Jump to content
 • Novatron
 • Επικαιρότητα

  Sign in to follow this  
  Επικαιρότητα

  2984 ειδήσεις in this category

   By ΙΑΣΟΝΑΣ, in Επικαιρότητα, ,

   ΘΕΜΑ: Αποδοχή της με αρ. 532/2012 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ΚΦΕ σε περιπτώσεις πωλήσεων ακινήτων που αποκτήθηκαν από επαχθή ή μη επαχθή αιτία.
    
   Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την 532/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
    
   Με την γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ΚΦΕ εισόδημα από εμπορική επιχείρηση είναι αυτό που προκύπτει από την ανέγερση μεμονωμένης πολυόροφης οικοδομής επί ιδιοκτήτου οικοπέδου, εφόσον η ανέγερση δεν γίνεται προς τον σκοπό αξιοποιήσεως κεφαλαίου, αλλά προς τον σκοπό επιτεύξεως κέρδους από την μεταβίβαση των οριζόντιων ιδιοκτησιών της οικοδομής. Ο σκοπός αυτός δύναται να συναχθεί από συναφή προς την ανέγερση της οικοδομής περιστατικά, όπως το μέγεθος της οικοδομής, η ανέγερση της σε χρόνο που δεν απέχει πολύ από την απόκτηση του οικοπέδου, η πώληση των διαμερισμάτων κλπ., σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, η αναλογία μεταξύ των διαμερισμάτων που πωλήθηκαν και εκείνων που παρέμειναν στον ιδιοκτήτη, η διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσεως και πωλήσεως. Η κρίση, όμως, περί της συνδρομής ή μη του ανωτέρω σκοπού ανάγεται στην αρμοδιότητα της φορολογικής αρχής, εκφέρεται κατά συγκεκριμένη περίπτωση και υπόκειται στον έλεγχο των αρμοδίων δικαστηρίων.
    
   Επίσης, για τον χαρακτηρισμό του εισοδήματος που προκύπτει από την ανέγερση μεμονωμένης πολυώροφης οικοδομής επί οικοπέδου ως εισοδήματος από εμπορική επιχείρηση, ουδόλως ενδιαφέρει ο τρόπος κατά τον οποίο ο ιδιοκτήτης απέκτησε το συγκεκριμένο ακίνητο και ειδικότερα εάν περιήλθε σε αυτόν από δωρεά, κληρονομιά ή αγορά, ο δε χαρακτηρισμός αυτός δεν αναιρείται ούτε εκ του γεγονότος ότι η ανέγερση δεν πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, αλλά με ανάθεση σε εργολάβο με το σύστημα της αντιπαροχής, ούτε εκ του γεγονότος ότι η ανέγερση της οικοδομής ή και η πώληση των διαμερισμάτων δεν έγιναν με τη συστηματική οργάνωση επιχειρήσεως αγοραπωλησίας ακινήτων, καθόσον, εμπορική επιχείρηση αποτελεί και η μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους.
    
   Τέλος, η προϋπόθεση πωλήσεως μέσα σε δύο έτη από την απόκτηση του ακινήτου δεν έχει εφαρμογή στην προκείμενη περίπτωση, καθόσον αναφέρεται στην δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 28 και συγκεκριμένα στην πώληση εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και όχι στην ανέγερση και μεταβίβαση οριζόντιων ιδιοκτησιών επί ιδιοκτήτου οικοπέδου, η οποία συνιστά μεμονωμένη πράξη αγοραπωλησίας ακινήτων και αποτελεί διαφορετική περίπτωση.
    
   Αρ. πρωτ.: ΠΟΛ. 1047
    
   Πηγή: http://www.fle.gr/fo...3-5322012-3-28-

   By AlexisPap, in Επικαιρότητα, ,

   Ενώ το σχέδιο ΑΘΗΝΑ απασχολεί σταθερά την επικαιρότητα με ποικίλες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις, ανοίγει ένα νέο μέτωπο, με αφορμή το οργανόγραμμα του υπουργείου παιδείας:
    
   Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις υπηρεσίες του πάλαι ποτέ ΥΠΠΟ εδώ και λίγες ημέρες. Η ανακοίνωση του νέου οργανογράμματος του Giga Υπουργείου Παιδείας που θέλει το ΥΠΠΟ να γίνεται γενική γραμματεία και να χάνει μεγάλο μέρος των υπηρεσιών και των δομών του.
    
   Η παρακολούθηση του ζητήματος από τον τύπου είναι μέχρι τώρα μάλλον ανύπαρκτη, αφού περιορίζεται -στην καλύτερη περίπτωση- στην καταχώρηση των δελτίων τύπου της ΠΟΕ ΥΠΠΟ.
    
   Ωστόσο -ως συνήθως- τα δεδομένα είναι ελάχιστα, ενώ οι φήμες οργιάζουν...
   Όταν θα μάθουμε την ουσία της "μεταρρύθμισης" και τις συνέπειές της, θα είναι μάλλον πολύ αργά...

   By ΙΑΣΟΝΑΣ, in Επικαιρότητα, ,

   Παρέμβαση για το δημόσιο χώρο της Πανεπιστημίου
    
   Η Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΤΕΕ, σε συνεδρίαση της συζήτησε έγγραφο του Μέλους της ΕΕΕΑ κ. Νίκου Φιντικάκη της 19.6.2012, με θέμα: «European Architectural Competition « Re-think Athens ». Σύμφωνα με το επίσημο πρακτικό «Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τον κ. Ν. Φιντικάκη ότι διενεργείται Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός από ιδιωτικό φορέα, το Ίδρυμα Ωνάση, για το δημόσιο χώρο της οδού Πανεπιστημίου, προκειμένου αυτή να πεζοδρομηθεί.
    
   Ο κ. Ν. Φιντικάκης κατέθεσε από 12/6/2012 έγγραφο που του εστάλη από την Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA), δια του οποίου ο Πρόεδρος της UIA κ. Albert Dubler αρνήθηκε τη συμμετοχή του στην κριτική επιτροπή, επειδή ο παραπάνω διαγωνισμός δεν ακολουθεί τις διεθνείς συμβάσεις της UNESCO-UIA. Τα Μέλη της Επιτροπής θεωρούν εύλογη τη στάση του Προέδρου της UIA, ενώ ο κ. Ν. Φιντικάκης προτείνει την καταγγελία του παραπάνω διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, ως εξυπηρέτηση ιδιωτικοοικονομικών συμφερόντων σε δημόσιο χώρο».
    
   Παρόντες στη συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Π. Καλλονιάτη, Β. Καραβία, Δ. Μαραβέας, N. Φιντικάκης, ενώ απουσίαζε ο Δ. Ησαΐας.
    
   Πηγή: http://portal.tee.gr...TER20130311.pdf

   By dimitris GM, in Επικαιρότητα, ,

   Από τη Δευτέρα 11-3-2013 οι ενδιαφερόμενοι πολίτες δύνανται να παραγγέλνουν εκτυπωμένες αεροφωτογραφίες και εκτυπωμένες μεγεθύνσεις αεροφωτογραφιών.
    
   Αυτό γιατί η Διεύθυνση Αεροφωτογραφήσεων του Ο.Κ.Χ.Ε. (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος) ανακοίνωσε ότι ανακηρύχτηκε ανάδοχος εκτύπωσης αεροφωτογραφιών, από τις υπάρχουσες στο αρχείο του.
    
