Jump to content

Leaderboard

 1. akis73

  akis73

  Συντονιστής


  • Points

   4

  • Posts

   7,830


 2. Pavlos33

  Pavlos33

  Συντονιστής


  • Points

   3

  • Posts

   16,775


 3. zazeng

  zazeng

  Core Members


  • Points

   3

  • Posts

   1,511


 4. kan62

  kan62

  Core Members


  • Points

   1

  • Posts

   4,360


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/15/2023 in all areas

 1. Δυστυχώς στο 1.αα της ΥΑ το βλέπω να πάει. Το 100.5 του νόμου δεν εξαιρεί τις λοιπές παραβάσεις από τον στατικό έλεγχο και σε όλα τα υπόλοιπα σημεία μόνο για Σ1 κ κατ 1, 2, 3 έχουμε αναφορά. Άρθρο 1 Απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας Μελέτη στατικής επάρκειας απαιτείται για κάθε κατασκευή που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις, εκτός των περιπτώσεων των κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 96 και κτιρίων σπουδαιότητας Σ1 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ) : αα) κάθε στατικά ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετη,... Θα μπορούσες με λίγο φαντασία να πεις ότι εξισώνεται με κατ 3 ή -ανάλογα με το τι αντιστηρίζει- ότι είναι Σ1. Πιο λογικό μου φαίνεται το 2ο. Αν κρατάει σπίτι ή δρόμο όμως...
  2 points
 2. Καλησπέρα. Δεν προκύπτει από κάπου τέτοια απαίτηση έγκρισης. Ίσως το συγχέεις με την έγκριση Σ.Α όταν πρόκειται για κατεδάφιση κτίσματος προ 55.
  1 point
 3. Όταν ο εγχώριος πολεοδομικός σχεδιασμός ξεχνά, ο ποταμός θυμάται ...
  1 point
 4. Ναι. Αρχικά με την παρ. 5 Άρθρου 50 Ν. 4495 οι άδειες σε ισχύ την 1/3/2011 (η άδειά σου είχε αρχική διάρκεια 4 έτη και έληγε στις 11.10.2014) παρατάθηκαν ως τις 31/12/2020. Με το άρθρο 52 Ν. 4710/20 η ισχύς των παραπάνω αδειών παρατάθηκε μέχρι 31/12/2022. Εν συνεχεία, βάσει του άρθρου 60 Ν.4964/22 η ισχύς του παρατάθηκε μέχρι τις 31/12/2024.
  1 point
 5. Συνάδελφε καλησπέρα. Όσο αφορά στην πυρόσβεση της ΕΕΛ αυτή καθορίζεται με την με αρ.πρωτ. 40002/Φ.701.2/2-7-2019 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος που αφορά την «Πυροπροστασία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών» και συναφών εγκαταστάσεων». Σύμφωνα με την παραπάνω οι Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα ή με διάθεση επεξεργασμένων υγρών στο έδαφος ταξινομούνται σύμφωνα με τη χρήση τους ως «Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες» κατηγορίας κινδύνου Α1 και τα μέτρα πυροπροστασίας τους καθορίζονται με την Κ.Υ.Α. με αρ.πρωτ. 136860/1673/Φ15/2018 - ΦΕΚ 6210/Β/31-12-2018. Συνολικά εξετάζονται οι απαιτήσεις του ΠΔ 41/2018 και της Κ.Υ.Α. με αρ.πρωτ. 136860/1673/Φ15/2018 - ΦΕΚ 6210/Β/31-12-2018 και τα μέτρα πυροπροστασίας που καθορίζονται για κατηγορία κινδύνου Α1, καθώς και η εναρμόνηση της μελέτης με αυτές. Από άποψη παθητικής πυροπροστασίας ακολουθείται το ΠΔ 41/2018 που αφορά στα νέα κτίρια, ενώ ενεργητικής η αυστηρότερη των δύο.
