Jump to content

Chr1st0s

Members
 • Content Count

  81
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

9 Ουδέτερη

About Chr1st0s

 • Rank
  Μέλος

Contact Methods

 • Website
  www.cviewarch.com
 • Skype
  xrhstos.xrhstou

Profile Information

 • Φύλο
  Άντρας
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Μετά από συζήτηση με υπαλληλο στην ΥΔΟΜ το συμπέρασμα είναι ότι δέχεται την παρέκκλιση του Άρθρο 51 Ν.4178/2013 Παρ. 11 α παρά το γεγονός οτι υπάρχει ΣΧΟΟΑΠ στη περιοχή. (το ΣΧΟΟΑΠ θέτει μεν όριο αρτιότητας και παρέκκλισης όμως δεν γράφει πουθενά ότι καταργούνται όλες οι υπολοιπες παρεκκλίσεις..) Το πρόβλημα που προέκυψε με την ΥΔΟΜ ήταν ότι δεν ήταν σίγουροι για την αφετηρία μέτρησης της ζώνης των 500μ. καθώς θεωρούσαν ότι έχει καταργηθεί το Άρθρο 25 του Ν. 2508/1997 στου οποίου την παρ 6 το θέμα αποσαφηνίζεται (Ως όριο του οικισμού για τον υπολογισμό της ζώνης λαμβάνεται το όριο του οικισμού του προϋφιστάμενου του ν.δ/τος 17.7.1923 ή το όριο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.) -Όντως σύμφωνα με τον Ν. 4269/2014 καταργήθηκε το Άρθρο 25 του Ν. 2508/1997: Ν. 4269/2014 Άρθρο 13α Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις 1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, καταργούνται: α)..... β) Τα άρθρα 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , καθώς και 18 , 25 , 26 του ν. 2508/1997 , όπως ισχύουν. -Στη συνέχεια όμως τα άρθρα 1 έως 13α του ν. 4269/2014 (Α’ 142) καταργήθηκαν με το Άρθρο 14 ΝΟΜΟΣ 4447/2016 Ν.4447/2016 Αρθρο 14 Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, καταργούνται: α) τα άρθρα 1 έως 13α του ν. 4269/2014 (Α’ 142), β) κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στον παρόντα νόμο ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν. => Συνεπώς το Άρθρο 25 του Ν. 2508/1997 είναι ακόμα σε ισχύ και ως όριο του οικισμού για τον υπολογισμό της ζώνης λαμβάνεται το όριο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, στην προκειμένη ο κυρωμένος χάρτης διανομής του υπ. γεωργίας, του 1930. Συμφωνείτε;
 2. Μήπως κάποια άλλη ευνοϊκότερη διάταξη κατισχύει του ΣΧΟΟΑΠ..
 3. Δηλαδή σύμφωνα με αυτή τη διάταξη θεωρούνται όλα τα κληροτεμάχια της διανομής εκτός ορίων συνοικισμού, ως οικόπεδα ή Ο.Τ. και γενικά ο χάρτης της διανομής ως εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο; Σύμφωνα με την διανομή του 1930 το κληροτεμάχιο για το οποία μιλάμε έχει αριθμό, όμως είναι εκτός των ορίων συνοικισμού.
 4. Καλημέρα και σας ευχαριστώ για την άμεση απάντηση, εν μέσω σουκου, Σύμφωνα με το ΣΧΟΟΑΠ, συγκεκριμένα για τη ζώνη ΖΕΠΔ-1κ στην οποία που ανήκει το γήπεδο: "Είναι υποζώνη της ΖΕΠΔ – 1 γύρω από οικισμούς. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί της ζώνης ΖΕΠΔ – 1" Για την ΖΕΠΔ − 1 αναφέρει: Πρόκειται για γεωργική γη Α΄ προτεραιότητας Επιτρεπόμενες χρήσεις: • Κατοικία • Οι χρήσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 2, 3, 7 και 8 του π.δ. της 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ). Το κατώτατο όριο αρτιότητας για την ανέγερση κτιρίων κατοικίας ορίζεται σε 10.000 τ.μ.. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια τα γήπεδα που κατά την ημέρα δημοσίευσης του ΣΧΟΟΑΠ έχουν εμβαδόν τουλάχιστον 4.000 τ.μ.. στη συνέχεια: ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ − ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤ.1 Σε όλες τις εκτός οικισμών ζώνες, ως προς την αρτιότητα, τους όρους και περιορισμούς της δόμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των π.δ. της 6/17.