   Παράλληλα με τους ορθοφωτοχάρτες της Περιφέρειας Αττικής, ο ΟΚΧΕ προχώρησε στην παραγωγή ορθοφωτοχαρτών από αεροφωτογραφίες λήψης 2010, για την περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης και συγκεκριμένα για τμήματα των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου. Το προϊόν αποτελείται από 38 πινακίδες της διανομής 1:2.500 του συστήματος αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87.
    
   Για τους συγκεκριμένους ορθοφωτοχάρτες χρησιμοποιήθηκαν αεροφωτογραφίες κλίμακας 1:6.000, οι οποίες προήλθαν από αεροφωτογράφιση που πραγματοποίηση ο ΟΚΧΕ σε συνεργασία με τη ΓΥΣ.
    
   Οι λήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 3 Αυγούστου 2010.
    
   Για την εκτέλεση του έργου, χρησιμοποιήθηκαν φωτοσταθερά τα οποία διατέθηκαν από το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ.
    
   Πηγή: www.buidnet.gr

   By agios, in Επικαιρότητα, ,

   Τρείς ανακοινώσεις από τον ΟΚΧΕ:
    
   1η Ανακοίνωση: Ολοκληρώθηκε η παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών Περιφέρειας Αττικής - Ελεύθερη και Δωρεάν διάθεση των δεδομένων
    
   Διατίθενται δωρεάν σε όλους ορθοφωτοχάρτες υψηλής ανάλυσης, από αεροφωτογραφίες λήψης 2010, για την περιοχή της Περιφέρειας Αττικής. Η σειρά συνόλων δεδομένων, η οποία ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2012, καλύπτει το τμήμα της Στερεάς Ελλάδας και τη Ν. Σαλαμίνα, όπως φαίνεται στα διαθέσιμα διαγράμματα διανομής των ορθοφωτοχαρτών.
    
   Το προϊόν αποτελείται από 1152 πινακίδες της διανομής 1:2.500 του συστήματος αναφοράς ΕΓΣΑ ‘87. Στην πρώτη φάση δημιουργήθηκαν 558 πινακίδες, οι οποίες ήταν διαθέσιμες από τον Απρίλιο του 2012, στη δεύτερη φάση παρήχθησαν 394 πινακίδες, οι οποίες ήταν διαθέσιμες από τον Ιούνιο του 2012 και στην τρίτη και τελευταία φάση 200 πινακίδες που είναι διαθέσιμες από τον Φεβρουάριο του 2013.
    
   Περισσότερα: http://www.okxe.gr/e...115-03-ana-2013
    
   2η Ανακοίνωση: Παραγωγή και Δωρεάν Διάθεση Ορθοφωτοχαρτών στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης
    
   Παράλληλα με τους ορθοφωτοχάρτες της Περιφέρειας Αττικής, ο ΟΚΧΕ προχώρησε στην παραγωγή ορθοφωτοχαρτών από αεροφωτογραφίες λήψης 2010, για την περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης και συγκεκριμένα για τμήματα των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου. Το προϊόν αποτελείται από 38 πινακίδες της διανομής 1:2.500 του συστήματος αναφοράς ΕΓΣΑ ’87, όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο διάγραμμα.
    
   Για τους συγκεκριμένους ορθοφωτοχάρτες χρησιμοποιήθηκαν αεροφωτογραφίες κλίμακας 1:6.000, οι οποίες προήλθαν από αεροφωτογράφιση που πραγματοποίηση ο ΟΚΧΕ σε συνεργασία με τη ΓΥΣ. Οι λήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 3 Αυγούστου 2010.
    
   Για την εκτέλεση του έργου, χρησιμοποιήθηκαν φωτοσταθερά τα οποία διατέθηκαν από το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ.
    
   Περισσότερα: http://www.okxe.gr/e...120-04-ana-2013
    
   3η Ανακοίνωση: Εκτυπώσεις Αεροφωτογραφιών
    
   Η Διεύθυνση Αεροφωτογραφήσεων του Ο.Κ.Χ.Ε. ανακοινώνει ότι ανακηρύχτηκε ανάδοχος εκτύπωσης αεροφωτογραφιών, από τις υπάρχουσες στο αρχείο του.
    
   Από τη Δευτέρα 11-3-2013 οι ενδιαφερόμενοι πολίτες δύνανται να παραγγέλνουν εκτυπωμένες αεροφωτογραφίες και εκτυπωμένες μεγεθύνσεις αεροφωτογραφιών.
    
   Περισσότερα: http://www.okxe.gr/e...3/37-2-ana-2013κληρΟλοκληρώθηκε η παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών Περιφέρειας Αττικήςώθηκε η παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών Περιφέρειας Αττικής

   By panosf, in Επικαιρότητα, ,

   Παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2013 έδωσε ο Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250 Α΄/20-12-2012) στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξαγοράς στους ενδιαφερόμενους «αυθαίρετους» κάτοχους ακινήτων διαχείρισης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
   http://www.agronews....seon-tou-upaat/

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Νικητής στον διαγωνισμό Rethink Athens για την ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου, αναδείχτηκε το ολλανδικό αρχιτεκτονικό γραφείο Okra με την πρόταση «One Step Beyond».
    
   Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, που οργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Ωνάση, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.
    
   Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος στην παρέμβασή του δεσμεύτηκε πως θα προχωρήσει σύντομα η συνολική ανάπλαση του οικιστικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας.
    
   «Η παρουσίαση έχει συμβολικό χαρακτήρα καθώς δείχνει μέσα στον ζόφο της κρίσης τις ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας που οραματίζονται την Αθήνα αλλιώς» δήλωσε ο Πρωθυπουργός εκφράζοντας επίσης την ελπίδα «η Αθήνα να ξαναγεννηθεί στο μυαλό μας, στην ψυχή μας και στην πραγματικότητα».
    

    
   Μαζί με την Πανεπιστημίου, το Φαληρικό Ορμο και το Ελληνικό με το Μητροπολιτικό Πάρκο θα δημιουργηθεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ένα «τρίγωνο αναγέννησης».
    
   «Έχουμε ένα τεράστιο δυναμικό, που μπορούμε να το αναδείξουμε προς όφελος δικό μας, προς όφελος, κυρίως, των επόμενων γενεών, αλλά και για να αλλάξει η εικόνα του κόσμου για την Ελλάδα» συμπλήρωσε.
    
   Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Βενιζέλος δήλωσε ότι «παρά την κρίση η Ελλάδα και οι Ελληνες δικαιούνται να ονειρεύονται, να ελπίζουν και να αισιοδοξούν». Τόνισε ακόμη την ανάγκη συναίνεσης της κοινωνίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των πολιτών καθώς και την ανάγκη ευρωπαϊκής συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου.
    
   «Η Αθήνα δικαιούται να είναι η πόλη των πολιτών της» είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης.
    
