Jump to content
 • Novatron
 • Featured
  Engineer

  «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» - Προδημοσίευση των βασικών σημείων του οδηγού και νέες ημερομηνίες

  Στην τελική ευθεία εισέρχεται το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», το οποίο θα ξεκινήσει επίσημα στις 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων ανά Περιφέρεια:

  Περιφέρεια

  Έναρξη υποβολής αιτήσεων

  Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου

  30.11.2020

  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

  02.12.2020

  Δυτικής Μακεδονίας

  04.12.2020

  Κεντρικής Μακεδονίας

  07.12.2020

  Θεσσαλίας

  09.12.2020

  Ηπείρου, Ιονίων Νήσων

  11.12.2020

  Αττικής

  14.12.2020

  Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου

  16.12.2020

  Δυτικής Ελλάδας

  18.12.2020

   

  Πολυκατοικίες

  11.01.2021

   

  Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναρτά σήμερα στην ιστοσελίδα του (www.ypeka.gr) τα βασικά σημεία του Οδηγού του προγράμματος, ενόψει της έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την προκήρυξη του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ που θα εκδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

  Στόχος είναι να δοθεί επαρκής χρόνος όχι μόνο στους ενδιαφερόμενους πολίτες, αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους, να ετοιμάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησής τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προαναφέρθηκε να εξοικειωθούν με τις αλλαγές που επέρχονται σε σχέση με τα προηγούμενα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Στο πλαίσιο αυτό, την προσεχή Τρίτη 20 Οκτωβρίου θα αρχίσει να λειτουργεί helpdesk με γραμμές τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για την καλύτερη προετοιμασία του κοινού.

  Υπενθυμίζεται ότι το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα έχει προϋπολογισμό 850 εκατ. ευρώ και θα παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά περιφέρεια. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος περιλαμβάνει πόρους επιχορήγησης ύψους € 803 εκατ. (κατανεμημένους ανά περιφέρεια σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί) και πόρους από το υφιστάμενο Ταμείο του προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ για την εξυπηρέτηση δανείων.

  Περιφέρεια

  Προϋπολογισμός Επιχορήγησης (€ εκατ.)

  Κρήτης

  31.0

  Β. Αιγαίου

  12.0

  Ν. Αιγαίου

  27.0

  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

  74.0

  Δυτικής Μακεδονίας

  73.5

  Κεντρικής Μακεδονίας

  130.0

  Θεσσαλίας

  84.0

  Ηπείρου

  65.0

  Ιονίων Νήσων

  10.0

  Αττικής

  160.0

  Στερεάς Ελλάδας

  31.5

  Πελοποννήσου

  48.0

  Δυτικής Ελλάδας

  57.0

   

  O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Xατζηδάκης δήλωσε σχετικά:

  «Η προδημοσίευση του οδηγού του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» σήμερα δείχνει ότι μπαίνουμε στην γραμμή της αφετηρίας για την ενεργοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος ενεργειακής εξοικονόμησης που είχαμε ποτέ.Το γνωστό σε όλους «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», το δημοφιλέστερο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ξεκινήσαμε με τον Κωστή Μουσουρούλη το 2009, μετατρέπεται σε «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».Απαντά στην αυξημένη έμφαση σε θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης που δίνεται πλέον τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Βασικές διαφορές με τα παλιά «Εξοικονομώ» είναι:

  -Η πολύ υψηλότερη χρηματοδότηση των 850 εκατ. ευρώ (υπενθυμίζω ότι όλα τα προγράμματα που «έτρεξαν» από το 2011 και μετά είχαν συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 1,3 δις. ευρώ)

  -Το πολύ μεγαλύτερο ποσοστό επιδοτήσεων που φτάνει ακόμα και το 85% (95% στις λιγνιτικές περιοχές – ρήτρα δίκαιης μετάβασης), και συνδέεται για πρώτη φορά με την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

  -Η παράμετρος της ενεργειακής αυτονομίας, με εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων και παρεμβάσεις για παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας.

