Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  Ακίνητα: Υποχρεωτική η επίδειξη Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου από 1ης Φεβρουαρίου – Πλήρης οδηγός

  Δέκα ημέρες απομένουν για να βγει στον… αέρα η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, η οποία στην ουσία αποτελεί την ενιαία βάση δεδομένων όπου θα ενσωματώνονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία και σχέδια για κάθε ακίνητο στην πραγματική του κατάσταση και όχι με βάση την αρχική οικοδομική άδεια.

  Ο… «Μεγάλος Αδερφός» των κτισμάτων θα λειτουργεί παράλληλα και ως το τελευταίο στάδιο της οριστικής τακτοποίησης όσων κτισμάτων έχουν ενταχθεί στους νόμους αυθαιρέτων, καθώς μόνο με την απόκτησή της θεωρείται ολοκληρωμένη η διαδικασία.

  Ετσι, από την 1η Φεβρουαρίου σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει «πιστοποιητικό πληρότητας», το οποίο αποδεικνύει την καταχώριση των στοιχείων που απαιτούνται για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα στο σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο. Επίσης, θα πρέπει να εκδίδεται σε κάθε νέα οικοδομή.

  Οπως έχει κάνει γνωστό το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτίσματος ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων, εκτός των ποινικών κυρώσεων, προβλέπονται και βαριά πρόστιμα, το ύψος των οποίων κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Μάλιστα, τα όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται εάν υπάρξει υποτροπή των παραβάσεων και εάν αυτές αφορούν σε οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προστατευόμενες περιοχές.

  Σε ειδική ψηφιακή εκδήλωση που πραγματοποίησαν τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παρουσίασαν όλα όσα πρέπει να ξέρει τόσο ο τεχνικός κόσμος όσο και οι ιδιοκτήτες.

  Ειδικότερα, την όλη διαδικασία αναλαμβάνει αποκλειστικά ο μηχανικός. Συγκεκριμένα, όπως είπε η Προϊσταμένη Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών ΤΕΕ Κλαίρη Δήμα, «πρόσβαση στην πλατφόρμα της Ταυτότητας Κτιρίου με τους κωδικούς τους έχουν φυσικά πρόσωπα μηχανικοί διπλωματούχοι και πτυχιούχοι. Δεν έχουν πρόσβαση εταιρίες, καθότι δεν έχουνε και επαγγελματικά δικαιώματα».

  Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την καταχώριση ενός ακινήτου -που αποτελεί βάση για όλα τα επόμενα- είναι ο εντοπισμός του οικοπέδου στο χάρτη και η καταχώριση των βασικών του στοιχείων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ολόκληρο κτήριο ή ένα μόνο διαμέρισμα και ιδιοκτησία. Ακολουθεί η περιγραφή κάθε ξεχωριστής διαδικασίας και στο τέλος μπαίνουν στο πληροφοριακό σύστημα τα σχέδια και τα δικαιολογητικά.

  Σε κάθε οικόπεδο αντιστοιχεί μία καταχώριση. Σε περίπτωση όμως σύστασης κάθετου ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει ξεχωριστή καταχώριση για κάθε τμήμα του οικοπέδου που αποτελεί κάθετη ιδιοκτησία. Εφόσον έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία επί καθέτου, γίνεται υποχρεωτικά ξεχωριστή καταχώριση οικόπεδου/γηπέδου για κάθε κάθετη ιδιοκτησία.

  Επιμέρους λεπτομέρειες μέσω ερωτήσεων-απαντήσεων δίνει στον Ελεύθερο Τύπο η αγρονόμος-τοπογράφος-μηχανικός Γραμματή Μπακλατσή.

  • Γιατί είναι απαραίτητη η Ταυτότητα του Κτιρίου;

  Σήμερα για κάθε κτίριο υπάρχουν διάφορες καταγραφές στα εμβαδά τους, που μάλιστα τις περισσότερες φορές δεν συμφωνούν μεταξύ τους, όπως:

  Α) Εμβαδόν με βάση την Οικοδομική Αδεια (αν υπάρχει).

  Β) Εμβαδόν κατά δήλωση του ιδιοκτήτη στη ΔΕΗ.

  Γ) Εμβαδόν στο έντυπο Ε9 της εφορίας.

