Jump to content
 • Revit - Μαθήματα BIM

Η διαδικασία ρύθμισης 400.000 αυθαιρέτων μέσω της Τράπεζας Γης


Recommended Posts

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την τακτοποίηση των εξ ολοκλήρου αυθαιρέτων, καθώς και αυτών με μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις, αφού οι ιδιοκτήτες τους έχουν μόλις 2,5 μήνες για να υπαχθούν σε ρύθμιση. Θυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής τους στον νόμο αυθαιρέτων είναι η 30ή Ιουνίου 2020. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος ακόμα δεν εξετάζεται η δυνατότητα να δοθεί παράταση.

Σημειώνεται ότι ο νόμος ήδη προβλέπει ότι ακίνητα με αυθαιρεσίες ή παντελώς αυθαίρετα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, μεταβιβαστούν κ.λπ, ενώ σε κάθε δικαιοπραξία και σχετική διοικητική πράξη απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η δήλωση του αυθαιρέτου στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην κατηγορία των «μεγάλων» αυθαιρέτων έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας περίπου 400.000 αυθαίρετα, αντιστοιχούν στο 40% των δηλώσεων και αφορούν σε περισσότερα από 35 εκατ. τετραγωνικά μέτρα άναρχης δόμησης.

Για αυτό τον λόγο οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων θα πρέπει άμεσα να απευθυνθούν σε μηχανικό, προκειμένου να ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ισχύοντος νόμου, που δίνει τη δυνατότητα να νομιμοποιήσουν τις αυθαιρεσίες και να αποπληρωθούν τα πρόστιμα σε πολλές δόσεις.

 • Ποια θεωρούνται «μεγάλα» αυθαίρετα, που πρέπει να δηλωθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020;

Α) Τα εξ ολοκλήρου αυθαίρετα.

Β) Αυθαίρετες κατασκευές που παραβιάζουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης και μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή αυτούς που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας και υπερβαίνουν τα 250 τ.μ. για χρήση κατοικίας ανά ιδιοκτησία και τα 1.000 τ.μ. κτιρίου συνολικά και τα 1.000 τ.μ. για τις λοιπές χρήσεις.

Οι κατασκευές αυτές μπορεί να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης με την αγορά συντελεστή δόμησης όταν δημοσιευθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση.

 • Ποια η διαφορά των «μεγάλων» αυθαιρέτων από τα υπόλοιπα;

Τα αυθαίρετα που κτίστηκαν χωρίς οικοδομική άδεια ή έχουν πολύ μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις τακτοποιούνται για 30 έτη με την καταβολή αντίστοιχου παραβόλου, όπως και τα υπόλοιπα αυθαίρετα που κτίστηκαν μέχρι τις 27 Ιουλίου 2011, όμως επιπρόσθετα τα «μεγάλα» αυθαίρετα για να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης θα πρέπει να πληρώσουν ακόμα ένα τέλος με την αγορά συντελεστή δόμησης για να τα νομιμοποιήσουν – εφόσον στην περιοχή που έχουν ανεγερθεί έχει ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός.

 • Εγώ έχω ένα εξολοκλήρου αυθαίρετο, που το τακτοποίησα. Μπορώ να το μεταβιβάσω τώρα ή θα πρέπει να περιμένω την Τράπεζα Γης;

Επιτρέπεται η μεταβίβαση και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος και στην κατηγορία των «μεγάλων» αυθαιρέτων μετά την υπαγωγή στον νόμο και την εξόφληση του προστίμου ή την καταβολή του 30% του προστίμου.

 • Τι παράβολο πληρώνω;

Το παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ορίζεται από τον Ν. 4495/17 ως εξής:

α) 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.μ.

β) 500 ευρώ για κτίριο/χρήση από 100 τ.μ. έως 500 τ.μ.

γ) 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση από 500 τ.μ. έως 2.000 τ.μ.

δ) 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση από 2.000 τ.μ. έως 5.000 τ.μ.

ε) 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 5.000 τ.μ.

