Jump to content
 • Novatron
 • Featured
  Engineer

  «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» - Προδημοσίευση των βασικών σημείων του οδηγού και νέες ημερομηνίες

  Στην τελική ευθεία εισέρχεται το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», το οποίο θα ξεκινήσει επίσημα στις 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων ανά Περιφέρεια:

  Περιφέρεια

  Έναρξη υποβολής αιτήσεων

  Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου

  30.11.2020

  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

  02.12.2020

  Δυτικής Μακεδονίας

  04.12.2020

  Κεντρικής Μακεδονίας

  07.12.2020

  Θεσσαλίας

  09.12.2020

  Ηπείρου, Ιονίων Νήσων

  11.12.2020

  Αττικής

  14.12.2020

  Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου

  16.12.2020

  Δυτικής Ελλάδας

  18.12.2020

   

  Πολυκατοικίες

  11.01.2021

   

  Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναρτά σήμερα στην ιστοσελίδα του (www.ypeka.gr) τα βασικά σημεία του Οδηγού του προγράμματος, ενόψει της έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την προκήρυξη του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ που θα εκδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

  Στόχος είναι να δοθεί επαρκής χρόνος όχι μόνο στους ενδιαφερόμενους πολίτες, αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους, να ετοιμάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησής τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προαναφέρθηκε να εξοικειωθούν με τις αλλαγές που επέρχονται σε σχέση με τα προηγούμενα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Στο πλαίσιο αυτό, την προσεχή Τρίτη 20 Οκτωβρίου θα αρχίσει να λειτουργεί helpdesk με γραμμές τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για την καλύτερη προετοιμασία του κοινού.

  Υπενθυμίζεται ότι το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα έχει προϋπολογισμό 850 εκατ. ευρώ και θα παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά περιφέρεια. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος περιλαμβάνει πόρους επιχορήγησης ύψους € 803 εκατ. (κατανεμημένους ανά περιφέρεια σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί) και πόρους από το υφιστάμενο Ταμείο του προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ για την εξυπηρέτηση δανείων.

  Περιφέρεια

  Προϋπολογισμός Επιχορήγησης (€ εκατ.)

  Κρήτης

  31.0

  Β. Αιγαίου

  12.0

  Ν. Αιγαίου

  27.0

  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

  74.0

  Δυτικής Μακεδονίας

  73.5

  Κεντρικής Μακεδονίας

  130.0

  Θεσσαλίας

  84.0

  Ηπείρου

  65.0

  Ιονίων Νήσων

  10.0

  Αττικής

  160.0

  Στερεάς Ελλάδας

  31.5

  Πελοποννήσου

  48.0

  Δυτικής Ελλάδας

  57.0

   

  O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Xατζηδάκης δήλωσε σχετικά:

  «Η προδημοσίευση του οδηγού του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» σήμερα δείχνει ότι μπαίνουμε στην γραμμή της αφετηρίας για την ενεργοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος ενεργειακής εξοικονόμησης που είχαμε ποτέ.Το γνωστό σε όλους «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», το δημοφιλέστερο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ξεκινήσαμε με τον Κωστή Μουσουρούλη το 2009, μετατρέπεται σε «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».Απαντά στην αυξημένη έμφαση σε θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης που δίνεται πλέον τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Βασικές διαφορές με τα παλιά «Εξοικονομώ» είναι:

  -Η πολύ υψηλότερη χρηματοδότηση των 850 εκατ. ευρώ (υπενθυμίζω ότι όλα τα προγράμματα που «έτρεξαν» από το 2011 και μετά είχαν συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 1,3 δις. ευρώ)

  -Το πολύ μεγαλύτερο ποσοστό επιδοτήσεων που φτάνει ακόμα και το 85% (95% στις λιγνιτικές περιοχές – ρήτρα δίκαιης μετάβασης), και συνδέεται για πρώτη φορά με την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

  -Η παράμετρος της ενεργειακής αυτονομίας, με εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων και παρεμβάσεις για παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας.