   «Απαιτείται σύμπνοια, συνεργασία και ενσωμάτωση ιδιωτικού τομέα όπου είναι δυνατόν, συντονισμός και πολύ δουλειά. Με στόχο η Αθήνα να βγει από την κρίση καλύτερη» δήλωσε και ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, ο οποίος αναφέρθηκε ακόμη στην δημιουργία «ταμείου αστικής ανάπτυξης με στόχο την χρηματοδότηση της αξιοποίησης ακινήτων».
    
   Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης και ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης.
    
   Και μία έκθεση με τις προτάσεις
    
   Η Στέγη φιλοξενεί στον εκθεσιακό της χώρο (Λεωφόρος Συγγρού 107 -109) μακέτες και σχέδια από το σύνολο των προτάσεων που κατατέθηκαν στον Ευρωπαϊκό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας «Re-think Athens | Ξανα-σκέψου την Αθήνα» από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 6 Μαρτίου. Επιμέλεια έκθεσης: Πάνος Δραγώνας.
    
   Πηγή: Τα Νέα

   By pan77, in Επικαιρότητα, ,

   "Θύμα" της πρόσφατης πλημμύρας έπεσε το αρχείο οικοδομικών αδειών, στην Πολεοδομία Αγίας Παρασκευής.
    
   Ολοκληρωτικά καταστράφηκε το αρχείο οικοδομικών αδειών, το οποίο φυλασσόταν στο υπόγειο της Πολεοδομίας Αγ. Παρασκευής, μετά την πρόσφατη πλημμύρα από τις βροχές και τις καταιγίδες στην Αττική. Τα νερά της βροχής έφτασαν στο 1,5 μέτρο.
    
   Πρόκειται για τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν την τελευταία οκταετία.Οι προηγούμενες άδειες φυλάσσονται σε εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο.
    
   Πηγή: skai.gr http://www.skai.gr/n...domikon-adeion/

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ο Ιλισός, ο Ηριδανός, ο Κυκλόβορος, το Λυκόρεμα, ο Βουρλοπόταμος, ο Βοϊδοπνίχτης, ο Αλασσώνας είναι σήμερα σχεδόν άγνωστες λέξεις στο Λεκανοπέδιο Αττικής.
    
   Σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τα ανοιχτά ρέματα το 1945 είχαν μήκος 1.280 χιλιόμετρα και σήμερα μόλις 434 χιλιόμετρα. Μειώθηκαν, δηλαδή, σε ποσοστό 66,4%. Οπως προκύπτει από μελέτη του ΙΓΜΕ, πριν από μερικά χρόνια, το 80% των νερών της βροχής το απορροφούσε το έδαφος και μόλις το 20% έπεφτε στη θάλασσα, σήμερα το ποσοστό αυτό έχει αλλάξει δραματικά.
    
   Ομως στο όνομα της αντιπαροχής (κατά τη δεκαετία του ΄50) κι εν συνεχεία για την «εξυπηρέτηση» του αυτοκινήτου, τα ποτάμια αντιμετωπίστηκαν σαν εμπόδια μέσα στο αττικό περιβάλλον. Οχι μόνον δεν τα προστατεύσαμε, αλλά τα καταστρέφουμε (ακόμη και σήμερα). Ετσι, ολόκληρες περιοχές αποκόπηκαν μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα οι περιοχές Νέου Φαλήρου και Μοσχάτου, όπως σημειώνει ο Δημήτρης Λάππας στην εφημερίδα Καθημερινή.
    
   Ωστόσο, τα ποτάμια εξακολουθούν να ρέουν κάτω από τους δρόμους της Αθήνας. Σε πολλά κτίρια κατά μήκος των δρόμων αντλούνται και σήμερα νερά, με υδραυλικά συστήματα, ενώ γεωτρήσεις του ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) απέδειξαν ότι οι περισσότεροι δρόμοι της Αθήνας κρύβουν ένα μπαζωμένο ρέμα ή ένα υπόγειο ποτάμι.
    
   Καθίσταται, λοιπόν, σαφές, ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα που συχνά – πυκνά σημειώνονται στο λεκανοπέδιο, δεν αποτελούν «κεραυνό εν αιθρία», αλλά είναι αποτέλεσμα των επιλογών μας και της στρεβλής ανάπτυξης που ακολουθήσαμε.
    
   Και οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί: μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι δομημένες επιφάνειες στην Αθήνα κάλυπταν το 25% του λεκανοπεδίου. Μετά το 1975, το 75% καλύφθηκε από δομημένες επιφάνειες και δρόμους δίκτυα, ενώ οι ελεύθεροι χώροι αποτελούν, μόλις, στο 4%.
    
   Τα ρέματα, χθες και σήμερα
    
   Στα τέλη του 19ου αιώνα, διέσχιζαν το λεκανοπέδιο 700 χείμαρροι, ποτάμια και ρυάκια. Το 1999, ο αριθμός τους ήταν μικρότερος των 70 (κάτω, δηλαδή και από το 10%) και σήμερα δεν υπερβαίνουν τα 50. Πού χάθηκαν;
    
   Μπαζώθηκαν και καταπατήθηκαν. Μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής έχουν μπαζωθεί και τσιμεντοποιηθεί περίπου 550 χιλιόμετρα ρέματα και χείμαρροι. Κι αυτό, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα οικιστικά όνειρα των κατοίκων της Αθήνας, με τις γνωστές συνέπειες που και σήμερα (για πολλοστή φορά) βιώσαμε. Ο Ιλισός ήταν το μεγαλύτερο ποτάμι που διέσχιζε την Αθήνα. Ξεκινούσε από τον Υμηττό, για να καταλήξει στη θάλασσα. Παλιά ήταν ανοικτό.
    
   Σήμερα, κυλάει εξ ολοκλήρου υπογείως, κάτω από τη Μιχαλακοπούλου, περνάει από την Βασ. Σοφίας (μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο), συνεχίζει στην Καλλιρρόης, για να καταλήξει μετά την Καλλιθέα στην θάλασσα.
    
   Οι Αθηναίοι θεωρούσαν τον Ιλισό ιερό και στις όχθες του διατηρούσαν βωμούς πολλών θεών, όπου τελούνταν τα Μικρά Μυστήρια, τα οποία σχετίζονταν τόσο με τα Ελευσίνια, όσο και με Διονυσιακές τελετουργίες. Από το ιερό αυτό ποτάμι το μόνο που απομένει σήμερα εμφανές είναι η στεγνή και χορταριασμένη κοίτη του, δίπλα στην οποία είναι χτισμένη η Αγία Φωτεινή του Ιλισού.
    
   Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Μετρό στην πλατεία Συντάγματος, ανακαλύφθηκε η αρχαία κοίτη του Ηριδανού. Ο ποταμός συνεχίζει στις οδούς Μητροπόλεως και Ερμού, στην Αρχαία Αγορά και καταλήγει στον Κεραμεικό.
    
   Την κοίτη του Ηριδανού συνάντησε το Μετρό και στο Μοναστηράκι, γεγονός που ανησύχησε ιδιαίτερα τους υπεύθυνους, καθώς το ποτάμι φούσκωσε κάποιες φορές επικίνδυνα κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ακόμα και σήμερα, ο υπόγειος ποταμός κατεβάζει 20-30 κυβικά νερού την ώρα, ενώ τις βροχερές μέρες το νερό υπερδιπλασιάζεται και από τα νερά του πλημμυρίζει η Ποικίλη Στοά και η Αρχαία Αγορά.
    
