Jump to content
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Με ηλεκτρονική βεβαίωση μηχανικού κάθε εργασία σε κτίριο που δεν απαιτείται οικοδομική άδεια από την πολεοδομία

  Νέες διατάξεις ισχύουν πλέον για τις εργασίες που μπορούν να γίνουν χωρίς οικοδομική άδεια από την πολεοδομία ή την Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας. Ήδη αυτές οι εργασίες επιτρέπονται από το 2017, αλλά κατά καιρούς, προστίθενται νέες εργασίες, διορθώνονται οι υφιστάμενες ή καταργούνται προβλεπόμενες εργασίες.

  Σκοπός του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι να εξυπηρετούνται οι πολίτες στις εργασίες συντήρησης και μικροεπισκευών των κτιρίων τους, οι οποίοι για μικρές ανακαινίσεις όπως: βαψίματα, αλλαγή στα κεραμίδια της στέγης ή την κατασκευή μικρής πέργκολας, ήταν αντιμέτωποι με μεγάλα πρόστιμα από την πολεοδομία καθώς και ποινές από τα δικαστήρια για προσβολή του περιβάλλοντος, ύστερα από καταγγελίες.

  Όμως, επειδή παρατηρήθηκε ότι γίνονταν κακή χρήση αυτής της διάταξης και δημιουργούνταν αυθαιρεσίες στα κτίρια, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έκανε υποχρεωτική τη βεβαίωση μηχανικού πριν την εκτέλεση εργασιών που δεν απαιτούν πολεοδομική άδεια.

  • Σε τι ακριβώς αφορά η ηλεκτρονική βεβαίωση;

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πριν την εκτέλεση των εργασιών, για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, συντάσσεται υποχρεωτικά ηλεκτρονική βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, που εκδίδεται από πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ότι στην περιοχή του ακινήτου για τις παραπάνω εργασίες δεν απαιτείται έγκριση από κάποιον φορέα. Σε περίπτωση που απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα γίνεται ενημέρωση φακέλου με τις παραπάνω εγκρίσεις.

  Σημειώνεται ότι, το πληροφοριακό σύστημα θα είναι έτοιμο σε άμεσο χρόνο από το Τ.Ε.Ε., όμως, μέχρι τη λειτουργία του συστήματος και για να μην υπάρχει πρόβλημα με την πολεοδομία ή την αστυνομία, οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσκομίζουν απλή βεβαίωση μηχανικού.

  • Ποιοι είναι δηλαδή οι φορείς που πρέπει να γνωμοδοτήσουν πριν από κάθε εργασία;

  Οι φορείς που πρέπει να γνωμοδοτήσουν κατά περίπτωση είναι: το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, η Αρχαιολογία, το Δασαρχείο και άλλοι.

  Ομως το θέμα αφορά κυρίως στη γνωμοδότηση του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου για τις εξής περιπτώσεις:

  1. Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια, οικόπεδα ή γήπεδα, που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, αρχαιολογικούς χώρους, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
  2. Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια ή χώρους των οποίων έχει ήδη κινηθεί ή ολοκληρωθεί η διαδικασία κήρυξής τους ως διατηρητέων με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθώς και σε όμορα με αυτά ή έναντι αυτών κτίρια ή γήπεδα.
  3. Για εργασίες που διαφοροποιούν το κτίριο από τα μορφολογικά στοιχεία και την τυπολογία που επιβάλλεται με ειδικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί ανά περιοχή, προστατευόμενη ή μη.
  4. Για κάθε οικοδομική εργασία σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από τη γράμμη παραλίας ή με πρόσωπο σε βασικούς κυκλοφοριακούς άξονες (Βασικό-Δευτερεύον-Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο).
  5. Για όλες τις νησιωτικές περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, είναι αρμόδια για την έγκριση των αρχιτεκτονικών μελετών για κάθε οικοδομική εργασία σε ακίνητα, κείμενα εκτός ορίων οικισμού ή σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων.

   

  • Το Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί και για εσωτερικές εργασίες;

  Όχι. Δεν απαιτείται γνωμοδότη για οικοδομικές εργασίες ή τεχνικά ή άλλα έργα στο εσωτερικό υφισταμένου κτιρίου, οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού.

  • Ποιες είναι οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και πρέπει να εκδοθεί βεβαίωση μηχανικού;

  α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής.

  β) μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.

  γ) εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

  δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.

  ε) αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.

  στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

  ζ) μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος.

  η) τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση

  θ) τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων.