  1 point
 6. @Alejandro_92 Έχεις επιλογές απαλλαγής. ι) το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο είναι μικρότερο σε επιφάνεια από 25 τ.μ., Πέραν του τυπικού (για την απαλλαγή) θα δεις και την ουσιαστική σημασία του τοίχου όπως ανέφερε και ο συνάδελφος @zazeng, διότι άλλη σημασία παίζει το ρόλο μάντρας και άλλο να στηρίζει ολόκληρο κτίριο σε έντονα επικλινές έδαφος και να έχεις να κάνεις με τοίχο 4-5 μέτρα ύψος. Τώρα για κατηγορία σπουδαιότητας 1 νομίζω ότι αυτή αφορά κτίρια και δεν εφαρμόζεται σε μια τέτοια κατασκευή. Θα μπορούσε όμως να θεωρηθεί σε ένα ακίνητο ως μια σύνοδη κατασκευή για ένα κτίριο που εντάσσεται σε κατηγορία σπουδαιότητας 1 (π.χ μια αποθήκη).
  1 point
 7. Καλημέρα σε όλους! Φυσικά αν αυτό γίνεται είναι το πιο ξεκάθαρο, εναλλακτικά -ίσως, και ειδικά σε αυτή την περίπτωση-, να μπορείς να εφαρμόσεις την παράγραφο ι) των απαλλαγών όπου αφού πρόκειται για τοιχίο ουσιαστικά το εμβαδόν είναι μηδενικό (άντε όσο το εμβαδόν της διατομής). Σε περίπτωση που η αυθαιρεσία είναι όμως εντός κτιρίου μπερδεύεται το πράγμα. Γιατί θα μπορούσε αυτή η διάταξη και με το παραπάνω σκεπτικό να βρει εφαρμογή και π.χ. σε μετατοπίσεις υποστυλωμάτων/ τροποποιήσεις στατικού φορέα χωρίς πρόσθετες αυθαίρετες επιφάνειες. Και αυτά αυθαιρεσίες είναι, αλλά τότε τί θεωρούμε ως επιφάνεια για να συγκρίνουμε με τα 25τμ; Το δωμάτιο που βρίσκεται η τροποποίηση, το τμήμα του φ.ο. που θεωρητικά επηρεάζεται άμεσα ή όλο το κτίριο αφού όλο είναι εξαρτημένο από κάθε τμήμα του φ.ο.;
  1 point
 8. Κόστος κατ' εκτίμηση, για ό,τι δεν γνωρίζετε κάντε μια αναζήτηση τιμών στο ίντερνετ. Δεν κάνουμε ούτε μελέτη, ούτε εργολαβία.
  1 point
 9. Λογικά εννοεί ο συνάδελφος κάθετα στη μεγάλη πλευρά του τοιχείου. Θεωρητικά η απάντηση είναι ναι, προκειμένου να 'απολαύσεις' την μείωση στο μήκος λόγω συνθηκών περίσφιξης που σου προσφέρουν οι συνδετήρες. Αν πέφτει στο 'ψαχνό' μια ιδέα λίγο ντεμί θα ήταν να προσθέσεις πολλά S γύρω από το δοκάρι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο δουλεύει και δεν ξέρω κατά πόσο θα είσαι πάνω από το σιδερά που (δεν) θα το φτιάξει. ΔΕΝ είναι όμως το ίδιο με το να έχεις συνδετήρα όπως καταλαβαίνεις, άλλο το συρματάκι, άλλο η συνέχεια του υλικού. Νομίζω πιο σίγουρη λύση είναι ή να επεκτείνεις ένα από τα δύο κρυφοϋποστυλώματα ή να προσθέσεις ένα δόντι (γιατί για να απολαύσεις τη μείωση του μήκους θες κ μεγάλο τύμπανο - εδώ γελαμε συνήθως) Που είναι το θέμα στο μεσαίο αριστερά; --- ΥΓ: Μιας κ απότι βλέπω έχεις τη δυνατότητα (σπάνιο πράγμα), γιατί δεν βάζεις εναλλάξ παράλληλα τοιχεία στις γωνίες να τελειώνεις με τη στροφή δια παντός;
  1 point
 10. Version 2

