Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
sonick

Περιοδική δήλωση ΦΠΑ Φ2

Recommended Posts

περιοδική ΦΠΑ του 2ου  3μήνου/15 ....το έντυπο είναι καινούργιο !

Σε ποιους κωδικούς  θα βάλουμε   "δαπάνες ,γεν έξοδα,φορολογητέα " ??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κωδ. 361:

Γράψτε την αξία των αγορών αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών κλπ), λήψη υπηρεσιών, δαπανών, γενικών και λοιπών εξόδων, που πραγματοποιήσατε στο εσωτερικό της χώρας, οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. και για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης. Σημειώνεται ότι η αγορά επενδυτικών αγαθών δεν περιλαμβάνεται στον κωδικό αυτό. Επίσης γράψτε την αξία του Ε.Φ.Κ. και των τυχόν άλλων ποσών επί των οποίων η Τελωνειακή αρχή υπολογίζει και εισπράττει Φ.Π.Α. καθώς και την αξία των δαπανών εκείνων που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και αφορούν την ενδοκοινοτική απόκτηση των ανωτέρω αγαθών.
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστω πολύ 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Καλήμέρα,

στο έντυπο:

Κωδ. 312: Γράψτε τον κύκλο εργασιών για σκοπούς ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες διακανονισμού του Φ.Π.Α. των εισροών. Για τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών αφαιρέστε από το σύνολο των εκροών (φορολογητέων, απαλλασσόμενων και εξαιρούμενων) που έχουν περιληφθεί στους κωδικούς 301 έως και 310, τις πράξεις που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών για σκοπούς Φ.Π.Α.
Ενδεικτικά:
α) Την αξία πώλησης επενδυτικών αγαθών,
β) Τις εργασίες της παραγρ. 3β' του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον είναι παρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας,
γ) Τις αυτοπαραδόσεις αγαθών και ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών,
δ) Τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών (άρθρο 14 παρ. 2 α') συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών που καταβάλατε για τις ενδοκοινοτικές λήψεις των υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 α',
ε) Την αξία των αγορών σύμφωνα με την ΚΥΑ Π2869/1987 και την ΠΟΛ 1128/97,
στ) Την αξία των λοιπών πράξεων λήπτη.
 
Αν είναι εύκολο ένα παράδειγμα χειροπιαστό τι μπορούν πχ να είναι τα (α) έως και (στ).
Εννοώ τι μπορεί π.χ.
για το (α) να αποτελεί ένα επενδυτικό αγαθό ή
για το (γ) τι αγαθό ή υπηρεσία μπορεί να έχει αυτοπαραδοθεί ή ιδιοχρησιμοποιθεί ή
για το (στ) τι αξία μπορεί να αποτελεί λοιπή πράξη λήπτη
και πως θα έχουν εμφανισθεί στα βιβλία.
 
Πιθανόν το ερώτημά μου να είναι αφελές αλλα .... υπάρχει ...
Ευχαριστώ.

 

 

Να επανέλθω σε αυτό. Δλδ για τους περισσότερους Ελ.Επ από μας, με απλά λόγια , από τα έσοδα μας (είτε αυτά σχετίζονται με ΦΠΑ είτε όχι) , θα αφαιρέσουμε τα  έξοδα (π.χ. βενζίνες,εισφορές Τσμεδε κλπ) τα οποία δεν εκπίπτει ο ΦΠΑ.Σωστά?  

Edited by ΓΙΑΝΝΗΣ Γ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Βασικά ο λόγος που το ρωτάω είναι ότι προφανώς ο κωδικός αυτός (312) δεν θα είναι "αυτοσυμπληρούμενος".

 

Για να μπορέσω να πάρω μιά ιδέα (λέμε τώρα !!!) του πώς θα συμπληρωθεί να κάνω πιο συγκεκριμένο το ερώτημα λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

 

εκροές: ΜΟΝΟ ρυθμίσεις 4178 σε ιδιώτες, ΠΕΑ σε ιδιώτες και 

εισροές: ΜΟΝΟ γραφική ύλη, αγορά υπολογιστή

 

Ρωτάω λοιπόν αν τότε το ποσό του κωδικού αυτού (312) θα ταυτίζεται με τον 311 ?

 

 

Καλησπέρα σας,

όσον αφορά την πιο σύνθετη περίπτωση όπου έχουμε φορολογητέες εκροές και εκροές χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, με δεδομένο ότι οι εισροές δεν αποτελούν κοινές δαπάνες αλλά αναφέρονται μόνο στις φορολογητέες εκροές (σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται prorata γιατί είναι 100% σωστά ή κάνω λάθος?),

τότε αφαιρούμε το 310 από το 311 για να προκύψει το 312 (δηλ. βάζουμε 307=312)?

