Jump to content
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural


 • Σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών - Οι ειδικότητες και οι δραστηριότητες ελέγχου


  Εκδόθηκε το Π.Δ. 39 με θέμα:  Σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν
  στους Περιβαλλοντικούς Ελεγκτές. Το Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών - ΦΕΚ 92/Α'/18.04.2023.

  Σύμφωνα με το Π.Δ. το Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών:

  1. Το Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, εφεξής Μη.Π.Ελ., τηρείται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ. Στο μητρώο αυτό καταχωρούνται οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές στους οποίους έχει χορηγηθεί η άδεια του άρθρου 4. 

  Η διαχείριση του ηλεκτρονικού συστήματος και της βάσης δεδομένων του μητρώου δύναται να ανατίθεται σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου.

  2. Το Μη.Π.Ελ. συνδέεται λειτουργικά με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επίδοσης ενός έργου ή δραστηριότητας που τηρεί το ΥΠΕΝ σύμφωνα με την οικ. 30651/2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1817).

  3. Το Μη.Π.Ελ. διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής κλήρωσης για τον ορισμό των περιβαλλοντικών ελεγκτών. 
  Μέσω του μητρώου, μετά από αίτημα της ελεγκτικής αρχής σύμφωνα με το είδος και τα στοιχεία της περιβαλλοντικής επιθεώρησης προς ανάθεση, επιλέγονται τυχαία οι πιστοποιημένοι ελεγκτές που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης του συγκεκριμένου αιτήματος.

  4. Στο Μη.Π.Ελ. καθορίζονται τέσσερις (4) κατηγορίες περιβαλλοντικών ελεγκτών, ως εξής:

  α) Οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές που είναι φυσικά πρόσωπα διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες περιβαλλοντικών ελεγκτών με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3:
  αα) περιβαλλοντικός ελεγκτής Α’ τάξης: επιστήμονας, με πτυχίο ειδικότητας που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ και με επαγγελματική εμπειρία από πέντε (5) έως δέκα (10) έτη,
  αβ) περιβαλλοντικός ελεγκτής B’ τάξης: επιστήμονας, με πτυχίο ειδικότητας που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ και με επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών,

  β) οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές που είναι νομικά πρόσωπα διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες περιβαλλοντικών ελεγκτών:
  βα) περιβαλλοντικός ελεγκτής Γ’ τάξης: νομικό πρόσωπο στο στελεχιακό δυναμικό ή στους εταίρους του οποίου συμμετέχουν δύο (2) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα περιβαλλοντικοί ελεγκτές Β’ τάξης,

  ββ) περιβαλλοντικός ελεγκτής Δ’ τάξης: νομικό πρόσωπο στο στελεχιακό δυναμικό ή στους εταίρους του οποίου συμμετέχουν τρία (3) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα περιβαλλοντικοί ελεγκτές, με τουλάχιστον δύο (2) περιβαλλοντικούς ελεγκτές Β’ τάξης εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον έχει επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ετών.

  Όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή στο Μη.Π.Ελ.

  1. Ο υποψήφιος περιβαλλοντικός ελεγκτής φυσικό πρόσωπο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:

  α) να είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος τετραετούς τουλάχιστον φοίτησης σε μία τουλάχιστον από τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα:

  - Όλων των ειδικοτήτων των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών και των Σχολών Μηχανικών ΑΕΙ
  - Γεωπονίας Τμημάτων: Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωπονίας ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ΑΕΙ
  - Δασολογίας
  - Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
  - Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (ΑΕΙ)
  - Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού
  - Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (ΑΕΙ)
  - Κτηνιατρικής
  - Γεωλογίας
  - Βιολογίας
  - Φυσικής
  - Χημείας
   -Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
  - Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (περιβαλλοντολόγοι)
  - ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα με μεταπτυχιακό τίτλο σε θέματα περιβάλλοντος

  ΙΙ. Για τους κατόχους πτυχίων στις ανωτέρω ειδικότητες από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται η προσκόμιση πράξης αναγνώρισης του τίτλου ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

  β) να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος, όπως περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία, περιβαλλοντική συμμόρφωση, αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς, τεχνικές μέτρησης περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, τεχνικές αντιρρύπανσης, διαχείρισης αποβλήτων, εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 2,

  γ) να έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 5, 

  δ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξεταστική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 5,

  ε) να έχει λάβει, σύμφωνα με το άρθρο 6, άδεια περιβαλλοντικού ελεγκτή του άρθρου 4.

