Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/28/2019 in all areas

 1. 2 points
  Βρε να μη προλάβω.....!!!! Τουλάχιστον τα αναδρομικά μέχρι τώρα λέτε να τα πάρω???? (24.000 x 22 = 528.000 €) Δεν' κακό!
 2. 1 point
  Τιποτα προχωρας με τον Μαστρομητσο που χεις βρει κι ολα καλα....
 3. 1 point
  Γεια σου συνάδελφε, Κατέβασε το έγγραφο του παρακάτω link και ρίξε μία ματιά στις σελίδες 8 και 9. https://www.ice.org.uk/my-ice/membership-documents/recognition-of-eu-qualifications-guidance
 4. 1 point
  ο επόμενος είναι αυτός που ζητάει άμμεση αποχώρηση. Και ανεξαρτήτως πόσο χρόνια εργάζεσαι φεύγεις όποτε θέλεις. Ανάλογα τις ευθύνες που έχεις στην εταιρεία είναι στη διακριτική σου ευκαιρία αν θα τους διαθέσεις περίοδο προετοιμασίας. Υποχρεώσεις έχουν οι εταιρείες προς τους εργαζόμενους (σε αυτό το θέμα) και όχι το αντίστροφο. Μη φθάσουμε στο σημεί ονα τις λυπόμαστε κιόλας. ΥΓ προσωπικώς με έχει απολύσει εταιρεία ενημερώνοντάς με ότι έχω απολυθεί από την προηγούμενη εβδομάδα.....
 5. 1 point
  Το πρόγραμμα σου λέει ότι σε μονοκατοικία πρέπει να βάλεις λέβητα μικρότερο από 20Kw. Αυτό το κάνει γιατί αν υπερδιαστασιολογήσεις ένα λέβητα τότε θα έχεις μειωμένη απόδοση. Οι μόνες περιπτώσεις που σου λέει ότι θα δεχτεί να βάλεις λέβητα μεγαλύτερο από 20kw είναι: Εάν το Pgen βγει μεγαλύτερο ή εάν η μελέτη θέρμανσης δείχνει ισχύ μεγαλύτερη. Συνήθως αυτά δεν βγαίνουν μεγαλύτερα από 20kw οπότε κ πρέπει να μπει λέβητας μικρότερος από 20kw αλλιώς θα κριθεί μη επιλέξιμη η παρέμβαση. Δεν συμφωνώ με την άποψη του nick_61 ότι ένας λέβητας 30Kw που θα ρυθμιστεί για παράδειγμα στα 19Kw είναι αποδεκτός από το πρόγραμμα. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από το πρόγραμμα.
 6. 1 point
  Ουδέν νεώτερον από το μέτωπο.......... (τηλέφωνα δεν απαντούν και ....βαρέθηκα να πηγαίνω ΤΣΜΕΔΕ, κανείς να μη ξέρει τίποτα, και να με στέλνουν από το 2ο στον 1ο και από κει στο ισόγειο και ξανά μετά στον 2ο.........) Επειδή έχω και ζάχαρο....θεωρώ ότι το μη άγχος και η υγεία μου υπερέχει, και το παίζω "στωικά" Ιώβ......
 7. 1 point
  Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές. Εξαρτάται από την συμφωνία πελάτη κ εργολάβου. Μπορεί για παράδειγμα να πληρώσει τα ένσημα ο ιδιοκτήτης κ την μισθοδοσία ο εργολάβος ή κ τα δύο ο εργολάβος ή κ τα δύο ο ιδιοκτήτης. Όλα είναι σωστά. Αν πληρώσει τα ένσημα ο ωφελούμενος τότε ο εργολάβος κόβει 11.200 σύμφωνα με το παράδειγμα σου κ ανεβάζεις τις απδ για τα 800€ μέρος των οποίων επιστρέφονται στον ωφελούμενο. Αν τα πληρώσει ο εργολάβος κόβει παραστατικό για 12.000 κ δεν ανεβάζεις καθόλου απδ.
 8. 1 point
