Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ:Δεκάδες τροποποιήσεις στον Οδηγό του Προγράμματος

  Σε νέα τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ» προχώρησαν με κοινή απόφασή τους, που δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθης Γιαννακίδης.

  Στον Οδηγό γίνονται δεκάδες μικροτροποποιήσεις λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων. Επίσης, πολλά εδάφια διαγράφονται εντελώς.

  Αναλυτικά οι τροποποιήσεις, όπως αναγράφονται στο ΦΕΚ:

  «1. Την τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β'756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως κατωτέρω:

  Α. Το εδάφιο 31 του κεφαλαίου 3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

  «Για αντικατάσταση ή νέα εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης άνω των 20 kW σε κτήριο (όχι κτηριακή μονάδα) η ονομαστική θερμική ισχύς βάσει του δελτίου προϊόντος του συστήματος (kW) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της ισχύος που προκύπτει από τη σχέση 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 (Pgen) ή της μελέτης εφαρμογής θέρμανσης του κτηρίου».

  Β. Μετά το εδάφιο 38 του κεφαλαίου 3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται εδάφιο ως εξής:

  «Αν διαπιστωθεί ότι βάσει της παρ.1 του άρθρου 251 του ν. 4281 (ΦΕΚ 160Α΄/08.08.2014), οι προμηθευτές απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο, θα μειώνονται κατά το αναλογούν ποσοστό (%) ΦΠΑ.».

  Γ. Τα εδάφια 15 και 16 της παραγράφου 4.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται και προστίθεται εδάφιο ως εξής:

  «Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός (συνολικός και παρεμβάσεων) καθορίζεται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών. Τόσο ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός όσο και το επιμέρους σύνολο των λοιπών δαπανών (α, β και γ) δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα συνολικά ποσά της απόφασης υπαγωγής καθώς και τα επιμέρους ανώτατα όρια παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών του προγράμματος. Το είδος των λοιπών δαπανών θα πρέπει να δηλώνεται προ της Υπαγωγής. Για περιπτώσεις όπου βάσει της παρ.1 του άρθρου 251 του ν. 4281 (ΦΕΚ 160Α΄/08.08.2014), οι μελετητές/ σύμβουλοι/ενεργειακοί επιθεωρητές απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο και περιλαμβάνονται στην απόφαση Υπαγωγής, θα μειώνονται κατά το αναλογούν ποσοστό (%) ΦΠΑ.».

  Δ. Μετά το εδάφιο 16 της παραγράφου 4.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθενται εδάφια ως εξής:

  «Ο Δικαιούχος καταβάλλει τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό μετά την καταβολή της αντίστοιχης δόσης κεφαλαίου από τον Ωφελούμενο. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής δόσης κεφαλαίου από τον Ωφελούμενο, ο Δικαιούχος δύναται να καταβάλλει τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό για χρονικό διάστημα έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καθυστέρησης. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια υλοποίησης ή και μετά την ολοκλήρωση του έργου, καταγγελθεί η δανειακή σύμβαση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ο Δικαιούχος δεν καταβάλλει πλέον τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, οι οποίοι πλέον βαραίνουν τον Ωφελούμενο.». Ε. Τα εδάφια 16 και 17 της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται και προστίθενται εδάφια ως εξής: «Εάν υποβληθεί εκ νέου αίτηση δανείου, το διάστημα δέσμευσης του ποσού επιχορήγησης παρατείνεται αυτοδίκαια και ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ημέρες. Η ανωτέρω αυτοδίκαιη παράταση δίνεται μία (1) φορά. Επιπλέον προθεσμία δύναται να δοθεί από τον Δικαιούχο μόνον σε όσες περιπτώσεις έχουν παρέλθει άπρακτα τα άνω διαστήματα. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγηση της εν λόγω παράτασης πέραν της 10/5/2019.».

  ΣΤ. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

  «Σε περίπτωση τροποποίησης των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί και καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα (Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων), κατά το στάδιο υλοποίησης παρεμβάσεων θα δηλωθούν μόνον οι παρεμβάσεις που πραγματικά υλοποιήθηκαν (Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων - Ολοκλήρωσης Έργου) και στην υποκατηγορία που πραγματικά ανήκουν. Σε κάθε περίπτωση με τις τροποποιημένες παρεμβάσεις θα πρέπει να επιτυγχάνεται ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος του Προγράμματος για την κατηγορία που αφορά η αίτηση.».

  Ζ. Το εδάφιο 21 της παραγράφου 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

  «Η ανωτέρω διαδικασία (ηλεκτρονική αποδοχή απόφασης, υπογραφή της σύμβασης όπου απαιτείται) ολοκληρώνεται έως και πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου (βλ. κεφ. 7.4).».

  Η. Το εδάφιο 26 της παραγράφου 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος διαγράφεται.

  Θ. Το εδάφιο 30 της παραγράφου 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

  «Στις περιπτώσεις που ο Ωφελούμενος α) δεν έχει τηρήσει την εγκεκριμένη προθεσμία υλοποίησης, ή β) από ελέγχους έχει διαπιστωθεί η μη εκπλήρωση των βασικών προϋποθέσεων συμμετοχής (επιλεξιμότητα κατοικίας, ενεργειακός στόχος, κλπ) ή γ) έχει υποβάλει δήλωση υπαναχώρησης από το Πρόγραμμα, ο Δικαιούχος προβαίνει στην ανάκληση της οικείας απόφασης υπαγωγής και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων.».

