Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
konel

ΓΟΚ και Καπνοδόχοι

Recommended Posts

Η αναφορά στην απαίτηση απόστασης όχι μικρότερης του 1μ στο άρθρο 16 παρ.1 του ΝΟΚ προστέθηκε ώστε να μην εμπίπτουν τα στοιχεία αυτά εντός της ελάχιστης υποχρεωτικής απόστασης του 1μ από τα όρια που ορίζεται με την παρ.1στ του άρθρου 14. Ανάλογη ρύθμιση για τον ίδιο λόγο υπάρχει και στην παρ.3 αλλά και την παρ.5δ του άρθρου 16.

 

Δηλαδή όταν υπάρχει μειωμένη απόσταση "Δ" ή "δ" από τα όρια για την εξασφάλιση κτιρίου πλάτους 9μ, τότε ναι μεν και πάλι το μέγιστο πλάτος των στοιχείων είναι 1/4 της μειωμένης αυτής απόστασης, αλλά δεν επιτρέπεται η προεξοχή του να εμπίπτει εντός της ελαχίστου επιτρεπόμενης απόστασης του 1μ από τα όρια. Οπότε εάν το κτίριο εφάπτεται στα όρια, τότε δεν υπάρχει περιορισμός στην θέση των στοιχείων που προβάλλουν από τις όψεις του κτιρίου οι οποίες βρίσκονται "κάθετα" στα όρια.

 

Αυτό ακούγεται σωτήριο για την περίπτωσή μου και ευχαριστώ!

Όμως η ΥΔΟΜ δεν μου είπε κάτι τέτοιο και μάλιστα έπειτα από όχληση των "γειτόνων", μου έστειλαν επιστολή (κατόπιν εορτής) ότι αν γίνει το έργο θα πρέπει να ικανοποιεί τον περιορισμό του 1μ...

 

Η παραπάνω ερμηνεία μήπως υπάρχει σε κάποια οδηγία του ΤΕΕ, ΔΟΚΚ , κάπου ώστε να την επικαλεστώ;

 

Edit:

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

 
 
Σελ 33, παρ.

4  του άρθρου 17

Όσες από τις κατασκευές του άρθρου 16 και του άρθρου 17 επιτρέπονται μέσα στις αποστάσεις Δ ή δ, επιτρέπονται και μέσα στις αποστάσεις που αφήνονται λόγω της εφαρμογής της παρ. 1 στ του άρθρου 14 του παρόντος νόμου.

 

Οπότε μάλλον με αυτό θα πρέπει να πορευτώ στην Πολετρομία.... Αλλά η προσθήκη της ελάχιστης απόστασης 1,00 στο άρθρο 16, χωρίς κάποια διευκρίνιση, αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες....

Edited by FotisPanas

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αυτό ακούγεται σωτήριο για την περίπτωσή μου και ευχαριστώ!

Όμως η ΥΔΟΜ δεν μου είπε κάτι τέτοιο και μάλιστα έπειτα από όχληση των "γειτόνων", μου έστειλαν επιστολή (κατόπιν εορτής) ότι αν γίνει το έργο θα πρέπει να ικανοποιεί τον περιορισμό του 1μ...

 

Η παραπάνω ερμηνεία μήπως υπάρχει σε κάποια οδηγία του ΤΕΕ, ΔΟΚΚ , κάπου ώστε να την επικαλεστώ;

 

Edit:

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

 
 
Σελ 33, παρ.

4  του άρθρου 17

Όσες από τις κατασκευές του άρθρου 16 και του άρθρου 17 επιτρέπονται μέσα στις αποστάσεις Δ ή δ, επιτρέπονται και μέσα στις αποστάσεις που αφήνονται λόγω της εφαρμογής της παρ. 1 στ του άρθρου 14 του παρόντος νόμου.

 

Οπότε μάλλον με αυτό θα πρέπει να πορευτώ στην Πολετρομία.... Αλλά η προσθήκη της ελάχιστης απόστασης 1,00 στο άρθρο 16, χωρίς κάποια διευκρίνιση, αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες....

Για αδιευκρίνιστους λόγους και χωρίς να το στηρίζει κάπου, η ΥΔΟΜ Αγ. Παρασκευής επιμένει ότι πρέπει να τηρηθεί η απόσταση του 1 μέτρου από το όριο, αναγνωρίζοντας όμως ότι η διάταξη είναι ασαφής. Επιπρόσθετα, μετά από αναφορά των καλών γειτόνων, έχει οριστεί αυτοψία την άλλη εβδομάδα. Εγώ κατέθεσα ενα ενημερωτικό σημείωμα που τους αναφέρω τα παραπάνω, αλλά .....

