Jump to content

Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαιρέτων κατασκευών


Recommended Posts

Θα κάνετετ τροπ/ση του Ε9 ώστε να δηλωθεί το πατάρι με την σωστή επιφάνεια και έτος κατασκευής. Αν είναι από σκυρόδεμα προφανώς έχει γίνει από κατασκευής της οικοδομής. Αν είναι μεταλλικό μπορείτε να τεκμηριώσετε και παλαιότητα από τον τρόπο κατασκευής και παλαιότητα των υλικών.

 • Thanks 1
 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

ακη, σωστα...

 

και αφου προηγουμενως υπολογισουν  με τον λογιστη, ποσο θα χρεωθει

- για επί πλεον ΕΝΦΙΑ

- και επι πλεον ΔΤ και ΤΑΠ δεκαετιας...

υγ

ούτε βεβαια μπορουν να το αφησουν χωρις τακτοποιηση

οπότε ειναι..."μπρος γκρεμος και πίσω ρεμα..."

 

 

Edited by dimitris GM
 • Thanks 1
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Διόρθωση Ε9 η μόνη επιλογή όσο και να βγει μετά. Καλό απόγευμα, Δημήτρη και Άκη.

 • Thanks 1
 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις,

παραθέτω το άρθρο 87 παρ. 1β μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις:

"β) ο χρόνος εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής σε υπόγεια στάθμη ή εντός του όγκου νόμιμου κτιρίου αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, εξαιρουμένης της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων/Πράξης Προσδιορισμού Φόρου, που προκύπτει από τη μηχανογραφική σύνθεση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), ή τεκμαίρεται από τον τρόπο κατασκευής, όπως η ύπαρξη ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης για τηλεόραση, τηλέφωνο, θέρμανση, οικιακές συσκευές, υδραυλική εγκατάσταση για θέρμανση, καθώς και από τον τρόπο σύνδεσης με τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, ιδίως δε της απευθείας σύνδεσης με χώρους κύριας χρήσης"

Αν δεν παρερμηνεύω κάτι, λέει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τεκμήριο το ε9, έτσι δεν είναι;

Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, Alejandro_92 said:

Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις,

παραθέτω το άρθρο 87 παρ. 1β μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις:

"β) ο χρόνος εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής σε υπόγεια στάθμη ή εντός του όγκου νόμιμου κτιρίου αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, εξαιρουμένης της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων/Πράξης Προσδιορισμού Φόρου, που προκύπτει από τη μηχανογραφική σύνθεση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), ή τεκμαίρεται από τον τρόπο κατασκευής, όπως η ύπαρξη ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης για τηλεόραση, τηλέφωνο, θέρμανση, οικιακές συσκευές, υδραυλική εγκατάσταση για θέρμανση, καθώς και από τον τρόπο σύνδεσης με τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, ιδίως δε της απευθείας σύνδεσης με χώρους κύριας χρήσης"

Αν δεν παρερμηνεύω κάτι, λέει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τεκμήριο το ε9, έτσι δεν είναι;

Καλησπέρα, αν διαβάσεις την Εγκ.2 για το ίδιο άρθρο αναφέρει ότι τελικά γίνεται δεκτό και το Ε9, αν και το μπερδεύει με την ταυτόχρονη χορήγηση βεβαίωσης απο την αρμόδια φορ/κη αρχή. Πρακτικά όμως αυτή η βεβαίωση ουδέποτε υπήρχε/ει ως έγγραφο οπότε τελικά καταλήγουμε ότι το Ε9 γίνεται ακόμα δεκτό ως έγγραφο παλαιότητας. Παράλληλα το άρθρο που παρέθεσες αναφέρει και άλλους τρόπους τεκμηρίωσης όπως πχ. παλαιότητα η/μ εγκαταστάσεων οπότε ίσως στην περίπτώσή σου θα μπορούσες να τεκμηριώσεις και με αυτόν τον τρόπο παλαιότητα.

 • Thanks 1
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα Άκη & @Alejandro_92

Πραγματικά το θέμα με τις ερμηνείες φορολογικών εγγράφων το έχουν ..."τερματίσει". 

