Jump to content
katerina

Ημιυπαίθριος: Ορισμός - Ισχύουσα νομοθεσία

Recommended Posts

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ                                             ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ                                        Αθήνα 29/4/2002
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ/β΄
Αρ.Πρωτ.οικ 57990
 
 
Θέμα: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων περί ημιυπαίθριων χώρων και εξωστών μετά την ισχύ του ν. 2831/00.
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται για τους ημιυπαίθριους χώρους και τους εξώστες και για την ενιαία εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, διευκρινίζονται τα εξής:
Με την τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 1577/85 (ΓΟΚ) με το άρθρο 1 του ν.2831/00, συμπληρώθηκε ο ορισμός του ημιυπαίθριου χώρου και περιλήφθηκαν για τον καθορισμό των υπόλοιπων – εκτός από τις ανοιχτές- πλευρών του και κατακόρυφα μη φέροντα στοιχεία. Κατακόρυφα μη φέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία επιτρέπονται, εξάλλου, στα άκρα των εξωστών όπως ρητά αναφέρεται στην παρ.1 του άρθρου 11 του ΓΟΚ, με σκοπό την αισθητική διαμόρφωση των όψεων του κτιρίου. Κριτήριο για το χαρακτηρισμό στοιχείου του κτιρίου ως ημιυπαίθριου χώρου ή εξώστη, είναι οι διατάξεις των παρ.32 και 38 του άρθρου 2 του ΓΟΚ αντίστοιχα, με τις οποίες ορίζεται η ακριβής έννοια και γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ ημιυπαίθριων χώρων και εξωστών. Κατα συνέπεια, είναι ευνόητο ότι για τους εξώστες, όπως αυτοί ορίζονται απο τη διάταξη της παρ.38 του άρθρου 2, έχουν εφαρμογή όλες οι σχετικές περί εξωστών διατάξεις και τυχόν κατακόρυφα μη φέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία στα άκρα τους δεν μεταβάλλουν το χαρακτηρισμό τους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΠΕΛΗΣ
ΓΟΚ άρθρο 2

32. «Ημιυπαίθριος χώρος είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου, του οποίου η μια τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τον κοινόχρηστο χώρο ή τους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου που δεν προσμετρούνται στην κάλυψη και οι κατακόρυφες πλευρές του ορίζονται από τοίχους ή κατακόρυφα φέροντα ή μη στοιχεία και χρησιμοποιείται για την μετακίνηση ή προσωρινή παραμονή ανθρώπων.»

Η παραπάνω μέσα σε «» παρ. 32 τίθεται όπως αντικαθίσταται με την παρ. 4 άρθρου 1 του Ν. 2831/12/13.6.2000 (ΦΕΚ 140 Α΄).

 

38. «Εξώστης είναι η οριζόντια προεξοχή της πλάκας του δαπέδου ορόφου ή δώματος η οποία προβάλλει, με ή χωρίς τη χρήση δοκών, πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση και την προσωρινή παραμονή ανθρώπων.»

Η παραπάνω μέσα σε «» παρ. 38 τίθεται όπως αντικαθίσταται με την παρ.5 άρθρου 1 του Ν. 2831/12/13.6.2000 (ΦΕΚ 140 Α΄).

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστω πάρα πολύ συνάδελφε !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι Πολιτικοί Μηχανικοί κυρίως,

 

από ότι αντιλαμβάνομαι από την όλη συζήτηση του παρόντος νήματος (αλλά και δυο ακόμα στο φόρουμ που αφορούν τα "διακοσμητικά κολωνάκια"), εάν και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις διάκρισης ανάμεσα σε εξώστη και ΑΗΧ, αν σε εξώστη έχουμε την παρουσία τέτοιων ογκοπλαστικών στοιχείων, το αν θεωρηθεί ή μη ΑΗΧ ο εξώστης αυτός (και εφόσον τηρούνται όπως αναφέρθηκε ήδη οι υπόλοιπες προϋποθέσεις ΝΟΚ κλπ.) έχει να κάνει με το αν αυτά είναι φέροντα ή όχι...

 

Επομένως, ουσιαστικά και κατά θεωρητική παραδοχή, οι διαστάσεις αυτών θεωρούνται υποκειμενικές (και όχι όπως έχει αναφερθεί αρκετές φορές να ακολουθούν απαραίτητα τυποποιημένες διαστάσεις πχ. 40χ40 εκ. κλπ.), στον βαθμό που στην πράξη βέβαια όσο μεγαλύτερες οι διστάσεις, τόσο και τείνουν να αποκτούν ρόλο φέροντος στοιχείου!