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ) και της 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ) όπως εκάστοτε ισχύουν, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επιμέρους ζώνες του ΣΧΟΟΑΠ. 1) Οπότε μάλλον δεν ισχύει η παρέκκλιση της ζώνης 500 μ γύρω απο τον οικισμό, καθώς σύμφωνα με το ΣΤ.1 η παρέκκλιση που ισχύει στη συγκεκριμένη ζώνη του ΣΧΟΟΑΠ, είναι (μόνο;) αυτή που ορίζεται και αναφέρεται σε γήπεδα με ελάχιστο εμβαδόν 4000 τμ. Εννοεί οτι καταργείται κάθε άλλη παρέκκλιση; 2) Επίσης η ΖΕΠΔ-1 είναι συμφ. με το ΣΧΟΟΑΠ "γεωργική γη Α΄ προτεραιότητας" και οχι "Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας" άρα μάλλον δε μπορώ να κάνω χρήση του Άρθρου 51 Ν.4178/13. Η κοινή υπουργική απόφαση "της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998" στην οποία αναφέρεται το Άρθρο 51 αφορά τον καθορισμό γεωγραφικών ορίων της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Διαβάζοντάς το καταλαβαίνω οτι εξαιρεί τις περιοχές που έχουν καθοριστεί χρήσεις γης με ΣΧΟΟΑΠ: Άρθρο 56 Ν. 2637/1998 Παρ.2 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθορίζονται τα γεωγραφικά όρια της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, στην οποία δεν περιλαμβάνεται εκείνη η γη που κείται εκατέρωθεν του άξονα εθνικών οδών και σε βάθος μέχρι εξακοσίων μέτρων. Έως τον κατά τα ανωτέρω καθορισμό, ο χαρακτηρισμός των αγροτεμαχίων ως γης υψηλής παραγωγικότητας γίνεται από τις ίδιες υπηρεσίες. Από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εξαιρούνται οι περιοχές που έχουν καθοριστεί χρήσεις γης από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του Ν. 2508/1997, καθώς και Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του Ν. 1337/1983. Αν καταλαβαίνω σωστά, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή εφόσον το γήπεδο βρίσκεται σε περιοχή που έχει καθοριστεί χρήση γης με το ΣΧΟΟΑΠ ( 'γεωργική γη Α΄ προτεραιότητας' στην προκειμένη ), η περιοχή αυτή δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως 'γη υψηλής παραγωγικότητας ' και συνεπώς δε μπορώ να κάνω χρήση του Άρθρου 51 Ν.4178/13. (και της παρέκκλισης των 200 μέτρων από τον άξονα επαρχιακών οδών)
 5. Καλησπέρα σε όλους! Γνωρίζετε αν η παρέκκλιση για αρτιότητα εντός ζώνης 500 μ. μπορεί να εφαρμοστεί και σε ζώνη γύρω από οικισμούς διανομής του Υπ. Γεωργίας το 1930 σε πρόσφυγες; Μελετάμε μαζί με συνάδελφό μου Πολ. Μηχανικό μια περίπτωση αρτιότητας κληροτεμαχίου 3000 τ.μ. εξολοκλήρου εντός ζώνης 500 μ. γύρω από όρια οικισμού <2000, ο οποίος προέκυψε από διανομή του Υπ. Γεωργίας, το 1930 σε πρόσφυγες. Υπάρχει χάρτης στον οποίο φαίνονται τα όρια του συνοικισμού από τη διανομή του 30' καθώς και η θέση του κληροτεμαχίου και ο αγροτικός δρόμος (τα οποία παραμένουν μέχρι σήμερα όπως είχαν αρχικά χαραχθεί). Επίσης το κληροτεμάχιο βρίσκεται εξολοκλήρου σε απόσταση <200 μ. από άξονα κύριου επαρχιακού οδικού δικτύου **. Στη περιοχή υπάρχει ΣΧΟΟΑΠ και το γήπεδο βρίσκεται σε ζώνη Γεωργικής Γης Α προτεραιότητας. Στις διατάξεις για τη ζώνη αυτή δεν αναφέρεται κάπου ότι καταργείται η παρέκκλιση για τα εκτός σχεδίου/εντός ζώνης 500 μ.κλπ. Αυτό που αναφέρεται γενικά είναι ότι "Σε όλες τις εκτός οικισμών ζώνες, ως προς την αρτιότητα, τους όρους και περιορισμούς της δόμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των π.δ. της 6/17.