Η εγκύκλιος 2 Ν. 4495, γνωστή για τον "πολιτικά ύποπτο" χρόνο έκδοσής της και τις πολλές ανακρίβειές της, αναφέρει τα εξής:

Στην παρ.1 ορίζεται ότι η απόδειξη του  χρόνου ανέγερσης της αυθαίρετης κατασκευής γίνεται με  την υποβολή  σχετικής αεροφωτογραφίας ή άλλου δημοσίου εγγράφου. 
Στις περιπτώσεις που για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής αυθαιρέτων κατασκευών υποβάλλεται φορολογικό έγγραφο Ε9, μαζί με το ηλεκτρονικό έγγραφο θα πρέπει να συνυποβάλλεται και βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος υποβολής του και οι τυχόν τροποποιήσεις του στο σύστημα. Σε περίπτωση υποβολής εντύπου που  έχει  παραληφθεί  από  την  αρμόδια  υπηρεσία,  όπως  προκύπτει  από  σχετική  θεώρηση,  δεν  απαιτείται  περαιτέρω βεβαίωση. 
Στις  περιπτώσεις  β)  και  γ)  της  παρ.1  για  τις  οποίες  η  διαπίστωση  της  αυθαιρεσίας  καθίσταται  δυσχερής  με  τη  χρήση αεροφωτογραφιών,  αυτή  αποδεικνύεται  είτε  με  έγγραφο  φορολογικής  ή  άλλης  δημόσιας  αρχής,  είτε  από  τον  τρόπο κατασκευής και σύνδεσης με τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, είτε λαμβάνεται ο χρόνος θεώρησης της άδειας για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Ειδικότερα : 
α) σε περίπτωση νομίμου κτιρίου με αυθαίρετη υπόγεια στάθμη, ο χρόνος κατασκευής του υπογείου καθώς και της κύριας ή βοηθητικής χρήσης αυτού, τεκμαίρεται από το χρόνο ανέγερσης του νομίμου κτιρίου λόγω του ενιαίου φέροντα οργανισμού. 
β) στην περίπτωση υπέρβασης δόμησης με μετατροπή χώρων βοηθητικής χρήσης σε χώρους κύριας χρήσης, σε κτίρια με οικοδομική  άδεια  για  τα  οποία  η  μετατροπή  δεν  αποδεικνύεται  με  έγγραφο  φορολογικής  ή  άλλης  δημόσιας  αρχής, λαμβάνεται ως χρόνος εγκατάστασης της κύριας χρήσης ο χρόνος θεώρησης της άδειας για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου, ανεξάρτητα  τυχόν  λειτουργικής  σύνδεσής  του  με  υπερκείμενους  ορόφους,  άλλως  η  1.1.2004.  Για  τις  περιπτώσεις ηλεκτροδότησης πριν από τη θεσμοθέτηση της θεώρησης της οικοδομικής άδειας από την Υ.ΔΟΜ, αντί του χρόνου θεώρησης 
της αδείας, λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής αίτησης ηλεκτροδότησης στον αρμόδιο φορέα. 
Στην Τεχνική Έκθεση που υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα απαιτείται σχετική αιτιολόγηση, με ευθύνη του ιδιοκτήτη και μέριμνα του μηχανικού. Τα παραπάνω έχουν ανάλογη εφαρμογή σε οποιαδήποτε περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή 

Όπως πολύ σωστά αναφέρει ο Άκης (το είχαμε συζητήσει και δημόσια στο φόρουμ) αυτή η βεβαίωση της φορολογικής αρχής, μάλλον αποτελεί βεβαίωση "φάντασμα" αφού δεν εκδίδεται τέτοια βεβαίωση. Προφανώς κάποιοι συντάξαντες το κείμενο της εγκυκλίου είχαν παραμείνει σε άλλες-περασμένες-δεκαετίες προ ψηφιοποίησης και προ taxisnet.

