Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  ΥΠΕΝ: Ανεκτές αποκλίσεις στο τοπογραφικό διάγραμμα των προς έκδοση οικοδομικών αδειών

  Σύμφωνα με νέο έγγραφο της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ και αναφορικά με σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα τις ανεκτές αποκλίσεις στο τοπογραφικό διάγραμμα των προς έκδοση οικοδομικών αδειών, προκύπτει ότι μπορούν να ληφθούν υπόψη οι αποκλίσεις της παρ. 10 του άρθρου 42 του Ν.4495/2017 για τον έλεγχο της συμβατότητας μεταξύ του υποβληθέντος τοπογραφικού διαγράμματος και του τοπογραφικού συμβολαίου, τα οποία συντάχθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 42 του Ν. 4495/17, μετά τις 8-8-13.

  Στο έγγραφο της ΔΑΟΚΑ αναφέρονται τα ακόλουθα:

  Θέμα: «Σχετικά με τις ανεκτές αποκλίσεις στο τοπογραφικό διάγραμμα των προς έκδοση οικοδομικών αδειών»

  Σχετ.: Το με αρ.πρωτ. ΥΙlΕΝ/ΔΑΟΚΑ/110061/3317/2020 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

  Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού με το οποίο διατυπώνονται απόψεις ως προς τις αποδεκτές αποκλίσεις των τοπογραφικών διαγραμμάτων των προς έκδοση οικοδομικών αδειών σας γνωρίζουμε ότι συμφωνούμε κατ’ αρχήν με τις απόψεις σας.

  Ειδικότερα τα προσκομιζόμενα, για την έκδοση οικοδομικών αδειών τοπογραφικά διαγράμματα για τα οποία ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές αποτύπωσης και σύνταξης των τοπογραφικών διαγραμμάτων με υπόβαθρο αναφοράς το Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, θα πρέπει να είναι συμβατό με το τοπογραφικό του συμβολαίου ως προς τη θέση, το εμβαδόν, το γεωμετρικό σχήμα και τα όρια της έκτασης την οποία απεικονίζουν.

  Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 42 του Ν. 4495/17, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 60 του Ν. 4759/20 (ΦΕΚ 245/Α/9-12-20), πραγματοποιείται ενημέρωση οικοδομικής άδειας, ανεξάρτητα από το χρόνο ισχύος της, πλην των άλλων περιπτώσεων, και για:


  γ) μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου 17 του οικοπέδου, εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται κοινόχρηστοι χώροι. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του δύο τοις εκατό (2%), με μέγιστο τα είκοσι {20) εκατοστά όσον αφορά το κτίσμα, ή μεγαλύτερες του δύο τοις εκατό (2%). με μέγιστο τα σαράντα (40) εκατοστά όσον αφορά τα μήκη των πλευρών τον οικοπέδου και με την προϋπόθεση υποβολής τυχόν απαραίτητων εγκρίσεων από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα…»

  Σε ότι αφορά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4495/17:

  «α) Όπου μέχρι τη δημοσίευση τον παρόντος και εφεξής προβλέπεται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, νοείται το τοπογραφικό διάγραμμα του άρθ. 83 παρ.4 του παρόντος νόμου.

  β) Απόκλιση επί του εμβαδού οικοπέδου ή γηπέδου από το αναγραφόμενο στο τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συνταχθεί μέχρι τις 8-8-13, και σύμφωνα με τον οποίο εκδόθηκε άδεια οικοδομής 17 καταρτίστηκε συμβολαιογραφική πράξη, σε σχέση με τη νέα καταμέτρηση στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τη βεβαίωση του άρθ. 83, είναι ανεκτή υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  αα) για οικόπεδα ή γήπεδα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού το ποσοστό της απόκλισης ορίζεται σε +-5%,•

  ββ) για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα ή γήπεδα το ποσοστό της απόκλισης ορίζεται σε +-10%.

  Εμβαδομετρήσεις οικοπέδων ή γηπέδων, που έχουν περιληφθεί σε διοικητικές πράξεις και δικαιοπραξίες και είναι εντός της απόκλισης του προηγούμενου εδαφίου, θεωρούνται αποδεκτές και δεν απαιτείται η αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας, καθώς και η διόρθωση ή τροποποίηση των τίτλων κτήσης για την έκδοση άδειας.»

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω έχουμε την άποψη ότι για τον έλεγχο της συμβατότητας μεταξύ του υποβληθέντος τοπογραφικού διαγράμματος και του τοπογραφικού του συμβολαίου, τα οποία συντάχθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 83 του Ν. 4495/17, μετά τις 8-8-13, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη οι αποκλίσεις της παρ. 10 του άρθρου 42 του Ν. 4495/17, όπως ισχύει υπό την προϋπόθεση της αιτιολόγησης της νέας καταμέτρησης και χωρίς εμφανή μετακίνηση ορίων ή αλλαγής του γεωμετρικού σχήματος του οικοπέδου και εφόσον δεν παραβιάζονται οι κοινόχρηστοι χώροι και με την πρόσθετη προϋπόθεση υποβολής τυχόν απαραίτητων εγκρίσεων από άλλους φορείς.