   Από το Λυκαβηττό ξεκινούσε και ο Βοϊδοπνίχτης που χωριζόταν, με ένα μέρος του να περνάει από την οδό Δημοκρίτου και την οδό Ακαδημίας προς το Αρσάκειο. Από τα Τουρκοβούνια ξεκινούσε ο Κυκλόβορος, ένας από τους μεγαλύτερους χειμάρρους της Αθήνας, που έφθανε στο Πεδίον του Αρεως και διαμέσου της οδού Μάρνη κατέληγε στην πλατεία Βάθη.
    
   Το Παγκράτι και τον Βύρωνα διέσχιζαν ο Αλασσώνας και το ρέμα «Πήδημα της Γριάς» αντίστοιχα. Στο Φάληρο χύνονταν ο Βουρλοπόταμος (ή Ξηροτάγαρος) και το ρέμα της Πικροδάφνης. Το ρέμα του Ποδονίφτη κυλάει κάθετα τους δήμους Χαλανδρίου, Ψυχικού, Φιλοθέης και Ν. Ιωνίας, διασχίζει υπόγεια τη Λεωφόρο Κηφισίας καταλήγοντας στον Κηφισό.
    
   Οι πανεπιστημιακές μελέτες συγκρίνουν τη σημερινή τσιμεντούπολη με τις παλαιότερες διαμορφώσεις της, όπου γεωργικές εκτάσεις, χωράφια και ποτάμια διέσχιζαν τη γη. Η εικόνα των πανάρχαιων ποταμών που πότιζαν την Αθήνα και απορροφούσαν τα νερά της βροχής έχει περάσει ανεπιστρεπτί.
    
   Έτσι, κάθε φορά που βρέχει λίγο παραπάνω, λόγω των επιχωματώσεων και των αλλοπρόσαλλων οικιστικών σχεδίων, τα υπόγεια ποτάμια «φουσκώνουν» και πλημμυρίζουν ολόκληρες περιοχές υπενθυμίζοντάς μας την μακραίωνη ύπαρξή τους και χλευάζοντας τις όποιες (εκ μέρους μας) προσπάθειες εξαφάνισής τους.
    
   Καθημερινή, Δημήτρης Λάππας
    
   Πηγή: H Aθήνα πλημμύρισε γιατί 700 χείμαρροι, ποτάμια και ρυάκια μπαζώθηκαν και καταπατήθηκαν | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/node/91980#ixzz2LeRS7eYn

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Με τη δημιουργία πρότυπων «πράσινων στρατοπέδων», πληθώρα περιβαλλοντικών δράσεων, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός σύγχρονου δόγματος εκπαίδευσης, λειτουργίας και επιχειρήσεων, οι ένοπλες δυνάμεις τις χώρας μετεξελίσσονται στον 21ο αιώνα, ενσωματώνοντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων και την περαιτέρω εκπαίδευση των στελεχών τους. Αυτό έγινε γνωστό σήμερα σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε, ύστερα από τη στενή συνεργασία των υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος-Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, ακαδημαϊκών και στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στο αμφιθέατρο της Σχολής Ικάρων στο Τατόι.
    
   Ειδικότερα, σε «πράσινα στρατόπεδα» αναβαθμίζονται το στρατόπεδο «Τριανταφυλλίδη» στην Ξάνθη, η 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα, ο Ναύσταθμος της Σούδας στην Κρήτη, όπως επίσης και το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Για τις ανωτέρω μονάδες έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια ύψους 40 εκατ. ευρώ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη με στόχο την υλοποίηση δεκάδων έργων που αφορούν την περιβαλλοντική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των στρατοπέδων, ώστε να εξοικονομηθεί ενέργεια και να προστατευθεί το περιβάλλον.
    
   Τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν αφορούν τους τομείς στέγασης προσωπικού και διοικητικής μέριμνας, την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη διαχείριση αποβλήτων, όπως επίσης και τη βιώσιμη κινητικότητα εντός των στρατοπέδων, ενώ οι δημοπρατήσεις αναμένονται μέχρι τον Ιούνιο του 2013 με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιούνιο του 2015.
    
   Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο σμήναρχος Γ. Δρόσος -Διευθυντής Τμήματος Υποδομής και περιβάλλοντος ΥΠΕΘΑ- εξετάζεται η περιβαλλοντική διαχείριση αποβλήτων, η ενεργειακή αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χώρων των στρατοπέδων για ανάπτυξη ΑΠΕ, η δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης, η καταγραφή εγκαταστάσεων με τη δημιουργία «πράσινου κτηματολογίου». Επίσης η περαιτέρω αξιοποίηση προγραμμάτων για έργα περιβάλλοντος και ενέργειας μέσω του Πράσινου Ταμείου, με την παράλληλη παροχή ατομικών κινήτρων στα στελέχη, με «όραμα βιώσιμες ένοπλες δυνάμεις», όπως είπε χαρακτηριστικά.
    
   Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ένοπλες δυνάμεις για την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος με τη συμμετοχή οπλιτών και στελεχών σε επιμορφωτικά προγράμματα, αλλά και με καθαρισμούς ακτών και δράσεις δασοπροστασίας, με ενεργειακή επιθεώρηση στρατιωτικών νοσοκομείων, με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων σε στρατόπεδα, με αναβάθμιση διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης σε πεδία βολής και ασκήσεων, με εκπαίδευση και πιστοποίηση στελεχών ως ενεργειακών επιθεωρητών, με πιστοποιημένη εκπαίδευση στελεχών σε θέματα διαχείρισης αμιάντου, με αξιολόγηση περιβαλλοντικής συνείδησης των στελεχών, καθώς επίσης και με τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του ΝΑΤΟ και της EDA σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας.
    
   Πηγή: Καθημερινή
    
   =2317&language=el-GR"]Κοινή ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ και του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την ημερίδα περιβάλλον​τος που αφορά στη συνεργασία των δύο Υπουργείων για περιβαλλον​τικά και ενεργειακά έργα σε στρατιωτικ​ές εγκαταστάσ​εις

   By dimitris GM, in Επικαιρότητα, ,

   ΣτΕ: Συζητήθηκε στην Ολομέλεια η τακτοποίηση των αυθαιρέτων
   Δικηγόροι του Δημοσίου ανέπτυξαν τις θέσεις τους - Αναμένεται η απόφαση
    
   Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) συζητήθηκε η τακτοποίηση των αυθαιρέτων νέας γενιάς για 30 χρόνια, καθώς και η συνταγματικότητα ή μη του νόμου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, τη ρύθμιση αυθαιρέτων («Πράσινο Ταμείο»), κ.λπ.
    
   Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν προσφύγει κάτοικοι του Αμαρουσίου Αττικής και άλλων περιοχών επικαλούμενοι, μεταξύ των άλλων, ότι θίγονται με τον Ν.4014/2011, που προβλέπει τη διαδικασία νομιμοποίησης των αυθαιρέτων και την επιβολή ειδικού προστίμου υπέρ του «Πράσινου Ταμείου».
    