  Ι. Μετά το έκτο εδάφιο της παραγράφου 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται εδάφιο ως εξής:

  «Σε περίπτωση αδυναμίας εκταμίευσης της προκαταβολής, το ποσό επιστρέφεται και παραμένει δεσμευμένο στο λογαριασμό εξυπηρέτησης του ωφελούμενου.».

  ΙΑ. Τα εδάφια 7 έως 9 της παραγράφου 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

  «Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το ποσό του δανείου που θα αναλογεί στο τελικό επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων είναι μικρότερο της προκαταβολής που έχει εκταμιευθεί, απαιτείται η επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού προκειμένου να είναι δυνατή η εκταμίευση των λοιπών κινήτρων του προγράμματος, καθώς δεν είναι επιτρεπτή η χρήση ποσού επιχορήγησης για την αποπληρωμή του δανείου. Η ευθύνη για την επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού βαρύνει τον Ωφελούμενο. Στην περίπτωση που στο χρηματοδοτικό σχήμα της απόφασης υπαγωγής προβλέπεται η καταβολή ιδίων κεφαλαίων, τότε οι Ωφελούμενοι μπορούν να καταβάλουν στον ανάδοχο/προμηθευτή προκαταβολή, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήματος. Ο Ωφελούμενος είναι υπεύθυνος για το ύψος της προκαταβολής που καταβάλλει στον ανάδοχο/ προμηθευτή. Εάν τα καταβληθέντα Ίδια Κεφάλαια είναι μεγαλύτερα από τα απαιτούμενα που αντιστοιχούν στο επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων, τότε απαιτείται η επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού. Διαφορετικά, προβλέπεται να μειωθεί το τελικό ποσό της επιχορήγησης. Η ευθύνη για την επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού βαρύνει τον Ωφελούμενο.».

  IB. To εδάφιο 26 της παραγράφου 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

  «Στην περίπτωση που ένας ανάδοχος/προμηθευτής εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης ή ισοδύναμο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό επί πιστώσει όπου δεν είναι δυνατή η αναγραφή των προαναφερόμενων στοιχείων ανά φορολογικό παραστατικό, προσκομίζει επιπλέον και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρει αναλυτικά, ανά παραστατικό, τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία».

  ΙΓ. Το εδάφιο 27 της παραγράφου 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος διαγράφεται.

  ΙΔ. Το εδάφιο 42 της παραγράφου 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

  «Με την ολοκλήρωση του έργου, ο ανάδοχος του έργου παρέχει για τα χαρακτηριστικά τους Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986,σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII-Α, και ο προμηθευτής των υλικών/ συστημάτων παρέχει Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII-B, για την ορθή εγκατάσταση/ τοποθέτηση/ εφαρμογή βάσει των προϋποθέσεων που θέτει ο προμηθευτής ή/και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής».

  ΙΕ. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 7.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

  «Στην περίπτωση διαφοροποίησης από τον αιτούμενο προϋπολογισμό του ανωτέρω σημείου α), ο Ωφελούμενος υποβάλλει εκ νέου δήλωση πιστοποίησης.». ΙΣΤ. Τα εδάφια 13 και 14 της παραγράφου 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος διαγράφονται.

  ΙΖ. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 7.5.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

  «• Ο Ωφελούμενος μπορεί να τροποποιήσει το συνδυασμό παρεμβάσεων με την προϋπόθεση ότι με το νέο συνδυασμό παρεμβάσεων επιτυγχάνεται τεκμηριωμένα (διαπίστωση βάσει του Β' ΠΕΑ, με την ολοκλήρωση του έργου) ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος.».

  ΙΗ. Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 7.5.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

  «Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος επιθυμεί τροποποίηση του συνδυασμού παρεμβάσεων με ταυτόχρονη αύξηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων ή/και των λοιπών δαπανών με αντίστοιχη αύξηση του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού θα πρέπει να κάνει αίτηση ανάκλησης της τρέχουσας απόφασης υπαγωγής στο Δικαιούχο και εν συνεχεία να υποβάλει εκ νέου αίτηση, με την προϋπόθεση της παρ. 5.2 ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι διαθέσιμοι πόροι ανά Περιφέρεια και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.».

  ΙΘ. Η παράγραφος 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

  «Μετά από έγκριση του Δικαιούχου επιτρέπονται οι παρακάτω παρατάσεις:

  • Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, για επιπλέον διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών, από το πέρας της εν λόγω προθεσμίας. Για την χορήγηση της εν λόγω παράτασης ο Ωφελούμενος θα πρέπει να υποβάλλει αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα αίτημα, αναρτώντας τυχόν υποοτηρικτικά έγγραφα. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται το αίτημα παράτασης. Αίτημα τροποποίησης συνοδευόμενο με αίτημα παράτασης θα εξετάζονται ως ξεχωριστά αιτήματα και θα αξιολογούνται από τον Δικαιούχο. Παράταση πέραν των ανωτέρω προθεσμιών είναι δυνατόν να εγκριθεί από το Δικαιούχο μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης πέραν της 16/06/2023».

