Jump to content

Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός (2023)


Recommended Posts

ω ναι.......

 

(και η ουσιαστική απορία είναι

πως θα αντιδράσουν οι ¨αγορές" στα χρηματιστήρια της Ολλανδίας..... θα έχουν ανοδική ή πτωτική πορεία οι μίζες ενέργειας) 

Link to comment
Share on other sites

16 ώρες πριν, Faethon11 said:

Τον υποχρεωτικό ανελκυστήρα τον είδατε????

 

15 ώρες πριν, kan62 said:

Δεν άλλαξε κάτι από τις αρχές του 2021. Ισχύει ότι λέει το 26 του ΝΟΚ.

Νομίζω η διαφορά έγκειται στο πότε δεν προσμετράνε οι ανελκυστήρες στον Σ.Δ. όπου με τις  περιπτώσεις της παρ. 6, αρθ. 11 του ΝΟΚ:

δ. “Η επιφάνεια των υποχρεωτικών σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό, ανά κτίριο ή ανά τμήμα κτιρίου αυτοτελούς λειτουργίας, κοινόχρηστων κλιμακοστασίων συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων, των πλατύσκαλων, των διαδρόμων και των χώρων αναμονής ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων, και για επιφάνεια έως 30 τ.μ. ανά επίπεδο (όροφο, πατάρι) και ανά κλιμακοστάσιο και 40 τ.μ. στο επίπεδο της εισόδου του κτιρίου που διαθέτει”

κζ. “Η επιφάνεια έως 1,60 Χ 1,90 για πρόβλεψη ή κατασκευή ανελκυστήρα σε κτίρια που δεν υπάρχει απαίτηση κατασκευής ανελκυστήρα, με την προϋπόθεση ότι ο ανελκυστήρας θα ικανοποιεί τουλάχιστον τις προδιαγραφές, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα (ΕΛΟΤ-ΕΝ 81-70).”

Έτσι σε χαμηλά κτίρια όπου η στάθμη του δαπέδου του τελευταίου ορόφου είναι κάτω από 9μ., κατά τον Παλιό Κτιριοδομικό ο ανελκυστήρας δεν ήταν υποχρεωτικός. Απαίτηση ανελκυστήρα μπορεί όμως να προέκυπτε βάση του αρθ.26 του ΝΟΚ. Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση δεν μπορούσες αφαιρέσεις (ξεκάθαρα τουλάχιστον) τον ανελκυστήρα μαζί με τα τοιχία του καθώς και τον χώρο έμπροσθεν αυτού από τον Σ.Δ με την περ.δ  και έπρεπε να πας με την κζ. και να αφαιρέσεις μόνο την οπή 1,60χ1,90

Πλέον στους υποχρεωτικούς ανελκυστήρες κατα τον νέο Νέο Κτιριοδομικό ενσωματώνονται οι διατάζεις του Αρθ. 26 του ΝΟΚ και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεκάθαρα η παρ. 6δ του αρθ.11 του ΝΟΚ και να μην προσμετρήσουν στον Σ.Δ. στο “σύνολο τους” (οπή + τοιχία + διάδρομοι + κτλ).

Σας παρακαλώ διορθώστε με αν κάνω λάθος.

Edited by giannis_K
Link to comment
Share on other sites

4 λεπτά πριν, giannis_K said:

Νομίζω η διαφορά έγκειται στο πότε δεν προσμετράνε οι ανελκυστήρες στον Σ.Δ. όπου με τις  περιπτώσεις της παρ. 6, αρθ. 11 του ΝΟΚ:

Σας παρακαλώ διορθώστε με αν κάνω λάθος.

Λάθος.

Κατά τον παλαιό Κτιριοδομικό μέτραγαν στον ΣΔ μόνο τα υποχρεωτικά και όχι τα προαιρετικά. Με τον ΝΟΚ πλέον δεν μετράνε ούτε αυτά.