  Το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα ακολουθήσουν ακόμα μεγαλύτερα προγράμματα εξοικονόμησης από το επόμενο έτος και μετά. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν υπαχθούν στο τρέχον πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στους επόμενους κύκλους μαζί με άλλους ενδιαφερομένους, με νέες αιτήσεις. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο οι πόροι που εκτιμάται ότι θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας έως και το 2023 θα ανέλθουν σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ ! Και στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και κεφάλαια από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027που θα διασφαλίσουν ότι τα επόμενα χρόνια θα κάνουμε ένα πραγματικό άλμα στην ενεργειακή εξοικονόμηση, μια πράσινη πολιτική με σημαντικά οφέλη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τον κατασκευαστικό κλάδο»

  Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η ενεργειακή κατανάλωση που σχετίζεται με τα κτίρια στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 42% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ οι κατοικίες αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς καταναλωτές ενέργειας στη χώρακαθώς αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του κτιριακού αποθέματος (79,1%). Το 83,82% των κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί πριν το έτος 1980 έχουν πολύ χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα (κτίρια κατηγορίας Η), με τα πιο ενεργοβόρα κτίρια κατοικιών να είναι οι μονοκατοικίες.

  Αναφορικά με την ενεργειακή κατηγορία των κατοικιών, το μεγαλύτερο ποσοστό (66,83%) κατατάσσεται στις κατηγορίες Ε-Η, το 26,81% στις κατηγορίες Γ-Δ και μόλις το 6,36% στις κατηγορίες Α-Β. Είναι επομένως σαφές ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» (και τα προγράμματα που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια) αποτελούν κεντρικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 60.000 κατοικιών τον χρόνο για την επόμενη δεκαετία.

  Συμβάλλοντας, λοιπόν, στην υλοποίηση του ΕΣΕΚ το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» δρομολογείται με προσαρμογή και βελτίωση του υφιστάμενου χρηματοδοτικού μοντέλου, αποσκοπώντας στην μεγιστοποίηση των ωφελειών μέσω της αύξησης των πολιτών που μπορούν να λάβουν μέρος, καθώς και της απλοποίησης της πιστοποίησης των παρεμβάσεων. Έτσι, το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει υψηλά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη προς τα ελληνικά νοικοκυριά με ταυτόχρονη κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

  Επισυνάπτονται:


  Πηγή: http://www.ypeka.gr/el-gr/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/ID/966/-30----------

  User Feedback

  Recommended Comments



  Oυσιαστικά στο παράδειγμα βγαίνει τόσο ωραία επειδή το ακίνητο είναι Ζ, από Ε και κάτω, οι δαπάνες των παρεμβάσεων συχνά θα ξεπερνάνε τον μέγιστο επιλέξιμο προυπολογισμό.

   

  Edited by konstantinak.
  Link to comment
  Share on other sites

  Στην ειδικότητα σου γράφει: ιδιώτης, οπότε δεν ξέρω αν απευθύνομαι σε μηχανικό ή μη (καλοπροαίρετα απευθύνομαι!).

  Εν πάσει περιπτώσει: όσο χαμηλότερης κατηγορίας είναι ένα σπίτι τόσο μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης έχει και άρα η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας του (σε απόλυτες τιμές) θα είναι σαφώς πιο μεγάλη απ' ότι σε ένα σπίτι ανώτερης κατηγορίας.

  Αντίστροφα: ένα σπίτι υψηλής κατηγορίας έχει προδήλως πιο μικρά-στενά περιθώρια βελτίωσης και άρα όντως η εξοικονόμηση (σε απόλυτες τιμές) που θα τύχει θα είναι σχετικά μικρή.

  Προσωπικά με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο αυτός ο αλγόριθμος: Στα σπίτια χαμηλής ενεργειακής κλάσης θα προκύπτει υψηλότερος προϋπολογισμός ενώ σε αυτά υψηλής κατηγορίας (Γ-Δ) θα αντιστοιχεί μικρότερος. Κατά την ταπεινή άποψη μου αυτό είναι και τεχνικά και κοινωνικά δίκαιο.........

  Για του λόγου το αληθές επισνάπτω ένα ΠΕΑ του προηγούμενου κύκλου: Με τις αναβαθμίσεις του (υλοποιήθηκε απόλυτα το σενάριο) πήγε από (χαμηλό) Η σε Ε με ετήσια εξοικονόμηση 502, 2 kwh/m2. Άρα θα του προέκυπτε επιλέξιμος  προϋπολογισμός:  1,2χ502,2χ80=48.211 ευρώ.....

  Αντίθετα σε άλλο σπίτι που πήγε από Δ σε Β+ η εξοικονόμηση ήταν μόνο 119,2 kwh/m2. Και άρα θα έπαιρνε Π/Υ: 1,2χ119,2χ95=13.588 ευρώ...............

