Jump to content
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Με ηλεκτρονική βεβαίωση μηχανικού κάθε εργασία σε κτίριο που δεν απαιτείται οικοδομική άδεια από την πολεοδομία

  Νέες διατάξεις ισχύουν πλέον για τις εργασίες που μπορούν να γίνουν χωρίς οικοδομική άδεια από την πολεοδομία ή την Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας. Ήδη αυτές οι εργασίες επιτρέπονται από το 2017, αλλά κατά καιρούς, προστίθενται νέες εργασίες, διορθώνονται οι υφιστάμενες ή καταργούνται προβλεπόμενες εργασίες.

  Σκοπός του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι να εξυπηρετούνται οι πολίτες στις εργασίες συντήρησης και μικροεπισκευών των κτιρίων τους, οι οποίοι για μικρές ανακαινίσεις όπως: βαψίματα, αλλαγή στα κεραμίδια της στέγης ή την κατασκευή μικρής πέργκολας, ήταν αντιμέτωποι με μεγάλα πρόστιμα από την πολεοδομία καθώς και ποινές από τα δικαστήρια για προσβολή του περιβάλλοντος, ύστερα από καταγγελίες.

  Όμως, επειδή παρατηρήθηκε ότι γίνονταν κακή χρήση αυτής της διάταξης και δημιουργούνταν αυθαιρεσίες στα κτίρια, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έκανε υποχρεωτική τη βεβαίωση μηχανικού πριν την εκτέλεση εργασιών που δεν απαιτούν πολεοδομική άδεια.

  • Σε τι ακριβώς αφορά η ηλεκτρονική βεβαίωση;

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πριν την εκτέλεση των εργασιών, για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, συντάσσεται υποχρεωτικά ηλεκτρονική βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, που εκδίδεται από πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ότι στην περιοχή του ακινήτου για τις παραπάνω εργασίες δεν απαιτείται έγκριση από κάποιον φορέα. Σε περίπτωση που απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα γίνεται ενημέρωση φακέλου με τις παραπάνω εγκρίσεις.

  Σημειώνεται ότι, το πληροφοριακό σύστημα θα είναι έτοιμο σε άμεσο χρόνο από το Τ.Ε.Ε., όμως, μέχρι τη λειτουργία του συστήματος και για να μην υπάρχει πρόβλημα με την πολεοδομία ή την αστυνομία, οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσκομίζουν απλή βεβαίωση μηχανικού.

  • Ποιοι είναι δηλαδή οι φορείς που πρέπει να γνωμοδοτήσουν πριν από κάθε εργασία;

  Οι φορείς που πρέπει να γνωμοδοτήσουν κατά περίπτωση είναι: το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, η Αρχαιολογία, το Δασαρχείο και άλλοι.

  Ομως το θέμα αφορά κυρίως στη γνωμοδότηση του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου για τις εξής περιπτώσεις:

  1. Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια, οικόπεδα ή γήπεδα, που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, αρχαιολογικούς χώρους, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
  2. Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια ή χώρους των οποίων έχει ήδη κινηθεί ή ολοκληρωθεί η διαδικασία κήρυξής τους ως διατηρητέων με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθώς και σε όμορα με αυτά ή έναντι αυτών κτίρια ή γήπεδα.
  3. Για εργασίες που διαφοροποιούν το κτίριο από τα μορφολογικά στοιχεία και την τυπολογία που επιβάλλεται με ειδικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί ανά περιοχή, προστατευόμενη ή μη.
  4. Για κάθε οικοδομική εργασία σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από τη γράμμη παραλίας ή με πρόσωπο σε βασικούς κυκλοφοριακούς άξονες (Βασικό-Δευτερεύον-Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο).
  5. Για όλες τις νησιωτικές περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, είναι αρμόδια για την έγκριση των αρχιτεκτονικών μελετών για κάθε οικοδομική εργασία σε ακίνητα, κείμενα εκτός ορίων οικισμού ή σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων.

   

  • Το Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί και για εσωτερικές εργασίες;

  Όχι. Δεν απαιτείται γνωμοδότη για οικοδομικές εργασίες ή τεχνικά ή άλλα έργα στο εσωτερικό υφισταμένου κτιρίου, οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού.