Η υποχρεωτικότητα της κατασκευής ανελκυστήρα έχει ήδη αλλάξει εδώ και καιρό, με το άρθρο 26 του ΝΟΚ. Εξαιρούνται πλέον μόνον οι περιπτώσεις που το άρθρο 26 εξαιρεί. Τώρα έρχεται και ο διορθωμένος Κτιριοδομικός να το επικυρώσει.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

40 λεπτά πριν, kan62 said:

Κατά τον παλαιό Κτιριοδομικό μέτραγαν στον ΣΔ μόνο τα υποχρεωτικά και όχι τα προαιρετικά. Με τον ΝΟΚ πλέον δεν μετράνε ούτε αυτά.

Συμφωνώ με το παραπάνω. Κατά τον παλαιό Κτιριοδομικό μέτραγαν στον ΣΔ μόνο τα υποχρεωτικά και όχι τα προαιρετικά. Με τον ΝΟΚ υποχρεωτικό κλιμακοστάσιο του κτιριοδομικού δεν προσμετρά ούτε αυτό στο Σ.Δ.

Ωστόσο για μένα δεν ήταν ξεκάθαρο τι γινόταν στις περιπτώσεις υποχρεωτικού κατά κτιριοδομικό κλιμακοστασίου, με ανελκυστήρα όπου η απαίτηση του δεν προέκυπτε από τον κτιριοδομικό αλλά από το αρθ. 26 του ΝΟΚ.

Σε αυτές λοιπών τις περιπτώσεις εγώ δεν προσμετρούσα στην Δόμηση την κλίμακα και το πλατύσκαλό της με βάση την παρ 6δ του αρθ. 11 ΑΛΛΑ για τον ανελκυστήρα, επειδή η απαίτηση του δεν προέκυπτε απο κτιριοδομικό, δεν προσμετρούσα μόνο την οπή της παρ.κζ.

Link to comment
Share on other sites

On 24/6/2023 at 12:13 ΠΜ, kan62 said:

Δεν άλλαξε κάτι από τις αρχές του 2021. Ισχύει ότι λέει το 26 του ΝΟΚ.

Το παλιό άρθρο έλεγε

Παράθεση

1.1.Σε κάθε νέο κτίριο όταν το δάπεδο ορόφου ή τμήματος ορόφου έχει διαφορά στάθμης μεγαλύτερη από 9 μέτρα από την οριστική επιφάνεια του περιβάλλοντος εδάφους στη θέση από την οποία γίνεται η προσπελαση στο υπόψη όροφο, επιβάλλεται η εγκατάσταση ενός τουλάχιστο ανελκυστήρα προσώπων με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρ. 29 του Νόμ. 1577/1985 (ΓΟΚ).

Το νέο λέει

Παράθεση

1.1. Σε κάθε νέο κτίριο επιβάλλεται η εγκατάσταση ενός τουλάχιστον ανελκυστήρα προσώπων με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26 του ΝΟΚ.

Το άρθρο 26 είναι για ΑΜΕΑ και εμποδιζόμενα άτομα.... λέει κάπου για την στάθμη των 9μ?

 

Link to comment
Share on other sites

Νομίζω ότι το θέμα με τον ανελκυστήρα έχει πλέον να κάνει με τις απαιτούμενες διαστάσεις θαλάμου κτιρίων κατοικίας, καθώς θεωρώ ότι σε όσα κτίρια δεν εξαιρούνταν από το άρθρο 26 του ΝΟΚ, αλλά είχαν στάθμη εισόδου τελευταίου ορόφου <9μ. μπορούσε να μπει και ο μικρότερος ανελκυστήρας προσώπων (με προδιαγραφές ΕΛΟΤ-ΕΝ 81-70) και να αφαιρεθεί απο το ΣΔ, βάσει άρθρου 11.κζ. Σε αυτή την περίπτωση η κάθετη προσπέλαση μπορούσε να γίνει με άλλα μέσα π.χ. αναβατόρια κλίμακας, όπως προέκυπτε και από την εγκύκλιο ΑΜΕΑ 42382/13.

