Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
kapnicious

ΕΠΑΕ και συμβούλια αρχιτεκτονικής

Recommended Posts

imhotep

Πέραν του ΝΟΚ οι αρμοδιότητες ΣΑ

 καταργούνται και από δω  του N 4030

 

 

Άρθρο 45

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:

α. Τα Συμβούλια Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οι διατάξεις που καθορίζουν την αρμοδιότητά τους.

β. Το Ανώτατο Πολεοδομικό και Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο (Α.Π.Α.Σ.), που θεσπίστηκε στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 2831/2000 (Α΄ 140).

γ. Κάθε διάταξη που αναφέρεται σε θέμα ρυθμιζόμενο από αυτόν.

Edited by ΚΑΝΑ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αγ. Παρασκευής: τηλέφωνο 2132100575, ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα ΚΑΙ Πέμπτη, 12:00 με 14:00.

Οι συνεδριάσεις γίνονται Τετάρτες, στη Μεσογείων 448.

Αυτά ισχύουν σήμερα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αγ. Παρασκευής: τηλέφωνο 2132100575, ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα ΚΑΙ Πέμπτη, 12:00 με 14:00.

Οι συνεδριάσεις γίνονται Τετάρτες, στη Μεσογείων 448.

Αυτά ισχύουν σήμερα.

Μαρτυριάρη

Edited by Arche
  • Upvote 1
  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η αρνητική γιατί, δεν επιτρέπεται να ρωτήσω τον Συνάδελφο?

  • Upvote 1
  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kαλησπέρα, να επανενεργοποιήσω το thread για μια ερωτηση διαδικαστική?

Συζητώ μια μελέτη- αδεια νομιμοποίησης με το Ν 4178/13.

Μιλάμε για μονοκατοικία σε οικόπεδο, εντός οικισμού προ του 23 (χωρίς αλλους ιδιαίτερους χαρακτηρισμούς), με προσωπο σε δευτερευουσα επαρχ. οδο (που περνα μεσα απο τον οικισμο), η μελέτη της οποίας ειχε περάσει από ΕΠΑΕ (δεν κατάλαβα σαφως γιατί). Πιθανολογω ότι περασε για να επιτύχει τη μη κατασκευή στέγης, ή /και την εκσκαφή >1,50μ (επικλινές οικόπεδο).

Σήμερα, εφόσον παω για νομιμοποίηση, θεωρείτε οτι περνάω από Σ.Α.?

Η μορρφολογία δεν είναι κακή, πλην μιας σοφίτας, η οποία έτσι και αλλιώς θα παει προς ρύθμιση βεβαια και οχι νομιμοποιηση.

Καμια γνωμη?

Edited by sarcs

Share this post


Link to post
Share on other sites

ετσι εχει σημερα το αρθρ 21 του 4030

 

«1.Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι αρμόδια για τη γνωμοδότηση επί των αρχιτεκτονικών μελετών στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια ή γήπεδα, που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους και ειδικά κτίρια. Η γνωμοδότηση δεν απαιτείται προκειμένου για οικοδομικές εργασίες ή τεχνικά ή άλλα έργα στο εσωτερικό υφιστάμενου κτιρίου οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού. β. Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια ή χώρους που έχουν κηρυχθεί διατηρητέοι ή κατά την κρίση της Υπηρεσίας Δόμησης, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας μπορούν να χαρακτηρισθούν διατηρητέοι, καθώς και σε κτίρια ή γήπεδα που είναι σε επαφή με κτίριο ή χώρο που έχει κηρυχτεί διατηρητέο. γ. Για κάθε οικοδομική εργασία που παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. δ. Για κατασκευαστικά έργα διαμορφώσεων κοινόχρηστων ή αδόμητων χώρων, εκτός από τις περιπτώσεις που διενεργήθηκε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. ε. Για αρχιτεκτονικές μελέτες που διαφοροποιούνται από τα μορφολογικά στοιχεία και την τυπολογία που επιβάλλεται με ειδικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί ανά περιοχή. στ. Για όλες τις περιπτώσεις αδειών κατεδάφισης κτιρίων που ανεγέρθηκαν προ του έτους 1955. ζ. Για τη διάσπαση του ενιαίου κτιρίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ. 24/31.5.1985 (Δ' 270). η. Για την οικοδόμηση σε μη άρτια οικόπεδα του άρθρου 25 του ν. 1337/1983 (Α' 33), όπως ισχύει. θ. Για την οικοδόμηση με βάση τις διατάξεις περί οικογενειακής στέγης του άρθρου 41 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει.»

2. Σε περίπτωση σύνταξης έκθεσης επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών σε κτίρια ή γήπεδα. που βρίσκονται σε ιστορικά κέντρα πόλεων. σε παραδοσιακούς οικισμούς. σε ιστορικούς τόπους. σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. καθώς και σε κτίρια ή χώρους. που έχουν κηρυχθεί διατηρητέοι ή μπορεί να χαρακτηριστούν διατηρητέοι το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής γνωμοδοτεί και διατυπώνει προτάσεις μέσα σε 15 ημέρες. από την υποβολή της. για τη δυνατότητα και τους τρόπους διατήρησής τους.