   Ειδικότερα, οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι ο επίμαχος νόμος παραβιάζει το άρθρο 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος, τις συνταγματικές αρχές της ανάπτυξης του οικιστικού περιβάλλοντος βάσει επιστημονικού σχεδιασμού, τη συνταγματική αρχή της ισότητας, την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, κ.λπ.
    
   Οι δικηγόροι τόσο του Δημοσίου όσο και των κατοίκων που προσέφυγαν στο δικαστήριο ανέπτυξαν τις αντίθετες θέσεις.
    
   Πάντως, σημειώνεται ότι η μέχρι τώρα νομολογία (παλαιότερες αποφάσεις) του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι κατά των αυθαιρέτων και ειδικά της νέας γενιάς.
    
   Η Ολομέλεια του ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις της.
    
   Πηγή: Το Βήμα - http://www.tovima.gr/society/article/?aid=498599&wordsinarticle=%CE%A3%CF%85%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5%3b%CF%83%CF%84%CE%BF%3b%CE%A3%CF%84%CE%95

   By Kane, in Επικαιρότητα, ,

   Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.
    
    
   Η απόφαση αφορά στα τιμολόγια έργων οδοποιίας στα οποία παρουσιάζεται αύξηση τιμών στα χωματουργικά κατά 4,08%, στην οδοστρωσία κατά 0,70% και στη σήμανση-ασφάλεια κατά 0,65% ενώ μείωση 5,67% παρουσιάζεται στα ασφαλτικά και κατά 0,46% στα τεχνικά έργα.
    
   Αφορά ακόμα στα τιμολόγια υδραυλικών έργων που εμφανίζουν κατά κύριο λόγο μείωση και ειδικότερα στις εργασίες υδρογεωτρήσεων σε ποσοστό -21,52%, στις εκσκαφές σε ποσοστό -12,37% και στις καθαιρέσεις - αποξηλώσεις σε ποσοστό -13,88%. Μεμονωμένες αυξήσεις παρουσιάζονται σε ορισμένες εργασίες όπως πχ.: στις επιχώσεις σε ποσοστό 8,87% και στις στεγανοποιήσεις λιμνοδεξαμενών σε ποσοστό 8,24%.
    
   Μείωση εμφανίζουν τα τιμολόγια λιμενικών έργων, τα τιμολόγια οικοδομικών έργων που φτάνει το 27,64% στην κατηγορία κλιμακοστάσια -κιγκλιδώματα, έργων πρασίνου και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που παρουσιάζουν μείωση σε ποσοστό -16,20% στις Η/Μ εγκαταστάσεις έργων οδοποιίας και σε ποσοστό -6,02% στις Η/Μ εγκαταστάσεις υδραυλικών έργων.
    
   Κατεβάστε το αρχείο στα downolads: Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων 12/02/2013
    
   Πηγή: ΣΠΕΔΕΘ

   By Alessio, in Επικαιρότητα, ,

   Φύλλο και φτερό όλες τις μεγάλες τεχνικές εταιρείες 7ης τάξης (Άκτωρα, J&P ΄Άβαξ, Τέρνα, Ιντρακάτ, Μοχλό κ.α) αλλά και έλεγχο σε 12 μεγάλα έργα μεταξύ των οποίων το μετρό Θεσσαλονίκης και η Εγνατία Οδός ξεκίνησαν αιφνιδιαστικά χθες κλιμάκια της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ο έλεγχος επεκτάθηκε στα δύο σωματεία των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ.
    
   Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του protothema.gr, η έρευνα πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτα αλλά στο μικροσκόπιο βρίσκονται μεγάλες συμβάσεις που κατά καιρούς έχουν απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας όπως έργα μετρό, σιδηροδρομικά έργα, έργα οδοποιίας, λιμάνια και αεροδρόμια.
    
   Toν έλεγχο διενεργεί η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, με στόχο δημοπρασίες δημοσίων έργων, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης οδικών αξόνων, κατασκευής νέων αυτοκινητοδρόμων αλλά και συγκοινωνιακά έργα.
    
   Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι κατά τον έλεγχο των κλιμακίων τα μέλη της επιτροπής άνοιξαν… συρτάρια και ντουλάπες, ζήτησαν συμφωνητικά και πρακτικά γενικών συνελεύσεων και διοικητικών συμβουλίων, έψαξαν στα λογιστήρια και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές με στόχο να εξακριβώσουν εάν τηρούνται οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και το άρθρο 101 της συνθήκης για την λειτουργία της ΕΕ.
    
   Ενδεικτικά τα έργα που διερευνούνται από την επιτροπή είναι: σταθμός σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτο –Ροδοδάφνη, Ροδοδάφνη-Σήραγγα Παναγοπούλου, Σήραγγα Καλλιδρόμου, Τιθορέα-Δομοκός, έξι εργολαβίες της Εγνατίας Οδού (Δερβένι-Σέρρες –Προμαχώνας, Κορομηλιά –Κρυσταλλοπηγή, Φλώρινα-Νίκης, Παναγιά-Γρεβενά, Κόμβος Σελλών –Σήραγγα Μετσόβου κ.α), το μετρό Θεσσαλονίκης και ο νέος λιμένας Πατρών. Για πολλά εξ αυτών, όπως τα έργα του ΟΣΕ έχουν χυθεί τόνοι από μελάνι ενώ πρόσφατη είναι η άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος εναντίον του Άκτωρα και της ΕΡΓΟΣΕ για την κατασκευή σήραγγας στη Βοιωτία και στη διαδρομή Δομοκός – Λιανοκλάδι.
    
   Όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της εισαγγελικής έρευνας το εν λόγω έργο παρέμεινε ημιτελές, ενώ συνεχώς χρηματοδοτούνταν με στόχο την ολοκλήρωσή του.
    
   Πηγή: http://polytexnikanea.gr/WP3/?p=18627

   By Γιάννης, in Επικαιρότητα, ,

   Θύμα του μνημονίου φαίνεται να πέφτει και η αντισεισμική προστασία!
    
   Μπορεί η Ελλάδα να είναι μια σεισμογενής χώρα, όμως όπως φαίνεται, ούτε ο Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ) «γλύτωσε» από το Μνημόνιο.
    
   Όπως προκύπτει από την ερώτηση του βουλευτή Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Μιχελάκη, στον αρμόδιο υπουργό, Κωστή Χατζηδάκη, είναι πιθανό η Αντισεισμική προστασία να καταργηθεί στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων του Δημοσίου που προβλέπει το Μνημόνιο.
    
   Στην ερώτησή του ο κ. Μιχελάκης, αναφέρει: «Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα χαρακτηρίζεται εύλογα ως η πιο σεισμογενής χώρα της Ευρώπης, ενώ παράλληλα καταλαμβάνει την έκτη θέση σεισμικής δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο για τη χώρα μας και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις σεισμών που αφήνουν πίσω τους σοβαρές επιπτώσεις τόσο στον άνθρωπο όσο και στο δομημένο περιβάλλον.
    
   Εδώ και τριάντα χρόνια ο Ο.Α.Σ.Π. είναι επιφορτισμένος, μεταξύ άλλων, με τη σύνταξη αντισεισμικών κανονισμών, την εγκατάσταση δικτύου σεισμογράφων, την πληροφόρηση του κοινού για θέματα σεισμών, την κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης και την έρευνα με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών του σεισμού.
    
