Jump to content

Ριζική ανακαίνιση - Εξοικονομω ΙΙ


Recommended Posts

Προσωπικά νομίζω ότι πλέον ποτέ δεν έχω ριζική ανακαίνιση στο εξοικονομώ, αφού ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 250/τ.μ.,  το οποίο είναι πάντα μικρότερο του  0,25 Χ (ΚΟ) για κάθε περίπτωση, καθώς (ΚΟ)>1000 !!!

κάνω κάπου λάθος ????

 • Like 2
 • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

Επίσης να προσθέσω προς επίρρωση των παραπάνω ότι :

1. Οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ.

2. Διαχωρίζει την Δαπάνη ανακαίνισης σε Δαπάνη Ανακαίνισης Κελύφους (ΔΑΚ) και σε Δαπάνη Ανακαίνισης Τεχνικών Συστημάτων (ΔΑΤΣ). Πρέπει η μέγιστη αυτών των δύο (ΜΔΑ) και όχι το άθροισμά τους να είναι μεγαλύτερη από το Οριακό Κόστος Ριζικής Ανακαίνισης (ΜΔΑ > 25% *ΑΚ) για να θεωρηθεί ριζική ανακαίνιση.

Άρα ξεχνάμε την ριζική ανακαίνιση στο ΕΚΟΙΙ

Edited by nick_61
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Τελικά στο εκο δεν είναι με τίποτα ριζική ανακαίνιση? 'η μπορεί με κάποιες εργασίες και να είναι?

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

Πώς υπολογίζεται η Δαπάνη Ανακαίνισης Κελυφους αν δεν πρόκειται για το Εξοικονομώ? Βάσει ποιών τιμών θα καστολογηθουν οι επεμβάσεις που θα γίνουν σε ένα κτήριο για να συγκριθεί με το

0,25 * ΑΚ.

Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...

Καλησπέρα, για το "εξοικονομώ - αυτονομώ" που ισχύουν τα ίδια λίγο πολύ με το προηγούμενο εξοικονομώ, στο κεφάλαιο 3.1. (σελ.25 του οδηγού) επικαλείται το Ν.4122/13 για τον προσδιορισμό της ριζικής ανακαίνισης. Θεωρούμε ότι ισχύει όπως και 'χει και το ΦΕΚ 408/14-02-2019. Για εξωτερική θερμομόνωση κελύφους και στέγης πιστεύετε ότι μας καλύπτει το ΦΕΚ του '19 ή θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν και το άρθρο 2, παρ.12β του Ν.4122/13 (δηλ. "ανακαίνιση άνω του 25% του κελύφους..") και να οδηγηθούμε σε σύνταξη ΜΕΑ οπωσδήποτε;

Link to comment
Share on other sites

Το φεκ408β/14-2-2019 λέει :

Άρθρο 1
Σκοπός - πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της αξίας κτιρίου ή κτιριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής (ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας) κατά την έννοια της παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 4122/2013.

Άρα εξειδικεύει και αναλύει τον 4122 ως προς το μέρος αυτό, του υπολογισμού του κόστους ριζικής ανακαίνισης. Θεωρώ ότι το φεκ του 2019 είναι αρμόδιο για το τί είναι ριζική ανακαίνιση. Τα υπόλοιπα με το 25% του κελύφους είναι ...last year:-D

Edited by pirsogiannis
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Το αν μια ανακαίνιση είναι ριζική ή όχι υπολογίζετε με το: 

ΦΕΚ 408/Β’/ 14.02.2019 (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/72) Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής

Σημειώνετε ότι στο ΦΕΚ υπάρχει άρθρο (το άρθρο 3) όπου δίνετε ο τρόπος υπολογισμού του κόστους οικοδόμησης (ΚΟ) κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.

Εφόσον έχουμε ριζική ανακαίνιση απαιτείται ΜΕΑ.

Για το πλαίσιο στο οποίο θα υπάγεται η ΜΕΑ αναμένετε διευκρίνηση από το ΥΠΕΝ.

