Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
dimitris GM

Παράταση ισχύος Οικοδομικών Αδειών

Recommended Posts

Επιβεβαιώνω και εγώ τα παραπάνω ορθά των συναδέλφων (+1).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Οικοδομική άδεια του 2009 για την οποία δεν έγινε καμιά εργασία μπορεί να πάρει παράταση και ως πότε?

Τί γίνεται όταν εν τω μεταξύ έχουν αλλάξει οι όροι δόμησης π.χ. αρτιότητα?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ισχύει μέχρι το 2016

δες Άρθρο 29/ΝΟΚ παρ 5 και 6 και άρθρο 6 4030/11

Άρθρο 29/ΝΟΚ παρ 5 και 6

5.[s1]             α.[s2]  Η ισχύς των οικοδομικών αδειών,[s3]  οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011 παρατείνεται κατά τρία έτη.

 [s1]

Άρθρο 29     (ΕΚΤ,ΟΙΚ)

5. [s1]      α. [s1] Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, [s1] οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011 παρατείνεται κατά τρία έτη. Οικοδομικές άδειες, οι οποίες είχαν εκδοθεί και είχε αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών τους πριν την 1.3.2012, αναθεωρούνται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του Ν.4030/2011 διατάξεις, εφόσον η αναθεώρηση δεν αφορά προσθήκη.

 

 

ΔΟΚΚ/Β - Εγκύκλιος 18 (αρ. πρωτ.60764/6-12-2012) "Πλαίσιο αναθεώρησης οικοδομικών αδειών οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση το από 13.07.1993 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 795/Δ/1993) μετά την ισχύ του Ν.4030/2011."

‎Πέμπτη, ‎6 ‎Δεκεμβρίου ‎2012, ‏‎2:00:00 μμ

 

Θέµα: Πλαίσιο αναθεώρησης οικοδοµικών αδειών οι οποίες έχουν εκδοθεί µε βάση το από 13.07.1993 Π.∆/γµα (ΦΕΚ 795/∆/1993) µετά την ισχύ του Ν.4030/2011.

Σχετ: Το µε αρ. πρωτ. 181577/13-9-2012 έγγραφο της Υ.∆ΟΜ ∆ήµου Αθηναίων

Με αφορµή ερωτήµατα Υπηρεσιών ∆όµησης και ιδιωτών σχετικά µε το πλαίσιο αναθεώρησης των οικοδοµικών αδειών που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν βάσει του από 13.7.93 Π.∆/γµατος και λαµβάνοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α’ 249/25.11.2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα:

 το άρθρο 6 «Ισχύς, αναθεώρηση και ενηµέρωση»  την παρ. 2 του άρθρου 8 «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών και

καθήκοντα»  το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 45 «Τελικές µεταβατικές διατάξεις»

2. Τον ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» (ΦΕΚ Α’79 /9-4-2012) και ειδικότερα τα άρθρα 29 παρ.5 α και 34,

3. Το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 2831/00 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/85 “Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός” και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 140/13-6-2000),

4. Το από 13.7.93 Π.∆/γµα «Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρόµενων κατασκευών» (ΦΕΚ ∆’ 795/13-7-2-1993),

διευκρινίζουµε τα ακόλουθα:

Α) Ισχύουσες Οικοδοµικές άδειες οι οποίες εκδόθηκαν µε βάση το από 13.07.1993 Π. ∆/γµα (ΦΕΚ 795/∆/1993) προ της 01.03.2012 (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 4030/11) και δεν είχε αρχίσει η εκτέλεση εργασιών πριν την ανωτέρω ηµεροµηνία, αναθεωρούνται σύµφωνα µε τις

διατάξεις του άρθρου 6 ν. 4030/11, εφαρµόζοντας το θεσµικό πλαίσιο µε βάση το οποίο εκδόθηκαν (αρχικό έντυπο οικοδοµικής άδειας, προσκοµιζόµενες µελέτες και άλλα δικαιολογητικά, ειδικότητες Μηχανικών µελετητών κ.λ.π).

