Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/28/2019 in all areas

 1. 2 points
  Βρε να μη προλάβω.....!!!! Τουλάχιστον τα αναδρομικά μέχρι τώρα λέτε να τα πάρω???? (24.000 x 22 = 528.000 €) Δεν' κακό!
 2. 1 point
  Τιποτα προχωρας με τον Μαστρομητσο που χεις βρει κι ολα καλα....
 3. 1 point
  Γεια σου συνάδελφε, Κατέβασε το έγγραφο του παρακάτω link και ρίξε μία ματιά στις σελίδες 8 και 9. https://www.ice.org.uk/my-ice/membership-documents/recognition-of-eu-qualifications-guidance
 4. 1 point
  ο επόμενος είναι αυτός που ζητάει άμμεση αποχώρηση. Και ανεξαρτήτως πόσο χρόνια εργάζεσαι φεύγεις όποτε θέλεις. Ανάλογα τις ευθύνες που έχεις στην εταιρεία είναι στη διακριτική σου ευκαιρία αν θα τους διαθέσεις περίοδο προετοιμασίας. Υποχρεώσεις έχουν οι εταιρείες προς τους εργαζόμενους (σε αυτό το θέμα) και όχι το αντίστροφο. Μη φθάσουμε στο σημεί ονα τις λυπόμαστε κιόλας. ΥΓ προσωπικώς με έχει απολύσει εταιρεία ενημερώνοντάς με ότι έχω απολυθεί από την προηγούμενη εβδομάδα.....
 5. 1 point
  Το πρόγραμμα σου λέει ότι σε μονοκατοικία πρέπει να βάλεις λέβητα μικρότερο από 20Kw. Αυτό το κάνει γιατί αν υπερδιαστασιολογήσεις ένα λέβητα τότε θα έχεις μειωμένη απόδοση. Οι μόνες περιπτώσεις που σου λέει ότι θα δεχτεί να βάλεις λέβητα μεγαλύτερο από 20kw είναι: Εάν το Pgen βγει μεγαλύτερο ή εάν η μελέτη θέρμανσης δείχνει ισχύ μεγαλύτερη. Συνήθως αυτά δεν βγαίνουν μεγαλύτερα από 20kw οπότε κ πρέπει να μπει λέβητας μικρότερος από 20kw αλλιώς θα κριθεί μη επιλέξιμη η παρέμβαση. Δεν συμφωνώ με την άποψη του nick_61 ότι ένας λέβητας 30Kw που θα ρυθμιστεί για παράδειγμα στα 19Kw είναι αποδεκτός από το πρόγραμμα. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από το πρόγραμμα.
 6. 1 point
  Ουδέν νεώτερον από το μέτωπο.......... (τηλέφωνα δεν απαντούν και ....βαρέθηκα να πηγαίνω ΤΣΜΕΔΕ, κανείς να μη ξέρει τίποτα, και να με στέλνουν από το 2ο στον 1ο και από κει στο ισόγειο και ξανά μετά στον 2ο.........) Επειδή έχω και ζάχαρο....θεωρώ ότι το μη άγχος και η υγεία μου υπερέχει, και το παίζω "στωικά" Ιώβ......
 7. 1 point
  Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές. Εξαρτάται από την συμφωνία πελάτη κ εργολάβου. Μπορεί για παράδειγμα να πληρώσει τα ένσημα ο ιδιοκτήτης κ την μισθοδοσία ο εργολάβος ή κ τα δύο ο εργολάβος ή κ τα δύο ο ιδιοκτήτης. Όλα είναι σωστά. Αν πληρώσει τα ένσημα ο ωφελούμενος τότε ο εργολάβος κόβει 11.200 σύμφωνα με το παράδειγμα σου κ ανεβάζεις τις απδ για τα 800€ μέρος των οποίων επιστρέφονται στον ωφελούμενο. Αν τα πληρώσει ο εργολάβος κόβει παραστατικό για 12.000 κ δεν ανεβάζεις καθόλου απδ.
 8. 1 point