  • Ποιες είναι οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και πρέπει να εκδοθεί βεβαίωση μηχανικού;

  α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής.

  β) μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.

  γ) εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

  δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.

  ε) αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.

  στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

  ζ) μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος.

  η) τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση

  θ) τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων.

  ι) εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

  ια) τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,

  ιβ) κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων

  ιγ) κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή.

  ιδ) κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.

  ιε) τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών.

  ιστ) διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου με την προϋπόθεση, ότι αυτή δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του ακάλυπτου χώρου.

  ιζ) διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων,

  ιη) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ.

  ιθ) κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

  κ) φωτοβολταϊκά συστήματα πάνω σε κτίρια και για ισχύ συστημάτων έως και 100kW.

  κα) κατασκευές υπόγειων βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κάθε είδους, η εγκατάσταση επ’ αυτών του αντίστοιχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι κατασκευές των συνοδών έργων

  κβ) κατασκευές για την εγκατάσταση υποδομής και τοποθέτηση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) ΜΤ/ΧΤ στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.

  • Τι πρέπει να προσέξουμε για να μην είναι αυθαίρετες οι κατασκευές;

  α) όλες οι εργασίες που γίνονται θα πρέπει να μην θίγουν τον σκελετό του κτιρίου και να μην δημιουργούν προβλήματα στη στατικότητα του.

  β) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

  • Όταν κάνουμε εσωτερική ανακαίνιση ή εσωτερικές επισκευές ή διασκευές
  • Για τους εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων, που κάνουμε με χρήση ικριωμάτων.
  • Όταν κάνουμε αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων σε διαφορετικά ανοίγματα και σε περίπτωση που αφορά διαμέρισμα ή κατάστημα κλπ χώρους σε πολυκατοικία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των ενοίκων της πολυκατοικίας.
  • Για τη συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων με χρήση ικριωμάτων.
  • Για τις διαμορφώσεις του εδάφους πάνω από το ένα μέτρο από το φυσικό έδαφος απαιτείται άδεια.
  • Για την τοποθέτηση θερμομόνωσης, τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, με τη χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», καθώς και για εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων με χρήση ικριωμάτων.
  • Για την κατασκευή πέργκολας επιφανείας πάνω από πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, καθώς και σε δώματα και εξώστες ανεξαρτήτως εμβαδού.
  • Τι γίνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να αποδοθούν στον ΕΦΚΑ ( ένσημα ΙΚΑ);

  Για όλες τις οικοδομικές εργασίες, είτε πρόκειται για εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας ή άδειας μικρής κλίμακας είτε όχι, θα πρέπει να γίνεται απογραφή των οικοδομικών εργασιών στον ΕΦΚΑ με την προσκόμιση σχετικού πίνακα, με την απογραφή όλων των εργασιών που πρόκειται να γίνουν για την πληρωμή των ανάλογων εισφορών.

  Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ,

  τοπογράφου - πολεοδόμου μηχανικού


  Πηγή: https://www.taxydromos.gr/Real%20Estate/396797-me-hlektronikh-bebaiwsh-mhxanikoy-kathe-ergasia-se-ktirio-poy-den-apaiteita.html
  Κουφώματα Europa - Εξοικονομώ-Αυτονομώ

  User Feedback

  Recommended Comments   

  «Σημειώνεται ότι, το πληροφοριακό σύστημα θα είναι έτοιμο σε άμεσο χρόνο από το Τ.Ε.Ε., όμως, μέχρι τη λειτουργία του συστήματος και για να μην υπάρχει πρόβλημα με την πολεοδομία ή την αστυνομία, οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσκομίζουν απλή βεβαίωση μηχανικού. »

  αμεσος χρονος σημαινει "συντομα"..."οσονουπω..."

  Και πού ειπαμε οτι "προσκομιζουν" αυτην την απλή βεβαιωση???

   

  Edited by Pavlos33
  Link to comment
  Share on other sites

  Συγγνώμη λάθος μου. Ούτε που προσκομίζεται η βεβαίωση αναφέρεται κάπου.

