Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Didonis

[ΑΡΘΡΟ 35 - Ν. 4495/17] Προέγκριση οικοδομικής άδειας

Recommended Posts

Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με την Προέγκριση οικοδομικής άδειας του Άρθρου 35 του Ν. 4495/17.

 

1. Η διαδικασία προέγκρισης για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι προαιρετική και αφορά κάθε κατηγορία έκδοσης άδειας του άρθρου 36.

 

2. Κατ’ εξαίρεση, η προέγκριση οικοδομικής άδειας είναι υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις:

α) σε νεοαναγειρόμενα κτίρια με επιφάνεια που προσμετράται στη δόμηση μεγαλύτερη των τριών χιλιάδων (3.000) τ.μ. και προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια με συνολική προκύπτουσα επιφάνεια προσμετρούμενη στη δόμηση μεγαλύτερη των τριών χιλιάδων (3.000) τ.μ.,

β) όπου προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας από άλλες υπηρεσίες, πλην της ΥΔΟΜ, η προέγκριση δόμησης είναι υποχρεωτική και χορηγείται από την οι- κεία Υ.ΔΟΜ.,

γ) για την κατασκευή μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας ή και έργων που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς τους όρους δόμησης, καθώς και στις περιπτώσεις κτιρίων επιφάνειας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) τ.μ..

 

3. Η προέγκριση εκδίδεται αποκλειστικά από την οικεία Υ.ΔΟΜ., εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, το τοπογραφικό διάγραμμα ελέγχεται από την οικεία Υ.ΔΟΜ. και διαβιβάζεται στην αρμόδια για την έκδοση της προέγκρισης υπηρεσία.

 

4. Δεν απαιτείται προέγκριση για τις Στρατηγικές Επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο ν. 3894/2010 (Α΄ 204), καθώς και για τις επενδύσεις του ν. 3986/2011 (Α΄152).

 

5. Για την έκδοση της προέγκρισης οικοδομικής άδειας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα εξής δικαιολογητικά και μελέτες:

α) αίτηση του κυρίου του έργου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων και επιβλέψεων μελετών,

β) τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές,

γ) διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές,

δ) τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό φύλλο ή απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος για κάθε ακίνητο,

ε) αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των υφιστάμενων κτισμάτων.

 

6. Η προέγκριση της οικοδομικής άδειας χορηγείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή των απαιτούμενων μελετών και δικαιολογητικών, ύστερα από έλεγχο:

α) του τίτλου ιδιοκτησίας, για τη διαπίστωση της αρτιότητας οικοδομησιμότητας και του χρόνου κατάτμησης του οικοπέδου ή γηπέδου, καθώς και των αποδεικτικών στοιχείων νομιμότητας υφιστάμενων κτισμάτων στο οικόπεδο ή γήπεδο,

β) του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης σε ό,τι αφορά την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών, καθώς και των στοιχείων και των υπολογισμών που αναγράφονται σε αυτά.

Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για προέγκριση της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ. υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι. και από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης.

 

7. Παρατηρήσεις για ελλείψεις ή λάθη, που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο, διατυπώνονται αιτιολογημένα άπαξ μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών και καταγράφονται στο ηλεκτρονικό φύλλο ελέγχου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συμπληρώσεις ή διορθώσεις από τον μελετητή μηχανικό, μέσα σε δύο (2) μήνες από την παραλαβή των παρατηρήσεων. Αν παρέλθει άπρακτη  η ανωτέρω δίμηνη προθεσμία, η ηλεκτρονική αίτηση αρχειοθετείται και αναστέλλεται κάθε δυνατότητα επεξεργασίας της.

 

8. Η προέγκριση χορηγείται αν δεν διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη ή αν η συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί στο ηλεκτρονικό φύλλο ελέγχου, γίνει εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Η πράξη προέγκρισης αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο.

 

9.   Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορεί να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τον έλεγχο των στοιχείων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τις απαιτούμενες εγκρίσεις για την εφαρμογή του παρόντος.