Πλεόν αντιλαμβάνομαι ότι ως ελάχιστες διαστάσεις θαλάμου επιβάλλεται το 1.10Χ1.40 του "Σχεδιάζοντας για όλους" σε όποιο κτίριο δεν εξαιρείται του άρθρου 26 ΝΟΚ.

Διορθώστε με αν κάνω λάθος στο συλλογισμό. Ευχαριστώ.

Edited by tromoskaifobos
Link to comment
Share on other sites

Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι πως αν είχες pilotis και έναν όροφο μπορούσες να μην κατασκευάσεις ανελκυστήρα ενώ πλέον δεν μπορείς..... εκτός αν υπάρχει κάπου αυτό το όριο των 9μ και δεν το έχω δει..... μακάρι δηλαδή....

Link to comment
Share on other sites

@Faethon11 για να δούμε και το άρθρο 26 του νέου κτιριοδομικού. Με μια πρώτη ανάγνωση, η απάντηση βρίσκεται στην παρ. 2. Η μελέτη ανελκυστήρα ανήκει στις μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων. Το ίδιο άρθρο είναι με το άρθρο 25 του παλιού κτιριοδομικού.


ΑΡΘΡΟ 26
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση οικοδομικής 
άδειας για την ανέγερση νέου ή προσθήκη κατ’ επέκτα-
ση ή καθ’ ύψος υφισταμένου κτιρίου, συνολικού όγκου 
μεγαλύτερου των οκτακοσίων m 3  (800 m 3 ), η ανεξάρτη-
τα του όγκου σε περίπτωση κτιρίου με περισσότερους 
από ένα (1) ορόφους, απαιτείται η υποβολή μελέτης των 
υδραυλικών εγκαταστάσεων, που προβλέπονται για την 
λειτουργικότητα του συγκεκριμένου κτιρίου, καθώς και 
δήλωση επίβλεψης των εργασιών αυτών.
2. Σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση οικοδομικής 
αδείας, για την ανέγερση νέου ή προσθήκης κατ’ επέ-
κταση ή καθ’ ύψος υφισταμένου κτιρίου συνολικού ΣΔ 
μεγαλύτερου των τριακοσίων m 2  (300 m 2 ) και συνολικού 
όγκου μεγαλύτερου των 1300 m 3  και ανεξάρτητα του 
όγκου σε περίπτωση κτιρίου με περισσότερους από τρεις 
(3) ορόφους,
απαιτείται η υποβολή όλων των μελετών 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
που προβλέ-
πονται στο κτίριο καθώς και δήλωση επίβλεψης των 
εργασιών αυτών.

3. Για τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του ν. 3661/2008 (Α’ 89), όπως εκάστοτε ισχύει, απαιτείται 
η υποβολή και όλων των μελετών ηλεκτρομηχανολογι-
κών εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο κτίριο και 
είναι απαραίτητες για την εκπόνηση της μελέτης ενερ-
γειακής απόδοσης του, καθώς και δήλωση επίβλεψης 
των εργασιών αυτών.
4. Στον συνολικό όγκο του κτιρίου δεν προστίθεται ο 
όγκος των υπογείων χώρων. Προσμετράται όμως ολό-
κληρος ο όγκος του ελεύθερου χώρου pilotis καθώς και 
των ημιϋπαίθριων χώρων του κτιρίου.
5. Για τις περιπτώσεις ειδικών κτιρίων ή για τμήματα 
κτιρίων με ειδική χρήση απαιτείται η υποβολή και κάθε 
άλλης μελέτης η οποία επιβάλλεται από τις ειδικές διατά-
ξεις που διέπουν την ειδική χρήση, καθώς και η σχετική 
δήλωση επίβλεψης των εργασιών αυτών.
 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Σωστά, έλεγε και λέει

Παράθεση

απαιτείται η υποβολή όλων των μελετών 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
που προβλέ-
πονται στο κτίριο
καθώς και δήλωση επίβλεψης των 
εργασιών αυτών

Αλλά πριν την αλλαγή δεν προβλέπονταν ανελκυστήρας για κάτω των 9μ ανώτερη στάθμη ορόφου, ενώ πλέον προβλέπεται....

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.