   Είναι γνωστό ότι οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων του Δημοσίου εμπίπτουν στο στενό πυρήνα των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης, καθώς θα πρέπει άμεσα να καταργηθούν ή να συγχωνευθούν οι δημόσιοι φορείς που εξακολουθούν να επιβαρύνουν το δημόσιο ταμείο χωρίς να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
    
   Επειδή όμως με βάση την προαναφερθείσα πλούσια δραστηριότητα του Ο.Α.Σ.Π. είναι προφανές ότι αυτός δεν εμπίπτει στην ανωτέρω κατηγορία των προς κατάργηση φορέων, καθώς έχει να επιδείξει ένα σημαντικό και εποικοδομητικό έργο, επειδή ο Ο.Α.Σ.Π. συμβάλλει καθοριστικά στην αντισεισμική θωράκιση της χώρας μας, επειδή προκαλεί εύλογα μεγάλη έκπληξη η σχεδιαζόμενη κατάργησή του Ο.Α.Σ.Π. με δεδομένη την εξαιρετικά υψηλή σεισμική δραστηριότητα της χώρας μας, ερωτάσθε κ. υπουργέ ποια είναι η θέση σας για το ανωτέρω ζήτημα; Σε περίπτωση κατάργησης του Ο.Α.Σ.Π. πώς θα καλυφθεί το δυσαναπλήρωτο κενό στην αντισεισμική προστασία της χώρας;».
    
   Πηγή: http://gr.news.yahoo...

   By ssouanis, in Επικαιρότητα, ,

   Έως τα μέσα του τρέχοντος έτους, το υπουργείο Οικονομικών, φαίνεται ότι θα προωθήσει, νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα είναι υποχρεωτική -δια νόμου- η ασφάλιση των ακινήτων, επαγγελματικών και οικιακών.
    
   Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από το 2014, θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες και θα αποτελεί προαπαιτούμενο για τη σύναψη συμβολαίων μίσθωσης.
    
   Αξίζει να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο θα προσθέσει ένα ακόμα βάρος στους ήδη υπερφορολογημένους ιδιοκτήτες ακινήτων.
    
   Αντίθετα, το μέτρο της υποχρεωτικής ασφάλισης της ακίνητης περιουσίας, θα τονώσει την ασφαλιστική αγορά καθώς αποτελεί πάγιο αίτημα ασφαλιστικών εταιριών και τραπεζών εδώ και χρόνια.
    
   Πηγή: www.buildnet.gr

   By dimitris GM, in Επικαιρότητα, ,

   Δίνεται παράταση στην προθεσμία έκδοσης των οικοδομικών αδειών για τις οποίες υποβλήθηκε φάκελος υπό το νομικό πλαίσιο του Γ.Ο.Κ, προ της ενάρξεως εφαρμογής του Ν.Ο.Κ (02.07.2012) μέχρι και την 25.11.2013.
    
   Η διάταξη αυτή ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ με το οποίο εναρμονίζεται στην εθνική νομοθεσία η ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Αυτό έγινε καθώς όπως αποδείχτηκε, οι υπηρεσίες δόμησης δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον έλεγχο μέσα στην τασσόμενη προθεσμία της γενικής διάταξης του άρθρου 26 του Ν.2831/2000.
    
   Χαρακτηριστικές είναι και οι τοποθετήσεις ομιλητών κατά την πρόσφατη διημερίδα του ΤΕΕ με θέμα "Διοικητική μεταρρύθμιση - Οι τεχνικές υπηρεσίες και οι διπλωματούχοι μηχανικοί ως μοχλός ανάπτυξης" για το νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών και όχι μόνο, όπου μεταξύ άλλων είχαν αναφέρει ότι η καταιγίδα νομοθετικών παρεμβάσεων από το ΥΠΕΚΑ ενίσχυσαν τη γραφειοκρατία και απορρυθμίζουν τους κανόνες παραγωγής του δομημένου περιβάλλοντος, καθώς βρίθουν κενών, αντιφάσεων, λαθών και παραλείψεων.
    
   Αποκαλυπτική, τότε, ήταν και η εισήγηση του διευθυντή Υπηρεσίας Δόμησης Ελληνικού - Αργυρούπολης, Ι. Γαβριλάκη, για το τι συμβαίνει σήμερα με τις ρυθμίσεις του νέου τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών, με τον οποίον η ευθύνη για την εκπόνηση και εφαρμογή των μελετών ανήκει στους ιδιώτες μηχανικούς, ενώ πάλι ιδιώτης μηχανικός ελέγχει κατά την κατασκευή ή την ολοκλήρωση του οικοδομικού έργου.
    
   Τι ακριβώς είχε πει; Ότι παρά τις διακηρύξεις, δεν είχε απλοποιηθεί ούτε επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης της έγκρισης δόμησης από τις Υπηρεσίες Δόμησης (ανήκουν πλέον στους δήμους) και της άδειας δόμησης. "Αυτό που έγινε είναι ότι η προηγούμενη διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας έσπασε στα δύο: την έγκριση και την έκδοση. Επιτάχυνση δεν υπήρξε, γιατί δεν μειώθηκαν οι εγκρίσεις από άλλες υπηρεσίες ούτε ο χρόνος για την εκπόνηση των μελετών μετά την αρχιτεκτονική. Αυτό που έγινε είναι ότι την καθυστέρηση που χρεωνόταν η Πολεοδομία μέχρι την υποβολή των εγκρίσεων και των μελετών τη χρεώνεται τώρα ο μελετητής μηχανικός. Αν διαπιστωθεί πρόβλημα κατά την έγκριση δόμησης, ο φάκελος επιστρέφεται και η διαδικασία και οι μελέτες αρχίζουν απ΄ την αρχή. Ουσιαστικά αυτό που καταργήθηκε είναι ο έλεγχος στατικών και μηχανολογικών".
    
   Ταυτόχρονα, είχε χαρακτηρίσει ώς παγκόσμια πρωτοτυπία, που δεν απαντάται και στα πιο φιλελεύθερα καπιταλιστικά κράτη, την απόσυρση των κρατικών οργάνων από τον έλεγχο με τη θεσμοθέτηση του ιδιώτη ελεγκτή δόμησης.
    
   Τέλος, είχε αναφερθεί και σε μία άλλη αντίφαση του νέου συστήματος, δηλαδή στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες δόμησης, στις οποίες έχει παραμείνει η διερεύνηση καταγγελιών για αυθαίρετα, θα χειρίζονται υποθέσεις χωρίς να έχουν αντίληψη των οικοδομών, αλλά μόνο τα πορίσματα των διαφορετικών ελεγκτών.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ πραγματοποίησε τεχνο-οικονομικούς υπολογισμούς σχετικά με κάποιες από τις διαθέσιμες τεχνολογίες θέρμανσης που χρησιμοποιούνται στην Ελληνική αγορά.
   Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της μελέτης σε μορφή PDF.
    
   Κατεβάστε την μελέτη: Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες PDF (425 KB)
    
   Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων δίνεται στο ακόλουθο σχήμα.
    