Μπορώ να απευθυνθώ στην ΔΟΚΚ; Να περιμένω την αυτοψία και να υποβάλλω ένσταση ή προσφυγή στο ΣΥΠΟΘΑ;

Καμιά ιδέα κανείς;

Share this post


Link to post
Share on other sites

όμοια περίπτωση συν/φε

είναι και αυτή του άρθρου 16

που αναφέρεται σε απόσταση όχι μικρότερη του 1 μ των εξωστών,  αρχιτ προεξοχών και συστ σκίασης

υ.γ που αποδεικνύει 

1.όσα πολύ σωστά σου ανέφερε ο συν/φος armenopoulos παραπάνω και

2. ότι η Υ.ΔΟΜ κάνει λάθος ερμηνεία και δεν έχει κανένα νόημα η υποβολή ερώτησης στο ΥΠΕΚΑ

 

στο παραθέτω ολόκληρο

Άρθρο 16  -  Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου  (και ΕΚΤ,ΟΙΚ)

1.      A. Στις όψεις επί του κελύφους του κτιρίου τόσο για τα νέα κτίρια όσο και για τις προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια και εφόσον δεν δημιουργούν κλειστούς ή ανοικτούς χώρους χρήσης του κτιρίου, επιτρέπονται και διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε θέση και, σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό :

α)   αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία,

β)   ογκοπλαστικές προεξοχές και διακοσμητικά στοιχεία,

γ)   κινητά ή σταθερά συστήματα σκίασης και ρύθμισης του φυσικού φωτισμού με τα στηρίγματά τους,

δ)   κατασκευές για τη συντήρηση του κελύφους,

ε)   εμφανούς τύπου αγωγοί τεχνικών συστημάτων, όπως καμινάδες, αεραγωγοί, υδρορροές βάση των προβλεπομένων προδιαγραφών.

Β. Τα παραπάνω στοιχεία έχουν μέγιστο πλάτος ίσο με 1/4 Δ ή 1/4 δ, η απόστασή τους από τα όρια του οικοπέδου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1,00 μ. και στην περίπτωση που εξέχουν της ρυμοτομικής γραμμής πρέπει να κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον 3 μ.

2.      Εξώστες και στεγασμένοι χώροι κτιρίων με τυχόν οριζόντια φέροντα ή κατακόρυφα και οριζόντια αρχιτεκτονικά στοιχεία ή κινητά συστήματα ηλιοπροστασίας ή πέργκολες διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε όψη και όροφο του κτιρίου. Στην περίπτωση που τα οριζόντια φέροντα ή κατακόρυφα και οριζόντια αρχιτεκτονικά στοιχεία ή κινητά συστήματα ηλιοπροστασίας ή οι πέργκολες στεγάζουν ή περιβάλλουν εξώστη ή δώμα ορόφου που προκύπτει από την υποχώρηση του ορόφου, δύνανται να υπερβαίνουν το μέγιστο πλάτος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το περίγραμμα του εξώστη και των περιορισμών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή του περιγράμματος του παραπάνω δώματος.

3.      Οι ανοικτοί εξώστες μπορούν να προεξέχουν της οικοδομικής γραμμής έως πλάτους 1/10.Π και όχι περισσότερο των 2,00 μ. Όταν αυτή ταυτίζεται με τη ρυμοτομική γραμμή πρέπει να κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον 3,00 μέτρων από τη στάθμη του πεζοδρομίου. Ανοικτοί εξώστες εντός των υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ του κτιρίου από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου δεν επιτρέπεται να κατασκευάζονται με πλάτος μεγαλύτερο του 1/4 Χ Δ ή 1/4 Χ δ και η απόστασή τους από τα όρια του οικοπέδου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1,00 μ. Οι εξώστες, αρχιτεκτονικά και λοιπά δομικά στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αν εξέχουν της ρυμοτομικής γραμμής, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 0,50 μ. από το άκρο του κρασπέδου του πεζοδρομίου και προς την πλευρά της ρυμοτομικής γραμμής σε οριζόντια προβολή.

Edited by ΚΑΝΑ

Share this post


Link to post
Share on other sites

πως ανεβάζω αρχείο pdf ή jpg (συγνώμη αλλά έκανα μια προσπάθεια αλλά όπως ποτέ -πάλι δεν τα κατάφερα!) 

Edited by ΚΑΝΑ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bασίλη καλησπέρα. 

