Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
kostassid

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Recommended Posts

[align=left:56bc9be31f]ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αρ. Πρωτ. οικ. 7646/εγκ.13/04 : Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδεια δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών.

 

 

1. Σας κοινοποιούμε την Απόφαση της Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ 5219/3.2.2004 ΦΕΚ 114Δ΄, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 παρ. 1 και 8 παρ. 1, του Ν. 3212/31.12.2003 ΦΕΚ 308Α <para>.

Με την ως άνω Απόφαση ρυθμίζεται η δυνατότητα κατασκευής συγκεκριμένων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, όπως καθορίζονται με την Απόφαση, για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται <Έγκριση Εργασιών Μικρής κλίμακας>.

2. Για την χορήγηση της Έγκρισης Εργασιών εξετάζεται και ελέγχεται η αίτηση - δήλωση των ενδιαφερόμενων, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1, στην οποία επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά, και οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν κατά περίπτωση:

• για τις εκτός σχεδίου περιοχές ότι δεν βρίσκονται σε δάσος, σε ρέμα, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε περιοχή απολύτου προστασίας, και

• για τις εντός σχεδίου περιοχές ότι δεν βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο, και δεν γίνονται σε κτίρια που έχουν μη διανοιγμένη παρόδια στοά΄, ή σε κτίρια που είναι ρυμοτομούμενα ή στατικά επικίνδυνα.

Στις ως άνω περιπτώσεις δεν χορηγείται Έγκριση Εργασιών, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται με βάση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1, και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και επισυνάπτονται, όπως αναφέρονται στον πίνακα συνημμένο, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 2.

3. Κατά περίπτωση και σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 της Απόφασης 5219/3.2.2004, υποβάλλονται :

α. έγκριση της ΕΠΑΕ όπου απαιτείται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ισχύον άρθρο 3 του Ν. 157/85, χορηγείται πριν την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. α της ΚΥΑ 31252/1530/87 ΦΕΚ 482 Δ, και συνοδεύεται από τα εγκεκριμένα σχέδια ή φωτογραφίες, ή

β. έγκριση από την αρμοδία Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού (Νεωτέρων ή Βυζαντινών Μνημείων),ε εφόσον υπάρχει αρμοδιότητα για το κτίριο ή την περιοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, ή της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για όσα κτίρια προβλέπεται από το ειδικό διάταγμα κήρυξης (για ειδική ρύθμιση, προσθήκη ή κατεδάφιση), ή του ΣΧΟΠ του Υπουργείου Αιγαίου, με τα συνημμένα εγκεκριμένα σχέδια ή φωτογραφίες.

4. Η Απόφαση, ως μεταγενέστερη ευνοϊκότερη διάταξη, ισχύει και για τις ήδη εκτελεσθείσες εργασίες, εφόσον προσκομισθούν, τα σχετικά δικαιολογητικά και όπου απαιτείται η έγκριση ΕΠΑΕ, που χορηγείται με βάση φωτογραφείς. Στις περιπτώσεις αυτές μετά τη χορήγηση της έγκρισης ακυρώνεται η τυχόν συνταχθείσα έκθεση αυθαιρέτου και δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Τυχόν βεβαιωθέντα πρόστιμα που έχουν εξοφληθεί δεν επιστρέφονται.

5. Δεν απαιτούνται και δεν ελέγχονται στοιχεία αρτιότητας των οικοπέδων ή των γηπέδων, ή στοιχεία νομιμότητας των κτιρίων, δηλώνονται όμως με σαφήνεια τα σχετικά στοιχεία του ακινήτου στην αίτηση. Επίσης δεν απαιτούνται φορολογικές ή άλλες κρατήσεις.

6. Για τις εσωτερικές εργασίες επισκευής όπως προβλέπονται από το άρθρο 22 παρ. 1 του ΓΟΚ, εξακολουθεί να μην απαιτείται άδεια και επομένως δεν απαιτείται ούτε Έγκριση Εργασιών Μικρής κλίμακας, εκτός αν ταυτόχρονα γίνονται ή έχουν γίνει και άλλες εργασίες.

7. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που έχει εκδοθεί για το ακίνητο οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης, η οποία βρίσκεται σε ισχύ και δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν απαιτείται Έγκριση Εργασιών, αλλά ενημέρωση της ισχύουσας άδειας.

8. Οι αιτήσεις ελέγχονται και εγκρίνονται άμεσα από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες, εφόσον είναι πλήρη τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την Απόφαση 5219/3.2.2004, και αναφέρονται στα συνημμένα υποδείγματα 1 και 2, και τη διαδικασία του άρθρου 2 παρ. 3 και 4.

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:.............ΗΜ/ΝΙΑ:....... Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ...................

ΧΡΕΩΣΗ :............................ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ:**............................

..................................•

Στο ακίνητο με διεύθυνση :

Οδός*................................

Αριθμός*.............Ο.Τ.*...........

Συνοικία*............................

Δήμος ή Κοινότητα*...................

Ταχ. Κώδικας*.......Αστυν.Τμήμα*.....

ΑΙΤΗΣΗ

Ονοματεπώνυμο* ......................

.....................................

Α.Δ.Τ.* .............................

Α.Φ.Μ.* ...............Δ.Ο.Υ.*.......

Κάτοικος* ...........................

Οδός* .......................Αρ.*....

Συνοικία* ...........................

Πόλη*................................

Ταχ.Κώδικας*........Αστ.Τμήμα*.......

Ιδιοκτήτης...*ή Πληρεξούσιος (Ναι/Οχι)............................

Τηλέφωνο* ...........................

Κινητό ..............................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .......................... Τυχόν Υπάρχουσα

¶δεια ...............................

Αποφ. Νομιμ/σης .....................

Έκθεση Αυθαιρ........................

_____________________________________

Με βάση τα συνημμένα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από την 5219/3.2.2004 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την Εγκύκλιο / 04, και ότι το ως άνω ακίνητο είναι:

ΕΝΤΟΣ* Σχεδίου και δεν βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο, και το κτίριο δεν έχει μη διανοιγμένη παρόδια στοά΄, και δεν είναι ρυμοτομούμενο ή στατικά επικίνδυνο, ή ΕΚΤΟΣ* Σχεδίου και δεν βρίσκονται σε δάσος, σε ρέμα, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε περιοχή απολύτου προστασίας, [διαγράφεται κατά περίπτωση]

Ο Αιτών / η Αιτούσα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

_____________________________________

 

1. Έγκριση ΕΠΑΕ ή ΥΠΠΟ ή ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ ή ΥΠΕΧΩΔΕ με Αριθμό .................

.....................................

2. Απαιτούμενα δικαιολ/κά ή Έγκριση με Αρ. ..............................

..........................................................................

για την περίπτωση ........ σύμφωνα με τον συνημ.κατάλογο εργασιών μικρής κλίμακας

 

3.* Βεβαίωση ή αντίγραφο δήλωσης κτηματολογίου ή τοπογραφικό ή άλλο σχέδιο ..............................

.....................................

 

4. Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά:

α. ..................................

β. ..................................

γ. ..................................

δ. .................................. ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .......

ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ υπογραφής .............

 

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ .......................

 

[Υπογραφή και σφραγίδα Υπηρεσίας]

_____________________________________

 

ΕΔ: 1. Αρχείο Εγκρίσεων

2. Αρχείο ¶δειας ................

3. Τμήμα Αυθαιρέτων για ενέργεια σχετικά με την Έκθεση Αυθαιρέτου.....

.....................................

 

* Τα πεδία με αστερίσκο πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμπληρωμένα

** Βλέπε όπισθεν σελίδα Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ .........................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ..........................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ............................

 

1. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ένα μέτρο (1.00μ.) ή περίφραξη γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Επίσης οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.

2. Επισκευές όψεων και εσωτερικών ή εξωτερικών επιχρισμάτων και επισκευή ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, χωρίς χρήση ικριωμάτων.

3. Αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.