  2,927 downloads

  Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της ΚΥΑ 36259/2010, οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται, πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή των έργων τεχνικών υποδομών, να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από τη δραστηριότητά τους. Ο ΕΟΑΝ ανέπτυξε το παρόν ειδικό εργαλείο σε μορφή excel για την καταχώρηση των στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι διαχειριστές ΑΕΚΚ κατά την υποβολή των στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων στις αρμόδιες υπηρεσίες.
  1 point
This leaderboard is set to Athens/GMT+02:00
 • Our picks

  • Από 1η Ιανουαρίου 2024 υποχρεωτική εφαρμογή πληρωμών μέσω IRIS για ελεύθερους επαγγελματίες
   Από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες που τηρούν επαγγελματικό λογαριασμό, δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής.

   Αυτό ορίζει το άρθρο 46 του νομοσχεδίου για τον εξωδικαστικό το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, φέρνοντας την ενεργοποίηση του μέτρου πολύ νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, όπως είχε ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και αφορούσε ενεργοποίηση της διάταξης από την 1η Δεκεμβρίου 2024.

   Έτσι, το σύστημα IRIS μπαίνει στην καθημερινότητα καταναλωτών και όλων των ελεύθερων επαγγελματιών σε λιγότερο από ενάμιση μήνα, ανοίγοντας τον δρόμο για συναλλαγές έως 500 ευρώ χωρίς χρεώσεις για τους επαγγελματίες, με τις πληρωμές να εκτελούνται άμεσα, ακόμα και χωρίς τη χρήση τηλεφωνικού αριθμού.
   • 2 replies
  • Εξετάσεις πιστοποίησης Εκτιμητών Ακινήτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού
   Ο Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ-ΦΠΠ) διοργανώνει εξετάσεις για την πιστοποίηση προσώπων που κατέχουν συγκεκριμένους τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τα εξής παρακάτω Σχήματα Πιστοποίησης:

   Εκτιμητές Ακινήτων, με διακριτικό τίτλο TCG-CV(RE), και


   Εκτιμητές Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (ΜΕΕ) με διακριτικό τίτλο TCG-CV(M&E)
   • 0 replies
  • Σε λειτουργία το Μητρώο Μηχανικών Ελεγκτών Προσεισμικού ελέγχου
   Ξεκινά η νέα εφαρμογή «Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου» για την υποβολή αιτήσεων από Μηχανικούς προκειμένου να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου.

   Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει αναλάβει για λογαριασμό της Πολιτείας την κατάρτιση ηλεκτρονικού Μητρώου Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου, οι οποίοι θα διενεργήσουν τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο των κτιρίων όπου στεγάζονται φορείς δημοσίου ενδιαφέροντος καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

   Όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν, κατά σειρά προτεραιότητας, σε κτίρια που στεγάζονται δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας, υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, δημόσιες επιτελικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από σεισμό και, εν συνεχεία, στα υπόλοιπα κτίρια.
   • 1 reply
  • Κρήτη: Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών
   Διαπιστώνοντας πως το 20% του νερού άρδευσης χάνεται, Έλληνες ερευνητές δημιούργησαν ένα πρωτοποριακό σύστημα εξατομικευμένης πληροφόρησης για τις ανάγκες ποτίσματος κάθε αγροτεμαχίου, το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως

   Το σενάριο έχει ως εξής: Ο αγρότης μια φορά τη βδομάδα μπαίνει σε μια ηλεκτρονική εφαρμογή, εντοπίζει τα χωράφια του με ένα «κλικ» πάνω σε έναν χάρτη είτε χειροκίνητα, είτε χρησιμοποιώντας συντεταγμένες και λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται για την άρδευσή τους.
   • 0 replies
  • Κτηνοτροφικά πάρκα: Τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης σχεδιάζουν την ανάπτυξή τους
   Σε ομιλία του στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας για την αναγέννηση των δασικών οικοσυστημάτων, αποκάλυψε πως σε συνεργασία με το ΥπΑΑΤ, σχεδιάζεται η ανάπτυξη Κτηνοτροφικών Πάρκων. 

   Τι είναι τα Κτηνοτροφικά Πάρκα 

   Κτηνοτροφικό Πάρκο είναι μια περιοχή κτηνοτροφικής ζώνης, για την οποία έχει γίνει χωροταξική μελέτη οργάνωσής της. Η χωροταξική αυτή μελέτη προβλέπει τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής και την οριοθέτηση ορισμένου αριθμού κτηνοτροφικών εκτάσεων.

   Βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός κτηνοτροφικού πάρκου είναι η σύσταση Φορέα που θα το δημιουργήσει και θα το λειτουργεί. Επίσης, για να είναι βιώσιμο, θα πρέπει να συμμετέχει ικανός αριθμός  κτηνοτρόφων, οι οποίοι θα αναλάβουν και την «ιδιοκτησία», την πλήρη διαχείριση του Πάρκου, υπό την εποπτεία και τον κεντρικό συντονισμό του Φορέα, για όσα χρόνια θα λειτουργεί. Και, εξυπακούεται, ο χρόνος λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερος της δεκαετίας.

   Ενδεικτικά οφέλη από τη λειτουργία Κτηνοτροφικών Πάρκων 

   -  Αύξηση των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων, 

   -  Προστασία του περιβάλλοντος, 

   -  Αναβαθμισμένη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, 

   -  Καλύτερη υγεία και ελεγχόμενη διατροφή των ζώων, 

   -  Εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης ζώων και εργαζόμενων, 

   -  Καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση του δυναμικού των βοσκοτόπων, 

   -  Αισθητική αναβάθμιση του αγροτικού τοπίου, 

   -  Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μονάδων στις περιπτώσεις που ο κτηνοτρόφος είναι σχετικά νέος σε ηλικία ή υπάρχει διάδοχη κατάσταση για την εκμετάλλευση (κτηνοτροφική μονάδα), 

   -  Ίδρυση νέων αιγοπροβατοτροφικών μονάδων, σύγχρονων και λειτουργικών από νέους ανθρώπους με υψηλό, κατά προτίμηση, μορφωτικό επίπεδο, 
   .
   • 0 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.