  Οτι αναγράφεται στον πίνακα της φορολογικής αναμορφώσεως σε σχέση με το Ε3 ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ και δε μεταφέρεται αυτόματα στους κωδικούς του Ε3. Για να αυξηθεί (ή αναλόγως του προσήμου μειωθεί) ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΌ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ (το οποίο κατά προσδιορίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τα έσοδα και έξοδα του πίνακα Ζ αναγράφουμε στον πίνακα ΣΤ τόσα τα ποσά από τις διαφορές των βάσεων , όσο και αυτά που αναφέρονται στην κατάσταση φορολογικής αναμορφώσεως. Στη δεύτερη σελίδα του Ε2 γίνεται απλώς μια ανακατάταξη των δαπανών προκειμένου να προσδιοριστεί το μεικτό αποτέλεσμα , το κόστος πωληθέντων , κόστος παροχής υπηρεσίας . Το καθαρό λογιστικό αποτέλεσμα έχει ήδη προσδιοριστεί από την αντιπαράθεση των κονδυλίων του πίνακα Ζ και δεν πρόκειται να αλλάξει) . Επί ατομικών επιχειρήσεων ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ προκύπτει από τον πίνακα ΣΤ , στον οποίο γίνονται οι προσαρμογές του λογιστικού αποτελέσματος.
 9. 1 point
  Θεωρώ πως διαμερισμάτωση είναι η αλλαγή σε σχέση με τα όρια των Ο.Ι. συγκρίνοντας την κάτοψη της πολεοδομίας με την πραγματική κατάσταση. Την κάτοψη της σύστασης την εξετάζουμε για τη συναίνεση. Δεν θεωρώ πως αν τα σχέδια της πολεοδομίας και τα σχέδια της σύστασης ταυτίζονται μεταξύ τους αλλά όχι με την πραγματική κατάσταση, τότε δεν έχουμε αυθαιρεσία. Ο νόμος αναφέρει πως η σύγκριση θα γίνετε ανάμεσα στην πραγματική κατάσταση και στα σχέδια της πολεοδομίας για τον εντοπισμών των αυθαιρεσιών.
 10. 1 point
  Θα κάνω μια προσπάθεια να απαντήσω (με ότι βάρος έχει η απάντησή μου, ως μηχανικού) και θα κουράσω γιατί θεωρώ ότι πρέπει να τα γράψω όπως θα τα έλεγα προφορικά, αναλυτικά για να γίνουν (υποθέτω) κατανοητά. 1) ΛΒ εισφορών έτους 20ΧΧ = Άθροισμα απαιτήσεων ασφαλιστικών εισφορών έτους 20ΧΧ με βάση τα ειδοποιητήρια που αντιστοιχούν στους μήνες από και Ιαν 20ΧΧ έως και ΔΕΚ 20ΧΧ συν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 20ΧΧ (ήτοι συν αν είναι χρεωστικό, πλην αν είναι πιστωτικό, μηδέν αν είναι μηδενικό) ΦΒ εισφορών έτους 20ΧΧ = Άθροισμα ταμειακών καταβολών το χρονικό διάστημα από 1/1/20ΧΧ έως και 31/12/20ΧΧ ανεξάρτητα ποιο έτος αφορούν (και οι οποίες ταμειακές καταβολές δεν έχουν εκπέσει σε προηγούμενο έτος) και χωρίς να εξετάζεται αν έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα. 1α) Ένα παράδειγμα υποθέτοντας ότι είσαι τυπικότατος στις πληρωμές, δηλαδή αντιστοιχεί: μηνιαία απαίτηση ειδοποιητηρίου = ταμειακή καταβολή. --Στο έτος 2018 έχουν εκδοθεί τα ειδοποιητήρια που αντιστοιχούν στις εισφορές των μηνών από ΔΕΚ 2017 έως και ΝΟΕ 2018 καθώς και η (υποθετικά χρεωστικό) το ποσό της εκκαθάρισης των εισφορών του έτους 2017 . --Στο έτος 2019 έχουν εκδοθεί τα ειδοποιητήρια που αντιστοιχούν στις εισφορές των μηνών από ΔΕΚ 2018 έως και ΝΟΕ 2019 και (υποθετικά χρεωστικό) το ποσό της εκκαθάρισης των εισφορών του έτους 2018. ΛΒ έτους 2018 = απαιτήσεις ειδοποιητηρίων που αντιστοιχούν στις εισφορές του έτους 2018 ήτοι των μηνών από και ΙΑΝ 2018 έως και ΔΕΚ 2018 συν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης των εισφορών του έτους 2018 (το οποίο δεν έχει γίνει ακόμη) ΦΒ έτους 2018 = ταμειακές καταβολές ειδοποιητηρίων που αντιστοιχούν στις εισφορές του έτους 2017 (εν μέρη) και 2018 (εν μέρη), ήτοι των μηνών από και ΔΕΚ 2017 έως