Jump to content

Επαγγελματικά δικαιώματα για την σύνταξη ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου


Recommended Posts

Καλημέρα συνάδελφοι. 

Γνωρίζει κάποιος ποιοί μηχανικοί έχουν δικαίωμα έκδοσης πιστοποιητικού πληρότητας ηλεκτρονικής ταυτότητας;

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Άρθρο 54

Συμπλήρωση ηλεκτρονικής ταυτότητας - Έκδοση πιστοποιητικών

2. Τα στοιχεία της παρ. 1 συμπληρώνονται από τους επιβλέποντες μηχανικούς του άρθρου 49

και από τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς, σε ειδικό έντυπο, το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Άρθρο 53

Ορισμοί

4. Εξουσιοδοτημένος μηχανικός: ο μηχανικός που ορίζεται από τους κυρίους του έργου

και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

 

Άρθρο 49

Μητρώο μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών και καθήκοντα

 

1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τηρείται Μητρώο, στο οποίο περιλαμβάνονται

αυτοδίκαια όλοι οι μηχανικοί που είναι μέλη του ΤΕΕ και έχουν το επαγγελματικό δικαίωμα να μελετούν,

να επιβλέπουν, να ελέγχουν και να εκτελούν εργασίες στα κτηριακά έργα που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

2. Τα στοιχεία των μηχανικών που περιλαμβάνονται στο Μητρώο παρέχονται

από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μέσω του Μητρώου Μελών και του Βιβλίου Τεχνικών Επωνυμιών

που αυτό τηρεί και παρέχεται σε αυτά δωρεάν πρόσβαση. Οι προϋποθέσεις άσκησης

του επαγγέλματος που ισχύουν στα ανωτέρω μητρώα εφαρμόζονται αυτόματα στη δυνατότητα

υποβολής μελετών και διενέργειας επιβλέψεων στο πλαίσιο του παρόντος νόμου.

Αυτό περιλαμβάνει τον τίτλο σπουδών, την ειδικότητα, την άδεια άσκησης και τα ειδικά επαγγελματικά δικαιώματα.

Επιπλέον παρέχεται στο Υπουργειο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξατομικευμένη πρόσβαση

στον προσωπικο φάκελο των μητρώων ύστερα από αίτημα.

3. Οι μελετητές μηχανικοί ευθύνονται για την εκπόνηση όλων των επιμέρους μελετών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Οι επιβλέποντες μηχανικοί ευθύνονται ανά τομέα επίβλεψης για:

α) Την επίβλεψη των οικοδομικών εργασιών σύμφωνα με τις μελέτες που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 341 και 342 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (π.δ. της 14.7.1999, Δ΄580).

β) Την ενημέρωση της Υ.ΔΟΜ. για τον ορισμό της ημερομηνίας ελέγχου.

γ) Τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων στοιχείων της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 52 έως 61.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα συνάδελφοι,

με συγχωρείτε αν για κάποιους φαίνεται ξεκάθαρο, απλά επειδή θέλω να είμαι απόλυτα σίγουρος.

 

Όταν αναφέρει

4. Οι επιβλέποντες μηχανικοί ευθύνονται ανά τομέα επίβλεψης για:

....

γ) Τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων στοιχείων της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου... "

 

εννοεί όλα τα στοιχεία ή μόνο αυτά για το οποία για τα οποία έχεις δικαίωμα επίβλεψης?

 

Με λίγα λόγια, οι Διπλ. Ηλεκτρολόγοι / Μηχανολόγοι μπορούμε να εκδόσουμε το πιστοποιητικό πληρότητας ή όχι ???

