Jump to content
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural


 • Εγκύκλιος Υπ. Υποδομών και Μεταφορών: Διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε.


  Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ν. 5106/2024 (Α’63) και ειδικότερα των άρθρων 140 και 141, με τις οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112) με εξαίρεση τις διατάξεις που παραμένουν σε αναστολή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020 (A' 256), και της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 118480/02.05.2024 με θέμα: «Θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Υποδομών», διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

  1. Όλα τα πτυχία μελετητικών και εργοληπτικών επιχειρήσεων, τα οποία ήταν σε ισχύ την 3/5/2024, παραμένουν σε ισχύ, ανεξαρτήτως υποβολής της αίτησης επανάκρισης, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης (ήτοι μέχρι την 3/2/2025, ημέρα Δευτέρα).

  Το ίδιο ισχύει και για τις ενημερότητες πτυχίου, οι οποίες εξακολουθούν να εκδίδονται ανεξαρτήτως υποβολής της αίτησης επανάκρισης, για το χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης, κατόπιν σχετικής αιτήσεως.

  2. Εφόσον, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός του χρονικού διαστήματος των εννέα (9) μηνών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης, υποβληθεί από εργοληπτική ή μελετητική επιχείρηση αίτηση επανάκρισης, το πτυχίο της παραμένει σε ισχύ μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης κατάταξης.

  Το ίδιο ισχύει και για τις ενημερότητες πτυχίου, οι οποίες, υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να εκδίδονται μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης κατάταξης.

  3. Εάν παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης (ήτοι η 3η
  /2/2025) παύει η ισχύς όλων των πτυχίων για τα οποία δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτηση επανάκρισης και αντίστοιχα των βεβαιώσεων ενημερότητας πτυχίου, όπου αυτή προβλέπεται.

  4. Η αξιολόγηση των πάσης φύσεως αιτήσεων που υποβλήθηκαν πριν την 3/5/2024, και δεν είχε περαιωθεί κατά την άνω ημερομηνία, ολοκληρώνεται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε προ του ΠΔ 71/2019.

  5. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την 3/5/2024 εκτός του ΟΠΣ ΜΗΤΕ, χαρτώα ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία θα πρέπει να επανυποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μέσω του συστήματος ΟΠΣ ΜΗΤΕ.

  6. Ως προς το πεδίο εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 5106/2024 (Α’ 63), επισημαίνεται ότι η αναφορά στην εν λόγω παράγραφο σε μελετητικές επιχειρήσεις και στο μητρώο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε., πρέπει να ερμηνεύεται ως αναφορά στις εργοληπτικές επιχειρήσεις και στο αντίστοιχο μητρώο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

  Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή / και πληροφορία αρμόδια είναι η Διεύθυνση Μητρώων (Δ24) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (email : [email protected]).

  Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την εφαρμογή της και να αναρτηθεί στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της Γ.Γ.Υ. (www.ggde.gr) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και την αντίστοιχη ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», για ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.

  Εγκύκλιος Υπ.-Υποδομών-και-Μεταφορών-131459-30.05.2024.pdf


  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.