Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
tsitsikos

Άδεια αλλαγής διαρρύθμισης

Recommended Posts

Να μου επιτραπεί να βάλω έναν προβληματισμό.

Ότι μέχρι πρίν την έκδοση της υπουργικής απόφασης στις 16-10-2018 , πράγματι  ευθύνη ο μηχανικός είχε μόνο όταν απαιτούνταν ικριώματα.

Με την απόφαση όμως και μετά θεωρώ ότι μια από τις βασικές αλλαγές ήταν η παρουσία πλέον του μηχανικού παντού.

Άρθρο 1

γ. Βεβαίωση - Τεχνική Έκθεση Μηχανικού.
Στην βεβαίωση - τεχνική έκθεση:
- δηλώνεται ότι το κτίσμα, το γήπεδο, το οικόπεδο ή η διηρημένη ιδιοκτησία βρίσκεται σε εκτός ή
εντός σχεδίου περιοχή, ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση, ότι δεν
εμπίπτει στις απαγορευτικές πε- ριπτώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και ότι οι εργα- σίες που
πρόκειται να εκτελεστούν πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς
και ότι το
κτίριο εμπίπτει στις περιπτώσεις της παρ. 2 με ειδική αναφορά
στα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά στοιχεία.

Το υπογραμμισμένο ποιός θα το ελέγχει ;  Ο ιδιοκτήτης;

.....Την Τεχνική Έκθεση συνοδεύουν σχέδια, εφόσον απαι-
τούνται, για να τεκμηριωθεί επαρκώς.......

Τα σχέδια ποιός θα βλέπει εάν εφαρμόστηκαν;

Στις πιο πολλές των περιπτώσεων όταν εξειδικεύει τα δικαιολογητικά αναφέρεται ως εξής:

....... Δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την
ευθύνη
της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφά-
λειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων.......

Ποιός   αναλαμβάνει την ευθύνη;

 

Στην περίπτωσή σου που λογικά θα είναι η

ιζ) Για εσωτερικές διαρρυθμίσεις, κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφι- κού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της
παρ. 3 του άρθρου 1.
2) Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
3) Σχέδιο κάτοψης σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.
Σε περίπτωση που από τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις
τροποποιούνται μελέτες του κτιρίου (π.χ παθητική/ ενεργητική πυροπροστασία, ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις, κ.λ.π), κατατίθενται οι κατά περίπτωση τροποποιήσεις μελετών για την ενημέρωση του
φακέ- λου της οικοδομικής άδειας κατά τα αναφερόμενα στην
παρ. 10 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017.

Εμένα δεν μου φαίνεται να μην υπάρχουν ευθύνες για τον μηχανικό.

 Η πρώτη εντύπωση που μου δημιουργήθηκε όταν διάβασα για πρώτη φορά την απόφαση ήταν η  επανάληψη των λέξεων , ανάθεση , ανάληψη , στατική μελέτη- βεβαίωση , τοπογραφικό.

Υπάρχουν περιπτώσεις που ζητάει μελέτες, στατικές , θέρμανσης, κ.λ.π.

Θεωρώ ότι μελέτες ορφανές από επίβλεψη δεν μπορεί να υπάρξουν.

Αλλιώς πιο το νόημα τους;

 

Αυτά πράγματι δεν υπήρχαν μέχρι τώρα στο ΕΕΜΚ.

Μετά την υπούργική απόφαση όμως...δεν είμαι σίγουρος, εάν ο μηχανικός δεν φέρει ευθύνη.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γνώμη είναι ότι για να διαλευκανθεί το θέμα των ευθυνών των μηχανικών που ορίζονται ως συντονιστές και συντάκτες των ΣΑΥ-ΦΑΥ  σε Ε.Ε.Μ.Κ π.χ για εργασίες με  ικριώματα

καλό θα ήταν να είχαμε ανοίξει στο φόρουμ ειδικό θέμα με συμμετοχή από παθόντες   συν/φους  που εξέδωσαν μικρής κλίμακας και είχαν την ατυχία να τους συμβεί εργατικό ατύχημα (υ.γ υπάρχουν ήδη πολλές)

Προσωπικά πιστεύω ότι οι ευθύνες είναι πολλές και πολύ σοβαρές 

(η μόνη οδό που χρησιμοποιούσα για να μην έχω ευθύνες

ήταν ότι κάπου μέσα στα έγγραφα -που έτσι και αλλιώς παραμένουν μόνο στην ΥΔΟΜ και δεν λάμβανε γνώση ο ιδιοκτήτης

είναι ότι ανέφερα "ότι αποποιούμαι κάθε ευθύνης αν πριν την έναρξη των εργασιών  δεν ειδοποιηθώ από τον ιδιοκτήτη" 

ο οποίος φυσικά ποτέ δεν ειδοποιεί τον μηχανικό) 

Edited by ΚΑΝΑ
  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

@karanus σε ευχαριστώ για την υπενθύμιση των άρθρων.