 

ευχαριστώ πολύ

Edited by ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣΣ
Link to comment
Share on other sites

Κατά τη γνώμη μου όχι. Αλλά και να το κάνεις πιστεύεις ότι, στο μπουρδε.... Ελλαδιστάν θα σου πει κάποιος κάποτε κάτι;

Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
  • Like 2
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
On 8/2/2021 at 5:43 ΜΜ, ΙΑΣΟΝΑΣ said:

Κατά τη γνώμη μου όχι. Αλλά και να το κάνεις πιστεύεις ότι, στο μπουρδε.... Ελλαδιστάν θα σου πει κάποιος κάποτε κάτι;

Δεν ξέρω αν θα σου πει κάποιος κάτι. Αν όμως γίνει έλεγχος και μετά πέσουν πρόστιμα χιλιάδων ευρώ στον μηχανικό, αφαιρεθούν οι άδειες κτλ. Δεν νομίζω οτι θα ρισκάρει κάποιος να κάνει κάτι εφόσον απαγορεύεται. Το καλύτερο είναι μια αποστολή αιτήματος με απάντηση από το ΤΕΕ για το τι ισχύει.

Link to comment
Share on other sites

11 ώρες πριν, Giorgos1987 said:

.....πέσουν πρόστιμα χιλιάδων ευρώ στον μηχανικό....

Ούτε στη Δευτέρα Παρουσία δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο στο μπουρδε.... Ελλαδιστάν που δραστηριοποιούμαστε....

11 ώρες πριν, Giorgos1987 said:

.....αφαιρεθούν οι άδειες ...

Ακόμα και να μην επιτρέπεται από αυτή την ειδικότητα να εκδοθεί ΠΗΤΚ, άδεια δεν πρόκειται ν' αφαιρεθεί, ούτε στην Τρίτη Παρουσία κ.λπ.

11 ώρες πριν, Giorgos1987 said:

Δεν νομίζω οτι θα ρισκάρει κάποιος να κάνει κάτι εφόσον απαγορεύεται.

Ποιός σου είπε ότι, απαγορεύεται;

11 ώρες πριν, Giorgos1987 said:

Το καλύτερο είναι μια αποστολή αιτήματος με απάντηση από το ΤΕΕ για το τι ισχύει.

To TEE ασχολείται με άλλα πιό προσοδοφόρα "αντικείμενα" με αυτό κι όχι με τις ανάγκες και τα συμφέροντα των μελών του... Παραδείγματα άπειρα! Αν αρχίσω να γράφω, θα με πετάξουν έξω οι αρμόδιοι, καθότι απαγορεύεται να τα "χώνεις" στο μεγάλο "μπαμπά"....

Από την άλλη το ΤΕΕ δεν νομοθετεί! Αν ο νόμος ήθελε να το προσδιορίσει αγαπητέ μου, θα το είχε κάνει... Η έστω εκ των υστέρων το ΤΕΕ πριν ζητήσει π.χ. τα 20άρικα θα το είχε νομίμως προσδιορίσει... Το ΤΕΕ μέχρι σήμερα μας έχει δείξει ότι, βγάζει την ουρά του απ' έξω... Θυμίζω "με δική του ευθύνη ο μηχανικός ανεβάζει ό,τι ανεβάζει για να ολοκληρώσει π.χ. μια δήλωση υπαγωγής"!!!!! Δες στήριξη....

κ.λπ.

Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
  • Like 1
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

3 ώρες πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said:

Ούτε στη Δευτέρα Παρουσία δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο στο μπουρδε.... Ελλαδιστάν που δραστηριοποιούμαστε....

Ακόμα και να μην επιτρέπεται από αυτή την ειδικότητα να εκδοθεί ΠΗΤΚ, άδεια δεν πρόκειται ν' αφαιρεθεί, ούτε στην Τρίτη Παρουσία κ.λπ.

Ποιός σου είπε ότι, απαγορεύεται;

To TEE ασχολείται με άλλα πιό προσοδοφόρα "αντικείμενα" με αυτό κι όχι με τις ανάγκες και τα συμφέροντα των μελών του... Παραδείγματα άπειρα! Αν αρχίσω να γράφω, θα με πετάξουν έξω οι αρμόδιοι, καθότι απαγορεύεται να τα "χώνεις" στο μεγάλο "μπαμπά"....