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ) και της 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ) όπως εκάστοτε ισχύουν, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επιμέρους ζώνες του ΣΧΟΟΑΠ." Διαβάζοντας τη συζήτηση στο topic καταλαβαίνω ότι η παρέκκλιση στη ζώνη των 500 μ. έχει εφαρμογή μόνο σε οικισμούς προ του 1923 (με ή χωρίς ρυμοτομικό σχέδιο). Προβληματίζομαι λόγο των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 25 του Ν.2508/97: "6. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν.δ. 17.7/16.8.1923 έχουν εφαρμογή: .....γ) σε ρυμοτομικά σχέδια διανομών για αστική αποκατάσταση δικαιούχων του Υπουργείου Γεωργίας, τα οποία έχουν κυρωθεί κατά τις διατάξεις της εποικιστικής νομοθεσίας, πριν από τη δημοσίευση του ν. 1337/1983... ..Ως όριο του οικισμού για τον υπολογισμό της ζώνης λαμβάνεται το όριο του οικισμού του προϋφιστάμενου του ν.δ/τος 17.7.1923 ή το όριο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. "* *Οι διανομές του υπ. Γεωργίας δεν είναι που έχουν ισχύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου; "Τα σχέδια διανομών του Υπ. Γεωργίας που είχαν κυρωθεί και αφορούσαν την Αστική Αποκατάσταση ακτημόνων, προσφύγων ή απλώς αστέγων, θεωρούνται ως εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια." (πηγη portal.tee.gr - σελίδα 34) **Άρθρο 51 Ν.4178/2013 Παρ. 11 α 11. α. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη η χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν πενήντα (150) μέτρων από τον άξονα των δημοτικών οδών. Η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης σε περιπτώσεις χαρακτηρισμού περιοχής ως γη υψηλής παραγωγικότητας με την έγκριση Γ.Π.Σ. ή Ζ.Ο.Ε. χορηγείται σύμφωνα με τις χρήσεις γης και του όρους δόμησης που ίσχυαν πριν την έκδοση αυτών και μόνο επί ακινήτων που έχουν πρόσωπο σε εθνικές και επαρχιακές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων για τον άξονα αυτών, κατά τα ανωτέρω. Η παρούσα παράγραφος έχει εφαρμογή έως την έκδοση της προβλεπόμενης της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998
 6. ο συνάδελφος μαλλον εννοεί αυτο το σχόλιο το οποιο με προβληματισε κι εμένα γιατί όντως σε σύνθετα κτίρια δημιουργουνται παραδοξα οταν πας να αφαιρέσεις την εσωτερική θερμομόνωση . Σε αυτά τα παράδοξα που σχολιαζει ο kan62 αναφερόμουν κι εγω νωρίτερα
 7. ειναι μεγαλο κάψιμο αυτο το θέμα.. Με τον τρόπο που το βλεπει η δικια μου ΥΔΟΜ αφαιρειται μια φορά το παχος θερμομονωσης και ξεμπερδευεις ευκολα με υπολογισμους. Στη πραγματικότητα όμως αν η αποτυπωση της θερμ στο ΔΚ και οι υπολογισμοι της επιφάνειας γινουν αναλυτικά, τοτε πρεπει να αφαιρεθεί σχεσον δυο φορες κθως αλλη επιφανεια καταλαμβανει εξωτερικα με τη μόνωση του φέροντα και αλλη στο εσωτερικο των τοιχων πλήρωσης. Και αφου ο νομος σου λεει οτι αφαιρείται στο σύνολό της..αρα; Ισως αν προβάλεις το επιχειρημα οτι αν αφαιρεθεί με τον τροπο που σου ζητάνε, τοτε θα προκύψουν μακροστενες τρύπες μέσα στο περίγραμμα κτιριου, και αυτο δημιουργεί διαφορα παράδοξα σε σχεση με τους ορισμούς του περιγραμματος κτιρίου...ξερω γω,,λεμε τώρα
 8. Η απάντηση που πηρα απο μια ΥΔΟΜ σε αντίστοιχο ερώτημα ηταν οτι στη περιπτωση θερμομόνωσης >6εκ στο διάκενο των τοίχων πλήρωσης, για να μη γίνεται πολύπλοκος ο υπολογισμός της επιφάνειάς της(πχ εκει που αλλαζει θέση η θερμομονωση καθως στον φέροντα ειναι κατα κανόνα εξωτερικη), δέχονται στο διάγραμμα κάλυψης να σχεδιαστεί και η θερμ τοίχων πλήρωσης ως εξωτερική και ο υπολογισμός της επιφάνειας της ως το πάχος της επί το μήκος του περιγράμματος κτιρίου.
 9. η σοφίτα σου πρέπει να έχει κάποιο ελάχιστο μέσο ύψος ανάλογα με τη χρήση της αλλιώς δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις.
 10. Υπάρχουν ηδη πολλες συζητησεις σχετικα με αυτο. Κάνε αναζήτηση στο φορουμ