   Κόστος ωφέλιμης θερμικής ενέργειας ανά είδος θερμικού συγκροτήματος

    
    
   Διασύγκριση του συνολικού κόστους της θερμικής ενέργειας διαφότων ειδών θερμικών συγκροτημάτων με ένα συνήθη λέβητα πετρελαίου.
   Για τη σύγκριση αυτή έχει θεωρηθεί τιμή πετρελαίου στον καταναλωτή ίση με 1,285€/lt.

    
   Σημαντικό: Τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτή τη μελέτη ισχύουν μόνο για τις παραδοχές που έχουν χρησιμοποιηθεί και οι οποίες παρατίθενται στο πλήρες κειμένο της μελέτης.
    
   Πηγή: http://www.lsbtp.mech.ntua.gr/el/node/1051

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος με το οποίο εναρμονίζεται στην εθνική νομοθεσία η ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.
    
   Ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης τόνισε ότι το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί το απαραίτητο βήμα προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας, την καλύτερη αξιοποίησή της, το μετριασμό της σπατάλης και της κακής χρήσης, καθώς και την προώθηση νέων τεχνολογιών, με απώτερο στόχο να φτάσουμε σε κτίρια με μηδενική, σχεδόν, κατανάλωση. Όπως μάλιστα ανέφερε «είναι αδιανόητο ένα κτήριο στην Ελλάδα, με τόσο ήλιο, να απαιτεί τρεις φορές περισσότερη ενέργεια για θέρμανση από ένα κτίριο σε βόρειες και ψυχρές χώρες»
    
   Με το νομοσχέδιο επαναπροσδιορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που υπάρχουν στον ΚΕΝΑΚ, αλλά και για τα νέα κτήρια και για όσα υπάρχουν και ανακαινίζονται ριζικά, ορίζεται ότι από το 2021 και έπειτα, όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση, βελτιώνεται το σύστημα ελέγχου μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), που στελεχώθηκε πρόσφατα και δίνονται όλες οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για τη λήψη οικονομικών και λοιπών κινήτρων που μπορούν να υιοθετηθούν ώστε να υπάρξουν άμεσα οφέλη. Και αυτό μεταφράζεται σε συγκεκριμένα κίνητρα εφαρμογής ακόμη και στα υφιστάμενα κτίρια.
    
   Ειδικότερα με το νομοσχέδιο:
    
   • Επανακαθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που υπάρχουν στον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ, αλλά και για τα νέα κτήρια και για όσα υπάρχουν και ανακαινίζονται ριζικά.
    
   • Ορίζεται ότι ειδικά από το 2021 και μετά, όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση.
    
   • Βελτιώνεται το σύστημα ελέγχου, δηλαδή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), που στελεχώθηκε πρόσφατα.
    
   • Δίνονται όλες οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για τη λήψη οικονομικών και λοιπών κινήτρων που μπορούν να υιοθετηθούν για να έχουμε άμεσα οφέλη. Και αυτό σημαίνει κίνητρα εφαρμογής, ειδικά στα υφιστάμενα κτίρια.
    
   Επίσης ψηφίστηκε η τροπολογία με την οποία γίνεται δεκτή η πρόταση του Δήμου Λαυρεωτικής να υπάρχει δυνατότητα χωροθέτησης, σε νέο σημείο - στη θέση Φοβόλες (παλαιά χωματερή) της Κερατεάς και όχι στην περιοχή Βραγόνι (Οβριόκαστρο) - του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων ύστερα από έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα προκήρυξης του έργου από τον ΕΣΔΝΑ ή εκχώρησή του με προγραμματική σύμβαση στον δήμο. Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος τροποποίησε πάντως τη ρύθμιση διασφαλίζοντας περαιτέρω την τοπική κοινωνία για τη μη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων στην αρχική θέση Βραγόνι.
    
   Αναμένουμε την έκδοση του στο ΦΕΚ.

   By ZaXoYs, in Επικαιρότητα, ,

   Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα, από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το σχέδιο ΑΘΗΝΑ για την αναδιάρθρωση των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας.
    
   Διαβάστε το σχέδιο: http://www.esos.gr/u...INA_FINAL_1.pdf
    
   Δείτε την παρουσίαση του σχεδίου: http://www.esos.gr/u...EDIO_ATHINA.ppt

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Οδηγίες προς τους οικιακούς πελάτες και τους μικρούς μη-οικιακούς πελάτες χαμηλής τάσης, εξέδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με στόχο την προστασία τους από λανθασμένες τιμολογήσεις παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος.
    
   Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, «ενδέχεται οι λογαριασμοί κατά τους πρώτους μήνες του 2013 να διαφοροποιούνται λόγω της αναλογικής εφαρμογής των επιμέρους χρεώσεων, ανάλογα με την ημερομηνία εφαρμογής των νέων χρεώσεων για το 2013 και τον αριθμό των ημερών του τετραμήνου κατά τις οποίες ισχύουν οι προηγούμενες και οι νέες χρεώσεις. Τα προσφερόμενα τιμολόγια των Προμηθευτών ενδέχεται να τροποποιηθούν στο μέλλον και συνιστάται πάντα ο επανέλεγχος και η επιβεβαίωση της χρέωσης με τον εκάστοτε Προμηθευτή».
    
   Η ΡΑΕ συνιστά τα εξής:
    
   - Ελέγξτε τους εκκαθαριστικούς σας λογαριασμούς για να διαπιστώσετε το ποσό της τετραμηνιαίας κατανάλωσης (σε kWh) της κατοικίας σας, ή της επιχείρησής σας.
    
   - Ιδανικά, χρειάζεστε τουλάχιστον τρεις εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (3 τετράμηνα = 12 μήνες), ώστε να λάβετε υπόψη την εποχική διακύμανση της κατανάλωσής σας.
    
   - Βάσει της τετραμηνιαίας κατανάλωσής σας, βρείτε από τους επισυναπτόμενους πίνακες το κόστος ανά προμηθευτή, για να εντοπίσετε την πιο συμφέρουσα για εσάς τιμολόγηση.
    
   - Σε περίπτωση που έχετε και νυχτερινή κατανάλωση, θα πρέπει να προσθέσετε στο συνολικό κόστος κατανάλωσης ημέρας, το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει από την κατανάλωση νύχτας.
    
   Παραδείγματα για Οικιακούς Πελάτες (βάσει τιμολογίων ΔΕΗ):
    
   - Για έναν οικιακό πελάτη με μονοφασική παροχή και τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 800kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 100,12 ευρώ.
    
   - Για έναν οικιακό πελάτη με τριφασική παροχή 25kVA, με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 600kWh και νύχτας 200kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 102,74 ευρώ.
    
   Παραδείγματα για Εμπορικούς Πελάτες ή κοινόχρηστα πολυκατοικίας (βάσει τιμολογίου Γ21 ΔΕΗ):
    
   - Για ένα κατάστημα με μονοφασική παροχή 8kVA, με τετραμηνιαία κατανάλωση 1000kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 172,53 ευρώ.
    
   - Για μια πολυκατοικία με τριφασική παροχή 25kVA και τετραμηνιαία κατανάλωση 700kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 134,80 ευρώ.
    