Edited by danaikaterina
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κανείς με εμπειρία από προέγκριση?

Share this post


Link to post
Share on other sites

εδω διαφορες αποφασεις

https://diavgeia.gov.gr/search?query=q:"προεγκριση οικοδομικης αδειας αρθρο 35"&page=0

[αναλυση διαταξεων στην προτελευταια  της Αγιάς]

 

Edited by dimitris GM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ!

Θέλω να ρωτήσω : περιμένω να βγει άδεια κατεδάφισης στο οικόπεδο άλλα θέλω να υποβάλλω και την αίτηση της προέγκρισης να τρέχει λόγω γραφειοκρατίας. Στο τοπογραφικό θα βάλω φωτογραφίες και εφόσον φαίνεται το κτίσμα μέσα, να γράψω ότι είναι υπό κατεδάφιση σύμφωνα με ....?

Και επίσης τι κερδίζουμε από αυτήν τη διαδικασία η οποία δεν είναι υποχρεωτική για κλασσικές κατασκευές π.χ. Κατηγορίας 3

Edited by maranti

Share this post


Link to post
Share on other sites

ξέρει κανείς τι δηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης ανεβάζουμε? Είναι το έντυπο που χρησιμοποιούσαμε μέχρι πρότινος για τις άδειες?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ναι, απλές δηλώσεις ανάθεσης ανάληψης.

Να ρωτήσω και κάτι άλλο: στην αίτηση για προέγκριση βάζω όλη την υπόλοιπη ομάδα έργου (μηχανολόγους, στατικούς κτλ)ή απλά τον μηχανικό του τοπογραφικού και αρχιτ. διαγράμματος κάλυψης?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Νομιμοποίηση βιομηχανικού χώρου κατ.1 μπορεί να πάει αρχικά με προέγκριση, όπως δηλαδή γίνεται και στις άδειες;

Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

ναι

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ελέγχω στοιχεία ενός βιομηχανικού κτίσματος και θέλω λίγο τα φώτα σας. Εχει εκδοθεί προέγκριση η οποία αφορά σε νομιμοποιήσεις αυθαιρετων. Πρόκειται για συγκρότημα βιομ. οπότε και αναγκαστικά η προεγκριση (ανω των 3000,00 μ2).

Η ερώτηση είναι καθώς δεν έχω την Ο.Α  (η οποία θα έπρεπε να εχει εκδοθεί μετα την προεγκριση), μπορώ να λάβω υπόψη μου τα μεγέθη που αναγράφονται στην προέγκριση ή υπάρχει περίπτωση να μην έχει προχωρήσει η Ο.Α.. Πόσο με καλύπτει η προέγκριση?  Το αναφέρω γιατι βασει προεγκρισης νομιμοποιουνται αυθαιρετα τμηματα οπως προαναφερω και δεν ξέρω εαν θα πρεπει να τα θεωρησω πλεον νομιμα. (δικαστικη διαμαχη, δεν υπαρχει τροπος επικοινωνιας με τον μηχανικο που εβγαλε την προεγκριση). 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα,θα ήθελα να ρωτήσω το εξής

Πήρα μια προέγκριση για οικοδομική άδεια κατηγορίας 3 για προσθήκη.

Ανακάλυψα ότι έχω κάνει ένα λάθος στην προέγκριση και η προσθήκη μου σε μέτρα αντί 77,14 είναι 77,08 γνωρίζει κανείς αν θα έχω θέμα.

Μου είπαν ότι υπάρχει τρόπος να μην δεσμευτώ από την προέγκριση.Γνωρίζει κανείς πως;

Έχω επιλέξει οικοδομική άδεια κατ 3 με προέγκριση και μου τράβηξε τα στοιχεία μόνο όμως αυτά που γραφεις πόσο είναι η δόμηση κτλπ να τα αλλάξω αφού βάζω ξανά το Διάγραμμα Δόμησης ή να μην την προχωρήσω και να βάλω νέα άδεια κατηγορίας  3 χωρίς προέγκριση;

Θα μιλήσω και με το ΤΕΕ αύριο ,

Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.