  Το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα ακολουθήσουν ακόμα μεγαλύτερα προγράμματα εξοικονόμησης από το επόμενο έτος και μετά. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν υπαχθούν στο τρέχον πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στους επόμενους κύκλους μαζί με άλλους ενδιαφερομένους, με νέες αιτήσεις. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο οι πόροι που εκτιμάται ότι θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας έως και το 2023 θα ανέλθουν σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ ! Και στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και κεφάλαια από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027που θα διασφαλίσουν ότι τα επόμενα χρόνια θα κάνουμε ένα πραγματικό άλμα στην ενεργειακή εξοικονόμηση, μια πράσινη πολιτική με σημαντικά οφέλη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τον κατασκευαστικό κλάδο»

  Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η ενεργειακή κατανάλωση που σχετίζεται με τα κτίρια στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 42% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ οι κατοικίες αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς καταναλωτές ενέργειας στη χώρακαθώς αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του κτιριακού αποθέματος (79,1%). Το 83,82% των κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί πριν το έτος 1980 έχουν πολύ χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα (κτίρια κατηγορίας Η), με τα πιο ενεργοβόρα κτίρια κατοικιών να είναι οι μονοκατοικίες.

  Αναφορικά με την ενεργειακή κατηγορία των κατοικιών, το μεγαλύτερο ποσοστό (66,83%) κατατάσσεται στις κατηγορίες Ε-Η, το 26,81% στις κατηγορίες Γ-Δ και μόλις το 6,36% στις κατηγορίες Α-Β. Είναι επομένως σαφές ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» (και τα προγράμματα που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια) αποτελούν κεντρικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 60.000 κατοικιών τον χρόνο για την επόμενη δεκαετία.

  Συμβάλλοντας, λοιπόν, στην υλοποίηση του ΕΣΕΚ το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» δρομολογείται με προσαρμογή και βελτίωση του υφιστάμενου χρηματοδοτικού μοντέλου, αποσκοπώντας στην μεγιστοποίηση των ωφελειών μέσω της αύξησης των πολιτών που μπορούν να λάβουν μέρος, καθώς και της απλοποίησης της πιστοποίησης των παρεμβάσεων. Έτσι, το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει υψηλά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη προς τα ελληνικά νοικοκυριά με ταυτόχρονη κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

  Επισυνάπτονται:


  Πηγή: http://www.ypeka.gr/el-gr/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/ID/966/-30----------

  User Feedback

  Recommended Comments  Δεν νομίζω να κάνει κανένας ενεργειακός επιθεωρητής τα στραβά μάτια.

  Το σκεπτικό μου, το οποίο αναλύω και στους πελάτες, είναι το εξής:

   

  - Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

  Στον τελευταίο διαγωνισμό ο μειοδότης πήρε τους ελέγχους με 50€/έλεγχο.

  Φτάνουν τα χρήματα για ελέγχους από την Κρήτη έως την Αλεξανδρούπολη; 

  - Πελάτης: Όχι

  - Άρα υπάρχουν τρία ενδεχόμενα. Ο ελεγκτής

      1. Δεν θα κάνει αυτοψίες, θα κάνει τα στραβά μάτια και θα του μείνουν 50€/έλεγχο (μείον φόρους)

     2. Θα δώσει χαρτζιλίκι σε τοπικούς μηχανικούς για την αυτοψία και θα του μείνει χαρτζιλίκι.

     3. Θα κάνει ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΤΑΤΟΥΣ ελέγχους και όπου δει την παρατυπία θα κάνει σκηνή ότι πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα της επιδότησης. Αν ο πελάτης έχει πάρει 15.000€ επιδότηση (χωριά η συμμετοχή του), πόσα θα δώσει στον ελεγκτή για να κάνει τα στραβά μάτια;

  Προφανώς το πιο κερδοφόρο για τον ελεγκτή είναι το (3) οπότε το καταλαβαίνουν οι πελάτες μου και συμμαζεύονται, ακόμα και οι πιο "πονηροί" γίνανε κύριοι.

  Αν θέλουν να κάνουν "μετακομίσεις", τους εξηγώ ότι για να υπογράψω θα πάω να βγάλω φωτογραφίες πριν εκδώσω το ΠΕΑ. Από εκεί και πέρα είναι δικιά τους η ευθύνη, υπογράφουν και σχετική υπεύθυνη δήλωση.

