Jump to content

[ΑΡΘΡΟ 36 - Ν. 4495/17] Επιλογή κατηγορίας 1, 2 ή 3 οικοδομικής άδειας


Recommended Posts

Ευχαριστώ για την απάντηση σου , αλλά δεν κάνω προέγκριση , αλλά έγκριση όρων δόμησης με τις νέες διατάξεις και το σύστημα ζητάει μόνο ανάθεση - ανάληψη.

Link to comment
Share on other sites

Η ερώτησή σου ήταν προέγκριση όρων δόμησης και όχι ΒΕΒΑΙΩΣΗ όρων δόμησης όπως είναι το σωστό, για αυτό και το μπέρδεμα. Για την βεβαίωση όρων δόμησης αρκεί να καταθέσεις δήλωση ανάθεσης - ανάληψης και εξουσιοδότηση. Δες και άρθρο 38 

Μεταξύ των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά στοιχείων, συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου και οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (A75) του μελετητή μηχανικού, ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις δόμησης στην περιοχή του ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε.

Edited by desptsouk
Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, desptsouk said:

@moie δες αν μπορείς να πας με την περίπτωση δ της παραγράφου 2του άρθρου 29 για ΕΕΔΜΚ:

δ) κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενής νερού, μέγιστης επιφάνειας είκοσι πέντε (25,00) τ.μ. και βάθους έως τέσσερα (4,00) μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), αν απαιτείται, και με την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μ. από την οριστική στάθμη εδάφους. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων,

Αλλιώς κανονικά με άδεια, περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 29:

ζ) κατασκευή υπόγειων δεξαμενών

Σας ευχαριστώ πολύ για τη γρήγορη ανταπόκριση,

απλά ακόμα διευκρίνιση, χρειάζονται ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες;

Link to comment
Share on other sites

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 – 13.5.2020

δ) Για τις περιπτώσεις της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρθ.3 της παρούσας:
αα) Δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων.
ββ) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ρυμοτομικού ή άλλο διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνονται οι θέσεις των εγκαταστάσεων.
γγ) Σχέδια κατόψεων και τομών.

Δεν βλέπω πουθενά να λέει ότι απαιτούνται Η/Μ μελέτες.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Καλημέρα.

Για έκδοση πράξης "Βεβαίωση όρων δόμησης για ΟΑ κατηγορίας 3, στην επεξεργασία της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα φαίνεται δεκτό από όλους του υπαλλήλους αλλά φαίνεται ακομα σε έλεγχο και δεν μπορώ να το επεξεργαστώ. Απαιτείται κάποιος χρόνος για να είναι επεξεργάσιμο και να μπορώ να ανεβάσω τις μελέτες μετά? 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Καλημέρα σας και καλό μήνα,

Έχω περίπτωση περίφραξης από συμπαγές στοιχείο (σκυρόδεμα) σε ύψος 1,20 καθώς και διάτρητο υλικό άνωθεν σε εκτός σχεδίου οικόπεδο.
Είμαι με κατηγορία 3;
Χωρίς ΣΑ ή με ΣΑ;

Ευχαριστώ προκαταβολικά!

Link to comment
Share on other sites

@domerg87 στο άρθρο 17 του ΝΟΚ, παρ. 9 αναφέρει:

γ) Τα περιφράγματα του οικοπέδου ή γηπέδου σε κανένα σημείο δεν έχουν ύψος μεγαλύτερο από τρία (3,00) μ. και το συμπαγές τμήμα τους μεγαλύτερο από ενάμισι (1,50) μ.

Άρα ΣΑ δεν χρειάζεσαι πιστέυω.

Όσον αφορά στην κατηγορία, μαλλον είσαι κατ. 3 εκτός αν ισχύει αυτό:

ι) περιφράξεις γηπέδων με πρόσωπο σε διεθνή, εθνική ή επαρχιακή οδό ή σε ρυμοτομούμενα οικόπεδα,

οπότε είσαι κατ. 1.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

@desptsouk Σε ευχαριστώ πάρα πολύ!

Εν τέλει είμαι εντός αρχαιολογικού χώρου.

Μίλησα με την ΕΦΑ και μου είπε να κάνω ένα πρώτο αίτημα να μου πουν αν χρειάζεται να περάσει από έλεγχο ή όχι γιατί είπαν ότι μπορεί να είναι δευτερεύουσας σημασίας.

Μετά προφανώς, αναλόγως την απάντησή τους θα το περάσω κατ 1 ή κατ 3.

ΣΑ δεν χρειάζομαι έτσι κι αλλιώς, σωστά;

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.