 • Τι πρόστιμο πληρώνω για ένα εξ ολοκλήρου αυθαίρετο και σε πόσες δόσεις μπορώ να εξοφλήσω το πρόστιμο;

Το πρόστιμο υπολογίζεται ανάλογα με το μέγεθος, την τιμή ζώνης της περιοχής, την παλαιότητα και άλλα πολεοδομικά μεγέθη. Μπορεί να εξοφληθεί σε έως και 100 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ, ενώ δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης 20% στην εφάπαξ καταβολή ή 10% στην καταβολή του 30% του αναλογούν προστίμου.

 • Τι είναι το συμπληρωματικό πρόστιμο, που πρέπει να πληρώσω μετά την τακτοποίηση του αυθαιρέτου;

Είναι περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο καταβάλλεται στην Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων (Τράπεζα Γης), με την αγορά συντελεστή δόμησης για την εκπλήρωση και την ταχεία πρόοδο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αποκατάστασης, καθώς και για την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού.

 • Τι είναι η Τράπεζα Γης;

Η Ψηφιακή Τράπεζας Γης διαμορφώνει απλό και αποτελεσματικό μηχανισμό, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά συντελεστή δόμησης από ακίνητα προσφοράς σε ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόμησης.

 • Ποιοι εισφέρουν συντελεστή δόμησης στην ψηφιακή τράπεζα;

ü  Οι ιδιοκτήτες διατηρητέων με τίτλους συντελεστή (άχρηστους σήμερα, λόγω απόφασης του ΣτΕ). Ο διαθέσιμος συντελεστής υπολογίζεται σε 3.000.000 τετραγωνικά μέτρα.

ü  Οι ιδιοκτήτες των άλλων διατηρητέων που δεν διαθέτουν τίτλους. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι σήμερα μόλις ένας στους δέκα ιδιοκτήτες έχει τίτλο συντελεστή.

ü  Οι ιδιοκτήτες δεσμευμένων κοινόχρηστων χώρων (βλέπε απαλλοτριώσεις) που πρέπει να αποζημιωθούν αλλά δεν υπάρχουν στον κρατικό μηχανισμό οι απαιτούμενοι πόροι.

ü  Πρώην στρατόπεδα, παλαιά κτίρια του Δημοσίου που είναι προς απόσυρση, δημόσιες εκτάσεις και παλαιές υποδομές που μένουν αχρησιμοποίητες για λόγους ανάσχεσης της δομής.

ü  Ακίνητα οικοδομικών συνεταιρισμών σε δασικές εκτάσεις που χρήζουν αποζημίωσης από το κράτος.

 • Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθείται;

Η διαδικασία είναι η εξής:

Για κάθε δικαιούμενο ακίνητο, εκδίδεται ηλεκτρονικά τίτλος μεταφοράς (υπερβάλλοντος) συντελεστή δόμησης από το αρμόδιο υπουργείο. Ο τίτλος κατοχυρώνεται στην Ψηφιακή Τράπεζα Γης και αποκτά αξία βάσει της τιμής ζώνης που αντιστοιχεί στα τετραγωνικά που έχει. Στη συνέχεια, ο αγοραστής καταχωρεί τον ζητούμενο συντελεστή δόμησης, για ακίνητο που βρίσκεται σε Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή και το σύστημα υπολογίζει την αντίστοιχη αξία.

Η αξία που χρηματοδοτεί τη λειτουργία της Ψηφιακής Τράπεζας Γης δημιουργείται από τη διαφορά μεταξύ προσφερόμενης και ζητούμενης ποσότητας αλλά και της διαφοράς μεταξύ αξιών στις τιμές ζώνης. Ο ιδιοκτήτης που διατηρητέου αρχικά θα λαμβάνει το 30% της αποζημίωσης, με τον όρο της αποκατάστασης της πρόσοψης του διατηρητέου που έχει. Και το υπόλοιπο 70% θα το παίρνει με την ολοκλήρωση – και πιστοποίηση – των εργασιών. Οι συναλλαγές με την Ψηφιακή Τράπεζα Γης επιβαρύνονται με ποσοστό 5% επί της αξίας της συναλλαγής. Τα χρήματα αυτά θα καταλήγουν στο Πράσινο Ταμείο για περιβαλλοντικές δράσεις.