  Οτι αναγράφεται στον πίνακα της φορολογικής αναμορφώσεως σε σχέση με το Ε3 ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ και δε μεταφέρεται αυτόματα στους κωδικούς του Ε3. Για να αυξηθεί (ή αναλόγως του προσήμου μειωθεί) ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΌ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ (το οποίο κατά προσδιορίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τα έσοδα και έξοδα του πίνακα Ζ αναγράφουμε στον πίνακα ΣΤ τόσα τα ποσά από τις διαφορές των βάσεων , όσο και αυτά που αναφέρονται στην κατάσταση φορολογικής αναμορφώσεως. Στη δεύτερη σελίδα του Ε2 γίνεται απλώς μια ανακατάταξη των δαπανών προκειμένου να προσδιοριστεί το μεικτό αποτέλεσμα , το κόστος πωληθέντων , κόστος παροχής υπηρεσίας . Το καθαρό λογιστικό αποτέλεσμα έχει ήδη προσδιοριστεί από την αντιπαράθεση των κονδυλίων του πίνακα Ζ και δεν πρόκειται να αλλάξει) . Επί ατομικών επιχειρήσεων ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ προκύπτει από τον πίνακα ΣΤ , στον οποίο γίνονται οι προσαρμογές του λογιστικού αποτελέσματος.
 9. 1 point
  Θεωρώ πως διαμερισμάτωση είναι η αλλαγή σε σχέση με τα όρια των Ο.Ι. συγκρίνοντας την κάτοψη της πολεοδομίας με την πραγματική κατάσταση. Την κάτοψη της σύστασης την εξετάζουμε για τη συναίνεση. Δεν θεωρώ πως αν τα σχέδια της πολεοδομίας και τα σχέδια της σύστασης ταυτίζονται μεταξύ τους αλλά όχι με την πραγματική κατάσταση, τότε δεν έχουμε αυθαιρεσία. Ο νόμος αναφέρει πως η σύγκριση θα γίνετε ανάμεσα στην πραγματική κατάσταση και στα σχέδια της πολεοδομίας για τον εντοπισμών των αυθαιρεσιών.
 10. 1 point
  Θα κάνω μια προσπάθεια να απαντήσω (με ότι βάρος έχει η απάντησή μου, ως μηχανικού) και θα κουράσω γιατί θεωρώ ότι πρέπει να τα γράψω όπως θα τα έλεγα προφορικά, αναλυτικά για να γίνουν (υποθέτω) κατανοητά. 1) ΛΒ εισφορών έτους 20ΧΧ = Άθροισμα απαιτήσεων ασφαλιστικών εισφορών έτους 20ΧΧ με βάση τα ειδοποιητήρια που αντιστοιχούν στους μήνες από και Ιαν 20ΧΧ έως και ΔΕΚ 20ΧΧ συν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 20ΧΧ (ήτοι συν αν είναι χρεωστικό, πλην αν είναι πιστωτικό, μηδέν αν είναι μηδενικό) ΦΒ εισφορών έτους 20ΧΧ = Άθροισμα ταμειακών καταβολών το χρονικό διάστημα από 1/1/20ΧΧ έως και 31/12/20ΧΧ ανεξάρτητα ποιο έτος αφορούν (και οι οποίες ταμειακές καταβολές δεν έχουν εκπέσει σε προηγούμενο έτος) και χωρίς να εξετάζεται αν έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα. 1α) Ένα παράδειγμα υποθέτοντας ότι είσαι τυπικότατος στις πληρωμές, δηλαδή αντιστοιχεί: μηνιαία απαίτηση ειδοποιητηρίου = ταμειακή καταβολή. --Στο έτος 2018 έχουν εκδοθεί τα ειδοποιητήρια που αντιστοιχούν στις εισφορές των μηνών από ΔΕΚ 2017 έως και ΝΟΕ 2018 καθώς και η (υποθετικά χρεωστικό) το ποσό της εκκαθάρισης των εισφορών του έτους 2017 . --Στο έτος 2019 έχουν εκδοθεί τα ειδοποιητήρια που αντιστοιχούν στις εισφορές των μηνών από ΔΕΚ 2018 έως και ΝΟΕ 2019 και (υποθετικά χρεωστικό) το ποσό της εκκαθάρισης των εισφορών του έτους 2018. ΛΒ έτους 2018 = απαιτήσεις ειδοποιητηρίων που αντιστοιχούν στις εισφορές του έτους 2018 ήτοι των μηνών από και ΙΑΝ 2018 έως και ΔΕΚ 2018 συν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης των εισφορών του έτους 2018 (το οποίο δεν έχει γίνει ακόμη) ΦΒ έτους 2018 = ταμειακές καταβολές ειδοποιητηρίων που αντιστοιχούν στις εισφορές του έτους 2017 (εν μέρη) και 2018 (εν μέρη), ήτοι των μηνών από και ΔΕΚ 2017 έως και ΝΟΕ 