  ι) εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

  ια) τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,

  ιβ) κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων

  ιγ) κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή.

  ιδ) κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.

  ιε) τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών.

  ιστ) διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου με την προϋπόθεση, ότι αυτή δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του ακάλυπτου χώρου.

  ιζ) διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων,

  ιη) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ.

  ιθ) κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

  κ) φωτοβολταϊκά συστήματα πάνω σε κτίρια και για ισχύ συστημάτων έως και 100kW.

  κα) κατασκευές υπόγειων βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κάθε είδους, η εγκατάσταση επ’ αυτών του αντίστοιχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι κατασκευές των συνοδών έργων

  κβ) κατασκευές για την εγκατάσταση υποδομής και τοποθέτηση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) ΜΤ/ΧΤ στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.

  • Τι πρέπει να προσέξουμε για να μην είναι αυθαίρετες οι κατασκευές;

  α) όλες οι εργασίες που γίνονται θα πρέπει να μην θίγουν τον σκελετό του κτιρίου και να μην δημιουργούν προβλήματα στη στατικότητα του.

  β) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

  • Όταν κάνουμε εσωτερική ανακαίνιση ή εσωτερικές επισκευές ή διασκευές
  • Για τους εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων, που κάνουμε με χρήση ικριωμάτων.
  • Όταν κάνουμε αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων σε διαφορετικά ανοίγματα και σε περίπτωση που αφορά διαμέρισμα ή κατάστημα κλπ χώρους σε πολυκατοικία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των ενοίκων της πολυκατοικίας.
  • Για τη συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων με χρήση ικριωμάτων.
  • Για τις διαμορφώσεις του εδάφους πάνω από το ένα μέτρο από το φυσικό έδαφος απαιτείται άδεια.
  • Για την τοποθέτηση θερμομόνωσης, τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, με τη χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», καθώς και για εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων με χρήση ικριωμάτων.
  • Για την κατασκευή πέργκολας επιφανείας πάνω από πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, καθώς και σε δώματα και εξώστες ανεξαρτήτως εμβαδού.
  • Τι γίνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να αποδοθούν στον ΕΦΚΑ ( ένσημα ΙΚΑ);

  Για όλες τις οικοδομικές εργασίες, είτε πρόκειται για εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας ή άδειας μικρής κλίμακας είτε όχι, θα πρέπει να γίνεται απογραφή των οικοδομικών εργασιών στον ΕΦΚΑ με την προσκόμιση σχετικού πίνακα, με την απογραφή όλων των εργασιών που πρόκειται να γίνουν για την πληρωμή των ανάλογων εισφορών.

  Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ,

  τοπογράφου - πολεοδόμου μηχανικού


  Πηγή: https://www.taxydromos.gr/Real%20Estate/396797-me-hlektronikh-bebaiwsh-mhxanikoy-kathe-ergasia-se-ktirio-poy-den-apaiteita.html
  Κουφώματα Europa - Εξοικονομώ-Αυτονομώ

  User Feedback

  Recommended Comments  αλλη μια γελοία βεβαίωση. Αυτη η γελοιοτητα με βεβαιώσεις  για τα πιό  απλά   στο καθετί έχει καταντήσει αηδία. Πλήρως αχρείαστη με σκοπό απλά να χρεώσει. Χωρίς καμία ουσία.

  Ολες αυτες οι βεβαιώσεις για καθετί οδηγούν μόνο στο να αυθαιρετείς. Και αφού θα αυθαιρετείς για απλά πράγματα θα αυθαιρετείς πια και για σημαντικά. Αηδιασμένος απο την συνεχή..... Δηλαδή κάποιος σε ένα χωριό θα πάει να πάρει βεβαίωση απο την πόλη. Θα το κάνει χωρίς βεβαίωση και θα κοτσάρει και ένα αυθαίρετο.

  Edited by katrmp
  Link to comment
  Share on other sites

  Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η διαφήμιση μιας συγκεκριμένης συναδέρφου για κάτι τι οποίο προβλέπεται στο άρθρο 30 του Ν.4495/17, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4759/20 και συνεπώς για το οποίο είμαστε προφανώς ενημερωμένοι................

  Δηλ. περιμέναμε το δημοσίευμα στις 16/2/21 να μας πει κάτι που ισχύει από 9/12/2020 ??????????

  Να υποθέσω ότι είμαστε κλάδος που δεν διαβάζει & δεν ενημερώνεται και πρέπει να περιμένει φωτεινούς παντογνώστες..............