   

  Σχετικά με την κλήρωση, αν για τα ΠΕΑ θα έπρεπε να κληρωθούν ελεγκτές, τι πρέπει να πούμε για τις τακτοποιήσεις;

  Edited by sdim
  Link to comment
  Share on other sites
  15 ώρες πριν, sdim said:

  Σχετικά με την κλήρωση, αν για τα ΠΕΑ θα έπρεπε να κληρωθούν ελεγκτές, τι πρέπει να πούμε για τις τακτοποιήσεις;

  Στις ρυθμίσεις αυτοδηλώνεσαι με ότι σημαίνει αυτό (αν κάνεις λάθος θα έχεις τις συνέπειες). Στο ΕΚΟ παίρνεις χρηματοδότηση (άλλο πράμα :)). 

  Link to comment
  Share on other sites

  Και στο ΕΚΟ έχεις συνέπειες, επιστρέφεις τα χρήματα αν κατά τον έλεγχο δεν είσαι σωστός.

  Στο θέμα μας τώρα.

  Γνωρίζετε πότε θα βγει ο τελικός οδηγός και τα παραρτήματα του προγράμματος;

  Βλέπετε να βγαίνουν σύντομα ή θα πάμε και για άλλη παράταση;

   

  Link to comment
  Share on other sites

  Δε γνωρίζω τίποτα προσωπικά, η εμπειρία μου λέει: 

  Οι ημερομηνίες θα είναι αυτές που ανακοινώθηκαν. 

  Το ΦΕΚ θα βγει καμιά εβδομάδα πριν την πρώτη πρώτη παρτίδα. 

  Link to comment
  Share on other sites

  αν κοκκινήσουν περιοχές προφανως και παραταση.... δεν μπορεί να γινει εξοικονομω εν μεσω κορονοιού στο κόκκινο

  Link to comment
  Share on other sites
  On 16/10/2020 at 11:54 ΠΜ, lloyd said:

  Στην περίπτωση αυτή της κατοικίας που από Δ πήγε σε Β+ ποιο ήταν το κόστος των παρεμβάσεων;

  Πάντως συνάδελφοι, πέρα από το απαράδεκτο της αλλαγής του ενεργειακού επιθεωρητή για το Β' ΠΕΑ, προβλήματα θα προκύπτουν και στις περιπτώσεις που η επιτευχθείσα εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στο Β' ΠΕΑ βγει διαφορετική από αυτή του Α' ΠΕΑ με αποτέλεσμα να αλλάζει ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός όταν μάλιστα οι παρεμβάσεις θα έχουν ήδη υλοποιηθεί.

  To κόστος των παρεμβάσεων ήταν περίπου 15.000>13.588.............

  Link to comment
  Share on other sites

  ΟΔΗΓΟΣ - ΣΕΛ. 25:

  " Η εγκατάσταση ηλιακού συστήματος για την παροχή ΖΝΧ, είναι υποχρεωτική για όσες επιλεξιμες κατοικίες δεν υπάρχει σχετικό εγκατεστημένο σύστημα, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατόν και η σχετική αδυναμία τεκμηριώνεται στο έντυπο πρότασης παρεμβάσεων"

  Πραγματικά δεν έχω την δύναμη να γράψω για ποιον λόγο είναι παράλογο. Ας τους πει κάποιος ότι μιλάμε για υφιστάμενα και παλιά κτίρια, όχι για νέα με ΚΕΝΑΚ.......

  Και ποιος θα κρίνει την τεκμηρίωση μου ως επιθεωρητής και με ποια ακριβώς κριτήρια και όρους??

  Και θα έχω τον πελάτη στο "δεν γνωρίζω αν θα μπεις και αν καλώς έκανες κάποια έξοδα διότι περιμένουμε την αξιολόγηση της τεκμηρίωσης μου" ????

  ΥΓ: Για την τοποθέτηση ηλ. συλλεκτών στην ταράτσα παλιών κτιρίων  υπάρχει νομοθεσία (ΝΟΚ, άρθρο 19 παρ 2β) και νομολογία με κυριότερη την υπ’ αριθμ 974/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου................ Γίναμε νομικοί..........

