Jump to content
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Αυθαίρετα: Κατατέθηκε η τροπολογία για παράταση ως 30 Σεπτεμβρίου 2020

  Σε συνέχεια της προαναγγελίας του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκη αναφορικά με την τρίμηνη παράταση της τακτοποίησης των αυθαιρέτων με το ισχύον καθεστώς,κατατέθηκε σήμερα η σχετική τροπολογία στη Βουλή.

  Συγκεκριμένα, στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα "Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις" κατατέθηκε η τροπολογία που αφορά στις "Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και οικοδομικών αδειών".

  Διαβάστε παρακάτω το επίσημο κείμενο της τροπολογίας:

  Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και οικοδομικών αδειών

  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α' 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

  «1. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις του άρθρου 96 του παρόντος νόμου που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του παρόντος, η αίτηση υπαγωγής μαζί με τα συνοδευτικά της στοιχεία και δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Εντός της προθεσμίας αυτής ισχύουν οι εκπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101 του παρόντος νόμου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και μέχρι την 31 Μαρτίου 2026 επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου μόνο για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 και των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του παρόντος που είναι προγενέστερες της 28 Ιουλίου 2011. Για τις υπαγωγές που θα γίνουν από την 1 Οκτωβρίου 2020 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 το ενιαίο ειδικό πρόστιμο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β΄ έως στ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 62 του παρόντος νόμου αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής.»

  2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

  «3. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:

  α) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης.

  β) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021,

  γ) κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2021 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022,

  δ) κατά τριάντα τοις εκατό (30%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023,

  ε) κατά τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2023 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024,

  στ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2024 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.»

   

  Πηγή: https://www.b2green.gr/el/post/81997/paratasi-afthaireton-katatethike-sti-vouli-i-polyanamenomeni-tropologia%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
  Κουφώματα Europa - Εξοικονομώ-Αυτονομώ

  User Feedback

  Recommended Comments  αργούσαν την τροπολογία για να σκεφτούν τις παρατάσεις, γιατί είχαμε ζητήσει και πολλά...μάλιστα...τυπικά 2,5 μήνες για νέες δηλώσεις, 0 για όλα τα υπόλοιπα αιτήματα του ΤΕΕ περί περαιώσεων (λες και θα τους κόστιζε κάτι)...τόσο πολύ μας λαμβάνουν υπόψιν!!! Οι ίδιοι που ακόμα τώρα συγκροτούν επιτροπές αυθαιρέτων, ΚΕΣΑ κλπ...Απλά εκτός τόπου και χρόνου...

  Edited by berti
  Link to comment
  Share on other sites

  Δηλαδή  για  τις  δηλώσεις   του  Ν4178/13, εξακολουθεί  και  ισχύει   η  προθεσμία  30/6/2020, (άρα  έχει  πετάξει  το  πουλάκι)   για περαίωση   κατηγορίας  5; Έτσι  είναι  "η  το  ξέχασαν   και  θα  επανέλθουν; Αλλιώς  μπορεί  κάποιος  να  υποβάλλει   δήλωση  κατηγορίας  5   μέχρι  30/09/2020 , αλλά   αυτός  που   έχει  αποπληρώσει  τα  πρόστιμα   με  τον  Ν.4178 και  ο  μηχανικός  του   δεν   ανέβασε  όλα  τα  αρχεία   μέχρι  την  30/6/2020 ,  τι  κάνει  ,  μένει  ξεκρέμαστος; Και  η  απάντηση   προφανώς  δεν  είναι   μεταφορά  στον  Ν4495,   αφού   αναφορικά  με  τις  διαδικασίες   (παραδοσιακοί, αρχαιολογικοί, προστασίας  κ.λ.π.),   υπάρχει   δυσμενέστερη  αντιμετώπιση. Επιβεβαιώνεται  ότι   μία  είναι  η  λύση : εσαεί  ισχύς   του  Νόμου    και  τακτοποίηση  κάθε  φορά  που    αποδεικνύεται   ότι  αυθαίρετο  έχει  κατασκευαστεί   πριν   το  2011 ,  με  βάση   Α/Φ   που   ώφειλε  να   έχει  προμηθευτεί   και  αναρτήσει  το   ΥΠΕΝ , εδώ  και   ....9  χρόνια. Άλλως   μέχρι  την   ενεργοποίηση   της  ηλεκτρονικής  ταυτότητας  του  κτιρίου.