 11. Σε ευχαριστω kan62 Συνεπώς σε περίπτωση προσθήκης σε υφιστάμενη λιθοδομή που στην άδεια δεν προσμετρουσε η επιφάνεια τοιχοποιίας στο ΣΔ, ισχύουν τα πολεοδομικά μεγέθη άδειας κατα τον υπολογισμό της υπολειπόμενης δόμησης. Και αρα η οδηγία είναι περιττή (ή εντελώς λάθος διατυπωμένη) αφού η παρ 2 του Άρθρο 23 κατισχύει των ΤΟ
 12. Καλημέρα σε όλους, μελετάω περίπτωση προσθήκης υπόσκαφου σε υφιστάμενη λιθόκτιστη οικοδομή που είχε πάρει άδεια το 11'. Προσπαθώντας να υπολογίσω υπόλοιπο δόμησης / κάλυψης μπερδεύτηκα λίγο με τα εξής: Άρθρο 11 και Τεύχος Τεχν. Οδηγιών Παρ6. Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται : κβ. Η επιφάνεια που καταλαμβάνει η περιμετρική φέρουσα τοιχοποιία ή ο περιμετρικός φέρων οργανισμός και οι τοίχοι πλήρωσής του από φυσικά ανακυκλώσιμα πρωτογενή υλικά, όπως πέτρα, ξύλο, λάσπη, κλπ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ: Η διάταξη εφαρμόζεται σε νέες κατασκευές για τις οποίες προβλέπεται περιμετρική φέρουσα τοιχοποιία ή περιμετρικός φέρων οργανισμός και τοίχοι πλήρωσής του από τα αναφερόμενα υλικά. Σε περίπτωση προσθήκης σε υφιστάμενη οικοδομή με φέρουσα τοιχοποιία κατά τα ανωτέρω, η φέρουσα τοιχοποιία του υφισταμένου κτιρίου προσμετράται στο συντελεστή δόμησης. Έπειτα στο Αρθρο 12 παρ.4γ αναφέρει ότι δεν προσμετρώνται σε κάλυψη το κβ του άρθρου 11 παρ.6 . Σχετικά με την κάλυψη της φέρουσας τοιχοποιίας του υφιστάμενου κτιρίου δεν υπάρχει κάποια διευκρίνιση στο τεύχος οδηγιών. Συνεπώς για τη κάλυψη θα ισχύει ότι ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας του υφιστάμενου. Τέλος στο Άρθρο 23 - Υφιστάμενα κτίρια αναφέρεται ότι: 2. Για τα κτίρια ή τα τμήματα των κτιρίων της παραγράφου 1 (τα νομίμως υφιστάμενα) , οι συντελεστές κάλυψης, δόμησης, όγκου και ύψη υπολογίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό και τις πολεοδομικές διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής τους. Αν καταλαβαίνω σωστά το Άρθρο 23 μιλάει γενικά για υφιστάμενα κτίρια όμως συγκεκριμένα για τα υφιστάμενα λιθόκτιστα ισχύει αυτό που λέει το ΤΤΟ , ότι δηλαδή η επιφάνεια της λιθοδομής των υφιστάμενων θα μετρήσει στο ΣΔ ασχέτως του τι ίσχυε κατά την έκδοση της άδειας. Ποια είναι η γνώμη σας;
 13. σχετικά με αυτό, στη πολεοδομία τελικά μου είπαν οτι η θερμομόνωση όταν είναι >6εκ δεν μετράει στο σύνολό της και οτι έχει καταργηθεί η οδηγία για το 'πέραν των 6εκ" που ίσχυε. Όταν πρόκειται για θερμομόνωση στο διάκενο των τοίχων πλήρωσης, τότε για να μη γίνεται πολύπλοκος ο υπολογισμός της επιφάνειάς της, δέχονται στο διάγραμμα κάλυψης να σχεδιαστεί και η θερμ τοίχων πλήρωσης ως εξωτερική και ο υπολογισμός της ως το πάχος επί το μήκος που θα μονωθεί. Οπότε είτε η Λεμπέση (στην έκδοση μετά τον Ν.4258) κάνει λάθος σχετικά με το πως υπολογίζεται το περίγραμμα κτιρίου, είτε οι απόψεις διίστανται μεταξύ των υδομ οπότε η γνώμη της ρέπει προς τη δυσμενή ερμηνεία της διάταξης. Παρολαυτά η επισήμανση που έχεις υπογραμμίσει στο τέλος μπορεί και να ισχύει, καθώς το γεγονός οτι το πάχος θερμομόνωσης >6εκ δε μετράει σε δόμηση/κάλυψη δε σημαίνει και οτι επιτρεπεται να εισέχει στο προκήπιο.
 14. ν4495 Αρθρο 46 αα) αν διαπιστωθούν οι αναφερόμενες στην παρ. 10 του άρθρου 42 αλλαγές, τροποποιήσεις και αποκλίσεις δεν επιβάλλονται κυρώσεις, εφόσον ενημερωθεί εντός τριάντα (30) ημερών ο σχετικός φάκελος της άδειας δόμησης. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η οικεία Υ.ΔΟΜ. επιβάλει μόνο τη διακοπή εργασιών,
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.