Από την άλλη το ΤΕΕ δεν νομοθετεί! Αν ο νόμος ήθελε να το προσδιορίσει αγαπητέ μου, θα το είχε κάνει... Η έστω εκ των υστέρων το ΤΕΕ πριν ζητήσει π.χ. τα 20άρικα θα το είχε νομίμως προσδιορίσει... Το ΤΕΕ μέχρι σήμερα μας έχει δείξει ότι, βγάζει την ουρά του απ' έξω... Θυμίζω "με δική του ευθύνη ο μηχανικός ανεβάζει ό,τι ανεβάζει για να ολοκληρώσει π.χ. μια δήλωση υπαγωγής"!!!!! Δες στήριξη....

κ.λπ.

Στις περιπτώσεις βέβαια των ΠΕΑ έχουν αναφερθεί οι επιβολές προστίμων σε κάποιους που είχαν παραβιάσει κάποιους κανόνες ή έκαναν ψευδή ΠΕΑ. Βέβαια πόσοι είναι αυτοί μπροστά στο σύνολο, ελάχιστοι. Για την ΗΤΚ είχα την εντύπωση πως απαγορεύεται η έκδοσή της από ειδικότητες πέραν του αρχιτέκτονα και του πολιτικού μηχανικού.

Edited by Giorgos1987
Link to comment
Share on other sites

On 8/2/2021 at 4:48 ΜΜ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣΣ said:

.......

Με λίγα λόγια, οι Διπλ. Ηλεκτρολόγοι / Μηχανολόγοι μπορούμε να εκδόσουμε το πιστοποιητικό πληρότητας ή όχι ???.....

Ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει απαγόρευση ή κάποιο άλλο (νομικό ) κόλυμμα, θεωρείς ότι μπορείς ότι μπορείς να εκδίδεις ηλεκτρονικές ταυτότητες?

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

13 ώρες πριν, Giorgos1987 said:

Στις περιπτώσεις βέβαια των ΠΕΑ έχουν αναφερθεί οι επιβολές προστίμων σε κάποιους που είχαν παραβιάσει κάποιους κανόνες ή έκαναν ψευδή ΠΕΑ. 

Σαχλαμάρες πρόστιμα... Απλώς για τα μάτια του κόσμου... 200 ευρώ λέει πρόστιμο αντί να τον σκίσει!!!

12 ώρες πριν, maneni said:

Ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει απαγόρευση ή κάποιο άλλο (νομικό ) κόλυμμα, θεωρείς ότι μπορείς ότι μπορείς να εκδίδεις ηλεκτρονικές ταυτότητες?

Ορθότατα!!! Γι' αυτό λέμε πάντα "Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα"....

 

 

Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

4 ώρες πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said:

Σαχλαμάρες πρόστιμα... Απλώς για τα μάτια του κόσμου... 200 ευρώ λέει πρόστιμο αντί να τον σκίσει!!!

Συνάδελφε πολύ ορθά τα λες και συμφωνώ μαζί, αλλά ειδικά για τα ΠΕΑ, δεν είναι σαχλαμάρες πρόστιμα...

ενδεικτικά δες τι πρόστιμα έχουν πέσει για τα ΠΕΑ... (είναι όλα απο τη Διάυγεια), κάτι που για άλλες περιπτώσεις (τακτοποιήσεις, βεβαιώσεις, οικ. άδειες, ελεγκτές δόμησης, κλπ, κλπ), δεν έχουν πέσει στην αντίληψη μου....

Μήπως έχεις εσυ κάτι στο αρχείο σου να ανεβάσεις γιατί εμένα μου διαφεύγουν?

 

αποκλεισμό 1 χρόνο.pdf πρόστιμο 1.500 €.pdf πρόστιμο 1.642 €.pdf πρόστιμο 2.000 €.pdf πρόστιμο 2.500 €.pdf πρόστιμο 3.320 €.pdf πρόστιμο 500 € - 1.pdf πρόστιμο 500 €.pdf πρόστιμο 1000 €.pdf πρόστιμο 4972 €.pdf

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.