4. Επισκευή στέγης.

5. Αντικατάσταση στέγης νομίμων κτιρίων, κτιρίων που έχουν δηλωθεί με το Ν. 1337/83 και δεν έχουν ενταχθεί σε σχέδιο, και κτιρίων που είναι υφιστάμενα πριν από την ισχύ του ΒΔ/9.8.55, εφόσον το συνολικό πλάτος της στέγης δεν υπερβαίνει τα 7.50 μ., και το ύψος της τα 2.0μ., και εφόσον βελτιώνεται η μορφή του υπάρχοντος, με βάση έγκριση της ΕΠΑΕ ή με προσκόμιση φωτογραφιών εφόσον διατηρείται η μορφή του υπάρχοντος και εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος.

6. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις κτιρίων χωρίς επέμβαση στα φέροντα στοιχεία (στοιχεία από μπετόν, φέροντες τοίχους, κ.λπ.), και εφόσον δεν δημιουργείται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης χώρου κατά το άρθρο 5 του ΓΟΚ ΄85.

7. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

8. Η κατασκευή λιθόκτιστης κεραμοσκεπους αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Π.Δ. 24/31.5.85 ΦΕΚ 270Δ, με επιφάνεια μέχρι δέκα πέντε τετραγωνικά (15μ2) κι συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία μέτρα (3.00μ.) εφ΄όσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του, και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, μια φορά για κάθε ΄γήπεδο και μετά από έγκριση της αρμοδίας Δ/νσης Γεωργίας.

9. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση παλιννοστούντων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ομογενείς Ποντίους, ΄μέχρι εκατόν είκοσι (120 μ2) και μία φορά για κάθε γήπεδο ή οικόπεδο ιδιοκτησίας τους, εφόσον υπάρχει έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον τύπο της προκατασκευασμένης κατοικίας.

10. Τοποθέτηση λυόμενων προκατασκευασμένων κατοικιών για στέγαση ειδικών ομάδων, βάση προγραμμάτων που εκπονούνται από Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ.

11. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΟΠ.Δ. 24/31.5.85 ΦΕΚ 270Δ, εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμοδίας Δ/νσης Γεωργίας.

12. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του Δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας.

13. Οι εργασίες που απαιτούνται για Γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με το ΝΕΑΚ 2003,χωρίς εργασίες αντιστήριξης.

14. Η κατασκευή ξύλινης πέργκολας, εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους, σε ακάλυπτους χώρους και σε βεράντες σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.

15. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους με πέτρα μέχρι συν/πλην 0.30 μ. από το φυσικό έδαφος.

16. Τοποθέτηση κλιματιστικών σε υφιστάμενα κτίρια, μετά από έγκριση ΕΠΑΕ που μπορεί να χορηγείται μόνο με βάση φωτογραφείς του κτιρίου. Στις περιπτώσεις που εγκρίνεται από την ΕΠΑΕ η τοποθέτηση κλιματιστικών στις προσόψεις των κτιρίων, δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε ύψος μικρότερο των τριών μέτρων (3.0μ.) από την στάθμη του πεζοδρομίου και με πρόβλεψη κατάλληλης απορροής των συμπυκνωμένων υδρατμών, για κτίρια που βρίσκονται στην οικοδομική γραμμή. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ηχητικής ρύπανσης.

17. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της 1945/134/17.1.2003 Απόφασης Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ.

18. Οι κατασκευές που απαιτούνται για την μετακίνηση των ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.[/align:56bc9be31f]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αν το έχεις σε .doc ή σε .pdf μπορείς να το βάλεις και στα downloads;

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το έβαλα ηδη, ευχαριστω

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ειμαι νεα τοπογραφος και θα ηθελα να μαθω ποια ειναι η διαδικασια εκδοσης εγκρισης εργασιων μικρης κλιμακας,συγκεκριμένα "Επισκευή όψεων και εξωτερικών επιχρισμάτων" για εντος σχεδιου, ποια ειναι τα δικαιολογητικα που απαιτουνται,και ποσος χρονος απαιτειται για την εκδοση.