  Αν ακούει ο νομικός μας Dimitris GM, είναι ευπρόσδεκτη η γνώμη του............

  Edited by steve aris
  προσθήκη
  Link to comment
  Share on other sites
  57 λεπτά πριν, steve aris said:

  ΥΓ: Για την τοποθέτηση ηλ. συλλεκτών στην ταράτσα παλιών κτιρίων  υπάρχει νομοθεσία (ΝΟΚ, άρθρο 19 παρ 2β) και νομολογία με κυριότερη την υπ’ αριθμ 974/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου................ Γίναμε νομικοί..........

  Συνάδελφε μπορείς να μας ενημερώσεις τι λέει η απόφαση που αναφέρεις?

  Link to comment
  Share on other sites

   Παραθέτω την απόφαση 974/2010 του ΑΠ όπου σε συγκεκριμένη περίπτωση δικαιώθηκε  ιδιοκτήτης που τοποθέτησε ηλ. θερμοσίφωνα (αυτό όμως είναι νομολογία και όχι νομοθεσία).                                               

  "Χαρακτηριστικά, αναφέρουμε την περίπτωση της υπ’ αριθμ 974/2010 απόφασης του Αρείου Πάγου (όπως δημοσιεύτηκε στον Ισοκράτη), οι εναγόμενοι- κατά παράβαση του κανονισμού της πολυκατοικίας
  που θέλει τον χώρο της ταράτσας να διατηρήσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του- τοποθέτησαν ηλιακό
  θερμοσίφωνα τον οποίο και συνέδεσαν με το διαμέρισμά τους ( στον τρίτο όροφο) προκειμένου να
  επωφεληθούν από την εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, ο θερμοσίφωνας αυτός καταλαμβάνει ένα πολύ
  μικρό ποσοστό του χώρου της ταράτσας. Εν τω μεταξύ, μετά την τοποθέτηση αυτή, οι ιδιοκτήτες των οκτώ
  από τα δώδεκα συνολικά διαμερίσματα ενέκριναν την πράξη αυτή, καθώς έκριναν ότι ουσιαστικά δεν τους
  επιβάρυνε. Το Δικαστήριο απέρριψε ως αβάσιμο τον ισχυρισμό των εναγόντων  ότι η τοποθέτηση του
  θερμοσίφωνα δεν έγινε σύμφωνα με τους κανόνες και ότι ενδέχεται να βλάψει την στατικότητα της
  οικοδομής, υποστηρίζοντας ότι «…  από την ενέργεια των εναγομένων δεν βλάπτονται οι λοιποί
  συνιδιοκτήτες, καθόσον η επιφάνεια του δώματος είναι υπερεπαρκής τόσο για το άπλωμα ενδυμάτων ή
  για το τίναγμα χαλιών όσο και για την τοποθέτηση και άλλων ηλιακών θερμοσιφώνων, λαμβανομένου
  βέβαια υπόψη ότι είναι ασύμφορη η εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για τα διαμερίσματα των δύο
  πρώτων ορόφων γιατί, ενόψει των θερμικών απωλειών που θα υπάρχουν λόγω της υψομετρικής διαφοράς
  αυτών με το δώμα, η εγκατάσταση αυτή είναι μη αποδοτική. Θεωρητικά δηλ μπορεί να τοποθετηθούν άλλο 6
  θερμοσίφωνες (6 διαμερίσματα)». Συνεχίζει λέγοντας ότι «Σύμφωνα με τα περιστατικά αυτά η τοποθέτηση
  από τους εναγομένους του ηλιακού αυτού θερμοσίφωνα δεν προκαλεί καμία βλάβη στους υπόλοιπους
  συνιδιοκτήτες και ιδίως στην ενάγουσα, η οποία μάλιστα μεγάλο μέρος του έτους δεν κατοικεί στην
  επίδικη πολυκατοικία, αλλά απουσιάζει στην ιδιαίτερη πατρίδα της στην Κρήτη. Το γεγονός αυτό, σε
  συνδυασμό και με το ότι η τοποθέτηση του εν λόγω θερμοσίφωνα είναι επωφελής όχι μόνο για τους
  ίδιους τους εναγομένους αλλά και γενικότερα για το κοινωνικό σύνολο με την εξοικονόμηση ηλεκτρικής
  ενέργειας, η οποία επιτυγχάνεται, καθιστά την άσκηση του δικαιώματος της ενάγουσας για την αφαίρεσή του
  από το δώμα καταχρηστική, καθώς υπερβαίνει και μάλιστα ολοφάνερα τα όρια τα οποία επιβάλουν στην
  άσκησή του η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του και επομένως, κατά
  τη διάταξη του άρθρου 281 AK απαγορευμένη».