«3. Στις νησιωτικές περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, πέραν των ανωτέρω διατάξεων, είναι αρμόδια για τη γνωμοδότηση επί των αρχιτεκτονικών μελετών για κάθε οικοδομική εργασία για την άδεια της οποίας απαιτείται και η υποβολή αρχιτεκτονικής μελέτης κατά τις κείμενες διατάξεις.»

«4. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω περιπτώσεων και μετά την κατάργηση των ΕΠΑΕ κατά το άρθρο 45 παράγραφος 2α του παρόντος νόμου, παύει η διαδικασία ελέγχου των αρχιτεκτονικών μελετών που προβλέπεται από ισχύοντες νόμους και άλλες κανονιστικές πράξεις της διοίκησης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία έκδοσης γνωμοδότησης των Συμβουλίων, καθώς και η έκδοση τεύχους οδηγιών προς τα μέλη των Συμβουλίων.»

Share this post


Link to post
Share on other sites

καλημέρα.

Διανθίζω λίγο το thread...

Λόγω απουσίας "προδεδικασμένου" σχετικά με τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, βλέπω στις άδειες που φτάνουν στα χέρια μου μια "αγνόηση" του ρόλου των ΣΑ. Κοινώς, ο φάκελος του ΣΑ διαφέρει από το φάκελο της ΥΔΟΜ. Υπάρχει κάποια άποψη? Πόσο "κακό" είναι αυτό για κάποια άδεια? Μέλος του ΣΑ αποφάνθηκε ότι είναι λόγος ανάκλησης αδείας. Υπάρχει σχετική νομοθεσία?

 

ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.

Share this post


Link to post
Share on other sites

... βλέπω στις άδειες που φτάνουν στα χέρια μου μια "αγνόηση" του ρόλου των ΣΑ. Κοινώς, ο φάκελος του ΣΑ διαφέρει από το φάκελο της ΥΔΟΜ. Υπάρχει κάποια άποψη? Πόσο "κακό" είναι αυτό για κάποια άδεια? ...

Με μπέρδεψες λίγο. Ως τι φτάνουν στα χέρια σου? Και τι φτάνει στα χέρια σου? Ο πλήρης φάκελος με τα άπαντα της πολεοδομίας?

 

Γενικα μελέτες που πέρασαν από ΕΠΑΕ ή από συμβούλιο έχουν κάποια σχέδια (τα απαιτούμενα ανα περιπτωση) και την σφραγίδα από την ΕΠΑΕ ή από ΣΑ…

Τώρα αν είναι σε ξεχωριστό φάκελο ή όχι είναι άλλο ζήτημα…

 

Ορθά σου είπαν ότι αν υπήρχε απαίτηση για ελεγχο από ΕΠΑΕ ή ΣΑ και δεν έχει γίνει η διαδικασία είναι λόγος ακυρότητας της άδειας… άλλο αυτό όμως άλλο ο Φάκελος που Εσύ έχεις στα χέρια σου δεν έχει φάκελο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πολλές φορές, "συνθήκες" που δεν μπορώ πάντα να ελέγξω (γενικά τσεκάρω τον εκάστοτε φάκελο ΥΔΟΜ σε π.χ. προσθήκες που μου έρχονται να δω αν τα σχέδια των εγκρίσεων συμφωνούν με αυτά της Πολεοδομίας οπότε βρίσκω διαφορές, ή στην περίπτωση που ο πελάτης δεν κατάλαβε ακριβώς το κτίριο μέχρι την ώρα του ΣΑ, ή το κατάλαβε αλλά τώρα θέλει κάτι άλλο, ή ο μηχανολόγος που μου φτιάχνει τον ΚΕΝΑΚ ή την Πυροπροστασία που δεν είδε έγκαιρα την προμελέτη που του έστειλα, κλπ, κλπ) διαφοροποιούν τη μελέτη του ΣΑ από αυτή της ΥΔΟΜ. Έχει γίνει η διαδικασία του ΣΑ, αλλά τα σχέδια μπορεί να είναι λίιιγο(!) διαφορετικά. Τι κυρώσεις επιφέρει αυτό? Εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να ξαναπεράσω ΣΑ. Σωστά?

 

Ζητώ την υπομονή των διαχειριστών του site - κάνοντας επεξεργασία του αρχικού μνμ, κάτι γίνεται με τη γραμματοσειρά και με πετάει έξω και δε με αφήνει να επεξεργαστώ, οπότε αναρτώ νέο μνμ.

Edited by Άννα Σαλούρα

Share this post


Link to post
Share on other sites

τα εγκριθέντα απο Σ.Α. πρπει να ειναι ΙΔΙΑ και να έχουν ΠΛΗΡΗ ΤΑΥΤΙΣΗ με αυτά της άδειας δόμησης.

 

συνάδελφε το πας εξω εξω...(για λογους δικούς σου) απλα αν κανεις μια μελέτη, την δει ο πελάτης, πεί το οκ παει ΣΑ και μετα αλλάξει γνώμη ο πελάτης είναι σαν αν ξεκινάς απο την αρχή την δουλεια...δωρο το θέλει ο πελάτης?

για τους συναδέλφους και το τι μελετάνε, ειναι δικη σου νομιζω ευθύνη να τους στειλεις αυτά που πρεπει και οχι αυτα που...τρέχα γύρευε!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.