  Κ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

  «Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτήσεων για την οριστική υποβολή ή για την καταβολή των ωφελημάτων του προγράμματος στο τελικό στάδιο, διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος για κάποιες αιτήσεις, προβαίνει αντίστοιχα σε απόρριψη αίτησης ή σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, της παραγράφου 6.2, κατά το μέρος που αφορά στις εν λόγω αιτήσεις και ενημερώνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων τους ενδιαφερόμενους».

  ΚΑ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

  «Η ένσταση υποβάλλεται προς το Δικαιούχο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση της απόρριψης».

  KB. To πέμπτο εδάφιο της παραγράφου με υπέρτιτλο «Δικαιούχος» του κεφαλαίου 9 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

  «Στις περιπτώσεις που, από τον παρόντα Οδηγό, προβλέπεται η υποβολή έντυπων εγγράφων στο Δικαιούχο (π.χ. αίτηση του ωφελούμενου για τροποποίηση χρηματοδοτικού σχήματος ή ανάκληση απόφασης υπαγωγής), ο Δικαιούχος ψηφιοποιεί τα υποβληθέντα έγγραφα και τα αναρτά στο Πληροφοριακό Σύστημα».

  ΚΓ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του Παραρτήματος Ι-Α του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος διαγράφεται.

  ΚΔ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του Παραρτήματος Ι-Β του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος διαγράφεται.

  ΚΕ. Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος VIII-A του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

  «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Εκτέλεσα τις εργασίες που αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος για την αίτηση που αφορά στο ακίνητο με ΠΕΑ ..., χρησιμοποιώντας τα υλικά/συστήματα που αποοτάλθηκαν με το/ τα Δελτίο/α Αποστολής ... του/των προμηθευτή/ων ... και αναφέρονται στην/στις από ... Υπεύθυνη/ες Δήλωση/σεις του/των ανωτέρω προμηθευτή/ων. ... (4)».

  ΚΣΤ. Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος VIII-B του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

  «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ι. Τα υλικά ή/και συστήματα, τα οποία έχω προμηθεύσει στον/στην ... με το/τα δελτίο/α αποστολής ... φέρουν την απαιτούμενη σήμανση CE για το σύνολο ή για το μέρος που αφορά στα ... / δεν απαιτείται να φέρουν σήμανση CE(i). ΙΙ. Επιπλέον, τα ανωτέρω υλικά φέρουν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά που απεικονίζονται στα συνημμένα, στο ανωτέρω δελτίο αποστολής, και στα αντίγραφα πιστοποιητικών. ... (4)».

  ΚΖ. Η υποσημείωση (ii) της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος VIII-B του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος διαγράφεται.

  ΚΗ. Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος VIII-Γ του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

  «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Τα υλικά ή/και συστήματα, τα οποία έχω προμηθεύσει στον/στην ... με το/τα δελτίο/α αποστολής ... φέρουν την απαιτούμενη σήμανση CE για σύνολο ή για το μέρος που αφορά στα: ... / δεν απαιτείται να φέρουν σήμανση CE(i). Τα ανωτέρω υλικά φέρουν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά που απεικονίζονται στα συνημμένα, στο/ στα ανωτέρω δελτίο/α αποστολής και στο αντίγραφα πιστοποιητικών. Εκτελέστηκαν οι εργασίες που αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος για την αίτηση που αφορά στο ακίνητο με ΠΕΑ ... με τα ανωτέρω υλικά/συστήματα. ... (4)».

  ΚΘ. Η υποσημείωση (ii) της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος VIII-Γ του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος διαγράφεται.

  Λ. Η ένατη περίπτωση της λίστας δικαιολογητικών του Παραρτήματος Χ του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

  «• Αντίγραφα πιστοποίησης/ σήμανση CE, όπου απαιτείται από τη νομοθεσία».
  ΛΑ. Μετά τη δέκατη τρίτη περίπτωση της λίστας δικαιολογητικών του Παραρτήματος Χ του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται το εξής δικαιολογητικό:

  «• Υπεύθυνες δηλώσεις ν. 1599/1986 των εκδοτών παραστατικών στην οποία θα αναφέρεται το ποσοστό (%) που αναλογεί στο καθεστώς ΦΠΑ της έδρας του. (Για τις περιπτώσεις, όπου βάσει της παρ.1 του άρθρου 251 του ν. 4281 (ΦΕΚ 160Α΄/08.08.2014), οι προμηθευτές/ ανάδοχοι/ σύμβουλοι/ ενεργειακοί επιθεωρητές/ μελετητές απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου)».

  ΛΒ. Το εδάφιο μετά τη δέκατη έβδομη περίπτωση της λίστας δικαιολογητικών του Παραρτήματος Χ του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος διαγράφεται.