  Link to comment
  Share on other sites

  το 30/6 για την περαίωση της κατ. 5 του Ν.4178/2013 ήταν προφανώς συνδεδεμένο με τη λήξη δυνατότητας υπαγωγής της κατ. 5 στον νόμο, για αυτό και δεν ακολουθούσε το χρονοδιάγραμμα των περαιώσεων των δηλώσεων των υπολοίπων κατηγοριών. Τώρα, γιατί ενώ ζητήθηκε η παράταση, δεν δόθηκε...προφανώς δεν ανταποκρίθηκε το υπουργείο στο αίτημα του ΤΕΕ.

  Edited by berti
  Link to comment
  Share on other sites
  21 λεπτά πριν, GriGaS said:

  Ας δούμε τι λέει η τροπολογία πρώτα... Προς το παρόν δεν υπάρχει στην ιστοσελίδα της βουλής

  https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=0f08cfc1-5c77-48bf-a317-abe901544995

   

  στην τροπολογία λοιπόν που κυκλοφόρησε ως επίσημο κείμενο στα ΜΜΕ, να φροντίσουν τα συλλογικά μας όργανα να επισημάνουν ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί τα αιτήματά μας και να πιέσουν ανάλογα... λέτε να το κάνουν?!!!

  Edited by berti
  Link to comment
  Share on other sites

  Είναι απαραίτητο να περιληφθούν τα λοιπά αιτήματα του ΤΕΕ τα οποία είναι σε κοινή γραμμή με τους επιμέρους συλλόγους μηχανικών. Εκτός από τις υπαγωγές υπάρχουν και οι προθεσμίες ανάρτησης των αρχείων. Αυτές δεν επηρεάζουν κανέναν παρά μόνο τον τεχνικό κόσμο. Δεν έχει κόστος, ούτε επίπτωση η παράταση σε αυτά. Είναι σημαντικό να επιλυθεί αυτό το ζήτημα. Έχουμε ήδη πολλά προβλήματα και η επερχόμενη οικονομική κρίση θα τα εντείνει. Ας μείνει η προθεσμία τους ανοιχτή μέχρι την σύνταξη ταυτότητας για το κάθε κτίριο ή τουλάχιστον μια ενιαία παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου.

  Link to comment
  Share on other sites

  και όμως,  δεν κατατεθηκε ακομα

  Η τροπολογία για την παράταση των αυθαιρέτων έχει καταρτιστεί από το ΥΠΕΝ σε τελική μορφή και η  κατάθεση για τη ψήφιση της στη Βουλή θα γίνει  ανάλογα με τον προγραμματισμό του κοινοβουλευτικού έργου.

  "-«Δεν έχει κατατεθεί ακόμη στη Βουλή η τροπολογία για την παράταση των αυθαιρέτων» ανέφερε το πρωί του Σαββάτου 11 Ιουλίου 2020 επίσημη πηγή του υπουργείου Περιβάλλοντος στο ecopress, προσθέτοντας ότι:

  -Τη Δευτέρα θα αποφασιστεί εάν θα υποβληθεί ως τροπολογία προσθήκη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την «εταιρική διακυβέρνηση» που είναι έτοιμο προς συζήτηση στη Βουλή ή όπως είναι το επικρατέστερο ενδεχόμενο θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την ηλεκτροκίνηση , που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2020 στη Βουλή."

  πηγη

  https://ecopress.gr/ypo-katathesi-sti-vouli-i-tropologia-gia-tin-paratasi-afthereton/

   

   

   

  Edited by dimitris GM
  Link to comment
  Share on other sites

  Αυτό σημαίνει πως οσα διαβασαμε έχουν την ίδια εγκυρότητα με το ότι η τροπολογία κατατέθηκε χθες βράδυ... 

  Νίκο Γρυλακη το κενό σου δεν αναπληρωνεται.. 

  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.