Τώρα, η προσθήκη που έγινε στο άρθρο 87 χρήζει μαντικής ικανότητας και δείχνει την προχειρότητα και την-πολλές φορές- ασχετοσύνη όσων συντάσσουν τεχνικά κείμενα που εμπεριέχονται σε νόμους.

Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κατασκευών 
1.   Η απόδειξη του χρόνου ανέγερσης της αυθαίρετης κατασκευής γίνεται με την υποβολή σχετικής αεροφωτογραφίας. Αν δεν προκύπτει με βεβαιότητα ο χρόνος εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή της εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης από την αεροφωτογραφία, για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής : 
α)  ο χρόνος της αλλαγής χρήσης από κύρια χρήση σε άλλη κύρια αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, εξαιρουµένης της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων/Πράξης Προσδιορισμού Φόρου, που προκύπτει από τη μηχανογραφική σύνθεση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), στο οποίο εμφαίνονται το ακίνητο και η χρήση όπως περιγράφονται κατά την υπαγωγή,

Να δούμε λίγο τους σωστούς ορισμούς σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο taxinet.

όπου Ε9 : Βεβαίωση δηλωθείσας περουσιακής κατάστασης όπως έχει δηλωθεί την 1/1/202....

και έχουμε και την Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν. 4223/2013 ,  το γνωστό μας εκκαθαριστικό το  όπου με πράξη τελευταίας εκκαθάρισης προκύπτει ο τρέχων ΕΝΦΙΑ κάθε χρόνο.

Επειδή πήγαν να το παίξουν και πονηροί, η τροποποίηση του νόμου δεν αναφέρει "Βεβαίωση δηλωθείσας περουσιακής κατάστασης όπως έχει δηλωθεί την 1/1/202... ", αλλά δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων/Πράξης Προσδιορισμού Φόρου, που προκύπτει από τη μηχανογραφική σύνθεση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), όπου με κάποια περεταίρω ερμηνεία  μπορούμε να πούμε ότι εννοούν την Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν. 4223/2013. 

Άρα, τo E9 παραμένει το ισχυρό "χαρτί" (το οποίο έχουμε τονίσει ότι δεν το χρησιμοποιούμε άκριτα, παρά συνδυαστικά με άλλες ισχυρές ενδείξεις-αν όχι αποδείξεις- παλαιότητας).

και προς επίρρωση της προχειρότητας με την οποία συντάσσονται οι νόμοι και οι τροποποιήσεις, βλέπουμε ότι στο άρθρο 99 μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών αναφέρεται ότι:

γ) Τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9 στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, ανεξαρτήτως αν έχουν δηλωθεί επί του εντύπου οι αυθαίρετες κατασκευές (συνεπώς, θα μπορούσαν και να έχουν δηλωθεί, απλώς δεν καθίσταται υποχρεωτικό). 
και η εγκ. 2 ν. 4495 αναφέρει για το άρθρο 99:
Ο  ιδιοκτήτης  στην  υπεύθυνη  δήλωση  του  ν.1599/86  δηλώνει  την  ημερομηνία  ολοκλήρωσης  της  αυθαίρετης  κατασκευής  ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης σε αυτό κατά το άρθρο 97 του ν.4495/17.  

 • Thanks 1
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Σε μία υπό "θετικό" πρίσμα ανάγνωση πάντως προσωπικά αυτό καταλαβαίνω: Ότι σημασία έχει να δηλώνεται στο Ε9 ανεξάρτητα από το αν έχει προσδιοριστεί ο αναλογούν φόρος (ΕΝΦΙΑ). Αρκεί δηλ σαν φορολογικό έγγραφο μόνο το Ε9, χωρίς να συνοδεύεται από τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ (εξαιρείται δηλ το εκκαθαριστικό που λέει ο Παύλος).

Τώρα για ποιόν λόγο μπορεί να το επισημαίνει ο συντάκτης δεν το έχω ψάξει. Σε μία πρόχειρη σκέψη, ίσως γιατί θέλει να τονίσει ότι δεν απαιτείται ο προσδιορισμός του φόρου για την αυθαίρετη κατασκευή, η εκκαθάριση, ο αναδρομικός φόρος κλπ, παρά μόνο η δήλωση στο Ε9, ώστε να μπορεί να προχωρήσει πιο άμεσα η υπαγωγή.