και ΝΟΕ 2018 (οι οποίες ταμειακές καταβολές δεν έχουν εκπέσει σε προηγούμενο έτος) συν τις ταμειακές καταβολές που αφορούν στο χρεωστικό ποσό της εκκαθάρισης των εισφορών του έτους 2017 (οι οποίες ταμειακές καταβολές δεν έχουν εκπέσει σε προηγούμενο έτος) χωρίς να εξετάζεται όλες οι παραπάνω καταβολές αν έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα. [Ο ΔΕΚ'18 (που εκδόθηκε τον Ιαν'19) εφόσον πληρωθεί στο 2019 θα εκπέσει στην ΦΒ του 2019, όπως και η εκκαθάριση των εισφορών του έτους 2018 που θα εκδοθεί το 2019 εφόσον πληρωθεί στο 2019. Σε κάθε περίπτωση θα εκπέσουν φορολογικά στο έτος που ταμειακά καταβληθούν] 2) Ένα παράδειγμα για το πως αντιστρέφεται η (προσωρινή) διαφορά. Δεδομένα/Παραδοχές: (για να γίνει όσο τον δυνατόν απλό το παράδειγμα). i) Έστω ότι οι απαιτήσεις για ασφαλιστικές εισφορές για το 2018 [ήτοι απαιτήσεις των ειδοποιητηρίων μηνών από και ΙΑΝ 2018 έως και ΔΕΚ 2018 σύν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης των εισφορών του έτους 2018, το οποίο δεν έχει γίνει ακόμη, αλλά να υποθέσουμε για λόγους ευκολίας ότι θα εκδοθεί πριν την υπογραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης)] είναι 8.300€ ii) Έστω (για λόγους απλούστευσης) ότι δεν θα εκδοθούν για το 2019 ειδοποιητήρια εισφορών για αυτό το έτος (το 2019) . iii) Έστω ότι ότι οι ταμειακές καταβολές από 1/1/2018-31/12/2018 είναι 5.500€ iv) Έστω ότι δεν είχαμε προσωρινές διαφορές από το έτος 2017. Αποτέλεσμα: Στο φορολογικό έτος 2018, στα λογιστικά αρχεία (βιβλία), βάσει της αρχής του δουλευμένου, θα εμφανισθεί το σύνολο της δαπάνης ύψους 8.300,00€. Στο φορολογικό έτος 2018, από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους θα εκπέσει το ποσό των 5.500€. Στο φορολογικό έτος 2018, η διαφορά (8.300-5.500) = 2.800€ είναι προσωρινή διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης και θα εμφανισθεί στον Πίν. Ε’ του εντύπου Ε3 και θα μεταφερθεί στον κωδ. ΣΤ(441) = "Πλέον : προσωρινές διαφορές μεταξύ ΕΛΠ - Φορολογικής βάσης" Άρα, τα 2.800€ αναγνωρίζονται λογιστικά στο φορολογικό έτος 2018 αλλά θα εκπέσουν για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος στο φορολογικό έτος 2019. Άρα το λογιστικό αποτέλεσμα του φορολογικού έτους 2018 είναι μικρότερο κατά 2.800,00€ σε σχέση με το φορολογικό αποτέλεσμα του ιδίου έτους, ενώ στο φορολογικό έτος 2019 θα συμβεί το αντίστροφο. (δες την συνημμένη εικόνα) (δες και την Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» που έχει εκδόσει η ΕΛΤΕ, εδάφιο 3.5.2) 3) Στον πίν.Ε πάνε οι προσωρινές διαφορές (αυτές δηλαδή που στο μέλλον αντιστρέφονται) Στον πιν. Αναμόρφωσης πάνε οι μόνιμες (αυτές που δεν αντιστρέφονται) π.χ. τόκοι, πρόστιμα, προσαυξήσεις εισφορών. (δες και την Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», που έχει εκδόσει η ΕΛΤΕ, εδάφιο 3.5.3) edit: Είδα ότι κυκλοφορεί σήμερα και ο Σωτήρης (την καλησπέρα μου Σωτήρη, ελπίζοντας να μην γράφω @@... περιμένω σχόλια... καλή συνέχεια) .
This leaderboard is set to Athens/GMT+02:00
 • Our picks