  ΛΓ. Τα εδάφια 9 έως 11 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 4 της περίπτωσης «ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

  «Το διάστημα των 130 ημερών παρατείνεται αυτοδίκαια κατά 45 ημέρες στην περίπτωση που υποβληθεί ξανά αίτηση δανείου. Η αυτοδίκαιη παράταση δίδεται μία (1) φορά. Επιπλέον προθεσμία δύναται να δοθεί από τον Δικαιούχο μόνον σε όσες περιπτώσεις έχουν παρέλθει άπρακτα τα άνω διαστήματα. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγηση της εν λόγω παράτασης πέραν της 10/5/2019. Επισημαίνεται ότι για τις ειδικές περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου, μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, ενδιαφερόμενου ή συζύγου που είναι κάτοικος εξωτερικού, καθώς και άλλων πολιτών για τους οποίους δεν είναι δυνατή η διασταύρωση στοιχείων εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων με τα στοιχεία που τηρούνται από τη φορολογική αρχή, πραγματοποιείται έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και στοιχείων από το Δικαιούχο και διευθετούνται τυχόν εκκρεμότητες εντός οριζόμενων προθεσμιών».

  ΛΔ. Το εδάφιο 5 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 5 της περίπτωσης «ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται και προστίθεται εδάφιο ως εξής:

  «Μετά την υποβολή αίτησης δανείου, σε περίπτωση απόρριψης ή ακύρωσης της, ο ενδιαφερόμενος εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας έχει τη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης δανείου ή να προχωρήσει προς υπαγωγή χωρίς δάνειο κάνοντας αμετάκλητη δήλωση για μη λήψη δανείου. Σε περίπτωση απόρριψης οριστικά υποβληθείσας αίτησης από το πρόγραμμα, οι λόγοι της απόρριψης κοινοποιούνται στον ωφελούμενο μέσω του πληροφοριακού συστήματος.».

  ΛΕ. Το πρώτο εδάφιο του βήματος με Α/Α 7 της περίπτωσης «ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

  «Ο Ωφελούμενος υποβάλλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού) ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου.».

  ΛΣΤ. Τα εδάφια 4 και 5 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 8 της περίπτωσης «ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

  «Στην περίπτωση που στο χρηματοδοτικό σχήμα της απόφασης υπαγωγής προβλέπεται η καταβολή ιδίων κεφαλαίων, τότε οι Ωφελούμενοι μπορούν να καταβάλουν στον ανάδοχο/προμηθευτή προκαταβολή, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήματος. Ο Ωφελούμενος είναι υπεύθυνος για το ύψος της προκαταβολής που καταβάλλει στον ανάδοχο/ προμηθευτή. Εάν τα καταβληθέντα Ίδια Κεφάλαια είναι μεγαλύτερα από τα απαιτούμενα που αντιστοιχούν στο επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων, τότε απαιτείται η επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού. Διαφορετικά, προβλέπεται να μειωθεί το τελικό ποσό της επιχορήγησης. Η ευθύνη για την επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού βαρύνει τον Ωφελούμενο.».

  ΛΖ. Τα εδάφια 3 και 4 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 12 της περίπτωσης «ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

  «Ο Ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για το τελικό επιλέξιμο κόστος καθώς και για το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/αναδόχους. Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από το Δικαιούχο και διευθετούνται τυχόν εκκρεμότητες εντός οριζόμενων προθεσμιών».

  ΛΗ. Τα εδάφια 10 έως 12 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 4 της περίπτωσης «ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται και προστίθενται εδάφια ως εξής:

  «Το διάστημα των 130 ημερών παρατείνεται αυτοδίκαια κατά 45 ημέρες στην περίπτωση που υποβληθεί ξανά αίτηση δανείου. Η αυτοδίκαιη παράταση δίδεται μία (1) φορά. Επιπλέον προθεσμία δύναται να δοθεί από τον Δικαιούχο μόνον σε όσες περιπτώσεις έχουν παρέλθει άπρακτα τα άνω διαστήματα. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγηση της εν λόγω παράτασης πέραν της 10/5/2019. Επισημαίνεται ότι για τις ειδικές περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου, μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, ενδιαφερόμενου ή συζύγου που είναι κάτοικος εξωτερικού, καθώς και άλλων πολιτών για τους οποίους δεν είναι δυνατή η διασταύρωση στοιχείων εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων με τα στοιχεία που τηρούνται από τη φορολογική αρχή, πραγματοποιείται έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και στοιχείων από το Δικαιούχο και διευθετούνται τυχόν εκκρεμότητες εντός οριζόμενων προθεσμιών».

  ΛΘ. Το εδάφιο 5 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 5 της περίπτωσης «ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

  «Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα σε κάθε χρονικό σημείο από την υποβολή αιτήματος δανείου και μέχρι την έγκριση του κι εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας να κάνει αμετάκλητη δήλωση για μη λήψη δανείου και να προχωρήσει την αίτηση του σε κατάσταση ’’προς υπαγωγή’’.».

  Μ. Το πρώτο εδάφιο του βήματος υλοποίησης με Α/Α 7 της περίπτωσης «ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

  «Οι Ωφελούμενοι καθώς και ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας υποβάλλουν δήλωση αποδοχής της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού) ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου.».

  ΜΑ. Τα εδάφια 4 και 5 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 8 της περίπτωσης «ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

  «Στην περίπτωση που στο χρηματοδοτικό σχήμα της απόφασης υπαγωγής προβλέπεται η καταβολή ιδίων κεφαλαίων, τότε οι Ωφελούμενοι μπορούν να καταβάλουν στον ανάδοχο/προμηθευτή προκαταβολή, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήματος. Ο Ωφελούμενος είναι υπεύθυνος για το ύψος της προκαταβολής που καταβάλλει στον ανάδοχο/ προμηθευτή. Εάν τα καταβληθέντα Ίδια Κεφάλαια είναι μεγαλύτερα από τα απαιτούμενα που αντιστοιχούν στο επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων, τότε απαιτείται η επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού. Διαφορετικά, προβλέπεται να μειωθεί το τελικό ποσό της επιχορήγησης. Η ευθύνη για την επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού βαρύνει τον Ωφελούμενο».

