Jump to content

[ΑΡΘΡΟ 41 - Ν. 4495/17] Δικαιολογητικά χορήγησης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας


Recommended Posts

Καλημέρα σας,

για την έκδοση Ε.Ε.Δ.Μ.Κ., σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται υποβολή προϋπολογισμού εργασιών; Στο ΦΕΚ που περιγράφει την διαδικασία έγκρισης λέει 'όπου απαιτείται ,σύμφωνα με το άρθρο 29 του 4495', αλλά δεν βρίσκω κάτι συγκεκριμένο.

Ευχαριστώ

Link to post
Share on other sites
  • Replies 71
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Νέα υπουργική απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/16-10-2018 (ΦΕΚ4520/Β/2018): "Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρ

Καλησπέρα,διευκρινίζεται στο άρθρο 4 παρ.2 της ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174: 2. Όπου αναφέρεται "Τοπογραφικό Διάγραμμα", νοείται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δ

ιε) τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας,  μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., που εξυπηρετού- νται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπα- γούς τύπου (compact), υπό την προϋπόθε

Posted Images

Ν 4546/2018 - ΦΕΚ 101Α/12-6-2018 (Άρθρο 34)

 «Για εργασίες που εμπίπτουν στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, ιθ΄ και λ΄[S1] , της παρούσης παραγράφου, δεν ισχύει το όριο του προϋπολογισμού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και για την εκτέλεσή τους απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού. Για τις εργασίες των υπόλοιπων περιπτώσεων οι οποίες εκτελούνται είτε συνδυαστικά είτε μεμονωμένα και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000) υπολογιζόμενος σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ του ν. 4495/2017, ανά οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με την περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.».


 [S1]α) δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή αρχαιολογίας

ή για εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες

β)  τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών,

γ) αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα

δ) κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, ,

ε) εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών

στ) η κατασκευή ανελκυστήρα,

ζ) κοπή δένδρων

η) υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου,

ιθ) τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ή παθητικών  ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις

λ) εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος

  • Upvote 2
Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

Καλημέρα, ο πελάτης μου έχει νοικιάσει ένα οικόπεδο εκτός σχεδίου και θέλει άδεια μικρής κλίμακας για τοποθέτηση εργοταξιακού οικίσκου (εργολάβος ΔΕΗ). Στο σύστημα αδειών πρέπει να καταθέσω τοπογραφικό διάγραμμα που να φαίνεται η θέση και οι διαστάσεις του οικίσκου. Το ερώτημα είναι αν θα πρέπει να συντάξω νέο τοπογραφικό με σημερινή ημερομηνία (και ανέβασμα στο κτηματολόγιο) που να δηλώνει τα όρια ο ιδιοκτήτης και να φαίνεται ότι είναι για χρήση του μισθωτή ή μπορώ να χρησιμοποιήσω το υφιστάμενο τοπογραφικό αγοραπωλησίας που το έχει συντάξει συνάδελφος και να δείξω πάνω σε αυτό τη θέση του οικίσκου (ηλεκτρονική υπογραφή?)? Επίσης μου ζητάει να υποβάλω προϋπολογισμό εργασιών! Τι εργασία να βάλω για τοποθέτηση οικίσκου? Απλά θα το ακουμπήσει ο γερανός στο έδαφος. 

Στα στοιχεία Κυρίου του έργου λόγω του ότι είναι εταιρεία, επιλέγω μισθωτής και μου ζητάει υποχρεωτικά επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα και μητέρας και τύπο δικαιώματος. Να βάλω απλά παύλες? 

 

Ευχαριστώ

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Καλησπέρα συνάδελφοι. Για εξωτερικούς χρωματισμούς με ικριώματα επί

5ορόφου οικοδομής απαιτείται ΕΕΔΜΚ και στα δικαιολογητικά απαιτείται συναίνεση.