2018 (οι οποίες ταμειακές καταβολές δεν έχουν εκπέσει σε προηγούμενο έτος) συν τις ταμειακές καταβολές που αφορούν στο χρεωστικό ποσό της εκκαθάρισης των εισφορών του έτους 2017 (οι οποίες ταμειακές καταβολές δεν έχουν εκπέσει σε προηγούμενο έτος) χωρίς να εξετάζεται όλες οι παραπάνω καταβολές αν έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα. [Ο ΔΕΚ'18 (που εκδόθηκε τον Ιαν'19) εφόσον πληρωθεί στο 2019 θα εκπέσει στην ΦΒ του 2019, όπως και η εκκαθάριση των εισφορών του έτους 2018 που θα εκδοθεί το 2019 εφόσον πληρωθεί στο 2019. Σε κάθε περίπτωση θα εκπέσουν φορολογικά στο έτος που ταμειακά καταβληθούν] 2) Ένα παράδειγμα για το πως αντιστρέφεται η (προσωρινή) διαφορά. Δεδομένα/Παραδοχές: (για να γίνει όσο τον δυνατόν απλό το παράδειγμα). i) Έστω ότι οι απαιτήσεις για ασφαλιστικές εισφορές για το 2018 [ήτοι απαιτήσεις των ειδοποιητηρίων μηνών από και ΙΑΝ 2018 έως και ΔΕΚ 2018 σύν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης των εισφορών του έτους 2018, το οποίο δεν έχει γίνει ακόμη, αλλά να υποθέσουμε για λόγους ευκολίας ότι θα εκδοθεί πριν την υπογραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης)] είναι 8.300€ ii) Έστω (για λόγους απλούστευσης) ότι δεν θα εκδοθούν για το 2019 ειδοποιητήρια εισφορών για αυτό το έτος (το 2019) . iii) Έστω ότι ότι οι ταμειακές καταβολές από 1/1/2018-31/12/2018 είναι 5.500€ iv) Έστω ότι δεν είχαμε προσωρινές διαφορές από το έτος 2017. Αποτέλεσμα: Στο φορολογικό έτος 2018, στα λογιστικά αρχεία (βιβλία), βάσει της αρχής του δουλευμένου, θα εμφανισθεί το σύνολο της δαπάνης ύψους 8.300,00€. Στο φορολογικό έτος 2018, από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους θα εκπέσει το ποσό των 5.500€. Στο φορολογικό έτος 2018, η διαφορά (8.300-5.500) = 2.800€ είναι προσωρινή διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης και θα εμφανισθεί στον Πίν. Ε’ του εντύπου Ε3 και θα μεταφερθεί στον κωδ. ΣΤ(441) = "Πλέον : προσωρινές διαφορές μεταξύ ΕΛΠ - Φορολογικής βάσης" Άρα, τα 2.800€ αναγνωρίζονται λογιστικά στο φορολογικό έτος 2018 αλλά θα εκπέσουν για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος στο φορολογικό έτος 2019. Άρα το λογιστικό αποτέλεσμα του φορολογικού έτους 2018 είναι μικρότερο κατά 2.800,00€ σε σχέση με το φορολογικό αποτέλεσμα του ιδίου έτους, ενώ στο φορολογικό έτος 2019 θα συμβεί το αντίστροφο. (δες την συνημμένη εικόνα) (δες και την Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» που έχει εκδόσει η ΕΛΤΕ, εδάφιο 3.5.2) 3) Στον πίν.Ε πάνε οι προσωρινές διαφορές (αυτές δηλαδή που στο μέλλον αντιστρέφονται) Στον πιν. Αναμόρφωσης πάνε οι μόνιμες (αυτές που δεν αντιστρέφονται) π.χ. τόκοι, πρόστιμα, προσαυξήσεις εισφορών. (δες και την Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», που έχει εκδόσει η ΕΛΤΕ, εδάφιο 3.5.3) edit: Είδα ότι κυκλοφορεί σήμερα και ο Σωτήρης (την καλησπέρα μου Σωτήρη, ελπίζοντας να μην γράφω @@... περιμένω σχόλια... καλή συνέχεια) .
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
 • Our picks