  MB. Τα εδάφια 3 και 4 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 12 της περίπτωσης «ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

  «Ο Ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για το τελικό επιλέξιμο κόστος καθώς και για το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/αναδόχους. Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από το Δικαιούχο και διευθετούνται τυχόν εκκρεμότητες εντός οριζόμενων προθεσμιών.

  Κατά τα λοιπά ισχύει η με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β' 756/02.03.2018) κοινή απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

  Ο επικαιροποιημένος οδηγός του προγράμματος εδώ: https://exoikonomisi.ypen.gr/documents/10182/3504363/ΟΔΗΓΟΣ+ΕΞΟΙΚ_II_2018_4η+ΤΡΟΠ+Final.pdf/56cadf85-0afa-4642-a415-ad375f9ee2c8

  Edited by Engineer  User Feedback


  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Similar Content

  • By Engineer
   Σας γνωρίζουμε ότι για τον Β’ Κύκλο αιτήσεων του Προγράμματος χρήσιμες είναι και οι κάτωθι ανακοινώσεις του Α’ κύκλου σχετικά με (πατήστε τα links):
   Την αποβίωση ωφελουμένων μετά την αποδοχή της Υπαγωγής τους στο Πρόγραμμα, στις 12/09/2018
   Την αλλαγή συνεργαζόμενης Τράπεζας, στις 28/09/2018
   Τις ασφαλιστικές εισφορές μη στεγασμένων επαγγελμάτων, στις 30/10/2018
   Την αλλαγή πρότασης παρεμβάσεων και ανάκληση ΠΕΑ, στις 12/12/2018
   Τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παροχής ΖΝΧ, στις 21/06/2018
   Τις απαιτήσεις ενεργειακών χαρακτηριστικών και σήμανσης CE, στις 23/10/2018
   Την ονομαστική θερμική ισχύ, στις 25/01/2019
  • By Engineer
   Σας γνωρίζουμε ότι για τον Β’ Κύκλο αιτήσεων του Προγράμματος χρήσιμες είναι και οι κάτωθι ανακοινώσεις του Α’ κύκλου σχετικά με (πατήστε τα links):
   Την αποβίωση ωφελουμένων μετά την αποδοχή της Υπαγωγής τους στο Πρόγραμμα, στις 12/09/2018
   Την αλλαγή συνεργαζόμενης Τράπεζας, στις 28/09/2018
   Τις ασφαλιστικές εισφορές μη στεγασμένων επαγγελμάτων, στις 30/10/2018
   Την αλλαγή πρότασης παρεμβάσεων και ανάκληση ΠΕΑ, στις 12/12/2018
   Τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παροχής ΖΝΧ, στις 21/06/2018
   Τις απαιτήσεις ενεργειακών χαρακτηριστικών και σήμανσης CE, στις 23/10/2018
   Την ονομαστική θερμική ισχύ, στις 25/01/2019