  • Σχεδιάζονται θεσμικές αλλαγές με επίβλεψη δημόσιων έργων και μελετών από ιδιώτες μηχανικούς
   Θα περιλαμβάνεται στο πακέτο θεσμικών μέτρων που ετοιμάζουν στο υπουργείο Υποδομών. Στόχος να περιοριστούν οι παράλογες εκπτώσεις και να παραδίδονται ποιοτικά έργα.

   Η επίβλεψη δημόσιων έργων και μελετών και από πιστοποιημένες ιδιωτικές εταιρείες που θα επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια, μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τη γενική εποπτεία και ευθύνη του οποίου θα έχει το υπουργείο Υποδομών, περιλαμβάνεται στο πακέτο των θεσμικών αλλαγών που θα καταθέσει στις αρχές του νέου έτους το υπουργείο Υποδομών. Το πακέτο θα περιλαμβάνει θεσμικές αλλαγές, ώστε να σταματήσει ο φαύλος κύκλος των υψηλών εκπτώσεων στα δημόσια έργα, που ενίοτε φτάνουν το 70%-80% του προϋπολογισμού.

   Εξαιτίας των παράλογων εκπτώσεων έχει δημιουργηθεί ένα σπιράλ καταστροφής στον κατασκευαστικό κλάδο αφού οι υγιείς επιχειρήσεις βλέπουν θρασείς ανταγωνιστές τους να παίρνουν τα λιγοστά δημόσια έργα με παράλογα υψηλές εκπτώσεις. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τις τρύπες του θεσμικού πλαισίου και τις αδυναμίες των κρατικών υπηρεσιών, διεκδικούν αυξήσεις του κόστους. Ετσι ένα έργο που δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό ένα εκατ. ευρώ, ανατίθεται με έκπτωση 60% (δηλαδή με κόστος 400.000 ευρώ) και τελικά μπορεί να κοστίσει 1,2 ή 1,5 εκατ. ευρώ!

   Η ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και μελέτες, υπό αυστηρό θεσμικό πλαίσιο παρακολούθησης, αποτελεί μία από τις προεκλογικές εξαγγελίες της ΝΔ και του τότε τομεάρχη Υποδομών (και σήμερα υπουργού) Κώστα Καραμανλή. Θα λειτουργήσει συμπληρωματικά σε άλλες πρωτοβουλίες όπως η επικαιροποίηση των τιμολογίων και των προδιαγραφών κ.ά.
   • 0 replies
  • Νέα Σχέδια δράσεων Πολιτικής Προστασίας για πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές
   Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), με κύρια αποστολή το συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε όλο το φάσμα της διαχείρισης κινδύνων από την εκδήλωση καταστροφών, ολοκλήρωσε την Εγκύκλιο για το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, Εγκύκλιο, η οποία εστάλη με συστημένη αποστολή σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού, Δ/νσεις Υπουργείων, Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, κ.α.).

   Ταυτόχρονα η ΓΓΠΠ προχώρησε στην ολοκλήρωση και έκδοση των δύο Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης Διαχείρισης Βραχείων Συνεπειών τόσο από πλημμυρικά φαινόμενα όσο και εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.

   Τα δύο αυτά σχέδια, με κωδικές ονομασίες “ΔΑΡΔΑΝΟΣ” [1] (για το σχέδιο που αφορά στις πλημμύρες) και “IΟΛΑΟΣ” [2](για τις δασικές πυρκαγιές), θα παρουσιαστούν σε συνέντευξη Τύπου στις εγκαταστάσεις του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, την Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00.

   Σημειώνεται ότι με τα σχέδια επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με το νέο δόγμα και δομή της ΓΓΠΠ, που αποτυπώθηκε πρόσφατα με τον Ν.4623/19.

   [1] ΔΑΡΔΑΝΟΣ: Ο Δάρδανος, γιός του Δία και Ηλέκτρας κόρης του Άτλαντα, ήταν μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας, που έζησε στα χρόνια μετά τον κατακλυσμό, σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία. Σύμφωνα με το Διόνυσο τον Αλικαρνασσέα, ο Δάρδανος έφυγε απ’ την Αρκαδία για να ιδρύσει μια αποικία στο βορειοανατολικό Αιγαίο Πέλαγος. Ο Δάρδανος βρέθηκε στην Σαμοθράκη μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του Ιασίωνα και την αδελφή του Αρμονία κατά την διάρκεια ενός κατακλυσμού στον οποίο βούλιαξε το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού.

   [2] ΙΟΛΑΟΣ: O Ιόλαος ήταν γιος του ετεροθαλούς αδελφού του Ηρακλή, βοηθός και συμπαραστάτης του τελευταίου τον οποίο υποστήριζε στην επιτέλεση των άθλων του.