   

  Link to comment
  Share on other sites

  Παραθέτω όμως και εντελώς αντίθετη απόφαση για το ίδιο θέμα σε άλλη περίπτωση αντιδικίας (ΜΥΛΟΣ!!!):

   "Αντίθετα, στην ένδικη περίπτωση της υπ ‘αριθμ 2480/1993 απόφασης του Εφετείου Αθηνών ( δημοσιευμένη στην ΕΔΙΚΠΟΛΥΚ 1993/212), όπου παρά την απαγόρευση στον κανονισμό της πολυκατοικίας αφενός για οποιαδήποτε μεταβολή, μεταρρύθμιση, επισκευή ή άλλη ενέργεια επί των κοινόχρηστων χώρων και αφετέρου της μόνιμης εναπόθεσης αντικειμένων στους χώρους αυτούς, οι εναγόμενες τοποθέτησαν στο δώμα ηλιακό θερμοσίφωνα, χωρίς να
  εξασφαλίσουν τη σύμφωνη γνώμη τη Γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας. Εν προκειμένω το
  Δικαστήριο, σταθμίζοντας τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του δώματος και του δικαιώματος σύγχρησης με
  την ωφέλεια λόγω εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρει στα εν λόγω διαμερίσματα ο θερμοσίφωνας,
  έδωσε προτεραιότητα και υπεροχή στο πρώτο υποστηρίζοντας ότι «  Σημειώνεται δε ότι η πολυκατοικία
  κατοικείται από 25 οικογένειες, όσα και τα διαμερίσματα της, οι οποίες έχουν απόλυτη ανάγκη να
  χρησιμοποιούν την ταράτσα είναι 125 τετραγωνικά μέτρα δηλαδή πολύ μικρή για να καλύψει τις
  ανάγκες όλων των συνιδιοκτητών και επομένως οποιοδήποτε περιορισμός της επιφάνειας αυτής, έστω
  και κατά 4,5 μέτρα, είναι πολύ σημαντικός στη συγκεκριμένη περίπτωση και οπωσδήποτε
  σημαντικότερος από την εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος που έχουν οι εκκαλούσες, από το
  θερμοσίφωνα ή το κράτος. Τέλος ότι η παραπάνω πράξη των εκκαλουμένων , μπορεί ενδεχομένως να
  ενθαρρύνει και άλλους συνιδιοκτήτες να πράξουν το ίδιο, με αποτέλεσμα να χαθεί ο ζωτικότερος
  κοινόχρηστος χώρος της πολυκατοικίας, αλλά και με ενδεχόμενο κίνδυνο προκλήσεως υγρασίας από
  την τοποθέτηση μεγάλου αριθμού θερμοσιφώνων. Κατά συνέπεια η άσκηση του ενδίκου δικαιώματος των
  εναγόντων, υπό τα εκτιθέμενα πραγματικά περιστατικά, δεν υπερβαίνει και μάλιστα προφανώς τα όρια που
  επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος».
  13
   Ειδικότερα, όσον αφορά στα κριτήρια αυτά θα μπορούσε κανείς να αναφέρει την στεγανότητα, το
  βάρος, την στατική επάρκεια της οικοδομής, τις υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις της οριζόντιας
  ιδιοκτησίας με τον θερμοσίφωνα, τον χώρο του δώματος που καταλαμβάνεται, την αισθητική εμφάνιση της"

   

  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.