  11.jpg

  22.jpg

  Link to comment
  Share on other sites

  1. Η προδημοσίευση ενός οδηγού χωρίς ανοιχτή διαβούλευση είναι προσβολή απέναντι στους μηχανικούς.

  2. Ως προδημοσίευση κάποια πράγματα θα αλλάξουν στο τέλος. Απλά εμείς δεν θα έχουμε λόγο στο ποιες θα είναι οι αλλαγές.

  3. Η εξωτερική θερμομόνωση προσφέρει στην εξοικονόμηση ενέργειας ακόμα κι αν τα κουφώματα είναι χωνευτά. Αν μάλιστα αντικατασταθούν τα υφιστάμενα με νέα η εξοικονόμηση είναι πάρα πολύ καλή. Η πρόταση για εσωτερική θερμομόνωση σε υφιστάμενο κτίριο πρέπει να προέκυψε από άνθρωπο που δεν είδε ποτέ του μονώσεις.

  4. Το 2ο ΠΕΑ από διαφορετικό μηχανικό είναι το αποτέλεσμα μιας κάκιστης αντιμετώπισης των μηχανικών από το κράτος. Ας κάνει ελέγχους - πραγματικούς - στο 10% των πιστοποιητικών του κάθε μηχανικού για αρχή με στόχο το 30% και θα δούμε πολλές αλλαγές.

  Link to comment
  Share on other sites

  Nαι μηχανολόγος μηχανικός εδώ.

  Συνάδελφε πολύ ωραία τα παραδείγματα. Ευχαριστούμε πολύ.

  Απλά ο προβληματισμός μου είναι ότι στο παράδειγμα 2 με το μέγιστο προϋπολογισμό 13.588 ευρώ, οι παρεμβάσεις κάποιες φορές, όχι όλες θα απαιτούν παρπάνω κεφάλαια. π.χ περίπτωση ενεργειακά κουφώματα+ Αντλία θερμότητας+ηλιακος. Βέβαια κάθε περίπτωση είναι μοναδική.

  Σωστή η λογική που αναφέρεις, απλά ένιωσα την ανάγκη να μοιραστώ το προληματισμό μου

  Καλή δύναμη σε όλους!

  Link to comment
  Share on other sites
  16 ώρες πριν, katrmp said:

  Γενικά πολέμησαν το μ ικρό γραφείο και ευνοούν τα γραφεία με πολλούς μηχανικούς - σφραγίδες. Γιατ αυτο αυξήσαν ψίχουλα την αμοιβή μπροστα στην ζημιά που σου κάνουν. Διότι μην μας πούν ότι περιμένουν ποτέ το 2ο ΠΕΑ να το βγάλει άσχετος μηχανικός. Αυτο που έκανα με το 2ο ΠΕΑ είναι εκδικητικό, επικίνδυνο αν τηρηθεί , και οδηγεί ώστε τα πάντα να βγούν κουλουβάχατα. Αν τηρούνταν τότε δεν θα υπήρχε κανενα σωστό 2ο ΠΕΑ. Γιατι ο 2ος θα έβλεπε ένα έτοιμο κτίριο που δεν θα είχε μετρήσει ποτέ πρίν και άρα ότι θές θα μπορούσε να περάσει ο αλουμινάς και ο μονωσάς με μαιμού τιμολόγια. Ενώ ο 1ος μηχανικός θα γνώριζε τα πάντα. Είναι άκρως επικίνδυνο , απαξιωτικό και άσχετο αυτο με τα 2 ΠΕΑ. ΑΝ τους έστελνες να βγάλουν ένα εξοικονομώ σε DEMO εκδοση , μόλις το έκαναν (2 ξεχωριστοί απο αυτούς μηχανικοί), αμέσως θα απέσυραν την διάταξη. Είναι ότι χειρότερο.

  Ο κόφτης με τον τύπο πιά αποκλείει όλα τα ενδιάμεσα διαμερίσματα , μετα το 1980. Αυτά τελείωσαν. Επίσης τιμωρεί τα αλουμίνια πιό πολύ απο οτιδήποτε. Τα αλουμίνια με δυσκολία θα μπαίνουν πιά.

   

  On 14/10/2020 at 10:20 ΜΜ, steve aris said:

  Με στόχο τη διασφάλιση της επίτευξης του ενεργειακού στόχου, ο ενεργειακός επιθεωρητής που θα διενεργήσει την δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων (Β’ ΠΕΑ), θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά διαφορετικός από τον ενεργειακό επιθεωρητή που διενέργησε την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση (Α’ ΠΕΑ)."