 • Πώς θα αγοράζεται ο συντελεστής δόμησης;

Για να καταλάβουμε τη διαδικασία δίνουμε το παρακάτω παράδειγμα. Εχουμε ένα αυθαίρετο χωρίς άδεια που τακτοποιήθηκε και βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης στον Βόλο, 100 τετραγωνικών μέτρων με τιμή ζώνης 1.200 ευρώ. Η αγορά συντελεστή δόμησης υπολογίζεται σε 120.000 ευρώ. Από αυτά το 5% θα πάει στο Πράσινο Ταμείο (6.000 ευρώ) για δράσεις αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Ακολουθεί ο μειωτικός συντελεστής ή συμψηφισμός με ειδικό πρόστιμο (ΖΥΣ) και ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Υστερα από όλα αυτά, εκδίδεται η οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση. Αντίστοιχα από αυτά τα χρήματα, αποζημιώνεται ένας ιδιοκτήτης για παράδειγμα, διατηρητέου για τα 100 τετραγωνικά μέτρα συντελεστή δόμησης που είχε εισφέρει στην Ψηφιακή Τράπεζα Γης, με το ποσό που αντιστοιχεί στη δική του τιμή ζώνης.

 • Τι είναι οι Περιοχές Αυξημένης Επιβάρυνσης Συντελεστή (Π.Α.Ε.Σ.);

1. Οι περιοχές αυτές (Π.Α.Ε.Σ.), καθορίζονται για να δώσουν τη δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης.

2. Η κίνηση της διαδικασίας για την έγκριση Π.Α.Ε.Σ. γίνεται μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υπαγωγής των αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης

3.       Οι Π.Α.Ε.Σ μπορεί να βρίσκονται:

α)      Εντός Εγκεκριμένων Ρυμοτομικών Σχεδίων ή εγκεκριμένων ορίων οικισμών.

β)      Εκτός Εγκεκριμένων Ρυμοτομικών Σχεδίων ή εγκεκριμένων ορίων οικισμών.

4. Οι Π.Α.Ε.Σ. εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τήρηση της ακόλουθης διαδικασίας:

α)      Κίνηση της διαδικασίας επίσπευσης για την έγκρισή τους με έκδοση απόφασης από τον οικείο δήμο, ή σύνολο όμορων δήμων ή την περιφέρεια ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β)      Εκπόνηση με τήρηση των διαδικασιών δημοσιότητας.

γ)      Εκπόνηση της μελέτης Π.Α.Ε.Σ. με τήρηση των διαδικασιών δημοσιότητας αυτής.

δ)      Γνωμοδότηση των οικείων δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων. Ειδικά, στις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης αρμόδιο όργανο για τη γνωμοδότηση του προηγούμενου εδαφίου είναι η Διεύθυνση Μητροπολιτικού Σχεδιασμού.

ε)       Εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Δ.Π.Σ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

στ)     Γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

Οι εκτός σχεδίου Π.Α.Ε.Σ. ρυθμίζονται στο πλαίσιο εκπόνησης Τ.Χ.Σ.

5.       Οι Π.Α.Ε.Σ δεν μπορεί να χωροθετούνται σε περιοχές που δεν επιτρέπεται δόμηση.

6.       Με την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού εντός των Π.Α.Ε.Σ. και την έκδοση του προεδρικού διατάγματος για την έγκριση Π.Α.Ε.Σ. και της πολεοδόμησης όπου αυτό απαιτείται, είναι δυνατή η κατά περίπτωση οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης, μετά την έκδοση τίτλου Ε.Π.Ι. και την καταβολή του σχετικού παραβόλου.

7.       Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι ειδικότερες προδιαγραφές, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες εκπόνησης των μελετών για την έγκριση των Π.Α.Ε.Σ., καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τις μελέτες αυτές θέμα.

8.       Με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, καθορίζονται τα κίνητρα και η αρωγή που παρέχονται στους δήμους για την κίνηση της διαδικασίας και την έγκαιρη εκπόνηση των μελετών για την έγκριση Π.Α.Ε.Σ., καθώς και ο τρόπος χρηματοδότησής τους.