  Link to comment
  Share on other sites

  Πράγματι..δεν καταλαβαίνω το ποστ. Γνωστά είναι αυτά.

  Κάποιοι κάνουμε απλές βεβαιώσεις άρθρου 30 ότι δεν απαιτείται άδεια κτλ. Είναι τα πιο εύκολα λεφτά που μπορεί να λάβει μηχανικός. Και επειδή κάποιοι ρωτάνε η βασική διαφορά για να βγει ΕΕΜΚ είναι να γκρεμίζεται εσωτερικός τοίχος.

  Εγώ πάντως θα πω ότι αν γίνουν ηλεκτρονικές οι βεβαιώσεις θα μπει και το ΙΚΑ στο παιχνίδι.

  Link to comment
  Share on other sites

  Και έτσι για να βάψει κάποιος ένα δωμάτιο στο σπίτι του και να βάλει μια γλάστρα στο μπαλκόνι του θα πρέπει να πάει σε μηχανικό και...... ότι άλλο ήθελε προκύψει....

  Ε αυτό δεν είναι κράτος.... είναι τύραννος ....

  Edited by da-mi
  Link to comment
  Share on other sites
  6 ώρες πριν, nik said:

  ... αν γίνουν ηλεκτρονικές οι βεβαιώσεις θα μπει και το ΙΚΑ στο παιχνίδι.

  Η υποχρέωση έναρξης έργου στο ΙΚΑ ισχύει σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως υποχρέωσης έκδοσης Ο.Α ή ΕΕΔΜΚ.

  Link to comment
  Share on other sites
  2 ώρες πριν, da-mi said:

  Ε αυτό δεν είναι κράτος.... είναι τύραννος ....

  Ωρες ωρες φτάνουν πια στο όριο της υπερβολής

  Edited by neo83_gr
  Link to comment
  Share on other sites
  2 ώρες πριν, Pavlos33 said:

  Η υποχρέωση έναρξης έργου στο ΙΚΑ ισχύει σε κάθε περίπτωση,..

  αυτό ίσχυε πάντα για τα μη στεγασμένα.

  Στην πράξη σε ποσοστό >95% για μερεμέτια ή φρεσκαρίσματα που έκανε η κάθε ιδιοκτησία έκανε την "πάπια", το ΙΚΑ δεν το έπαιρνε σχεδόν ποτέ είδηση παρά μόνο αν υπήρχε κάποια καταγγελία.

  Τώρα όμως πράγματι θα πρέπει όταν δίνουμε κάποια ανάλογη βεβαίωση στην ιδιοκτησία να έχει και μια ενημέρωση για την υποχρέωση αυτή.

   

  Φοβάμαι πως το ΙΚΑ θα κάνει την αγαπημένη και πεπατημένη εδώ και πολλες δεκαετίες τακτική. Δεν θα κάνει τίποτα για 8 χρόνια και στον 9 χρόνο (ένα χρόνο προ παραγραφής) θα στέλνει ραβασάκι και θα ζητάει πρόστιμα και όλα τα σχετικά.

  Link to comment
  Share on other sites

  Καλημέρα σας,

  και στην περίπτωση που υπάρχουν αυθαιρεσίες ή και εάν το κτίσμα είναι τελείως αυθαίρετο, εμείς ως μηχανικοί θα μπορούμε να εκδώσουμε αυτή την βεβαίωση ή δεν μας ενδιαφέρει η νομιμότητα του κτίσματος;

  Link to comment
  Share on other sites

  Καλησπέρα στο forum. Διαβάζοντας το άρθρο έχω την εξής απορία.  Στην παράγραφο του άρθρου:

  «Σημειώνεται ότι, το πληροφοριακό σύστημα θα είναι έτοιμο σε άμεσο χρόνο από το Τ.Ε.Ε., όμως, μέχρι τη λειτουργία του συστήματος και για να μην υπάρχει πρόβλημα με την πολεοδομία ή την αστυνομία, οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσκομίζουν απλή βεβαίωση μηχανικού. »

  Μήπως το σύστημα αυτό ενεργοποιηθεί νωρίτερα από τις 9/4/2021 που αναφέρει ο Ν. 4759/20? Γιατί αλλιώς ποιος ο λόγος να γράφει η συντάκτρια του άρθρου σε άμεσο χρόνο αντί για 9/4/2021?

  Όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά από την δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ.

  Ευχαριστώ και συγγνώμη αν σας κούρασα.

   

  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.