  • Αυτά είναι τα 73 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που επιδοτούνται από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
   Μέσα από το πρόγραμμα "Κινούμαι Ηλεκτρικά" μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιδότησης για την αγορά ή μακροχρόνια μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος και την αγορά ηλεκτρικού δίκυκλου, τρίκυκλου ή ποδήλατου.

   Μπορείτε ακόμη να επιδοτηθείτε για την εγκατάσταση στην κύρια κατοικίας σας έξυπνου οικιακού φορτιστή ή την απόσυρση του παλιού σας οχήματος.

   Την επιδότηση δικαιούνται:

   φυσικά πρόσωπα


   ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ


   νομικά πρόσωπα


   Οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρίες δικαιούνται επιπλέον επιδότηση
   Τα επιλέξιμα ηλεκτρικά αυτοκίνητα (επιβατικά ΙΧ, ταξί και ελαφρά φορτηγά)

   https://kinoumeilektrika.gov.gr/filehelp/Επιλέξιμα ηλεκτρικά.pdf

   Τα επιλέξιμα Ηλεκτρικά Δίκυκλα, Τρίκυκλα και Μικροαυτοκίνητα, τύπου L

   https://kinoumeilektrika.gov.gr/filehelp/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ L (Δίκυκλα,τρίκυκλα,μικροαυτοκίνητα).pdf

   Οι επιλέξιμοι φορτιστές

   https://kinoumeilektrika.gov.gr/filehelp/Eνδεικτική λίστα επιλέξιμων φορτιστών.pdf

    

    
   • 1 reply
  • Όλες οι προθεσμίες που ισχύουν για διόρθωση τετραγωνικών στους Δήμους, αυθαίρετα, Κτηματολόγιο, δασικούς χάρτες
   Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν πολλά να σκεφτούν. Οι υποχρεώσεις είναι πολλές και υπάρχει δικαιολογημένη σύγχυση γύρω από τις προθεσμίες και τις παρατάσεις που δόθηκαν ή δε δόθηκαν.

   Εδώ θα δείτε όλες τις προθεσμίες που ισχύουν για:

   Τη διόρθωση των τετραγωνικών στους Δήμους


   Την τακτοποίηση αυθαρέτων (πολεοδομικές αυθαιρεσίες)


   Τη δήλωση στο Κτηματολόγιο


   Τους δασικούς χάρτες
   1. ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

   Λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Οι δηλώσεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας https://tetragonika.govapp.gr/

   2. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5

   Λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 η δυνατότητα υπαγωγής στο Νόμο 4495/17.
   Αυτή η προθεσμία αφορά τα κτίσματα που κτίσηκαν εξ ολοκλήρου χωρίς οικοδομική άδεια ή κτίσματα με μεγάλες αυθαιρεσίες (υπέρβαση δόμησης και κάλυψης άνω του 40% και ύψους άνω του 20%) και ανήκουν στην κατηγορία 5 του Ν. 4495/17. 
    
   3. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1 - 4

   Τα συγκεκριμένα αυθαίρετα θα μπορούν να τακτοποιηθούν και μετά τηΝ 30ή Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2026 αλλά με ετήσιες κλιμακωτές προσαυξήσεις. 
    