   Η ΡΑΕ επισημαίνει ότι οι υπολογισμοί έχουν γίνει στην ίδια βάση, δηλαδή:
    
   - Περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις που αφορούν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι: α) χρεώσεις για την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, β) χρεώσεις χρήσης συστήματος μεταφοράς, γ) χρεώσεις χρήσης δικτύου διανομής, δ) χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, ε) Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), στ) λοιπές χρεώσεις (τέλος ΛΑΓΗΕ, ΡΑΕ).
    
   - Δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία φόροι (ΔΕΤΕ, ΕΦΚ, ΦΠΑ).
    
   - Δεν περιλαμβάνονται χρεώσεις υπέρ τρίτων, για υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (ΤΑΠ, δημοτικοί φόροι, ΕΡΤ).
    
   - Για να είναι συγκρίσιμες οι τιμές, έχει γίνει αναγωγή του λογαριασμού στο τετράμηνο, ανεξαρτήτως προμηθευτή, έτσι ώστε να συμβαδίζει με την πρακτική του Διαχειριστή του Δικτύου για τη διενέργεια περιοδικών καταμετρήσεων μικρών πελατών.
    
   - Οι υπολογισμοί διαφοροποιούνται για τις καταναλώσεις μέρας και νύχτας και τα ποσά λειτουργούν αθροιστικά.
    
   - Για τον υπολογισμό του λογαριασμού σας, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε την ισχύ της παροχής σας (αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού), ώστε να υπολογιστούν οι χρεώσεις για τη χρήση των δικτύων. Οι υπολογισμοί αυτοί έχουν γίνει για τους οικιακούς και μικρούς εμπορικούς πελάτες: α) για μονοφασική παροχή 8kVA, και β) για τριφασική παροχή 25kVA.
    
   - Πέραν της εκτίμησης του συνολικού λογαριασμού, η τελική επιλογή του προμηθευτή μπορεί να λάβει υπόψη της και άλλες παραμέτρους, όπως πρόσθετες υπηρεσίες και ευνοϊκούς όρους συμβολαίων.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Χάρη στο πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του «Πράσινου Ταμείου» του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής οι δεκαέξι αυτοί δήμοι έχουν λάβει έγκριση χρηματοδότησης 100%, για τη δημιουργία «αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων».
    
   Πρόκειται για τους Δήμους Αιγιαλείας, Ακτίου-Βόνιτσας, Αμαρουσίου, Ανατολικής Μάνης, Αρχαίας Ολυμπίας, Διδυμοτείχου, Καβάλας, Καρδίτσας, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κομοτηνής, Μαραθώνα, Μοσχάτου-Ταύρου, Ναυπακτίας, Ναυπλιέων, Ν. Σμύρνης και Σικυωνίων. Αρχικά δύο ακόμη δήμοι, ο Δήμος Ζακύνθου και ο Δήμος Δίου Ολύμπου, είχαν λάβει έγκριση χρηματοδότησης, όμως εξαιτίας κάποιων προβλημάτων δεν κατέστη δυνατόν να προχωρήσουν.
    
   Το σύστημα
    
   Στους δήμους που θα υπάρχει αυτοματοποιημένο σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων, κάτοικοι αλλά και επισκέπτες θα μπορούν μισθώνοντας ένα ποδήλατο να μετακινηθούν εύκολα, χωρίς το άγχος του παρκαρίσματος, οικονομικά και κυρίως οικολογικά.
    
   Το σύστημα θα επιτρέπει τη χρήση σε συνδρομητές αλλά και περιστασιακούς χρήστες. Οι συνδρομητές θα εκδίδουν ειδική προσωπική ηλεκτρονική κάρτα, την οποία θα χρησιμοποιούν στους σταθμούς μίσθωσης για να πιστοποιηθούν από το σύστημα και να παραλάβουν ένα ποδήλατο. Οι περιστασιακοί χρήστες θα αποκτούν πρόσβαση με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Θα μπορούν μάλιστα να εκδώσουν έναν κωδικό που θα τους επιτρέπει την πρόσβαση για 1 ημέρα ή για 7 ημέρες, ανάλογα με το χρόνο παραμονής τους στο συγκεκριμένο δήμο.
    
   Η χρέωση θα γίνεται με αυτοματοποιημένο σύστημα, βάσει του χρόνου χρήσης του ποδηλάτου, στην πλειονότητα των παραπάνω δήμων. Το ύψος της χρέωσης δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, όμως αρκετοί δήμοι προσανατολίζονται ακόμα και στη δωρεάν προσφορά των ποδηλάτων το πρώτο μισάωρο για τους συνδρομητές ή στη διαμόρφωση ειδικού τιμολογιακού καθεστώτος για ανέργους, πολυτέκνους και ευπαθείς ομάδες, ή ακόμα και στην καταβολή συμβολικού τιμήματος.
    
   Η διαδικασία
    
   Η διαδικασία ενοικίασης θα είναι απλή, σύμφωνα με τον Χάρη Σιακαντάρη, διαχειριστή της εταιρείας Cyclopolis, που εγκαθιστά τέτοια συστήματα σε δήμους. «Σε διάφορα σημεία του δήμου θα βρίσκονται ειδικά διαμορφωμένοι χώροι που θα λειτουργούν ως σταθμοί και στους οποίους θα βρίσκονται ασφαλισμένα τα ποδήλατα.
    
   »Ο επίδοξος χρήστης χρησιμοποιώντας το μέσο που έχει επιλέξει για τη χρέωση (ηλεκτρονική κάρτα ή πιστωτική), θα μπορεί να πάρει ένα ποδήλατο. Το κάθε ποδήλατο θα έχει ένα διακριτό μοναδικό αριθμό.
    
   »Αυτόματα το σύστημα θα αντιστοιχίζει τον χρήστη με το συγκεκριμένο ποδήλατο και θα ξεκινά να μετρά ο χρόνος χρέωσης». Εάν στην πορεία ο χρήστης σταθμεύσει το ποδήλατο προσωρινά, υπάρχει η δυνατότητα να το κλειδώσει.
    
   Οταν πλέον θελήσει να το επιστρέψει, μπορεί να το παραδώσει στον πλησιέστερο σταθμό και όχι απαραίτητα στο σταθμό παραλαβής, τοποθετώντας το ποδήλατο σε ειδική βάση, όπου και ασφαλίζει. Ολα γίνονται αυτοματοποιημένα στην πλειονότητα των δήμων, χωρίς την παρουσία υπαλλήλων.
    
   Μετά την παράδοση, το σύστημα προχωρά στη χρέωση του μέσου που έχει επιλεγεί από τον χρήστη. Ο αριθμός των ποδηλάτων που πρόκειται να διατίθενται προς ενοικίαση είναι διαφορετικός σε κάθε δήμο.
    
   Προϋποθέσεις
    
   Σύμφωνα με τον Γιώργο Βουλγαρούδη, γενικό διευθυντή της εταιρείας Brainbox Πληροφορική, μιας από τις εταιρείες που έχει ασχοληθεί με τη μελέτη και την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων σε δήμους, οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του αριθμού τόσο των ποδηλάτων όσο και των σταθμών, σχετίζονται άμεσα με τα προσδοκώμενα έσοδα, τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, τη μορφολογία του εδάφους και τον αριθμό κατοίκων και επισκεπτών.
    
   Πηγή και πλήρες άρθρο: http://www.enet.gr/?...ticle&id=335610
  Sign in to follow this  
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.