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ,

τοπογράφου - πολεοδόμου μηχανικού

[email protected] 


View full είδηση

Link to post
Share on other sites

Τι να πω ... άρθρο αηδία! αν είναι δυνατόν εν μέσω της νέας οικονομικής κρίσης  ο κόσμος να πιέζετε  να σώσει το σπίτι του και όχι την οικογένεια του ή άλλες βασικές ανάγκες του.

Link to post
Share on other sites

+++!. Να δώσουν παράταση τώρα και μεγάλη χωρίς πολλά - πολλά

Link to post
Share on other sites

η παράταση δεν αρκεί Κατρμπ, ΝΑ επιστρέψουν χρήματα στο λαό και να δώσουν συγχωροχάρτι σε ιδιοκτήτες. Επιτρέπεται? Τόσοι πολιτικοί φάγαν πολλά λεφτά και λένε μετά παρέλευσης 5 ετίας συγχωρούνται (εξαφανίζονται δηλαδή ότι φάγαν, δεν υποχρεώνονται να το επιστρέψουν ) Και γω Κανα συμφωνώ μαζί σου.
Σα δεν ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ!!!! Μέρες που είναι να ανακοινώνουν νέες πληρωμές που θα πρέπει να κάνουν όσοι έτυχε κάπως να έχουν ένα αυθαίρετο.. Να σου πω ένα παράδειγμα που ξέρω. Οικοδομή έτους 2006 σε Δήμο των Β.Π. της Αθήνας. Εχει ισόγειο διαμέρισμα 85 περίπου τμ και ειχε 20 περίπου τμ ημιυπαίθριους. Εκλεισε ο ιδιοκτήτης τα 15 περίπου και έκανε ένα υπνοδωμάτιο. Πλήρωσε, δήλωσε με Ν.3843, τον καλύτερο νόμο κατά τη γνώμη μου! Και νομιμοποίησε για 40 χρόνια, δεν θυμάμαι υπό όρους και ποιούς αν θα έπρεπε μετά να συμπληρώσει την ηλεκτρονικη ταυτότητα κτιρίου, η οποία άφαντη. Και μας λένε τόσα χρόνια "θα γίνουν έργα ανάπλασης σε περιοχές που κτίστηκαν παραπάνω μέτρα, οι δομημένες επιφάνειες δηλαδή υπερβαίνουν τις επιφάνειες που επιτρεπόταν να δομηθούν σύμφωνα με τους όρους δόμησης", και τα "λεφτά πάνε στο πράσσινο ταμείο, να γίνουν αυτά τα έργα" χρόνια τώρα ... δεν βλέπω να γίνεται τίποτα, μόνο όπως ένας πελάτης μου που του είχα τακτοποιήσει κάποτε με 4014 και μια μέρα του λέω κύριε τάδε, θα πρέπει να μεταφέρουμε την δήλωση σας στον Ν.4178/13 μου απάντησε "λεφτά θέλουν πάλι?"

Link to post
Share on other sites

Δλδ να κτλβω. Πληρωσε ένα πρόστιμο τώρα κάποιος με κάτ5.Και του λες ότι πρέπει να πληρώσεις και μάλιστα χοντρά. Μετα από 30χρόνια,σαν περίοδο προθεσμίας  ,όμως από ότι καταλαβαίνω για να εξαιρεθείς. Γτ λοιπόν δεν αφήνουν εις αει τις τακτοποιήσεις αφού θα υπάρχει ο συντελεστής μεταφοράς?χαχαχαχα Καλό ε

Link to post
Share on other sites

Καλά θα γίνει πανηγύρι μέγιστο, αν τα ποσά για αγορά συντελεστή δόμησης είναι αυτά του παραδείγματος θα κλάψουν μανούλες...

Link to post
Share on other sites

1ον Δεν υπάρχει περίπτωση να αγοράσεις δόμησης με τιμή μονάδας ίση με την ΤΖ. Γιατί να μην αγοράσεις ένα άλλο ακίνητο αλλού και να το κατεδαφίσεις το ρημάδι?

2ον Δεν είναι κάτι νέο που αφορά την Κατηγορία 5. Προβλέπεται κανονικά στο Νόμο.