   View full είδηση
  • By adadim
   Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), κ. Γιώργο Στασινό.
   Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημήτρης Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης και ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης.
   Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:
   Κωστής Χατζηδάκης: «Ήταν μια χρήσιμη συνάντηση αυτή που είχαμε με τον κ. Στασινό, ο υφυπουργός, οι Γενικοί Γραμματείς κι εγώ. Μιλήσαμε πολύ συγκεκριμένα για τα θέματα τα οποία έθιξε.
   Πρώτον, όσον αφορά στο ζήτημα των αυθαιρέτων. Στόχος της κυβέρνησης είναι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να έρθει μία συνολική παρέμβαση- μεταρρύθμιση για τα αυθαίρετα, στην οποία δευτερεύουσας σημασίας θα είναι αυτή καθεαυτή η παράταση, που είναι αναγκαία προφανώς, αλλά δεν θα είναι αυτό που θα χαρακτηρίζει τη ρύθμιση. Τη ρύθμιση θα τη χαρακτηρίζει βασικά μια κατεύθυνση αποφυγής νέων παρατάσεων στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφετέρου το γεγονός ότι η κόκκινη γραμμή μας σε σχέση με την τακτοποίηση αυθαιρέτων πάει πίσω στο 2011. Θα υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο για τους κατόχους αυθαιρέτων, το οποίο θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και το οποίο θα οδηγήσει σε ένα τέρμα στο γνωστό σκηνικό, όπου υπουργοί Περιβάλλοντος πηγαίνουν κάθε τρεις και λίγο στη Βουλή και φέρνουν παρατάσεις επί παρατάσεων. Για όλη αυτή τη ρύθμιση, κομβικής σημασίας θα είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου. Όπως γνωρίζουμε έχει ψηφιστεί ρύθμιση εδώ και αρκετά χρόνια προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή από τα μέσα του 2020. Θα συνεννοηθούμε για όλες αυτές τις ρυθμίσεις όχι μόνο με τους μηχανικούς, αλλά και με τους ιδιοκτήτες ακινήτων, με την ΠΟΜΙΔΑ. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν νομίζω ότι η Πολιτεία δικαιούται να τους επιβαρύνει άλλο. Από τη συζήτηση που έκανα με τον κ. Στασινό αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρξουν κοινοί τόποι με τους ιδιοκτήτες. Εκκρεμεί λοιπόν συνάντησή μας με τους ιδιοκτήτες ακινήτων, προτού ανακοινώσουμε τις όποιες ρυθμίσεις.
   Δεύτερον, σε ό,τι αφορά στο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον», είναι δεδηλωμένη η βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσουμε με ένα νέο κύκλο. Έχει ζητηθεί από τους περιφερειάρχες να δώσουν πρόσθετα κονδύλια. Είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά αυτή την ώρα δεν έχω όλα τα δεδομένα προκειμένου να καταλήξουμε ακριβώς στο τι πρόκειται να γίνει για το «Εξοικονομώ». Υπολογίζεται πάντως ότι συνολικά οι δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση μπορεί να αγγίξουν ακόμη και το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, που σημαίνει ότι το 5% συνολικά του ΕΣΠΑ θα δοθεί για δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Οι δράσεις αυτές θα είναι υψηλής προτεραιότητας και στο νέο σχέδιο της κυβέρνησης για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ), που ετοιμάζεται αυτή την περίοδο.
   Τρίτον, για το θέμα της Τράπεζας Γης, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι καταρχήν υπέρ αυτής της ρύθμισης, η οποία έρχεται να αντιμετωπίσει αδικίες σε σχέση με κάποιες κατηγορίες ιδιοκτητών ακινήτων– σίγουρα πάντως αυτούς που κατέχουν διατηρητέα– και έρχεται να βάλει και με ένα ηλεκτρονικό τρόπο μια τάξη στο ζήτημα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης. Όμως, αυτό θα πρέπει να γίνει με προσοχή, με βάση και πάλι τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και με κατεύθυνση να μη θεωρείται ότι πάμε να κάνουμε χάρες, αλλά να αντιμετωπίσουμε αδικίες και να βάλουμε μια τάξη.
   Τέλος, όσον αφορά το γενικότερο χωροταξικό σχεδιασμό κι ακόμα περισσότερο τα χωρικά σχέδια είναι ένα ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας για το υπουργείο. Ένα ζήτημα το οποίο χειρίζεται προσωπικά ο υφυπουργός ο κ. Οικονόμου, συνδεόμενο με την αναπτυξιακή δραστηριότητα. Είναι κομβικής σημασίας να ξεκολλήσουν επενδύσεις και να ανοίξουν καινούριες δουλειές. Και όλα αυτά τα ζητήματα θα συμπεριλαμβάνονται σε ένα ευρύτερο νομοσχέδιο του υπουργείου μας, για το οποίο έχω μιλήσει κι άλλη φορά, το οποίο θα αντιμετωπίζει ζητήματα αδειοδοτικά, πολεοδομικά και χωροταξικά».
   Δημ.: Η ρύθμιση για τα αυθαίρετα πότε;
   «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Δεν θα υπάρξει κάποιο κενό σε σχέση με τους ιδιοκτήτες και σε σχέση με τους μηχανικούς που σχετίζονται με το συγκεκριμένο ζήτημα».
   Δημ.: Επειδή είπατε για μια μόνιμη λύση, εννοείτε ότι θα είναι μια διαδικασία στην οποία θα μπορεί να ενταχθεί κάποιος με κόκκινη γραμμή βέβαια το 2011. Δεν θα χρειάζεται να δίνονται παρατάσεις.
   «Θα μπορεί να εντάσσεται όποτε θέλει, αλλά εκείνο που θα συμβουλεύαμε εμείς τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων είναι να ενταχθούν νωρίς. Όσο πιο αργά το αφήσουν να το κάνουν- μετά από χρόνια- αυτό μπορεί να σημαίνει ενδεχομένως παραπάνω επιβαρύνσεις για τους ίδιους. Άρα καλύτερα νωρίτερα, παρά αργότερα, παρότι είπα και το υπογραμμίζω ότι ο στόχος είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτιρίων να μην είναι επιβαρυντική για τους ιδιοκτήτες».
   Γιώργος Στασινός (ΤΕΕ): «Συζητήσαμε με τον υπουργό τον κ. Χατζηδάκη, τον υφυπουργό τον κ. Οικονόμου και τους Γενικούς Γραμματείς, τον κ. Μπακογιάννη και τον κ. Αραβώση, καταρχήν το ζήτημα της παράτασης των αυθαιρέτων για το Ν.4495. Θέσαμε το ζήτημα της απαραίτητης αναγκαιότητας της παράτασης μέχρι να υπάρξουν νέες ρυθμίσεις σε αυτό το νόμο, έτσι ώστε να έχουμε μία συνέχεια. Επίσης, θέσαμε το ζήτημα της παράτασης για τα σχέδια του Ν.4178 που παραμένει σε εκκρεμότητα. Από εκεί και πέρα τέθηκε το ζήτημα του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» και κυρίως για τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί και δεν μπόρεσαν να εγκριθούν, διότι τελείωσαν τα απαραίτητα κονδύλια. Η πρότασή μας ήταν στο επόμενο πρόγραμμα να μπουν σε προτεραιότητα αυτοί που είχαν υποβάλει αιτήσεις, αλλά δεν εγκρίθηκαν. Ο υπουργός άκουσε την πρότασή μας, δεν δεσμεύτηκε και είπε ότι θα εξετάσει όλες τις πιθανές λύσεις.
   Από εκεί και πέρα συζητήσαμε για το θέμα της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, που ήταν και πρότασή μας και το οποίο θα δει η κυβέρνηση, με όποιες ρυθμίσεις πιστεύει ότι είναι καλύτερες έτσι ώστε να κριθούν και συνταγματικές, να μην υπάρχει θέμα, όπως υπήρχε στο παρελθόν με τη μεταφορά συντελεστή δόμησης και θα το δει το επόμενο διάστημα. Τέλος είδαμε το θέμα των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, που ανέλαβε την πρωτοβουλία το Υπουργείο να προχωρήσουν άμεσα. Στόχος είναι στις αρχές του 2020 να ξεκινήσουν τα πρώτα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, με τελικό στόχο να γίνουν τελικά σε όλη τη χώρα τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί επιτέλους ο χωρικός σχεδιασμός της χώρας. Αυτά συζητήθηκαν σήμερα σε αυτή τη συνάντηση και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία το επόμενο διάστημα».