  Edited by Pavlos33
  Link to comment
  Share on other sites

  δεν καταλαβα γιατι ζητας συγνωμην

  τα ιδια γραφει και η ανακοινωση  για την "προσκομιση"

  "Σημειώνεται ότι, το πληροφοριακό σύστημα θα είναι έτοιμο σε άμεσο χρόνο από το Τ.Ε.Ε., όμως, μέχρι τη λειτουργία του συστήματος και για να μην υπάρχει πρόβλημα με την πολεοδομία ή την αστυνομία, οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσκομίζουν απλή βεβαίωση μηχανικού."

   

  Edited by Pavlos33
  Link to comment
  Share on other sites

  Δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται.

  Ακούει κανείς "ιστορικός τόπος" , "αρχαιολογικός χώρος"  κλπ και φαντάζεται κάποιο αρχαίο μνημείο και την πέριξ περιοχή . Αμ δε !

  Ο χαρακτηρισμός περιλαμβάνει  δεκάδες χιλιάδες στρέμματα γης , ολόκληρους Δήμους , με δεκάδες χιλιάδες κτιρίων.

  Ειδικά για την Παρανοική Αρχαιολογική Υπηρεσία , τα αυθαίρετα προ 4495 θα τα στέλνει να περάσουν τοπικό συμβούλιο ή ΚΕΣΑ  !!  😂😂  .

  Αντε να πέσεις και σε καμιά αποχή μελών ΤΕΕ από ΣΑ ή λήξη θητείας και έκανες τόμπολα !!

  Οποιος λοιπόν πιστεύει ,  ότι για να βάψει κάποιος εξωτερικά το σπίτι του θα υποστεί τα παραπάνω και θα πάει να πάρει έγκριση αρχαιολογίας και να περάσει ΣΑ είναι μακριά νυχτωμένος. !!!

  Κι επειδή κι ο μηχανικός φοβούμενος ΔΕΝ θα βεβαιώνει ότι δεν απαιτείται έγκριση η λύση είναι απλή.

  Ολες οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται χωρίς καμμία έγκριση / βεβαίωση. Τόσο απλά.

  Edited by avgoust
  Link to comment
  Share on other sites
  18 λεπτά πριν, avgoust said:

  Δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται.

  .....................................

  Κι επειδή κι ο μηχανικός φοβούμενος ΔΕΝ θα βεβαιώνει ότι δεν απαιτείται έγκριση η λύση είναι απλή.

  Ολες οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται χωρίς καμμία έγκριση / βεβαίωση. Τόσο απλά.

  το 70% της Ελλάδας , έχει γενικούς περιορισμούς και δεν ρισκάρει κάποιος συνάδελφος να δώσει ψευδή βεβαίωση .

  Στο υπόλοιπο 30% , είναι τόσο χαμηλή η αξία γης , που έτσι και αλλιώς θα γίνει κάτι αυθαίρετα , χωρίς να κοπιάσουν να πάνε σε μηχανικό .

  Άρα ψάχνουμε "αυτοφοράκιδες" μηχανικούς . 

  Link to comment
  Share on other sites
  2 ώρες πριν, avgoust said:

  Ειδικά για την Παρανοική Αρχαιολογική Υπηρεσία , τα αυθαίρετα προ 4495 θα τα στέλνει να περάσουν τοπικό συμβούλιο ή ΚΕΣΑ  !!  😂😂  .

  Αντε να πέσεις και σε καμιά αποχή μελών ΤΕΕ από ΣΑ ή λήξη θητείας και έκανες τόμπολα !!

  Οποιος λοιπόν πιστεύει ,  ότι για να βάψει κάποιος εξωτερικά το σπίτι του θα υποστεί τα παραπάνω και θα πάει να πάρει έγκριση αρχαιολογίας και να περάσει ΣΑ είναι μακριά νυχτωμένος. !!!

  Κι επειδή κι ο μηχανικός φοβούμενος ΔΕΝ θα βεβαιώνει ότι δεν απαιτείται έγκριση η λύση είναι απλή.

  Ολες οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται χωρίς καμμία έγκριση / βεβαίωση. Τόσο απλά.