Επισης αν στο πρόσφατο τοπογραφικο ,το κτισμα ειναι μεγαλυτερο από της αδειας, υπαρχει προβλημα?Γινεται αυτοψία?

Ευχαριστώ προκαταβολικά!

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τα έντυπα που χρειάζεσαι είναι:

 

1. Αίτηση ιδιοκτήτη

 

2. Έντυπο εργασιών μικρής κλίμακας

 

3. Τοπογραφικά διάγραμμα (2 αντίγραφα)

 

4. Συμβόλαιο ιδιοκτήτη (ή υπεύθυνη δήλωση ότι το οικόπεδο είναι δικό του)

 

Δεν νομίζω να ξεχνάω κάτι...

  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έτυχε να εκδόσω πρόσφατα μία έγκριση εργασιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ζητάνε τεχνική έκθεση από μηχανικό στις οποίες να αναφέρεται τι εργασίες θα γίνουν ακριβώς, καθώς επίσης και ενδεικτικές ποσότητες. πχ. τ.μ. τοίχων που βάφονται, τ.μ. κουφωμάτων που αντικαθίστανται κλπ.

 

Η επισκευή όψεων που αναφέρεις θα πρέπει απαραιτήτως να είναι χωρίς επέμβαση στις διαστάσεις των ανοιγμάτων.

 

'Οσο για το κτίσμα που αναφέρεις, κανονικά θα πρέπει να δείξεις αυτό που υπάρχει στην άδεια. Αν έχεις παλιά άδεια, τότε θέλουν και τα παλιά σχέδια εφόσον υπάρχουν.

 

Εγώ έκανα επισκευή σε διαμέρισμα εσωτερικά και τους έδειξα τοίχο εσωτερικό που δεν υπήρχε στην αρχική κάτοψη αλλά είχε χτιστεί εξ'αρχής (από το 59) και με έβαλε να του φέρω νέα κάτοψη χωρίς τον τοίχο. Υποτίθεται ότι οτιδήποτε είναι πέραν της άδειας θεωρείται αυθαίρετο, οπότε δεν θα δεχτούν να σου εγκρίνουν τις εργασίες.

 

Η έγκριση κάνει 5-8 εργάσιμες από την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου και ισχύει για 6 μήνες. Μετά λήγει, αυτοψία δεν γίνεται, αλλά νομίζω ότι μπορείς να την ανανεώσεις για άλλους 6 μήνες? Διορθώστε με σε αυτό αν κάνω λάθος.

 

Έτσι έχουν τα πράγματα στην πολεοδομία του Δήμου Αθηνών, τώρα σε άλλη πολεοδομία μπορεί να ζητάνε άλλα πράγματα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συμπληρωματικά των ανωτέρω:

 

Θέλει και φωτογραφία της όψης που θα επισκευάσεις.

Καλό είναι να δηλώσεις ότι δε θα αλλάξεις χρώμα κλπ της όψης

γιατί θα σου ζητήσουν συναίνεση συνιδιοκτητών και ΕΠΑΕ.

 

Επίσης και στην τεχνική έκθεση θα πρέπει να αναφέρεις ότι

οι εργασίες θα γίνουν χωρίς χρήση ικριωμάτων.

 

Βγάλε και ένα γνήσιο αντίγραφο της άδειας και του τοπογραφικού της οικοδομής και της κάτοψης του ορόφου που θα γίνουν οι επεμβάσεις

(ή όποια άλλα στοιχεία νομιμότητας του κτίσματος υπάρχουν).

 

Εχω και εγώ την ίδια εντύπωση για την παράταση της ισχύς της για άλλους 6

μήνες με τον Liselef.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Παιδιά καλημέρα. Νέος και εγώ στο χώρο των αδειών, θα ήθελα να ρωτήσω ποιά είναι η αμοιβή για την έκδοση της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν έχουν ορισθεί ελάχιστες νόμιμες αμοιβές.

Οπότε...τουφεκία!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.