Edited by tettris
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ και πάλι,

για την ωραία κουβέντα.
Στο τέλος της ημέρας, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι σε περίπτωση ελέγχου πρώτον δεν υπάρχει τρόπος να αποδειχτεί ότι δεν ισχύει ο ισχυρισμός περί προ του 11 και δεύτερον ότι ο ελεγκτής θα κάτσει να μελετήσει όλη αυτήν την παρανοϊκή κατάσταση με το άρθρο του νόμου που έχει τροποποιηθεί τόσες φορές, είναι γεμάτο ασάφειες και ήξεις αφήξεις, με μια εγκύκλιο που σε πολλά σημεία πλέον έρχεται σε αντίθεση με όσα γράφει ο νόμος κλπ. , φαντάζομαι ότι θα δείξει κατανόηση, εφόσον φυσικά δεν υπάρχει δόλος από πλευράς μου.  

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Δύο περιπτώσεις σε αντιπαραβολή: 

Αδιαιρετη ιδιοκτησία Ισογείου Α και Β οροφου. Ανέγερση Α όροφου με άδεια προ 83 με πιλοτή.  Στο ισόγειο κατασκευάζεται πλήρως αυθαίρετη κατασκευή κατά την ανέγερση.

Περίπτωση 1:

Ο Β' όροφος ανεγείρεται με άδεια προσθήκης χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη του την αυθαίρετη δόμηση του ισογείου.

Περίπτωση 2:

Ο Β' όροφος ανεγείρεται χωρίς άδεια και έπειτα από καταγγελία εκδίδεται άδεια νομιμοποίησης. Στην νομιμοποίηση δεν περιλαμβάνεται το αυθαιρετο εμβαδόν του ισογείου...!  στον φάκελο του αυθαίρετου (Φ.../...) δεν υπάρχουν έκθεση αυτοψίας, φωτογραφίες κλπ στοιχεία που να αναφερουν οτιδηποτε για το ισόγειο. Εμφανίζεται ως αυθαίρετη δόμηση μόνο ο όροφος.

Έχουμε λοιπόν Α και Β όροφο νόμιμα/ νομιμοποιημένο, και ένα αυθαιρετο ισόγειο που έχει κατασκευαστεί κατά την ανέγερση (αποδεικνύεται ότι είναι από την κατασκευή με φωτογραφίες από μπετά, τούβλα, μηχανολογικά κλπ).

Τώρα ρυθμίζεται η ΥΔ του ισογείου. Ποια χρονολογία θεωρούμε ως παλαιότητα;
Μετά την προσθήκη / νομιμοποίηση ή πριν;

Η περίπτωση μου φυσικά είναι η δεύτερη αλλα με βάζει σε προβληματισμό η νομιμοποίηση....

Link to comment
Share on other sites

  jbosdas:  "Αδιαιρετη ιδιοκτησία Ισογείου Α και Β οροφου. Ανέγερση Α όροφου με άδεια προ 83 με πιλοτή.  Στο ισόγειο κατασκευάζεται πλήρως αυθαίρετη κατασκευή κατά την ανέγερση.

 Ο Β' όροφος ανεγείρεται χωρίς άδεια και έπειτα από καταγγελία εκδίδεται άδεια νομιμοποίησης."

    

   Η αδεια νομιμοποίησης  επρεπε  να περιγραφει "ολα" τα υφισταμενα κτισματα.

 Δεν μπορεις να "τακτοποιησεις" σημερα την κλεισμενη πυλωτη  και να την δηλωσεις σαν προυφισταμενη της  άδειας....

 Τυπικα, και με βαση τα  εγγραφα  νομιμοποιησης,

δεν ηταν κλεισμενη οταν εκανες νομιμοποιηση.

[και τι εγραφε στο Ε9, στην ΔΕΗ , στο ΤΑΠ κλπκλπ;;]

 

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.