  Το θεωρώ απόλυτα εξευτελιστικό!!!! Η πολιτεία μας αποκαλεί εμμέσως πλην σαφώς "απατεώνες".   2ο χτύπημα μετά την συμπεριφορά τους στο ζήτημα των αυθαιρέτων......../ 

  Η υποχρέωση για Β' ΠΕΑ από άλλον μηχανικό δημιουργεί πολλά προβλήματα:

  1. Μας αναγκάζει να στείλουμε τους πελάτες σε μπουν σε άλλα γραφεία (με τους οποίους έχω άψογη συνεργασία). Σε 10 χρόνια που θα λήξει το ΠΕΑ οι τυχόν νέοι ιδιοκτήτες δεν θα με ξέρουν, θα δουν το όνομα και το τηλέφωνο του Β' επιθεωρητή στο ΠΕΑ, εκεί θα πάνε.

  2. Το Α' ΠΕΑ είναι το παλούκι, μέτρημα, υπολογισμοί επαναλαμβανόμενοι και έρευνα αγοράς μέχρι να βρούμε μια λύση που να καλύπτει τις απαιτήσεις του πελάτη και τις προδιαγραφές για 3 κατηγορίες πάνω.

  Το Α' ΠΕΑ δεν έχει κέρδος, συχνά δεν βγαίνουν ούτε τα έξοδα για τον χρόνο που απαιτεί. Το Β' ΠΕΑ είναι το κέρδος μας (μείον φόρους, ΦΠΑ, κρατήσεις POS, φόρο εισοδήματος, λειτουργικά έξοδα). Αν κάνει άλλος το Β' ΠΕΑ και είναι και τρίτος  σύμβουλος έργου, δεν ξέρω κατά πόσο συμφέρει να ασχοληθεί κάποιος με το Α' ΠΕΑ. Θα έπρεπε να χρεώνεται πολύ παραπάνω το Α' ΠΕΑ αφού δεν θα κάνουμε και το Β.

  3. Από την στιγμή που άλλος κάνει το Α' ΠΕΑ και άλλος το Β' ΠΕΑ, ο Α' επιθεωρητής δεν έχει λόγο να ελέγξει τις εργασίες (π.χ. μόνωση) και ο Β' επιθεωρητής δεν θα έχει γνώση των εργασιών μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες οπότε και θα τον καλέσει ο πελάτης. Κάποιοι εργολάβοι ίσως κάνουν "παρασπονδίες" χωρίς κάποιον να ελέγχει.

  Αν μπουν υλικά ή μονάδες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις για να πιάσει τους στόχους του προγράμματος στο Β' ΠΕΑ, ποιος θα έχει την ευθύνη;

  Edited by sdim
  Link to comment
  Share on other sites
  12 ώρες πριν, steve aris said:

  Για του λόγου το αληθές επισνάπτω ένα ΠΕΑ του προηγούμενου κύκλου: Με τις αναβαθμίσεις του (υλοποιήθηκε απόλυτα το σενάριο) πήγε από (χαμηλό) Η σε Ε με ετήσια εξοικονόμηση 502, 2 kwh/m2. Άρα θα του προέκυπτε επιλέξιμος  προϋπολογισμός:  1,2χ502,2χ80=48.211 ευρώ.....

  Αντίθετα σε άλλο σπίτι που πήγε από Δ σε Β+ η εξοικονόμηση ήταν μόνο 119,2 kwh/m2. Και άρα θα έπαιρνε Π/Υ: 1,2χ119,2χ95=13.588 ευρώ...............

  Στην περίπτωση αυτή της κατοικίας που από Δ πήγε σε Β+ ποιο ήταν το κόστος των παρεμβάσεων;

  Πάντως συνάδελφοι, πέρα από το απαράδεκτο της αλλαγής του ενεργειακού επιθεωρητή για το Β' ΠΕΑ, προβλήματα θα προκύπτουν και στις περιπτώσεις που η επιτευχθείσα εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στο Β' ΠΕΑ βγει διαφορετική από αυτή του Α' ΠΕΑ με αποτέλεσμα να αλλάζει ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός όταν μάλιστα οι παρεμβάσεις θα έχουν ήδη υλοποιηθεί.