  Δ) Εμβαδόν στο συμβόλαιο αγοράς/μισθωτήριο κ.λπ.

  Ε) Εμβαδόν στο Ενεργειακό Πιστοποιητικό.

  Στ) Εμβαδόν στο Κτηματολόγιο,

  Ζ) Εμβαδό, αποτύπωσης της υφιστάμενης (πραγματικής) κατάστασης.

  Αυτή η έλλειψη ταύτισης των τετραγωνικών στις διάφορες καταχωρίσεις του ακινήτου δημιουργεί προβλήματα στη σωστή καταγραφή του.

  Επίσης, με την Ταυτότητα του Κτιρίου κάθε ιδιοκτήτης θα έχει πλήρη εικόνα για τη νομιμότητα ή μη του κτιρίου του, καθώς και την ενεργειακή και στατική κατάστασή του.

  • Δηλαδή θα υπάρξει διασταύρωση των στοιχείων;

  Ναι. Ολα τα στοιχεία του φακέλου θα μπαίνουν σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που θα συνδέεται με τα αρχεία του ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, της ΔΕΗ, του δήμου και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (Ε9) και στη συνέχεια με το Περιουσιολόγιο. Σε περίπτωση που, από τους σχετικούς ελέγχους διασύνδεσης των ανωτέρω βάσεων δεδομένων, προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι σωστές διαδικασίες, θα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια ΥΔΟΜ για τον έλεγχο και την καταγραφή τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών. Πέραν της διαπίστωσης αυθαιρέτων κατασκευών για την έλλειψη συμπλήρωσης της Ταυτότητας του Κτιρίου επιβάλλεται πρόστιμο από το ΥΠΕΝ.

  • Ποιοι έχουν υποχρέωση να την κάνουν;

  Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, υποχρέωση για εισαγωγή στο θεσμό έχουν τα νέα κτίρια (για όσα δηλαδή εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες) και τα παλαιότερα αλλά κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη σε ακίνητο, εκτός από τις ενοικιάσεις.

  • Τι γίνεται με τα αυθαίρετα που δεν έχουν δηλωθεί και δεν έχουν Ταυτότητα Κτιρίου;

  Κατ’ αρχάς για όλα τα αυθαίρετα που έχουν νομιμοποιηθεί με όλους τους νόμους περί αυθαιρέτων, θα πρέπει να συνταχθεί Ταυτότητα Κτιρίου για να θεωρούνται πλήρως τακτοποιημένα.

  Οσοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων δεν τακτοποίησαν το αυθαίρετο, θα βρεθούν αντιμέτωποι και σε περιορισμούς και απαγορεύσεις για:

  – να μεταβιβάσουν, πουλήσουν ή να το γράψουν στα παιδιά τους,

  – να προβούν στην έκδοση πολεοδομικών αδειών για εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης, αποκατάστασης, αλλαγής χρήσης ή και επέκτασης των ακινήτων τους,

  – να το μισθώσουν νόμιμα,

  – να μην μπορούν να εκδώσουν οι μισθωτές του ακινήτου άδεια λειτουργίας επιχείρησης (εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εστίασης, βιοτεχνίες κ.λπ.),

  – να χρηματοδοτηθούν για την αναβάθμιση του κτιρίου από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»,

  – θα έχουν αυξημένο πρόστιμο και κίνδυνο πιθανής κατεδάφισης, σε περίπτωση που δεν μπορούν να προβούν σε νομιμοποίηση του κτιρίου.

  5) Πώς γίνεται η διαδικασία;

  Η διαδικασία γίνεται από τον μηχανικό μέσω ειδικής ηλεκτρονικής ψηφιακής πλατφόρμας «Ταυτότητα Κτιρίου», η οποία αναπτύχθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), που είναι και ο πάροχος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το υπουργείο, τους μηχανικούς και τους πολίτες.