   View full είδηση
  • By adadim
   Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), κ. Γιώργο Στασινό.
   Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημήτρης Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης και ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης.
   Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:
   Κωστής Χατζηδάκης: «Ήταν μια χρήσιμη συνάντηση αυτή που είχαμε με τον κ. Στασινό, ο υφυπουργός, οι Γενικοί Γραμματείς κι εγώ. Μιλήσαμε πολύ συγκεκριμένα για τα θέματα τα οποία έθιξε.
   Πρώτον, όσον αφορά στο ζήτημα των αυθαιρέτων. Στόχος της κυβέρνησης είναι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να έρθει μία συνολική παρέμβαση- μεταρρύθμιση για τα αυθαίρετα, στην οποία δευτερεύουσας σημασίας θα είναι αυτή καθεαυτή η παράταση, που είναι αναγκαία προφανώς, αλλά δεν θα είναι αυτό που θα χαρακτηρίζει τη ρύθμιση. Τη ρύθμιση θα τη χαρακτηρίζει βασικά μια κατεύθυνση αποφυγής νέων παρατάσεων στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφετέρου το γεγονός ότι η κόκκινη γραμμή μας σε σχέση με την τακτοποίηση αυθαιρέτων πάει πίσω στο 2011. Θα υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο για τους κατόχους αυθαιρέτων, το οποίο θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και το οποίο θα οδηγήσει σε ένα τέρμα στο γνωστό σκηνικό, όπου υπουργοί Περιβάλλοντος πηγαίνουν κάθε τρεις και λίγο στη Βουλή και φέρνουν παρατάσεις επί παρατάσεων. Για όλη αυτή τη ρύθμιση, κομβικής σημασίας θα είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου. Όπως γνωρίζουμε έχει ψηφιστεί ρύθμιση εδώ και αρκετά χρόνια προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή από τα μέσα του 2020. Θα συνεννοηθούμε για όλες αυτές τις ρυθμίσεις όχι μόνο με τους μηχανικούς, αλλά και με τους ιδιοκτήτες ακινήτων, με την ΠΟΜΙΔΑ. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν νομίζω ότι η Πολιτεία δικαιούται να τους επιβαρύνει άλλο. Από τη συζήτηση που έκανα με τον κ. Στασινό αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρξουν κοινοί τόποι με τους ιδιοκτήτες. Εκκρεμεί λοιπόν συνάντησή μας με τους ιδιοκτήτες ακινήτων, προτού ανακοινώσουμε τις όποιες ρυθμίσεις.
   Δεύτερον, σε ό,τι αφορά στο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον», είναι δεδηλωμένη η βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσουμε με ένα νέο κύκλο. Έχει ζητηθεί από τους περιφερειάρχες να δώσουν πρόσθετα κονδύλια. Είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά αυτή την ώρα δεν έχω όλα τα δεδομένα προκειμένου να καταλήξουμε ακριβώς στο τι πρόκειται να γίνει για το «Εξοικονομώ». Υπολογίζεται πάντως ότι συνολικά οι δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση μπορεί να αγγίξουν ακόμη και το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, που σημαίνει ότι το 5% συνολικά του ΕΣΠΑ θα δοθεί για δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Οι δράσεις αυτές θα είναι υψηλής προτεραιότητας και στο νέο σχέδιο της κυβέρνησης για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ), που ετοιμάζεται αυτή την περίοδο.
   Τρίτον, για το θέμα της Τράπεζας Γης, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι καταρχήν υπέρ αυτής της ρύθμισης, η οποία έρχεται να αντιμετωπίσει αδικίες σε σχέση με κάποιες κατηγορίες ιδιοκτητών ακινήτων– σίγουρα πάντως αυτούς που κατέχουν διατηρητέα– και έρχεται να βάλει και με ένα ηλεκτρονικό τρόπο μια τάξη στο ζήτημα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης. Όμως, αυτό θα πρέπει να γίνει με προσοχή, με βάση και πάλι τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και με κατεύθυνση να μη θεωρείται ότι πάμε να κάνουμε χάρες, αλλά να αντιμετωπίσουμε αδικίες και να βάλουμε μια τάξη.