  Σε ότι αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4495/17 προκύπτουν τα εξής:

  • Θεσμοθετούνται ποσοστά αποκλίσεων στις νέες εμβαδομετρήσεις γηπέδων ή οικοπέδων,
   5% για εντός ρυμοτομικού σχεδίου και εντός ορίων οικισμού
   10% για εκτός σχεδίου
  • Ελέγχεται εάν οι προγενέστερες εμβαδομετρήσεις σε τοπογραφικά που έχουν συνταχθεί μέχρι τις 8-8-13 εμπίπτουν εντός των παραπάνω ορίων απόκλισης. Ο έλεγχος αφορά, σε εμβαδομετρήσεις οικοπέδων ή γηπέδων επί τοπογραφικών διαγραμμάτων βάσει των οποίων είτε εκδόθηκε άδεια οικοδομής, είτε συντάχθηκε συμβολαιογραφική πράξη.
  • Στην περίπτωση που οι προγενέστερες εμβαδομετρήσεις εμπίπτουν εντός των ορίων απόκλισης μετά τη σύγκρισή τους με τις νέες εμβαδομετρήσεις, οι οποίες προκύπτουν από τη σύνταξη του εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 83 Ν.4495/13, τότε:
  • Δεν απαιτείται η αναθεώρηση των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών με σκοπό τη διόρθωση της διαφοράς του εμβαδού. Στην περίπτωση έκδοσης άδειας αναθεώρησης για διαφορετικό λόγο απ’ αυτόν της διόρθωσης του εμβαδού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση το νέο τοπογραφικό διάγραμμα.
  • Δεν απαιτείται η διόρθωση του αντίστοιχου τίτλου ιδιοκτησίας για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Ωστόσο για την έκδοση οικοδομικής άδειας πρέπει να περιλαμβάνεται το νέο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο θεωρείται συμβατό με το τοπογραφικό του συμβολαίου.

  Πηγή: https://news.b2green.gr/5509/%CF%85%CF%80%CE%B5%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86
  Κουφώματα Europa - Εξοικονομώ-Αυτονομώ

  User Feedback

  Recommended Comments  5 ώρες πριν, Elounda said:

  Σαφώς δημιουργεί καθώς είναι επισφαλήςανά πάσα στιγμή ελέγχου από πχ πολεοδομία. Δεν έχεις αρτιοτητα. Απλά ΕΣΥ δεν μπορείς να ανακαλεσεις αδεια, αλλά ούτε θα μπορείς να βγάλεις κάποια η όποια θα απαιτεί ΔΔ η νέο τοπογραφικο. 

   

  Στην αρτιότητα δεν υπάρχει ανοχή καθόλου? Έστω σε ποσοστό λάθους? Το ότι είναι σε τίτλο του 1974 άρτιο δεν μετρά?

  ΔΔ τι είναι?

  Έχω την δυνατότητα προς μια πλευρά να δείξω ότι είναι μεγαλύτερο. Πόση ανοχή σε εκτός σχεδίου υπάρχει να δείξω μεγαλύτερη?

  Edited by katrmp
  Link to comment
  Share on other sites

  συνάδελφε γιατί δεν συνεργάζεσαι με αγρονόμο τοπογράφο και πολιτικό μηχανικό/αρχιτέκτονα για να σου λυθούν οι απορίες καλύτερα. Δηλώνεις μηχανολόγος μηχανικός και ρωτάς πόσο ανοχή θα δείξεις σε εκτός σχεδίου; Καλή ανάσταση

  Link to comment
  Share on other sites

  Φίλε μου είναι προσωπική μου υπόθεση και όχι επαγγελματική. Δεν θα βγάλω εγώ κάποιο τοπογραφικό. Και για την ιστορία τοπογράφος με ψηλοεκαψε εκεί. Οπότε ρωτώ πληροφοριακά τι ανοχή θα επιτρεπόταν με νέα καταμέτρηση να υπάρχει χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα . 

  Link to comment
  Share on other sites

  Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά.