  6) Ποια έγγραφα και στοιχεία περιλαμβάνει ο φάκελος της Ταυτότητας Κτιρίου;

  α) Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,

  β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,

  γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,

  δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

  ε) οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

  στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α’, β’ και ε’,

  ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,

  η) ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,

  θ) το Πιστοποιητικό Πληρότητας για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

  7) Τι ισχύει για τα διαμερίσματα και γενικά για μεταβίβαση οριζόντιας ιδιοκτησίας;

  Ειδικά για τη διηρημένη ιδιοκτησία η Ηλεκτρονική Ταυτότητα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  -Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου εντός του οποίου βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις αναθεωρήσεις της,

  -τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,

  -το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας,

  -το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

  -δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

  -τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση πλην των κοινοχρήστων χώρων,

  -το δελτίο δομικής τρωτότητας,

  -τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,

  -το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας της Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

  Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 


  Πηγή: https://eleftherostypos.gr/ellada/696787-akinita-ypoxreotiki-i-epideixi-ilektronikis-taytotitas-ktiriou-apo-1is-febrouariou-pliris-odigos-se-epta-erotiseis/
  Κουφώματα Europa - Εξοικονομώ-Αυτονομώ

  User Feedback

  Recommended Comments  Αμισθο   κλητήρα ,  ο  μικρός  για  όλες  τις  δουλείες . Φυσικά  με  ευθύνες  μέχρι  και  τους  κληρονόμους,  και  αυτούς  πιάνουν  οι  ευθύνες . Εγω δεν  ήξερα θα  πει  ο  ιδιοκτήτης  ο  μηχανικός  φταίει . Αλλωστε   τα  κόμματα που  εκλέγονται  στο  ΤΕΕ  είναι  εκλεγμένα  από  τους  δημοσίους  υπάλληλους  που  δεν  φέρουν  ευθύνη  στην  υπογραφή  τους  ότι  και  αν  κάνουν  ,  όλοι  οι  άλλοι  τσιμπολογούν  δουλίτσες  με  υπογραφή  και  μεγάλες  ευθύνες  αντί  πινακίου  φακής . 

   

   

  Link to comment
  Share on other sites

  Για να μην κλαιγόμαστε συνέχεια, θα πάθουμε κ τπτ στο τέλος με τη συνεχή εναλλαγή από Μάρθα Βούρτση σε Βασιλάκη Καΐλα, τώρα με την ταυτότητα έχουμε μια τελευταία ευκαιρία για ομαδικό ξελάσπωμα, με προϋπόθεση όμως να έχουμε πάρει μερικά συλλογικά μαθήματα από την τελευταία δεκαετία.

  Edited by zazeng
  Link to comment
  Share on other sites

  Συγνώμη ποιος έγραψε το άρθρο;

  Ο σύλλογος συμβολαιογράφων δε μας είπατε σε άλλο άρθρο ότι μετά από συνεννόηση με το ΥΠΕΝ και το ΤΕΕ ανακοίνωσε ότι οι βεβαιώσεις μηχανικού που εκδίδονται μέχρι και την ΥΑ ισχύουν για 2 μήνες; Οπότε η ηλεκτρονική ταυτότητα και το πιστοποιητικό πληρότητας ενδεχομένως να ΜΗΝ είναι απαραίτητη για τις μεταβιβάσεις από 1/2 εφ'όσον υπάρχει πρόσφατη βεβαίωση μηχανικού/

  Link to comment
  Share on other sites
  9 λεπτά πριν, zazeng said:

  Για να μην κλαιγόμαστε συνέχεια, θα πάθουμε κ τπτ στο τέλος με τη συνεχή εναλλαγή από Μάρθα Βούρτση σε Βασιλάκη Καΐλα, τώρα με την ταυτότητα έχουμε μια τελευταία ευκαιρία για ομαδικό ξελάσπωμα, με προϋπόθεση όμως να έχουμε πάρει μερικά συλλογικά μαθήματα από την τελευταία δεκαετία.