   Τέλος, όσον αφορά το γενικότερο χωροταξικό σχεδιασμό κι ακόμα περισσότερο τα χωρικά σχέδια είναι ένα ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας για το υπουργείο. Ένα ζήτημα το οποίο χειρίζεται προσωπικά ο υφυπουργός ο κ. Οικονόμου, συνδεόμενο με την αναπτυξιακή δραστηριότητα. Είναι κομβικής σημασίας να ξεκολλήσουν επενδύσεις και να ανοίξουν καινούριες δουλειές. Και όλα αυτά τα ζητήματα θα συμπεριλαμβάνονται σε ένα ευρύτερο νομοσχέδιο του υπουργείου μας, για το οποίο έχω μιλήσει κι άλλη φορά, το οποίο θα αντιμετωπίζει ζητήματα αδειοδοτικά, πολεοδομικά και χωροταξικά».
   Δημ.: Η ρύθμιση για τα αυθαίρετα πότε;
   «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Δεν θα υπάρξει κάποιο κενό σε σχέση με τους ιδιοκτήτες και σε σχέση με τους μηχανικούς που σχετίζονται με το συγκεκριμένο ζήτημα».
   Δημ.: Επειδή είπατε για μια μόνιμη λύση, εννοείτε ότι θα είναι μια διαδικασία στην οποία θα μπορεί να ενταχθεί κάποιος με κόκκινη γραμμή βέβαια το 2011. Δεν θα χρειάζεται να δίνονται παρατάσεις.
   «Θα μπορεί να εντάσσεται όποτε θέλει, αλλά εκείνο που θα συμβουλεύαμε εμείς τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων είναι να ενταχθούν νωρίς. Όσο πιο αργά το αφήσουν να το κάνουν- μετά από χρόνια- αυτό μπορεί να σημαίνει ενδεχομένως παραπάνω επιβαρύνσεις για τους ίδιους. Άρα καλύτερα νωρίτερα, παρά αργότερα, παρότι είπα και το υπογραμμίζω ότι ο στόχος είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτιρίων να μην είναι επιβαρυντική για τους ιδιοκτήτες».
   Γιώργος Στασινός (ΤΕΕ): «Συζητήσαμε με τον υπουργό τον κ. Χατζηδάκη, τον υφυπουργό τον κ. Οικονόμου και τους Γενικούς Γραμματείς, τον κ. Μπακογιάννη και τον κ. Αραβώση, καταρχήν το ζήτημα της παράτασης των αυθαιρέτων για το Ν.4495. Θέσαμε το ζήτημα της απαραίτητης αναγκαιότητας της παράτασης μέχρι να υπάρξουν νέες ρυθμίσεις σε αυτό το νόμο, έτσι ώστε να έχουμε μία συνέχεια. Επίσης, θέσαμε το ζήτημα της παράτασης για τα σχέδια του Ν.4178 που παραμένει σε εκκρεμότητα. Από εκεί και πέρα τέθηκε το ζήτημα του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» και κυρίως για τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί και δεν μπόρεσαν να εγκριθούν, διότι τελείωσαν τα απαραίτητα κονδύλια. Η πρότασή μας ήταν στο επόμενο πρόγραμμα να μπουν σε προτεραιότητα αυτοί που είχαν υποβάλει αιτήσεις, αλλά δεν εγκρίθηκαν. Ο υπουργός άκουσε την πρότασή μας, δεν δεσμεύτηκε και είπε ότι θα εξετάσει όλες τις πιθανές λύσεις.
   Από εκεί και πέρα συζητήσαμε για το θέμα της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, που ήταν και πρότασή μας και το οποίο θα δει η κυβέρνηση, με όποιες ρυθμίσεις πιστεύει ότι είναι καλύτερες έτσι ώστε να κριθούν και συνταγματικές, να μην υπάρχει θέμα, όπως υπήρχε στο παρελθόν με τη μεταφορά συντελεστή δόμησης και θα το δει το επόμενο διάστημα. Τέλος είδαμε το θέμα των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, που ανέλαβε την πρωτοβουλία το Υπουργείο να προχωρήσουν άμεσα. Στόχος είναι στις αρχές του 2020 να ξεκινήσουν τα πρώτα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, με τελικό στόχο να γίνουν τελικά σε όλη τη χώρα τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί επιτέλους ο χωρικός σχεδιασμός της χώρας. Αυτά συζητήθηκαν σήμερα σε αυτή τη συνάντηση και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία το επόμενο διάστημα».
  • By Engineer
   Από την Δευτέρα 7/10/2019, απενεργοποιείται η ειδική γραμμή υποστήριξης για τεχνικά προβλήματα στην υποβολή αίτησης.
   Συνεπώς τα τηλέφωνα 211 1001616,  2310 804004 και η διεύθυνση [email protected] δεν θα λειτουργούν.
   Για ερωτήσεις που αφορούν στο πρόγραμμα και στη πορεία υποβολής της αίτησης τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο κεντρικό help desk του Προγράμματος στο τηλέφωνο 210 3000877 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.