  πολύ ρεαλιστική προσέγγιση, πολλές φορές είμαστε μαλωμένοι με το ρεαλισμό

  Link to comment
  Share on other sites

  Ενα καλό ερώτημα είναι:

  Ποιές γενικότερα κυρώσεις (π.χ. από καταγγελία) θα επιβληθούν σ' όποιον δεν αιτηθεί τη σύνταξη της αναφερόμενης στο άρθρο 52 του Ν.4759/2020 βεβαίωσης και προβεί στις σχετικές μικροεργασίες ? 

  Edited by georgegaleos
  Link to comment
  Share on other sites

  γεωργιε,

  κατσε δυο λεπτα

  να παω στον απο κατω να ρωτησω,

  που μας ζαλισε εδω και 5 μερες

  με τα γκαπα γουπα...

  - "βαφει" λεει....

   😄

   

  Link to comment
  Share on other sites

  Πριν την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, συντάσσεται υποχρεωτικά ηλεκτρονική βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, που εκδίδεται από πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ότι στην περιοχή του ακινήτου για τις παραπάνω εργασίες δεν απαιτείται έγκριση από κάποιον φορέα.

  Έστω να την κάνω την έρευνα ότι δεν απαιτείται έγκριση φορέα στην περιοχή του ακινήτου..............

  Θα την πληρωθώ?? Εγώ λέω πως 99% θα ακούσω το κλασικό: "θες τόσα για 1 χαρτί??..........."

  Και δεν θα ήθελα να ακούσω αντίλογο ότι εμείς καθορίζουμε την αξία μας και το κόστος μας κτλ.. γιατί απλούστατα εμείς οι ίδιοι τα ρίξαμε στα βράχια επί χρόνια (πχ 30-40 ευρώ το ΠΕΑ)...........

  Edited by Pavlos33
  Link to comment
  Share on other sites

  Μια που μας έχει πιάσει μια μανία για ηλεκτρονικοποίηση των πάντων, έχουμε πλέον άπλετο gov και τη Microsoft στο πλευρό μας, εγώ θέλω για το συγκεκριμένο θέμα να προτείνω τα παρακάτω ώστε να βγει και κάτι θετικό :

  ΑΝ ο ιδιώτης απευθυνθεί όντως σε μηχανικό, τότε,

  - Να βεβαιώνουμε όλοι μας στον ιδιώτη ότι δεν χρειάζεται η έγκριση φορέα (προφανώς δεν θα πάει στο χασάπη για να το κάνει αυτό),

  - Όταν όμως χρειάζεται η έγκριση, να μην τον στέλνουμε σε ΥΠΠΟ, ΣΑ κλπ. φορείς, να τον στέλνουμε σε ένα συνάδελφο αρχιτέκτονα που θα πιστοποιεί αυτός με δική του βεβαίωση και τεχνική έκθεση ότι όντως δεν βλάπτεται το προστατευόμενο - ακριβώς όπως στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 116. Οι αρμόδιοι φορείς προστασίας δεν είναι δυνατόν να δέχονται μόνο από αρχιτέκτονες μελέτες σε τέτοιες περιοχές και σημεία και να μην τους θεωρούν άξιους να κρίνουν ότι δεν βλάπτεται η προστασία από αυτού του είδους τις εργασίες,

  Με τον τρόπο αυτό : ο ιδιώτης θα είναι εξασφαλισμένος απέναντι στο νόμο, ο αρχιτέκτονας (και να μην ξέρει) θα μάθει (ελεγχόμενος) τι ακριβώς προστατεύεται και το σημαντικότερο όλοι εμείς οι υπόλοιποι θα μπορούμε (εύχομαι) να κάνουμε την αδειοδοτική δουλειά μας με τους φορείς και τα αρμόδια όργανα ταχύτερα αφού πλέον δεν θα απασχολούνται με αυτές τις υποθέσεις.

  Όλα τα παραπάνω βέβαια ισχύουν μόνο για την περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε κάποια σειρά και δεν θέλουμε να πετάξουμε απλά τη μπάλα στην εξέδρα. Όμως ακόμη και αν η αλήθεια είναι κάπου ανάμεσα ίσως, με την εφαρμογή των παραπάνω, μπει μια σειρά και οι ιδιώτες τη δουν και αρχίσουν να έρχονται μόνοι τους προς την πιστοποιημένη διαδικασία ... αμήν.

  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.