  Συνάδελφε όταν βλέπουμε τοπογραφικό με οριακό εμβαδόν κοντά στα 4.000 τμ ξέρουμε ότι στο 99% των περιπτώσεων έχει γίνει λοβιτούρα για να εκδοθεί η άδεια (ξέρουμε εποχές στις οποίες η μέτρηση αποστάσεων γηπέδων γίνονταν με ρίψη πέτρας και επιφοίτηση από το Μαντείο για το τελικό νούμερο) . Οπότε όπως στα λέει παραπάνω ο συνάδελφος Elounda είναι τα πράγματα. Φυσικά, μη γνωρίζοντας τα πραγματικά δεδομένα του ακινήτου σου, ακολούθησε τη συμβουλή του συναδέλφου killertomato και απευθύνσου σε τοπογράφο, ή πολιτικό μηχανικό που ασχολείται με τοπογραφικά και αποτυπώσεις για να ελέγξει το ακίνητο. Όλα τα άλλα από εδώ θα είναι απλώς υποθέσεις και κουβέντα για να περνάει η ώρα και δεν θα απαντούν υπεύθυνα στο πρόβλημά σου. 

  Link to comment
  Share on other sites

  Κι επίσης

  Πέραν των όσων πολύ σωστών αναφέρει ο Παύλος, το (μακρινό) 1974 οι μετρήσεις γινόντουσαν (κατά 99%) με κορδέλα. Αν σε αυτό προσθέσεις μη υλοποιημένα όρια και ενδεχόμενη κλίση του εδάφους, το οριακό εμβαδόν μπορεί να σε οδηγήσει σε περιπέτειες. 

  Το μόνο που μπορεί να γίνει, για να διασφαλιστεί η αρτιότητα, είναι να έλθεις σε συμφωνία με κάποιον όμορο και να κάνετε αναγνώριση ορίων έτσι ώστε το δικό σου να προκύψει >4000 μ². Αν αυτό δεν είναι εφικτό, απλώς αποδέχεσαι τη μοίρα σου (όπως είπε κι ο Elounda).

  Link to comment
  Share on other sites

  Αληθώς ο κύριος. Χρόνια πολλά!

  Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. 

  1. Άρα μια λύση είναι αυτή της αναγνώρισης ορίων. Αυτό έχει κάποιο όριο στις διαστάσεις των πλευρών του νέου που θα προκύψουν σε σχέση με το παλιό %?

  2 Γενικα. Αν έχεις αγροτεμάχιο και στα σχέδια είναι 60 Χ 67 = 4020 και το ίδιο στα συμβόλαια. Η άδεια εκδόθηκε πριν 15 χρόνια. Αν τώρα μετρηθεί και είναι πάλι 4020 αλλά η μια του πλευρά 1μ λιγότερο και αντίστοιχα 2 άλλες 40 cm παραπάνω υπάρχει πρόβλημα?

  3. Σ ε αναγνώριση ορίων από την μια πλευρά είναι όμορρο στην μισή πλευρά ιδιοκτησίας μας. Μη άρτιο που αποκτήθηκε πριν 10 χρόνια.  Βέβαια είναι στην μισή πλευρά οπότε αν ήθελα να δώσω παραπάνω θα έπρεπε η πλευρά να κάνει σπάσιμο. Γίνεται αναγνώριση με τον εαυτό σου?

  4. Η τακτοποίηση απαιτεί να βγει νέο τοπογραφικό? Στην άδεια δεν ήταν εξαρτημένο

  5. Έλεγα να περιμένω το κτηματολόγιο μην τυχόν και το βγάζει 4000τμ. Διότι προς τον γείτονα που χάνει, πραγματικά αυτός έχει τα μέτρα του και επιπλέον αυτό που μπαίνει στο δικό μας

  Edited by katrmp
  Link to comment
  Share on other sites

  1. Όχι

  2. Όχι, αυτό που ενδιαφέρει είναι το εμβαδόν. Για να έχουμε 60*67=4020, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για ορθογώνιο. Είναι όντως έτσι στην πραγματικότητα? Πληροφοριακά σου λέω πως, τέτοιες διαστάσεις πλευρών (χωρίς δεκαδικά) μπορούν να προκύψουν μόνο κατά την κατάτμηση μεγαλύτερης έκτασης. 

  3. Όχι, και καλό είναι να αποφεύγονται τα "σπασίματα" αν μέχρι τώρα οι πλευρές ήταν ευθείες

  5. Το κτηματολόγιο μπορεί να το βγάλει και 3900. Αν ο όμορος έχει "κλέψει" από το δικό σου, και έχει περάσει η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων, ξέχασέ το. 

  και τέλος

  Ακολούθησε τη συμβουλή που σου δόθηκε πιο πάνω. Απευθύνσου σε έμπειρο συνάδελφο που έχει δικαίωμα εκπόνησης εξαρτημένου διαγράμματος. 

  Link to comment
  Share on other sites

  Ναι είναι ορθογώνιο στην πραγματικότητα. Το κτηματολόγιο δεν έχει βγεί η προαναρτηση ακόμα. Η συλλογή τελειώσε πέρυσι Ιανουάριο. Ο τίτλος δεν μιλάει για κατατμηση

  Η τακτοποίηση,?

  Ευχαριστώ!

   

  Edited by katrmp
  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.