Link to post
Share on other sites

Καλα γνωστό είναι στους μηχανικούς. Πόσοι πολίτες το έχουν καταλάβει δεν ξέρω .Αλλά είπαμε μετά από 30 χρόνια μπορεί να ισχύει κάτι  άλλο. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γτ δεν συνδέουν μόνιμα την τράπεζα γης με τυχών αυθαίρετα, ας πούμε πχ αυθαιρεσίες  που  έχουν ο.α. να έχουν μια εις αει λύση.

Edited by Elounda
Link to post
Share on other sites

- Το  θεμα το ειχαν ξεκινησει με τον 4014 αρθρ. 24 παρ.. 1γ ι,

σαν αγορα τμ.  γης,  σε ενα "συμπληρωματικο" ακινητο,  που δεν θα εχτιζε ποτέ,  και θα "ισοφαρισε" την διαφορα των τμ. που ελειπαν απο το τακτοποιουμενο  ακινητο

- Μετα ηρθε  ο 4178 αρθρ. 31 επ. που με το αρθρο 32  οριζε οτι

 Άρθρο 32 Τράπεζα Γης Για την εκπλήρωση και την ταχεία πρόοδο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αποκατάστασης, καθώς και ολοκλήρωσης του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού καθορίζεται αποκλειστικά ηλεκτρονική διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης τίτλων δικαιώματος συντελεστή δόμησης, κατά τα επόμενα άρθρα του παρόντος, που ονομάζεται «Τράπεζα Γης». Ο αρμόδιος φορέας ελέγχου, εποπτείας, διαχείρισης και υλοποίησης της διαδικασίας «Τράπεζας Γης» θα οριστεί με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή με νόμο.

- Τελικα, ο 4495 αντικατεστησε τον ανω 4178 με τα αρθρα 64 επ. που ορισε "σαφεις διαδικασιες" για την εφαρμογη των διαταξεων...πχ

αρθρο 67. 3. Στην Τράπεζα Δ.Δ.Κ.Χ.:

α) εγγράφονται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική βάση οι Τίτλοι Μ.Σ.Δ. που έχουν ήδη εκδοθεί, μετά από έλεγχο του Τμήματος «Ελέγχου Δόμησης - Τοπικό Παρατηρητήριο» ότι δεν είναι αυτοδίκαια άκυροι βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3044/2002, ή πρόκειται να εκδο- θούν, και οι Τίτλοι Ε.Π.Ι. που πρόκειται να εκδοθούν, με γεωχωρική αναφορά, ανά πολεοδομική ενότητα, δήμο, περιφερειακή ενότητα και περιφέρεια,

β) διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, με χρήση ειδικών αλγόριθμων, οι διαδικασίες αντιστοίχισης των Τίτλων Ε.Π.Ι. με Τίτλους Μ.Σ.Δ., βάσει κριτηρίων ιεράρχησης, που σχετίζονται με την πολεοδομική ανάγκη διατήρησης Κ.Χ. και το χρόνο έκδοσης των Τίτλων Μ.Σ.Δ.,

γ) διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά οι διαδικασίες και καταβάλλονται από ίδιους πόρους, οι αποζημιώσεις για εγκεκριμένους ή δεσμευμένους Κ.Χ., με βάση κριτήρια ιεράρχησης, ήτοι ενδεικτικώς την έκδοση δικαστικής απόφασης για αποζημίωση, την παλαιότητα έκδοσης τίτλων Μ.Σ.Δ. και την πολεοδομική αναγκαιότητα διατήρησης των βαρυνόμενων ακινήτων λόγω απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης κοινόχρηστου χώρου.κλπκλπ.

  Ετσι "πανε" ολα τα αρθρα απο το 64 μεχρι και το 79, με δεκαδες αρκτικολεξα, νεες αρμοδιοτητες, Διευθυντες, υποδιευθυντες, υπηρεσιες   και   ηλεκτρονικα παραφερνάλια.

 

Αυτοί, ένα ΣΑ δεν μπορουν εδω και μήνες να ξεκαθαρισουν τι αρμοδιοτητες εχει και να λειτουργησουν 

  και ψαχνουν τωρα καινουργια προβληματα  με αλογοριθμους και άλλα ακαταλαβίστικα.......

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.