 

Ο ιδιοκτήτης είναι ένας και νοικιάζει τα διαμερίσματα, δεν έχει γίνει σύσταση Ο.Ι..

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται συναίνεση πιστεύω. Τι αρχείο πρέπει να υποβάλλω ώστε να 

είμαι ΟΚ! με τα αρχεία της ΕΕΔΜΚ ;

Ευχαριστώ

Link to post
Share on other sites

Γράψε ένα ενημερώτικο σημείωμα ότι ιδιοκτήτης ολόκληρης της οικοδομής είναι μόνο ο αιτών και άρα αυτονόητα δεν υπάρχει κάποιος άλλος από τον οποίο πρέπει να πάρει συναίνεση.

Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...

Συνάδερφοι καλημέρα

Μου έχει τύχει περίπτωση για ΕΕΜΚ για χρωματισμό όψεων πολυκατοικίας με χρήση ικριωμάτων.

Στο ρετιρέ αυτής, έχει εγκατασταθεί όψιμο αυθαίρετο (2018) (οφθαλμοφανέστατο και από αεροφωτογραφία) συνεπώς δεν μπορεί να δοθεί βεβαίωση για νομιμότητα κτίσματος. Για την περίπτωση που οι συγκάτοικοι δεν θέλουν να πιέσουν τον αυθαιρετούχο να άρει την αυθαιρεσία του, θα μπορούσα άραγε να προτείνω ΕΕΜΚ για καθεμιά από τις υπόλοιπες Ο.Ι. ξεχωριστά?

Link to post
Share on other sites
  • 8 months later...

Καλησπέρα και καλή υπομονή σε όλους! 

Η ερώτησή μου είναι η εξής: θέλω να βάλω σκαλωσιά σε ρυμοτομούμενο για να γίνουν επιχρίσματα, επειδή κατεδαφίστηκε το όμορό του και έχουν φανεί τα τούβλα καθώς και επειδή κατά τις εργασίες κατεδάφισης έσπασε ένας αγωγός απορροής ομβρίων που χρειάζεται αποκατάσταση. 

Σε ρυμοτομούμενο λέει ότι επιτρέπονται τα παρακάτω: η. υπόγειοι σταθμοί διανομής, ιγ. επένδυση όψεων με χρήση ικριωμάτων,  ιθ. εξωτερική θερμομόνωση και κα. απλή περιτοίχιση... 

Η απορία μου είναι η εξής: Γιατί ενώ επιτρέπεται η τοποθέτηση σκαλωσιάς για επένδυση όψης δεν επιτρέπεται η σκέτη τοποθέτηση ικριωμάτων (θ) και επίσης αν θέλω να βάλω θερμομόνωση θα πρέπει αυτό να γίνει χωρίς σκαλωσιά? Μόνο εμένα μου φαίνεται περίεργο? 

 

IMG-00e868c427baad9cf935f05124bcb370-V.jpg

Edited by ισμήνη ζούρα
Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...

Καλησπέρα συνάδελφοι,
θα ήθελα να ζητήσω μια διευκρίνιση σε σχέση με την παράγραφο 2 περίπτωση κα γιατί η διατύπωση είναι tricky:
η απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός μέτρου αφορά τις εκτός σχεδίου περιοχές?

Link to post
Share on other sites

Εκτός σχεδίου, εκτός οικισμού και εντός οικισμού ο οποίος δεν έχει ρυμοτομικό σχέδιο.

κα) Για απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους 
ενός μέτρου (1,00 μ.)
ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γη-
πέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που 
στερούνται σχέδιο πόλης,
κατατίθεται:
Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο σημειώνεται η 
περίφραξη ή η θέση των πασσάλων και οι διαστάσεις 
της. Σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε παρα-
θαλάσσια περιοχή κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση 
του μηχανικού στην οποία δηλώνει ότι το γήπεδο απέχει 
περισσότερο από 500 μέτρα από τη θάλασσα.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.