   Κατεβάστε απο εδώ την εγκύκλιο
   • 0 replies
  • «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»: Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων στην 1η ομάδα Περιφερειών - Οι νέες ημερομηνίες για τις υπόλοιπες Περιφέρειες
   Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:       Ολοκληρώθηκε σήμερα στις 08.45 το πρωί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος   «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας, καθώς εξαντλήθηκαν οι πόροι που προβλέπονταν για όλες τις Περιφέρειες. Υποβλήθηκαν συνολικά 11.880 αιτήσεις και δεσμεύθηκαν περίπου 148,5 εκατ. ευρώ.       Καταχωρήθηκαν συνολικά περί τις 20.670 αιτήσεις σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την πολύ μεγάλη συμμετοχή του κοινού, η οποία –λόγω του φόρτου στο πληροφοριακό σύστημα- προκάλεσε καθυστερήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τον Α’ κύκλο του προγράμματος, την πρώτη ημέρα καταχωρήθηκαν 15.000 αιτήσεις και ολοκληρώθηκαν μόλις οι 529.       Τα Υπουργεία  Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα εξαντλήσουν τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ (τομεακού ΕΠΑνΕκ και τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα) για την τυχόν περαιτέρω χρηματοδότηση, υπό τους όρους επιλεξιμότητας και στόχων που τίθενται επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.       Ζητούμε συγγνώμη από τους πολίτες και τους μηχανικούς για την όποια ταλαιπωρία υπέστησαν. Από τις 12 Σεπτεμβρίου είχαμε έγγραφη διαβεβαίωση από την εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα για την πλήρη ετοιμότητα του πληροφοριακού συστήματος. Το συγκεκριμένο σύστημα δεν θα μπορούσε να αλλάξει τους δυο προηγούμενους μήνες, χωρίς να προκαλέσει πολύμηνη αναβολή του προγράμματος.       Για να βελτιωθεί ,3η λειτουργικότητα του συστήματος αποφασίστηκε να κατατμηθούν σε μικρότερα υποσύνολα οι επόμενες 2 ομάδες περιφερειών. Συγκεκριμένα το χρονοδιάγραμμα υποβολής των δηλώσεων διαμορφώνεται ως εξής:       -      Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου: Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά   -      Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου: Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο   -      Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου: Αττική   -      Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου: Κρήτη, Νότιο Αιγαίο   -      Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου: Δυτική Μακεδονία       Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων στην κάθε Περιφέρεια/ομάδα Περιφερειών θα ξεκινά στις 10.00 το πρωί της οριζόμενης ημερομηνίας.  
   • 0 replies
  • Εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με κινητικές δυσκολίες στα κτίρια
   Ενα σημαντικό ζήτημα στον σχεδιασμό των κτιρίων και των δημόσιων χώρων αποτελεί και η ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των ατόμων ανεξαρτήτως ηλικίας ή/και φυσικής κατάστασης. Σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και τις Οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, απαιτείται ο σχεδιασμός των κτιρίων καθώς και των κοινοχρήστων χώρων να γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προσπέλαση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Γι αυτό το λόγο μέχρι το 2020 θα πρέπει όλα τα κτίρια στη χώρα μας, να έχουν προβεί στις κατάλληλες παρεμβάσεις δεδομένου ότι πέρα των ατόμων με κινητικά προβλήματα, τα άτομα με παροδικές αναπηρίες και τα λοιπά εμποδιζόμενα άτομα (έγκυες, νήπια, μικρά παιδιά, υπερήλικες κ.ά.) αποτελούν το 50% περίπου του πληθυσμού της χώρας (δηλ. ένας στους δύο πολίτες) με αυξητικές ανάγκες.
   • 0 replies
  • ΕΣΠΑ 2021-2027: Η κατανομή των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου
   Επενδύσεις στους τομείς της έξυπνης τεχνολογίας, των καθαρών μορφών ενέργειας, των δικτύων (οδικών και ψηφιακών) και πολιτικές στήριξης της απασχόλησης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της κοινωνικής εμβάθυνσης και καταπολέμησης της φτώχειας, χρηματοδοτούνται από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

   Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, στη χώρα μας κατανέμονται 19,2 δισ. ευρώ (σε τιμές 2018) για το 2021-2027, έναντι 17,8 δισ. ευρώ (τιμές 2018) για το 2014-2020, δηλαδή αύξηση των πόρων από την Πολιτική Συνοχής κατά 1,4 δισ. ευρώ (+8%), σε σχέση με την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο. Η πολιτική συνοχής εξακολουθεί να επενδύει σε όλες τις Περιφέρειες, λαμβάνοντας πάντα ως βάση τις 3 κατηγορίες.
   • 0 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.