Β) Ισχύουσες Οικοδοµικές άδειες οι οποίες εκδίδονται µε βάση το από 13.07.1993 Π.∆/γµα (ΦΕΚ 795/∆/1993) µετά την 01.03.2012 (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 4030/11) αναθεωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 ν. 4030/11, εφαρµόζοντας το θεσµικό πλαίσιο µε βάση το οποίο εκδόθηκαν (αρχικό έντυπο οικοδοµικής άδειας, προσκοµιζόµενες µελέτες και άλλα δικαιολογητικά, ειδικότητες Μηχανικών µελετητών κ.λ.π) εφ’ όσον δεν αυξάνονται τα πολεοδοµικά µεγέθη τους (Κάλυψη, Σ.∆., Σ.Ο).

Γ) Ισχύουσες Οικοδοµικές άδειες οι οποίες εκδόθηκαν µε βάση το από 13.07.1993 Π.∆/γµα (ΦΕΚ 795/∆/1993) και είχε αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών πριν την 01.03.2012 αναθεωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του από 13.07.1993 Π.∆/τος (ΦΕΚ 795/∆/1993). Αν ωστόσο η αναθεώρηση αφορά προσθήκη εφαρµόζεται το άρθρο 6 του ν. 4030/2011.

∆) Όπου στο άρθρο 6 ν. 4030/11 αναφέρεται ο όρος «Άδεια ∆όµησης», για την εφαρµογή των ανωτέρω νοείται ο όρος «Οικοδοµική Άδεια».

 [s2]ΔΟΚΚ/Α+Β - Έγγραφο 46173/5-10-2012 "Αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών μετά την εφαρμογή του ν. 4030/11."

‎Παρασκευή, ‎5 ‎Οκτωβρίου ‎2012, ‏‎3:00:00 μμ

Έγγραφο 46173/5-10-2012 "Αναθεωρήσεις  οικοδομικών αδειών μετά την εφαρμογή του ν. 4030/11.

Θέµα : Αναθεωρήσεις οικοδοµικών αδειών µετά την εφαρµογή του ν. 4030/11.

Σχετ: (α) 181577/13-9-12 έγγραφο της Υ∆ΟΜ – ∆. Αθηναίων

 (β) το άρθρο 29 παρ. 5α του ν. 4067/12

 Σε απάντηση του (α) σχετικού εγγράφου σας και λαµβάνοντας υπόψη την (β) σχετική διάταξη, σας γνωρίζουµε ότι οι οικοδοµικές άδειες που είχαν εκδοθεί προ ισχύος του ν. 4030/11 ή µετά την ισχύ του ν. 4030/11 αλλά µε τις διατάξεις του από 8-7-93 Π. ∆/τος (ΦΕΚ 795/∆΄/93),

αναθεωρούνται µε τις προϊσχύουσες του ν. 4030/11 διατάξεις, µόνον εάν είχε αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών τους πριν την 1-3-12.

 Εάν η αναθεώρηση αφορά προσθήκη, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4030/11

 [s3]ΔΟΚΚ/Β - Έγγραφο 45244/18-10-2012 "Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών"

‎Πέμπτη, ‎18 ‎Οκτωβρίου ‎2012, ‏‎3:00:00 μμ

Έγγραφο 45244/18-10-2012 "Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών". Δείτε το σχετικό έγγραφο.

 

ΘΕΜΑ : Παράταση ισχύος οικοδοµικών αδειών.

ΣΧΕΤ : Το υπ’ αριθµ. οικ. 8044/3-9-12 έγγραφο της υπηρεσίας σας

 

. Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού εγγράφου σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε την παρ. 5α του άρθρου 29 του Ν. 4067/12 για τις οικοδοµικές άδειες οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.11 παρατείνεται η ισχύς τους κατά τρία έτη από την ηµεροµηνία λήξη τους, χωρίς καµία περαιτέρω διαδικασία.

Η ανωτέρω παράταση ισχύει είτε αφορά στην πρώτη τετραετία ισχύος της οικ. άδειας, είτε στη δεύτερη τετραετία µε την προϋπόθεση ότι είχε εκδοθεί αναθεώρηση για παράταση ισχύος της.

 

 

 

αν άλλαξαν οι όροι δόμησης 

θα δεις άρθρου 26 του ν.2831/2000

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ν4258, Αρθρο 11, Παρ. 3

 

3. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών οι οποίες λήγουν
εντός του 2014, 2015 και έως την 29η/2/2016 παρατείνε−
ται κατά τρία έτη.