Edited by chvaitsi
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

Καλημέρα συνάδελφοι,

το (ΔΑΚ) και το (ΔΑΤΣ) πως υπολογίζονται; από που λαμβάνουμε τιμές μονάδος; Από αναλυτικό προϋπολογισμό της οικοδομικής άδειας ή από τον αντίστοιχο του Ν.4495/17;

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
On 15/9/2021 at 10:02 ΠΜ, CHRIS.EFRO said:

Καλημέρα συνάδελφοι,

το (ΔΑΚ) και το (ΔΑΤΣ) πως υπολογίζονται; από που λαμβάνουμε τιμές μονάδος; Από αναλυτικό προϋπολογισμό της οικοδομικής άδειας ή από τον αντίστοιχο του Ν.4495/17;

Απο τον πίνακα αναλυτικού προϋπολογισμού του ν.4495/17

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Θα ήθελα μια επιβεβαίωση (ή διόρθωση λαθών) λόγω απειρίας για την ακόλουθη διαδικασία εκτίμησης "ριζικής ανακαίνισης". 

Σε ισόγειο χώρο ορισμένο ως αποθήκη στην Ο.Α. που μέτρησε στον ΣΔ θα γίνει αλλαγή χρήσης σε τμήμα του, επιφάνειας 60τ.μ., (ή σε όλον τον όροφο, αλλά θα ανακαινιστεί προς δημιουργία διαμερίσματος κατοικίας μόνο το παραπάνω τμήμα).

Ο όροφος έχει παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί έχει λειτουργήσει ως ξυλουργικό εργαστήριο στο παρελθόν, αλλά όχι εσωτερικές διαρρυθμίσεις, μόνωση, κατάλληλα κουφώματα και γενικά εγκαταστάσεις που να εξυπηρετούν τη χρήση κατοικίας. Με λίγα λόγια επιθυμητό είναι να γίνουν πολλές επεμβάσεις για την αλλαγή χρήσης.

Διέκρινα πως χρειάζεται να γίνει έλεγχος για ριζική (καθώς έχω καταλάβει ότι έχει σημασία ως προς τον ΚΕΝΑΚ) και έτσι έκανα τα εξής:

 • Υπολόγισα το ΟΚΡΑ για την επιφάνεια των 60τμ σε περίπου 15000€.
 • Για το ΔΑΚ από το παράρτημα Β' υπολόγισα με αναλυτικό τις εργασίες για θερμομόνωση - κουφώματα. Δεν έβαλα και το κόστος πλινθοδομών παρ'όλο που κάποιες εξωτ. τοιχοποιίες θα καθαιρεθούν εξ ολοκλήρου για να δημιουργηθούν νέα ανοίγματα. Το κόστος ανήλθε σε περίπου 1800€. Καταλαβαίνω ότι το ποσό δεν είναι ρεαλιστικό (πολύ μικρότερο), αλλά αυτό μου δίνει ο πίνακας ΑΠ.
 • Για το ΔΑΤΣ υπολόγισα πάλι από το παράρτημα Β' εργασίες για θέρμανση - ψύξη - ηλεκτρ. εγκαταστάσεις και ηλιακό. Για τη θέρμανση έβαλα "κεντρική θέρμανση (23.01)" και υπολόγισα στο περίπου τις KCAL (=5400) από έναν γενικευμένο απλοϊκό τύπο που βρήκα σε κάποιο σάιτ. Περιλαμβάνεται άραγε ο όποιος λέβητας στο κόστος του παραρτήματος ή αφορά μόνο τα σώματα-σωληνώσεις και πρέπει να τον προσθέσω; Το αποτέλεσμα ανέρχεται σε περίπου 4300€. Πάλι μη ρεαλιστικό.
 • Άρα ΜΔΑ < ΟΚΡΑ, και συνεπώς ΔΕΝ είναι ριζική.

Είναι σωστά τα παραπάνω, λέτε, ή έχω υποεκτιμήσει το κόστος των εγκαταστάσεων/εργασιών για κάποιον λόγο και πρέπει να το επαναπροσδιορίσω; Από κάποια σχόλια είχα καταλάβει ότι είναι πιθανό να πρόκειται για ριζική και το αποτέλεσμα απέχει κατά πολύ (ουσιαστικά είναι απίθανο μέσω των τιμών του παραρτήματος), γι' αυτό και ο προβληματισμός μου. Μήπως δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας του παραρτήματος Β'; Κάτι άλλο που μου διαφεύγει;

Παραθέτω και το "excel" που έφτιαξα για τους υπολογισμούς (είναι σε openoffice, δεν ξέρω αν δουλεύει σε MSExcel), το οποίο το έκανα γενικευμένο με droplists να περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις από τον πίνακα του νόμου για τον υπολογισμό του ΟΚΡΑ. Ελάχιστη η βοήθεια του σαν εργαλείο, αλλά είχε πλάκα να το φτιάξω και το προσφέρω για όποια χρήση.

Υπολογισμός Ριζικής.ods

Edited by tettris
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.