγροτεμάχιο έχει κατατμηθεί και θα πρέπει να περιγραφούν ως τρία αυτόνομα ακίνητα, δηλαδή να αναγραφούν τρεις κωδικοί ΚΗΔ στο τοπογραφικό. Τι θα κάνατε σε παρόμοια περίπτωση;
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.