Jump to content

[ΑΡΘΡΟ 099 - Ν. 4495/17] Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτων κατασκευών


Recommended Posts

Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με την εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας αυθαιρέτων που εντάσσονται στο Ν. 4495/17.

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Βρηκατε πουθενα με ποια νομοθεσια θα γινονται οι ΜΣΕ του Ν 4495/17;Υπενθυμιζω οτι στον προηγουμενο νομο η Υπουργικη αποφαση προεβλεπε κανονισμο της εποχης που χτιστικε το κτιριο και οχι ΚΑΝΕΠΕ.

Link to comment
Share on other sites

Δες άρθρο 99 το η)

 

η) στατικός έλεγχος των παραβάσεων:

αα) μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται για κάθε κατασκευή που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις, εκτός των περιπτώσεων των κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 96 και κτιρίων σπουδαιότητας Σ1 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ( ΕΑΚ):

ααα) κάθε ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετη,

βββ) οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στο ν. 4178/2013 και, με βάση ένα τουλάχιστον από τα υποβληθέντα Δελτία Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕΔΟΤΑ) που την αφορούν, κατατάσσεται σε υψηλής (Υ) προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου,

γγγ) για κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4, σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό,

ββ) δεν απαιτείται υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας αλλά τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού στις εξής περιπτώσεις:

ααα) μετατροπή ημιυπαίθριου χώρου σε κλειστό, Τεύχος Α’ 167/03.11.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3213

βββ) διαμερισμάτωση ή αλλαγή διαρρύθμισης χώρου, που δεν επιφέρει αύξηση μόνιμου φορτίου πάνω από 10% στην επιφάνεια στην οποία έχει συντελεστεί η παρέμβαση,

γγγ) πατάρια ισογείου που είναι στατικά ανεξάρτητα από το φέροντα οργανισμό του κτιρίου και πατάρια υπερκείμενων ορόφων όταν το συνολικό ίδιο βάρος δεν επιφέρει αύξηση του μόνιμου φορτίου της υποκείμενης πλά- κας πάνω από 15%. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η σύνδεση με στοιχεία του φέροντος οργανισμού, τα οποία και θα ενισχύονται για ενδεχόμενες τοπικές αστοχίες,

δδδ) πρόβολοι με προσαύξηση μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) του εμβαδού τους και μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του πλάτους τους,

εεε) κατασκευή στο δώμα κτιρίων μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας αυτού,

στστστ) υπόγειοι χώροι μέγιστης επιφανείας έως αυτής του ισογείου, κατασκευασμένοι με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,

ζζζ) αλλαγή χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας και η οποία δεν επιφέρει αθροιστική αύξηση των κινητών και μόνιμων φορτίων πάνω από τριάντα τοις εκατό (30%) του μόνιμου φορτίου πριν από την παρέμβαση,

ηηη) μετατροπή πιλοτής σε κλειστό χώρο με προσθήκη περιμετρικών τοίχων από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,

θθθ) υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν και είναι κατασκευασμένα με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,

ιιι) σοφίτες με την προϋπόθεση ότι, από τον έλεγχο του συνολικού σεισμικού φορτίου (τέμνουσα βάσης) μετά την προσθήκη των αυθαίρετων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου, προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1,20 του αντίστοιχου σεισμικού φορτίου του υφιστάμενου κτιρίου, χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται και η επάρκεια των φερόντων στοιχείων της σοφίτας, καθώς και η σύνδεσή τους με το φέροντα οργανισμό του υφιστάμενου κτιρίου.

Edited by johnjohn1
Link to comment
Share on other sites

Μάλλον θα χρειαστεί υπουργική απόφαση για τις λεπτομέρειες σύνταξης Μ.Σ.Ε, όπως είχε εκδοθεί και για το ΔΕΔΟΤΑ/ΜΣΕ του ν. 4178.

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Το προσχεδιο του νομου, που ειχε βγει για διαβουλευση ,προβλεπε την εκδοση Υ.Α γιαυτο το θεμα. Αυτη η προβλεψη βγηκε απο το τελικο κειμενο.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Όπως επίσης και το περιεχόμενο (εάν θέλει κάτι ιδιαίτερο) της Τεχνικής Έκθεσης αντί της ΜΣΕ.

 

Ερώτηση 1: Απ' ότι καταλαβαίνω, εξ' ολοκλήρου αυθαίρετη κατασκευή μετά το 1983, άρα κατηγορίας 5, θέλει ΜΣΕ, από τη στιγμή που είναι Σ 2,3,4. Άρα παντελώς αυθαίρετη κατοικία -> ΜΣΕ ?

Ερώτηση 2: Η αλλαγή χρήσης ξεμπαζωμένου ημιυπόγειου βοηθητικού χώρου σε χώρο κύριας χρήσης, είτε κατοικίας, είτε ξενοδοχείου, είτε καταστήματος εμπίπτει στο ζζζ ή στο θθθ και δεν θέλουν ΜΣΕ ?

Link to comment
Share on other sites

Αν είναι παντελώς αυθαίρετο προ 83 (κατηγορία 1 ή 2) λογικά κερδίζει η κατηγορία και εξαιρείται από την απαίτηση Μ.Σ.Ε.  Για το δεύτερο νομίζω ότι σε καλύπτει το εδάφιο θθθ.

 

θθθ) υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν και είναι κατασκευα-
σμένα με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία 
ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον 
το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,

 

Το καλό είναι ότι το υπόγειο υπήρχε.Άρα υπήρχαν τα τοιχία κατά τα 3/4 της περιμέτρου που απαιτεί το ως άνω εδάφιο. Η διάταξη κατά τη γνώμη μου υπάρχει για να εξεταστούν περιπτώσεις ξεμπαζωμένων (πρώην υπογείων) τα οποία μετά, αφού ήταν εκτός διαμορφωμένου εδάφους, μπορεί οι ιδιοκτήτες τους να έβαλαν υαλοπετάσματα (πχ επαγγελματικός χώρος) ή να έβαλαν επάλληλα κουφώματα μεγάλου μήκους (κατοικία).

Link to comment
Share on other sites

Aναρωτιέμαι ποιό είναι το κριτήριο  που διαφοροποιεί μια αυθαίρετη κατοικία του 1982 από αυτή του 1985 ή του 1995  και η πρώτη δεν θέλει ΜΣΕ ενώ οι άλλες θέλουν.

Link to comment
Share on other sites

Aναρωτιέμαι ποιό είναι το κριτήριο  που διαφοροποιεί μια αυθαίρετη κατοικία του 1982 από αυτή του 1985 ή του 1995  και η πρώτη δεν θέλει ΜΣΕ ενώ οι άλλες θέλουν.

Νόμος 1337.pdf

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.