  2. Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Μη.Π.Ελ. αποτελεί να μην έχει καταδικασθεί ο ενδιαφερόμενος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα, καθώς και να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή την υπηρεσία ή αδικήματα κατά των περιουσιακών αγαθών.

  3. Η ιδιότητα του περιβαλλοντικού ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του εν ενεργεία υπαλλήλου στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. 

  4. Νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να εγγραφεί στο Μη.Π.Ελ. πρέπει να διαθέτει άδεια περιβαλλοντικού ελεγκτή και τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό περιβαλλοντικών ελεγκτών στο στελεχιακό του δυναμικό ή στους εταίρους του σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές φυσικά πρόσωπα βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
  (Α’ 75) ότι υπάγονται στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

  Τμήμα Α. Ειδικές Ομάδες Έργων και Δραστηριοτήτων 

  Ειδική Ομάδα 1 που περιλαμβάνει τα εξής έργα και δραστηριότητες:

  • Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
  • Υδραυλικά έργα,
  • Λιμενικά έργα
  • Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
  • Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και
  • αναψυχής
  • Ομάδες 1, 2, 3, 4 και 6 της 17185/1069/2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και
  • Ενέργειας (Β’841)

  Ειδική Ομάδα 2 που περιλαμβάνει τα εξής έργα και δραστηριότητες:

  • Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  • Υδατοκαλλιέργειες
  • Αρχική δάσωση και αποδάσωση με σκοπό μια άλλη μορφή εκμετάλλευσης του εδάφους
  • Ομάδες 7, 8 και τμήμα της 12 της 17185/1069/2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
  • και Ενέργειας (Β’841)

  Ειδική Ομάδα 3 που περιλαμβάνει τα εξής έργα και δραστηριότητες:

  • Εξορυκτικές δραστηριότητες
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών
  • Ειδικά έργα και δραστηριότητες (εκτός των αναφερομένων στη 2η Ειδική Ομάδα)
  • [Ομάδες 5, 10, 11 και 12 (εκτός των αναφερομένων στη 2η Ειδική Ομάδα) της 17185/1069/2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’841)

  Ειδική Ομάδα 4 που περιλαμβάνει τα εξής έργα και δραστηριότητες:

  • Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
  • Ομάδα 9 της 92108/1045/Φ.15/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’3833) και της 17185/1069/2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’841)

  Τμήμα Β. Άλλες Επικουρικές Εργασίες Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης

  Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά: 

  1. Στατιστική επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε περιβαλλοντική επιθεώρηση.
  2. Προετοιμασία και εύρεση απαραίτητων εγγράφων δραστηριοτήτων Α1 για επιθεωρήσεις που θα λάβουν χώρα από Επιθεωρητές του Υπουργείου.
  3. Ταξινόμηση στοιχείων για προετοιμασία συγγραφής Εκθέσεων για επιθεωρήσεις που θα λάβουν χώρα από Επιθεωρητές του Υπουργείου.
  4. Βοήθεια σε δειγματοληψία αποβλήτων σε περιβαλλοντική επιθεώρηση που διενεργούν άλλοι ελεγκτές ή επι-
  θεωρητές του Υπουργείου.
  5. Επικουρικές εργασίες σε μέτρηση αέριων ρύπων σε περιβαλλοντική επιθεώρηση που διενεργούν άλλοι ελεγκτές ή επιθεωρητές του Υπουργείου.
  6. Διασταύρωση δηλώσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ελεγχόμενου
  7. Προετοιμασία υλικοτεχνικών Μέσων (Μέτρα Ατομικής Προστασίας, δειγματοληπτών, εξοπλισμού μετρήσεων, ελέγχου ημερομηνιών διακρίβωσης, κ.λπ.) για επιθεωρήσεις που θα λάβουν χώρα από Επιθεωρητές του Υπουργείου.
  8. Προκαταρτικός έλεγχος ανώνυμων καταγγελιών προς έλεγχο της σοβαρότητάς τους οι οποίες δεν αφορούν σε δραστηριότητες Α1 και Α2.
  9. Δειγματοληπτικός έλεγχος διαδρομών μεταφοράς αποβλήτων που καταγράφονται μέσω GPS σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4819/2021.

  Σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών ΠΔ 39 ΦΕΚ 92-Α-18.04.2023.pdf

  Engineer

  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.