Στη δημοσίευση που προτίθεσαι να κάνεις, πατάς κάτω δεξιά την επιλογή με τίτλο "χρήση πλήρους επεξεργαστή κειμένου". Στη συνέχεια, κάτω αριστερά πατάς "επιλογή αρχείου". Βρίσκεις το αρχείο από τον υπολογιστή σου, το επιλέγεις και μετά πατάς "επισύναψη αρχείου". Ολοκληρώνεις πατώντας την επιλογή "απάντηση". 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Παύλο σε ευχαριστώ πολύ

αλλά αυτό κάνω και δεν μου το παίρνει!

τελικά τα κατάφερα!

το αρχείο αφορά την ερμηνεία του άρθρου 27 κτιριοδομικού

και ειδικότερα εκείνο το 0.70μ από την ακμή κτιρίου

(συμφωνείς ή όχι )

υ.γ στο β' αρχείο έχω λάθος την απόσταση των 10.0μ του όμορου (που αντί για οριζόντια την έχω κυκλική)

Ανώνυμο.pdf

post-10727-0-44980400-1439443075_thumb.jpg

Edited by ΚΑΝΑ
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

+1 για τα πολύ επεξηγηματικά σκαριφήματα.

Σαφώς και είναι παράλογο, όπως πολύ σωστά εξηγείς.  Δηλαδή αν ίσχυε η διάσταση των 70 εκ. πάνω από κάθε ακμή γειτονικού κτιρίου και είχαμε καπνοδόχο λέβητα ισογείου και όμορη 5 όροφη πολυκατοικία θα έπρεπε να ανέβει η καπνοδόχος 12.70 μ (με παραδοχή μικτού ύψους ορόφου και ισογείου 3 μ), οπότε θα ήταν πράγματι παράλογο. Σωστό το υπογραμμισμένο. Εφόσον στη περίπτωση αυτή γίνει καταγγελία και διαπιστωθεί ενόχληση η υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει ανύψωση καπνοδόχου ή άλλα μέτρα.

 

Στην παρ. 24.2.8 αναφέρεται επιπλέον ότι:

2.4.2.8. Για λέβητες θερμικής ισχύος κάτω των 25 KW, όταν τοποθετούνται μέσα στις κατοικίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΤΟΤΕΕ 2421/86 μέρος 2ο. 
      Για την περίπτωση χρήσης μεταλλικών σωλήνων (μπουριά) για την απαγωγή των καυσαερίων, η κατασκευαστική διαμόρφωση του τελικού τμήματος της καπνοδόχου που βρίσκεται έξω από το κτίριο πρέπει να είναι τέτοια, ώστε:
 α. Να υπάρχει κατάλληλη υψομετρική διαφορά για να εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος ελκυσμός (ελάχιστη απόσταση του σημείου εξόδου των καυσαερίων από το λέβητα 1,5 m). 
β. Το εξωτερικό οριζόντιο τμήμα έχει το κατά το δυνατό ελάχιστο μήκος και σταματά από εξωτερικό τοίχο σε απόσταση μικρότερη από το τριπλάσιο της διαμέτρου του σωλήνα
γ. Το τελικό σημείο εξόδου των καυσαερίων είναι προστατευμένο με ειδικό εξάρτημα. Σε περίπτωση που υπάρχουν ανοίγματα που βρίσκονται ψηλότερα από την απόληξη της καπνοδόχου και σε οριζόντια απόσταση μικρότερη των 6 m από αυτήν και η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ενόχληση από την εκπομπή καυσαερίων, μπορεί να επιβάλει την ανύψωση ή να διατάξει άλλα μέτρα για τον περιορισμό της ενόχλησης σε ανεκτά όρια.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα σε όλους. Έχω μια ερώτηση γιατί έχω μπερδευτεί λιγάκι. Διαβάζω παντού ότι ο ΝΟΚ λέει πως η ελάχιστη απόσταση από τα όρια οικοπέδου για εξώστες και καπνοδόχους είναι το 1μ. Παρ' όλα αυτά, ψάχνοντας στο νόμο αλλά και στις τεχνικές οδηγίες, δεν έχω βρει πουθενά να λέει κάτι τέτοιο. Πού ακριβώς υπάρχει αυτό;

Ευχαριστώ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αυτό με τους εξώστες δημιουργεί προβλήματα... δεν έχω πρόχειρη τη διευκρίνιση ΔΑΟΚΑ αλλά έτυχε σε δουλειά τώρα και δεν ισχύει το 1μ από το πλάι, αλλά κατά το βάθος του εξώστη... το ξεκαθάρισε ο αρχιτέκτονας... 
Το έχει κάποιος συνάδελφος;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.