 

Στις περιπτώσεις αυτές που η αρχιτεκτονική μελέτη προβλέπει ή επιθυμεί ικανοποιητικά  εωμετρικά μεγέθη τέτοιων (πχ. 70χ70 εκ.) , ποιες θα μπορούσαν να είναι οι τεχνικές / λύσεις που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν ώστε να μην αποκτούν στατικό ρόλο;

 

Ήδη διάβασα κάπου πως ουσιαστικά θα πρέπει πχ. σε περίπτωση σεισμού να προβλέπεται να αστοχούνε πρώτα από τα υπόλοιπα φέροντα στοιχεία του εξώστη, άρα φαντάζομαι, χωρίς να έχω γνώσεις πολιτικού μηχανικού, πως μιλάμε για μια σχέση ανάλογη, επομένως αύξηση των διαστάσεων /β΄ρους του πρώτου συνεπάγεται αντίστοιχη του δεύτερου ώστε να διατηρείται αυτό το χαρακτηριστικό; 

Ακόμα και αν είναι έτσι, εντελώς πρόχειρα στο μυαλό μου έρχονται κατασκευές από τσιμεντοσανίδα όπου φαντάζουν σαν "κενές" εσωτερικά και άρα ιδιαίτερα ελαφριές ακόμα και αν οι διαστάσεις ξεφεύγουν από συμβατικά πλαίσια πχ. 40χ40 (ειδικά συναρτήσει της τάξεως μεγεθών που είναι ικανός να "φέρει" ένας εξώστης)... αν δεν εφαρμόζονται συχνά έχει να κάνει με τον τρόπο σύνδεσης και ομοιογένειας των επιφανειών πχ. τσιμεντοσανίδας με υπόλοιπα συνεχή στοιχεία ΟΣ ή τούβλων; (Αν και νομίζω και αυτό αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά)...

Share this post


Link to post
Share on other sites

την βοήθεια των παλιών παρακαλώ...

σε οικοδομή με ΓΟΚ73 εχει υποχωρήσει τμημα της εξωτερικής τοιχοποιίας και έχει δημιουργήσει "ημιυπαίθριο" χώρο. 81076532_.png.315004042d036d80a3e248c97bc08a79.png

Επειδή ειμαστε σε φαση συστασης Ο.Ι. ποια θα ήταν η ορθοτερη ονομασία του δημιουργούμενου χώρου; 

Ανοιχτός Εξώστης κατα ΓΟΚ73 δεν ειναι, κλειστός ειναι αλλο πραγμα, η εννοια του ημιυπαίθριου δεν υπήρχε...

αρα τι;

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν ξέρω ακριβώς τα του ΓΟΚ 73, αλλά νομίζω πως παρόλο που είναι ανοιχτός χώρος, λόγω του μεγέθους του, του σχήματός του και των μικρών καθαρών ανοιγμάτων / περίμετρο, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο συνολικό εμβαδό της οικίας σαν να προσμετρά στη δόμηση. Επειδή και στην άδεια είχε προσμετρήσει, και κατά ΝΟΚ προσμετρά (εξαιτίας του λόγου σύνολο καθαρού ανοίγματος / περίμετρος <0.35), και λόγω του ότι δεν έχει γίνει υπέρβαση δόμησης με την κατασκευή αυτή αλλά υποχώρηση.

Ούτε υποχρέωση υπαγωγής θεωρώ πως έχει αυτή η αυθαιρεσία λόγω του ότι και εντός περιγράμματος είσαι και υπέρβαση δεν κάνεις και δεν παραβιάζονται πολεοδομικές διατάξεις με αυτό (πχ να μικρύνεις και να βρεθείς εντός Δ). Επειδή η ΟΙ αφορά κατά βάση το δικαίωμα επί του οικοπέδου, και επειδή το δικαίωμα σχετίζεται με το εμβαδό του διαμερίσματος, θεωρώ πως είναι δικαιότερο και ορθότερο να προσμετρήσει το συνολικό περίγραμμα. Αν ή υποχώρηση ήταν μεγάλη, και αν πχ δεν είχες ούτε πάτημα κατά ΝΟΚ τότε θα μάλλον θα έπρεπε να το αφαιρέσεις.

Τα λέω με μια επιφύλαξη γιατί όπως ανέφερα δεν γνωρίζω τα του ΓΟΚ73.

Edited by Vasili

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25/10/2018 at 1:07 ΠΜ, jbosdas said:

την βοήθεια των παλιών παρακαλώ...

σε οικοδομή με ΓΟΚ73 εχει υποχωρήσει τμημα της εξωτερικής τοιχοποιίας και έχει δημιουργήσει "ημιυπαίθριο" χώρο.

Επειδή ειμαστε σε φαση συστασης Ο.Ι. ποια θα ήταν η ορθοτερη ονομασία του δημιουργούμενου χώρου; 

Ανοιχτός Εξώστης κατα ΓΟΚ73 δεν ειναι, κλειστός ειναι αλλο πραγμα, η εννοια του ημιυπαίθριου δεν υπήρχε...

αρα τι;

 

 

Σε παρόμοια περίπτωση, οικοδομή με ΓΟΚ73 οπου ο αντίστοιχος χώρος έκλεισε και ο ιδιοκτήτης ηθελε να τον τακτοποιήσει με τον Ν.3843/2010 ο υπάλληλος της πολεοδομίας πρότεινε να τον χαρακτηρίσουμε "Στεγασμένη Βεράντα" (και ετσι τον χαρακτηρίσαμε τελικά)

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.