  Edited by lloyd
  Link to comment
  Share on other sites

  προβληματιζομαι γιαυτο το Β ή το Α πεα ... νομίζω η καλύτερη λυση θα ηταν να κανει ενας αλλος το Α πεα με την καθοδήγηση του συμβούλου και τελικού επιθεωρητή (ενα πρόσωπο υποτιθετε) ετσι ωστε να αποοφηγουμε και τα μπερδεμετα που μπορει να γίνουν και αφου εχει τελειώσει το εργο και δεν ειναι καλο να μπλέξουμε με κανέναν περίεργο και τα εγκεφαλικά δεν αργούν ... απλος σε αυτη την περιπτωση αν το εργο δεν εγκριθεί, πολυ πιθανόν χαχαχ, να μείνεις απλήρωτος χαχαχ ( προσωπικά δεν εχω κάποιον συνεργάτη, γιαυτο αν συνεργαζεστε με καποιον αλλο  μηχανικό ειναι καλυτερα ,και δεν χανεις το πεα απλως θα κανεις με τον αλλο ανταλλαγή..

  Link to comment
  Share on other sites

  Το να αφιερώσεις χρόνο στο πρόγραμμα για να κάνεις μόνη το Β' ΠΕΑ έχει το ρίσκο να μην το κάνεις/πληρωθείς.

  Περιπτώσεις που μου τύχανε,ευτυχώς πληρώθηκα το Α πεα:


  - το 2018 στο τσακ πρόλαβα μια αίτηση κάποιου που είχε εισόδημα το προστατευόμενο μέλος αλλά δεν το γνώριζε ο γονιός.  Φάγαμε 2 μέρες να το μάθουμε.


  - κάποιοι δεν βρήκαν εγγυητή

  - ένας εγκρίθηκε αλλά δεν προχώρησε,άλλαξε γνώμη 

  - σε συνάδελφο, ο αιτών πέθανε  μετά την απόφαση υπαγωγής αλλά πριν την υπογραφή της σύμβασης. 
   

   

   

  Edited by sdim
  Link to comment
  Share on other sites

  Συναδελφοι εγω γενικοτερα δεν ασχολουμε με αυτο το προγραμμα (κάποτε είχα ασχοληθεί και το μετανιωσα) αλλα το θεωρω αδιανοητο να κανει άλλος μηχανικός το Β ΠΕΑ. Μην γελιόμαστε το Β ΠΕΑ ήταν κάτι που άξιζε διότι η περισσότερη δουλειά είναι στο Α ΠΕΑ. Δυστυχώς το ΥΠΕΝ μετά τα αυθαίρετα, συνεχίζει την κάκιστη συμπεριφορά του προς εμάς. Αν συνεχίσουν σε αυτή τη γραμμή θα ψάχνουν μηχανικούς για να διαικπεραιώσουν το πρόγραμμα και δεν θα βρίσκουν. Ήδη το ενδιαφερον του κοσμου είναι τεράστιο και πολλοί συναδελφοι δεν θέλουν να ασχοληθούν. Πολύ σωστό αυτό που ανέφερε συναδελφος για τον κάθε πελάτη του που θα πρέπει να πηγαίνει και σε άλλο γραφείο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία με αποτέλεσμα να χάνει το πελατολόγιο του. 

  Link to comment
  Share on other sites

  Έτσι όπως περιορίζεται από το νόμο ο επιθεωρητής (να μην ενέχεται σε προηγούμενες μελέτες επί του κτιρίου), νομίζω πως είναι απολύτως λογικό να κάνει άλλος το Β' ΠΕΑ, εννοώντας πάντα πως αν το ΠΕΑ γενικώς δεν είναι μελέτη (σηκώνει συζήτηση αυτό), το ΠΕΑ στα πλαίσια του ΕΚΟ, είναι και παραείναι καθώς αποτελέι μέρος μιας τεχνοοικονομικής μελέτης που κατατίθεται προς έκκριση από την πολιτεία. Κανονικά θα έπρεπε να βγαίνει με κλήρωση και ο Α και ο Β και κατ' αυτό τον τρόπο δεν θα υπήρχαν υλοποιημένες οι αναβαθμίσεις πριν την αίτηση, ούτε θα «πήγαινε» η αντλία στο σπίτι του μπατζακάκη. 

  Δυσάρεστο μεν αλλά έτσι είναι. Χάνεται μια εύκολη αμοιβή. Τουλάχιστον αυξήθηκε η αμοιβή του συμβούλου που το αντισταθμίζει κάπως. 

  Link to comment
  Share on other sites



  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.