   4. ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

   Λήγει στις 13 ή 14 ή 15 ή 18 Σεπτεμβρίου 2020 (ανάλογα την Περιφερειακή Ενότητα) η δήλωση κτισμάτων που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια και βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων, προκειμένου να γίνει η αναθεώρηση του δασικού χάρτη και να εξαιρεθούν.
    
   5. ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΧΕΡΣΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

   Λήγει στις 13 ή 14 ή 15 ή 18 Σεπτεμβρίου 2020 (ανάλογα την Περιφερειακή Ενότητα) η δήλωση αγροτικών ακινήτων που έχουν νόμιμη άδεια εκχέρσωσης με πράξεις της διοίκησης, ώστε να αναμορφωθούν οι δασικοί χάρτες που θα χρησιμοποιεί από το 2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις.

   6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

   Λήγει 31 Οκτωβρίου 2020 η άτυπη παράταση που έδωσε η κυβέρνηση για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις κτηματολογίου χωρίς πρόστιμα.

   Με πληροφορίες από το taxydromos.gr
   • 4 replies
  • Για πρώτη φορά αναπαραγωγή φλαμίνγκο στην Ελλάδα στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής
   Μπροστά σε μια έκπληξη βρέθηκαν εθελοντές της Δράσης για την Άγρια Ζωή όταν διαπίστωσαν ότι στη Λιμνοθάλασσα του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική, υπήρχαν μωρά φλαμίνγκο, αναπαραγωγή που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.   Ωστόσο, αν και πρόκειται για μοναδικό γεγονός, η όχληση από ιδιώτη με drone για τη λήψη βίντεο και φωτογραφιών, είναι πιθανό να έχει καταστρέψει φωλιές.  

   Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, στη Λιμνοθάλασσα καταγράφηκαν στις αρχές Μαΐου, 180 φωλιές φοινικόπτερων από εθελοντές της Δράσης, οι οποίοι κράτησαν κρυφή την πληροφορία προκειμένου να μη συρρεύσουν επισκέπτες και ενοχλήσουν τα πουλιά, προκαλώντας ενδεχομένως εγκατάλειψη των φωλιών και αποτυχία της αναπαραγωγής.


   Ωστόσο και παρά το γεγονός ότι οι πτήσεις drone απαγορεύονται στις περιοχές Natura 2000, «κυκλοφόρησε βίντεο αυτές τις ημέρες στα κοινωνικά δίκτυα, στο οποίο εμφανώς τα πουλιά της αποικίας πετούν σε πανικό και είναι πιθανόν να έχουν καταστραφεί φωλιές».   «Όσο και αν θέλουμε να τα δούμε από κοντά, είναι σημαντικό να κρατάμε τις αποστάσεις μας.

   Είναι κρίμα να αποτύχει αυτή η πρώτη προσπάθεια αναπαραγωγής του είδους στη χώρα μας από τη δική μας απερισκεψία και περιέργεια», τονίζει στην ανακοίνωση η βιολόγος του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, Εύα Κατράνα.   Τα φοινικόπτερα, με την επιστημονική ονομασία Phoenicopterus roseus, έκαναν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα τα τελευταία τριάντα χρόνια και έκτοτε η παρουσία τους έχει επεκταθεί σε πολλούς υγροτόπους, όπου συναντώνται σε μεγαλύτερους αριθμούς το χειμώνα. Την άνοιξη, τα ενήλικα άτομα πηγαίνουν για την αναπαραγωγή σε αποικίες της Μεσογείου (στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία την Τουρκία και τη Βόρεια Αφρική).  