Πρέπει να κάτσω να διαβάσω προσεκτικά τα πρώτα άρθρα του 4495 γιατί είχα μείνει με τον ΝΟΚ.

@ΚΑΝΑ είναι σίγουρα πολύ σοβαρό θέμα των ευθυνών.

Σε αυτή τη περίπτωση, βάσει αυτών που περιέγραψα θα έπρεπε να μην αναλάβω καθόλου την άδεια.

 

Σκέφτομαι να του βάλω να πληρώσει μια ιδιωτική ασφάλεια πχ ενός μηνός μέχρι να τελειώσει το έργο,

είναι κάτι που δεν κοστίζειπολύ πχ για ένα μήνα είναι 100-150€ το οποίο με καλύπτει σε περίπτωση

ατυχήματος, μηνύσεων κλπ. 

Είναι κάτι που με συμβούλεψε μια συνάδελφος να κάνω σε οποιαδήποτε άδεια αναλαμβάνω, ακριβώς

για να μη με "τρέχουνε" σε περίπτωση που κάτι στραβώσει....

 

Βέβαια αυτό όταν το ακούνε οι πελάτες (μου έχει τύχει δύο φορές μέχρι τώρα) μου ακυρώνουν

τη δουλειά λόγω του επιπλέον αυτού κόστους...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

και εγώ αυτή τη λύση χρησιμοποίησα σε μια θεμελίωση βάθους από παρακείμενες τουλάχιστο 7μ

(πληρώνοντας  εγώ από την αμοιβή μου κάπου 550€)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα σε όλους.

ΠΡΟΣΟΧΗ !

1- Η ασφάλεια σε οποιοδήποτε έργο δεν απαλλάσσει τον μηχανικό (γενικό επιβλέποντα ή επιβλέποντα έργασίας ή σκαλωσιάς) από τα σκαμνιά του δικαστηρίου στην περίπτωση ατυχήματος. Στο αστικό δικαστήριο θα κάθονται τρεις. Ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος και ο μηχανικός. Αν καταδικαστούν θα αποζημιώσουν ανάλογα με το κέρδος που θα είχαν από την εκτέλεση της εργασίας ή του έργου, αφού πρώτα αφαιρεθεί το ποσό που τελικά θα δώσει η ασφάλεια. Στο ποινικό ο μηχανικός θα είναι μόνος του.

2- Αυτό που θα απαλλάξει τον μηχανικό στο δικαστήριο είναι το χαρτί ανάθεσης - ανάληψης που έχουν υπογράψει και οι δύο και που γράφει ότι έναρξη ή διακοπή των εργασιών γίνεται μόνον συναινετικά και εγγράφως. Και μόνο αν το ατύχημα γίνει εκτός των χρονικών ορίων του εγγράφου.

3- Για τις υπάρχουσες ευθύνες του μηχανικού (μελέτη-επίβλεψη) κάντε μιά απλή αναζήτηση στο forum με το 286 ΠΚ (άρθρο 286 του Ποινικού Κώδικα).

Edited by kan62
  • Like 1
  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ

Πελάτης θέλει να χωρίσει ένα διαμέρισμα τετάρτου ορόφου επταώροφης πολυκατοικίας με άδεια του 1990 σε δυο μικρότερα διαμερίσματα.

Κατά την ΔΑΟΚΑ Γ΄- Έγγραφο 14346/25-5-2017 "Σχετικά με διαχωρισμό διαμερίσματος" απαιτείται άδεια δόμησης.

Συνάδελφοι, ερώτηση:

Η άδεια δόμησης απαιτεί υπογραφή και κατάθεση Διαγράμματος Δόμησης, τοπογραφικού κλπ. 
Κάνουμε έλεγχο πολεοδομικής νομιμότητας για την σύνταξη του νέου ΔΔ. στο σύνολο της πολυκατοικίας??

Ευχαριστώ

Ρόδης Γιώργος

Πολιτικός Μηχανικός

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δυστυχώς ναι... Άλλωστε πως αλλιώς θα συνταχθεί διάγραμμα δόμησης?

Share this post


Link to post
Share on other sites

δεν συμφωνώ (γιατί αυτά θα ίσχυαν αν επρόκειτο για εργασίες σε κοινόχρηστα κοινόκτητα μέρη της Π/Κ)

Τοπογραφικό θα συντάξεις νέο και σε ΕΓΣΑ αλλά το διάγραμμα θα το συντάξεις σύμφωνα με την υπάρχουσα Ο.Α (προσαρμόζοντας μόνο τις εξωτερικές διαστάσεις της πολυκατοικίας με αυτές του νέου τ.δ)

Φυσικά προαπαιτούμενο είναι να ρυθμίσεις τις τυχόν αυθαιρεσίες του αρχικού σου διαμερίσματος (και όχι των κοινοχρήστων της Π/Κ)

Edited by ΚΑΝΑ

Share this post


Link to post
Share on other sites

-

Edited by zulumpo

Share this post


Link to post
Share on other sites

γιατι να μην ανηκεις στο 30 παρ. β?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.