 

Ευχαριστώ! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τελικά συνάδελφοι, τι ποσό συμπληρώνουμε στο 312; Υπάρχει περίπτωση το ποσό αυτό να είναι μηδενικό και το κελί να μείνει κενό, ή πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσουμε ένα κάποιο ποσό; Κι αν ναι, τι αφορά αυτό το ποσό, δεν καταλαβαίνω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ψάχνοντας απο δω κι απο εκεί, όσον αφορα τους μπλοκάκηδες σε εταιρείες, ο κωδικός 312 είναι ίδιος με τον 311. Στην ουσία ο 312 είναι τα συνολικά ακαθάριστα εισοδήματά σου για τα οποία έκοψες τιμολόγιο (εκροές) μείον κάποια από αυτά για τα οποία (εδω δυσκολεύομαι) κάτι γίνεται με το ΦΠΑ τους. Αυτή η αφαίρεση έχει να κάνει με δαπάνες ή μόνο με έσοδα; εδω τα έχω μπλέξει. Η οδηγίες πετάνε και ένα "την αξία των λοιπών πράξεων λήπτη", δλδ είναι σαν να σου λέει, "και ό,τι άλλο", δλδ τι άλλο; τα πάντα όλα τα άλλα; τάμπλεξα εδω.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Μήπως (λέω μήπως ??) αφορά ΚΑΙ την παρακάτω περίπτωση που έχει σχέση με το καθεστώς αποδόσης του ΦΠΑ με βάση την εξόφληση του τιμολογίου (ΕΛΠ, άρθρο 11 του ν.4308/2014).

 

Δηλαδή την αλλάγή απο 1/1/15 στον χρόνο έκδοσης των τιμολογίων πχ ολοκλήρωση παροχής υπηρεσιών την 20/06/2015 και έκδοση τιμολογίου δύναται να γίνει μέχρι την 15/07/2015 όπου για το έσοδο καταχωρείται στο β' τριμ. 2015 αλλά η φορολογική περίοδος που ο φόρος γίνεται απαιτητός για σκοπούς ΦΠΑ είναι στο γ' τριμ. 2015 (απλογραφικά).

 

Και ίσως ακόμα πιο οριακό πχ ολοκλήρωση παροχής υπηρεσιών 20/12/2015 και η έκδοση του τιμολογίου δύναται να γίενι μέχρι την 15/1/2016 όπου για το έσοδο ως ετος αναγνώρισης εσόδου για την λογιστική παρακολούθηση (Αρχή δεδουλευμένου) καταχωρείται στο 2015 αλλά η φορολογική περίοδος που ο φόρος γίνεται απαιτητός για σκοπούς ΦΠΑ είναι στον Ιανουάριο του 2016 και άρα στο α'τριμ. 2016 (απλογραφικά).

 

Edit:

Κατάλαβα ότι είναι λάθος το σκεπτικό μου, αλλά το αφήνω κυρίως για την δευτερη περίπτωση αναφορικά στο έντυπο Ε1 σε συνδιασμό με το έντυπο του ΦΠΑ
Edited by georgegaleos

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Μήπως (λέω μήπως ??) αφορά ΚΑΙ την παρακάτω περίπτωση που έχει σχέση με το καθεστώς αποδόσης του ΦΠΑ με βάση την εξόφληση του τιμολογίου (ΕΛΠ, άρθρο 11 του ν.4308/2014).
 
Δηλαδή την αλλάγή απο 1/1/15 στον χρόνο έκδοσης των τιμολογίων πχ ολοκλήρωση παροχής υπηρεσιών την 20/06/2015 και έκδοση τιμολογίου δύναται να γίνει μέχρι την 15/07/2015 όπου για το έσοδο καταχωρείται στο β' τριμ. 2015 αλλά η φορολογική περίοδος που ο φόρος γίνεται απαιτητός για σκοπούς ΦΠΑ είναι στο γ' τριμ. 2015 (απλογραφικά).
 
Και ίσως ακόμα πιο οριακό πχ ολοκλήρωση παροχής υπηρεσιών 20/12/2015 και η έκδοση του τιμολογίου δύναται να γίενι μέχρι την 15/1/2016 όπου για το έσοδο ως ετος αναγνώρισης εσόδου για την λογιστική παρακολούθηση (Αρχή δεδουλευμένου) καταχωρείται στο 2015 αλλά η φορολογική περίοδος που ο φόρος γίνεται απαιτητός για σκοπούς ΦΠΑ είναι στον Ιανουάριο του 2016 και άρα στο α'τριμ. 2016 (απλογραφικά).
 
Edit:
Κατάλαβα ότι είναι λάθος το σκεπτικό μου, αλλά το αφήνω κυρίως για την δευτερη περίπτωση αναφορικά στο έντυπο Ε1 σε συνδιασμό με το έντυπο του ΦΠΑ

 

 

 

Mη τα ανακατευεται τόσο πολύ τα πράγματα . Αλλη είναι πλεον η βάση για τον ΦΠΑ και άλλη για τη φορολογία εισοδήματος και δε συμφωνούν σε επίπεδο ετήσιας διαχειριστικής περιόδου .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μήπως ο κωδικός 311 δεν ταυτίζεται με τον 312 για αυτούς που επέλεξαν να μην κόβουν ΦΠΑ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.