Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  Διόρθωση στο Ε9 ως 31/05 για όσους δήλωσαν διαφορετικά στοιχεία στο Κτηματολόγιο

  Δηλώσεις Ε9 πρέπει να υποβάλουν επίσης, όσοι το 2019 απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα, όπως επίσης και όσοι νομιμοποίησαν ημιυπαίθριους χώρους.

  την υποβολή δηλώσεων στο Taxisnet μέχρι τις 31 Μαΐου υποχρεούνται οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν δηλώσεις στο Κτηματολόγιο, αλλά τα στοιχεία των ακινήτων τους είναι διαφορετικά σε σχέση με εκείνα που έχουν δηλώσει στο Περιουσιολόγιο της Εφορίας.

  Την ίδια υποχρέωση, για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) εντός 13 ημερών, έχουν και όσοι εντός του 2019 απέκτησαν ή μεταβίβασαν οποιοδήποτε ακίνητο και έχει μεταβληθεί η περιουσιακή τους κατάσταση, όπως επίσης και όσοι προέβησαν σε νομιμοποιήσεις ημιυπαίθριων χώρων.

  Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), έχουν:   

  1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που έχει ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων στην Ελλάδα, καθώς και εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα εμπραγμάτων δικαιωμάτων.
  2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που έχει οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του τα οποία είχαν περιληφθεί σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων τα προηγούμενα έτη.

  Η δεύτερη περίπτωση αφορά όσους έχουν διαπιστώσει αλλαγές στην ακίνητη περιουσία τους, δηλαδή εκείνης που είναι δηλωμένης το Περιουσιολόγιο και εκείνης που δηλώθηκε στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

  Με τις δηλώσεις στο Κτηματολόγιο και λόγω των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν, τα στοιχεία των ακινήτων είναι πιο ακριβή, σε σχέση με εκείνα που δηλώθηκαν στην εφορία. Εφόσον υπάρχουν διαφορές είναι ευκαιρία να δηλωθούν τώρα, μέχρι 31 Μαΐου, χωρίς πρόστιμα, αλλά, με αναδρομικό ΕΝΦΙΑ.

  Σύμφωνα με τη νομοθεσία, από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, όσοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους, εφόσον αυτές υφίστανται κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη δήλωση στοιχείων ακινήτων για αυτές μέχρι την 31η Μαΐου του επόμενου έτους.

  Η φετινή προθεσμία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Κτηματολογίου και είναι πιθανόν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δηλωθέντων ακινήτων στην Εφορία και στο Κτηματολόγιο.
  Μάλιστα η νομοθεσία προβλέπει, ότι οι διορθώσεις των στοιχείων των ακινήτων στην εφορία, θα είναι αναδρομικές, εφόσον ανατρέχουν στα προηγούμενα χρόνια.

  Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι σε περίπτωση μεταβολών, σε υφιστάμενη ακίνητη περιουσία, η δήλωση στοιχείων ακινήτων που υποβάλλεται σε ένα έτος θα πρέπει να μεταφερθεί και στα επόμενα έτη μέχρι και το τρέχον έτος, προκειμένου να ενημερωθεί η περιουσιακή εικόνα για όλα τα έτη, εφόσον υφίσταται σχετική υποχρέωση.

  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται, πριν την οριστική υποβολή, η προεπισκόπηση της περιουσιακής κατάστασης και εφόσον διαπιστώνεται ότι είναι ορθή, θα υποβάλλεται η μεταφερόμενη δήλωση.

  Παράδειγμα: Αν διαπιστωθεί αλλαγή στην περιουσιακή κατάσταση το έτος 2015, ο υπόχρεος, δεν θα διορθώσει μόνο τα στοιχεία των ακινήτων του για το έτος 2019, αλλά και για τα έτη 2016, 2017 και 2018.

  Επί της νέας ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με τη νέα δήλωση, θα υπολογιστεί ενδεχομένως και αναδρομικά από το έτος των μεταβολών, ο ΕΝΦΙΑ.

  Διασταυρώσεις Περιουσιολογίου και Κτηματολογίου

  Σε επόμενο στάδιο προβλέπονται και διασταυρώσεις των στοιχείων των ακινήτων που δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο και εκείνων που δηλώθηκαν στην Εφορία.

  Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έχουν δηλώσει τα ακίνητα στο Κτηματολόγιο, αλλά δεν τα έχουν δηλώσει στην εφορία είτε ολόκληρα είτε δεν εμφανίζουν το πραγματικό τους εμβαδόν, για να αποφεύγουν την πληρωμή φόρων και συγκεκριμένα του ΕΝΦΙΑ είτε για να γλιτώνουν τα τεκμήρια.

  Το πλαίσιο της διασύνδεσης του taxisnet με το Εθνικό Κτηματολόγιο προβλέπει:

  • Τη διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων και ανταλλαγή δεδομένων αφορά στην παροχή αμοιβαίας δυνατότητας άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αρχείων που τηρούν για την ανταλλαγή δεδομένων και στοιχείων ακινήτων, εγγραπτέων δικαιωμάτων και δικαιούχων.
  • Την ανταλλαγή μεταξύ των φορέων των στοιχείων και των δεδομένων που συλλέγουν και τηρούν, δύναται να επιτυγχάνεται τεχνικά με δύο εναλλακτικούς τρόπους και συγκεκριμένα τη μαζική αποθήκευση και διακίνησή τους με ψηφιακά μέσα μεταφοράς και με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών.
  • Τα δεδομένα που ανταλλάσσουν οι δύο φορείς δεν επιτρέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης.
  • Η διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων διέπεται από την αρχή της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.

  Πότε μπαίνουν πρόστιμα

  Για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014,  μέχρι και την 24η Απριλίου 2019 (δημοσίευση του Ν. 4607/2019, ΦΕΚ A 65 - 24.04.2019) δεν επιβάλλονται, κατά περίπτωση, τα οριζόμενα πρόστιμα. Ωστόσο, τα πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί δεν διαγράφονται και τυχόν πρόστιμα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

  Επίσης, στο εξής, δεν προβλέπεται επιβολή χρηματικού προστίμου, για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβάλλονται μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

  Δηλαδή, όσοι τροποποιήσουν στην Εφορία τα στοιχεία της δήλωσης των ακινήτων τους, με βάση τις δηλώσεις στο Κτηματολόγιο, δεν θα τους επιβληθούν πρόστιμα, εφόσον οι διορθώσεις γίνουν μέχρι την ανάρτηση των χαρτών σε κάθε περιοχή.

  Ωστόσο, στις περιπτώσεις που τροποποιηθούν τα στοιχεία των ακινήτων και με βάση τις νέες διορθώσεις προκύπτει μεγαλύτερος ΕΝΦΙΑ, αυτός θα βεβαιωθεί και αν αφορά και προηγούμενα έτη, θα βεβαιωθεί αναδρομικά.


  Πηγή: https://www.sofokleousin.gr/stin-eforia-mexri-31-maiou-osoi-dilosan-alla-sto-ktimatologio

  User Feedback

  Recommended Comments

  Δηλαδή,

  α]  όσοι τροποποιήσουν στην Εφορία τα στοιχεία της δήλωσης των ακινήτων τους, με βάση τις δηλώσεις στο Κτηματολόγιο, δεν θα τους επιβληθούν πρόστιμα, εφόσον οι διορθώσεις γίνουν μέχρι την ανάρτηση των χαρτών σε κάθε περιοχή.

  β] Ωστόσο, στις περιπτώσεις που τροποποιηθούν τα στοιχεία των ακινήτων και με βάση τις νέες διορθώσεις προκύπτει μεγαλύτερος ΕΝΦΙΑ, αυτός θα βεβαιωθεί και αν αφορά και προηγούμενα έτη, θα βεβαιωθεί αναδρομικά.

  γ] και να προσθεσουμε και αυτη την περίπτωση  "απαλλαγης", λογω επιτρεπομενης αποκλισης.

  1.  Εάν η επιφάνεια των κτισμάτων ή του γηπέδου  είναι διαφορετική στο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., ποια απόκλιση είναι ανεκτή για να θεωρείται έγκυρο το πιστοποιητικό αυτό:

  Σε κάθε περίπτωση θεωρείται έγκυρη η μνημόνευση, επισύναψη ή προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., στο οποίο το κτίσμα αποτυπώνεται με απόκλιση της επιφάνειάς του μέχρι πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα και το γήπεδο ή το οικόπεδο αποτυπώνονται με απόκλιση μέχρι δύο τοις εκατό (2%) της επιφάνειάς τους ή παραλείπονται ή αναγράφονται εσφαλμένα στοιχεία που δεν επηρεάζουν τη φορολογική ταυτότητα του ακινήτου και δεν συνεπάγονται την επιβολή μειωμένου φόρου.

  Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/40118/e9-to-pistopoihtiko-gia-ton-enfia-toy-aroroy-54a-gia-ta-akinhta-oles-oi-periptwseis

   

  Link to comment
  Share on other sites

  5 χρόνια δεν είναι ο ΕΝΦΙΑ για τα πιστοποιητικά ? Αρα όποιος δηλώσει φέτος , απλά δεν θα πρέπει να πουλήσει για 5 χρόνια .

  Link to comment
  Share on other sites

  Κατ' αρχας, επαναλαμβανεται οτι,

  "Επίσης, στο εξής, δεν προβλέπεται επιβολή χρηματικού προστίμου, για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβάλλονται μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας."

   

  Επίσης,  αναφερεται  οτι

  Επί της νέας ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με τη νέα δήλωση, θα υπολογιστεί ενδεχομένως και αναδρομικά από το έτος των μεταβολών, ο ΕΝΦΙΑ.

  Αυτο το  "ενδεχομενως αναδρομικα",   εχει την εννοια οτι -μαλλον - δεν θα γινει επανελεγχος των δηλωσεων...

  Πιθανον διοτι,  αυτα τα νεα τμ.,  κατανεμόμενα ανα ετος και αφαιρούμενων των τμ. των νομιμων αποκλισεων, δεν αποδιδουν   τον "αναλογο" φορο. Ιδωμεν.

  Κατα τα λοιπα,   για τις μεταβιβασεις εν γενει, παραμενει η υποχρεωση πρσκομισης πιστοποιητικου για τα 5 ττελευταια ετη,

   

   

  Edited by dimitris GM
  Link to comment
  Share on other sites

  Έλα μου όμως που το Ε9 συνδέεται και με τις δηλώσεις στους Δήμους!!! Οπότε προβλέπω κάποια παράταση και σε αυτό.... ή κάποια ρύθμιση....

  Link to comment
  Share on other sites

  περιμενουμε βελτιωση της πλατυφορμας ωστε,

  οσα τμ.  δηλωνει καποιος οτι προσθεσε απο τα κοινοχρηστα στο δικο του διαμερισμα

  να "αφαιρουνται"   απο τα κοινοχρηστα, αντιστοιχα.

  Ποιος και πώς θα το κάνει, με ποια διαδικασια και ποιά και ποσα εγγραφα..."θα μας πουνε"

  [και δεν φημιζονται για την απλοτητα σκεψης οι αυτοδιοικητικοι..Θελουν να μετρησουν και το  τελευταιο εκατοστο.]

   

   

  Link to comment
  Share on other sites

  Πώς μπορεί να γίνει έλεγχος για το  πόσα τμ δηλώνονται τα κοινόχρηστα τμ μιας οικοδομής στο Δήμο από τη στιγμή που αυτά τα τμ κοινοχρήστων δε δηλώνονται σε κάποιο Ε9 οπότε δεν υπάρχει  αντίστοιχο έντυπο ως μέτρο σύγκρισης για την πραγματοποίηση ορθής διασταύρωσης? 

  Επίσης αν υπάρχει μια αποθήκη που αποτελεί διηρημένη ιδιοκτησία οικοδομής και ρευματοδοτείται από την κοινόχρηστη παροχή, για ποιο λόγο να δηλωθεί  ως ηλεκτροδοτούμενη αφού ούτε σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να γίνει έλεγχος και εξακρίβωση για το τι όντως ισχύει ? Ακόμα, δε πιστεύω να υφίσταται ζημία στον  ιδιοκτήτη ούτε κάποια παγίδα αν δε δηλώσει ως ηλεκτροδοτούμενη μια αποθήκη( Ο.Ι) η οποία στην πράξη ρευματοδοτείται από την κοινόχρητη παροχή.

  Edited by dadabook
  Link to comment
  Share on other sites


  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.