   Στην Ελλάδα είχαν γίνει προσπάθειες αναπαραγωγής σε υγροτόπους όπως η Λιμνοθάλασσα Αλυκής Κίτρους, η Κορώνεια και το έλος Πτελέας, δίχως όμως επιτυχία.    • Like
   • 0 replies
  • e-Άδειες: 129.390 χιλιάδες οικοδομικές άδειες έχουν διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά – Στατιστικά στοιχεία από την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών
   Η απολύτως επιτυχημένη λειτουργία και τα οφέλη που προκύπτουν  για την οικονομία, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις επισφραγίζονται από τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία για τον ενάμιση χρόνο λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, μέσω του συστήματος e-adeies, που δίνει το ΤΕΕ στη δημοσιότητα.

   Η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών αποτελεί μία από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει υποστηρίξει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και έχει βοηθήσει ήδη σημαντικά, στον ενάμιση χρόνο εφαρμογής του, να συντομευθούν οι χρόνοι για την έκδοση αδειών και να μειωθεί το κόστος.

   Το σύστημα e-adeies, που διαρκώς αναπτύσσεται και διευρύνεται, εντάσσοντας νέες υπηρεσίες και διαδικασίες στη λειτουργία του, ως  εμβληματική  ψηφιακή μεταρρύθμιση,   που υλοποίησε και λειτουργεί το ΤΕΕ, με την ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή των ελλήνων διπλωματούχων μηχανικών, συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση του ίδιου του έργου των μηχανικών, στην αξιοπιστία και τη διαφάνεια της αδειοδότησης τεχνικών έργων και επενδύσεων αλλά και στην  ψηφιακή μετάβαση του κράτους. Ταυτοχρόνως ανοίγει το δρόμο για την επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση,  τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, που αποτελεί πρωτοβουλία του ΤΕΕ και του Προέδρου του Γιώργου Στασινού, η οποία έχει υιοθετηθεί και θεσμοθετηθεί ήδη από την κυβέρνηση, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίησή του και να τεθεί σε λειτουργία σε σύντομο, σχετικά, χρόνο.
   • 1 reply
  • ΝΟΚ_v13_1 + Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών
   Το κείμενο του Ν.4067 (ΝΟΚ) με ενσωματωμένες τις Τεχνικές Οδηγίες εφαρμογής του και επικεφαλίδες κατ' άρθρο.

   Αλλαγές με τον ν.4664/20 (ΦΕΚ 32Α/14.2.2020)

   Αλλαγές με τον ν.4663/20 (ΦΕΚ 30Α/12.2.2020)

   Αλλαγές με τον ν.4643/19 (ΦΕΚ 193Α/3.12.2019)

   Αλλαγές με τον ν.4635/19 (ΦΕΚ 167Α/30.10.2019)

   Αλλαγές με τον ν.4605/19 (ΦΕΚ 52Α/1.4.2019)

   Αλλαγές με τον ν.4602/19 (ΦΕΚ 45Α/9.3.2019)

   Αλλαγές με τον ν.4546/18 (ΦΕΚ 101Α/12.6.2018)

   Αλλαγές με τον ν.4513/18 (ΦΕΚ 9Α/23.1.2018)

   Αλλαγές με τον ν.4495/17 (ΦΕΚ 167Α/3.11.2017)

   Αλλαγές με τον ν.4467/17 (ΦΕΚ 56Α/13.4.2017)

   Αλλαγές με τον ν.4414/16 (ΦΕΚ 149Α/9.8.2016)

   Αλλαγές με τον ν.4342/15 (ΦΕΚ 143Α/9.11.2015)

   Αλλαγές με τον ν.4315/14 (ΦΕΚ 269Α/24.12.2014)

   Αλλαγές με τον ν.4280/14 (ΦΕΚ 159Α/8.8.2014)

   Αλλαγές με τον ν.4258/14 (ΦΕΚ 94Α/14.4.2014)

   Αλλαγές μέχρι και τη δημοσίευση του ν.4178/13 (ΦΕΚ 174Α/8.8.2013)

   Σχετικά αποσπάσματα από τις Τεχνικές Οδηγίες ΝΟΚ (απόφαση 63234/19.12.2012)

    

   Σε μορφή word (για το γραφείο) + σε μορφή pdf (για κινητό ή tablet)
    • Upvote
    • Thanks
    • Like
   • 383 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.