 

 

Αρα μηπως η ισχυς της ΟΑ παει μεχρι το 2019?

Share this post


Link to post
Share on other sites

terry

δεν λήγει το 2014

 

επομένως 2009+4=2013+3=2016

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σας ευχαριστώ πολύ!!!!!

Το ερώτημά μου αφορά ειδική χρήση για την οποία στο τέλος της 1ης τετραετίας της Ο.Α. είχε ήδη αλλάξει η αρτιότητα και δεν είχε κατασκευαστεί απολύτως τίποτα.

Είχα υπόψη το άρθρο 6 του Ν.4030: ( Η άδεια δόμησης αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και κατόπιν αυτοψίας: α. Για τέσσερα έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου. β. Για τέσσερα έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας, έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.)

και βάσει του εγγράφου 46173/5-10-2012 "Αναθεωρήσεις  οικοδομικών αδειών μετά την εφαρμογή του ν. 4030/11. ( (β) το άρθρο 29 παρ. 5α του ν. 4067/12

 (Σε απάντηση του (α) σχετικού εγγράφου σας και λαµβάνοντας υπόψη την (β) σχετική διάταξη, σας γνωρίζουµε ότι οι οικοδοµικές άδειες που είχαν εκδοθεί προ ισχύος του ν. 4030/11 ή µετά την ισχύ του ν. 4030/11 αλλά µε τις διατάξεις του από 8-7-93 Π. ∆/τος (ΦΕΚ 795/∆΄/93),αναθεωρούνται µε τις προϊσχύουσες του ν. 4030/11 διατάξεις, µόνον εάν είχε αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών τους πριν την 1-3-12.) )

νομίζω ότι έφοσον δεν υπάρχει πλέον η απαιτούμενη αρτιότητα δεν μπορεί να πραγματοποηθεί η ειδική χρήση. 

Κάνω κάπου λάθος???

Share this post


Link to post
Share on other sites

terry

δεν λήγει το 2014

 

επομένως 2009+4=2013+3=2016

 

Με την πρωτη παραταση (ΝΟΚ) ληγει το 2016.

Αρα ισως μεχρι τις 29/2/16 που οριζει ο Ν4258 να ειναι σε ισχυ.

Εξαρταται απο την ακριβη ημερομηνια εκδοσης της ΟΑ.

Αν ειναι σε ισχυ μεχρι τις 19/2/2016, θεωρω οτι υπαγεται κανονικα και στις διαταξεις του Ν4258.

Edited by terry
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

da-mi

Νομίζω ότι κάνεις το εξής λάθος

Ψάχνεις για το πως να  αναθεωρήσεις την Ο.Α (θεωρώντας ότι έχει λήξη)

ενώ εμείς σου λέμε ότι ακόμη ισχύει 

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Με την πρωτη παραταση (ΝΟΚ) ληγει το 2016.

Αρα ισως μεχρι τις 29/2/16 που οριζει ο Ν4258 να ειναι σε ισχυ.

Εξαρταται απο την ακριβη ημερομηνια εκδοσης της ΟΑ.

Αν ειναι σε ισχυ μεχρι τις 19/2/2016, θεωρω οτι υπαγεται κανονικα και στις διαταξεις του Ν4258.

 

Επιβεβαιωσα το παραπανω και με την εδω ΥΔΟΜ.

Μου ειπαν μαλιστα εχουν μιλησει με τις αρμοδιες υπηρεσιες στο Υπουργειο, για το θεμα αυτο.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δηλαδή άδεια του 2009 η οποία λήγει 2013,

 

1) με άρθρο 29 του ΝΟΚ Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, [s1] οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011 παρατείνεται κατά τρία έτη " παίρνει παράταση μέχρι το 2016     και

 

2) επειδή βάσει του Ν4258, Αρθρο 11, Παρ. 3 Η ισχύς των οικοδομικών αδειών οι οποίες λήγουν εντός του 2014, 2015 και έως την 29η/2/2016 παρατείνεται κατά τρία έτη. " τελικά η άδεια παίρνει παράταση μέχρι το 2019 ?! 

 

Αυτό ρε παιδιά δεν είναι παράλογο δεδομένου ότι μία άδεια του 2010 στην καλύτερη με το ίδιο σκεπτικό παρατείνεται μέχρι το 2017 ?!

Edited by nik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.