  Καταλαβαίνω πως το λες και στην βάση του συμφωνώ, αλλά αυτό που λες μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ με τράβηγμα κόκκινης γραμμής ήτοι "εντάξει παιδιά ό,τι έγινε-έγινε τόσα χρόνια, οι αδειάκηδες έως και το 2010, επί μια πενηντακονταετία χοντρικά ΦΑΓΑΝΕ καλά, πολύ καλά για την ακρίβεια , αλλά αν θέλετε να γίνουμε Σουηδία, γινόμαστε από ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ". Όποιος νομίζει ότι θα υπάρξει ξεμπέρδεμα με την ΗΤ πλανάται πλάνην οικτρά. Μιλάμε για τόσο γόρδιο δεσμό ανά περίπτωση που θα πρέπει να ασχολούνται δυο και τρεις μηχανικοί επί μήνες για να το λύσουν.Με τις ακυρώσεις συμβολαίων θα γίνει παρτάρα... Όποιος δε έχει την εντύπωση ότι η ΗΤ θα είναι συλλογή στοιχείων και όχι έλεγχος της δήλωσης του προηγούμενου μηχανικού, ας δει το περίφημο βίντεο του τεε με την παρουσίαση και ας δει τα χαμογελάκια των παρουσιαστών όταν έγινε η αντίστοιχη ερώτηση. Είναι λίγο πριν το σημείο νομίζω που ο άλλος τσακίζει τυροπιτάκι-εκλεράκι ή τι άλλο ήταν, γιατί τον είχε πεινάσει :-D:-D:-D

  Link to comment
  Share on other sites
  14 λεπτά πριν, pirsogiannis said:

  Σουηδία

  Πιρς, εγώ εννοώ αποκλειστικά και μόνο οικονομικό ξελάσπωμα... Το οποίο βέβαια σαν αποτέλεσμα θα φέρνει λίγο σε Σουηδία!
  Άντε αν θες και λίγο χρονικό, που έχουμε ξεχάσει τι πάει να πει μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, σ/κ, καθαρά δευτέρα κλπ....
  Στα υπόλοιπα αναμένονται γλέντια (και πολύ πήξιμο) όπως περιγράφεις!

  Link to comment
  Share on other sites

  Οικονομικό ξελάσπωμα με αγκαλιά τον μισό ποινικό κώδικα? φίλε μου, όσοι μηχανικοί ασχοληθούν με αυτά τα θέματα και δεν έχουν από την φύση τους θράσος ή παντελή άγνοια του αντικειμένου θα καταλήξουν σε ψυχίατρο. Δεν βρίσκω κανέναν απολύτως λόγο ενασχόλησης με τέτοια θέματα πλην των απολύτως καθαρών περιπτώσεων που είναι και ελάχιστες. Κατά τ'άλλα όποιος έχει την δυνατότητα να ασχοληθεί με νέα κτίρια ή με κατασκευή είναι τυχερός. Οι υπόλοιποι είμαστε για αλλαγή επαγγελματικού πεδίου επειγόντως.

  Edited by pirsogiannis
  Link to comment
  Share on other sites

  Αυτή είναι και η λογική Πιρς, αμοιβή αντίστοιχη της ευθύνης και του όγκου της δουλειάς. Ποταμός από χαρτιά!!
  Δεν έγινε με τα αυθαίρετα, άντε να δούμε τώρα, που θα υπάρχει και άμεση εμπλοκή και με άλλες βάσεις δεδομένων, ακόμα πιο πήξιμο η διαδικασία κλπ κλπ.

  Το πιθανότερο είναι να μην γίνει αυτό που λέω και απλά να μας φταίει το τεε, το κράτος, η παλιοκενωνία, ο Κρόνος κλπ κλπ αλλά δεν μπορώ και να μην το αναφέρω. Οι συμβολαιογράφοι είναι τρανό παράδειγμα ότι γίνεται.

   

  Link to comment
  Share on other sites

  Έχετε καταλάβει για τι ευθύνες μιλάμε, για πενταροδεκαρες ?

  Έχετε καταλάβει οτι στις πολυκατοικίες και στα συγκροτήματα ,το μπερμεμα είναι απίστευτο ?

  Έχετε καταλάβει ότι όλο αυτό θα σας κυνηγάει για όλη σας την ζωή ?

  Άσε ξέρω είμαστε μηχανικοί και μ@@@@ιες . 

  Όποιος νομίζει ότι όλο αυτό είναι μια ψηφιοποίηση πέντε σχεδίων και μια ωρίτσα στο pc , ας το σκεφτει καλύτερα. Είναι πολύ βαριά νυχτωμενος.Και δεν απευθύνομαι στα παιδιά από τα κόμματα. Αυτά θα κάνουν το χρέος τους.Ουτε απευθύνομαι σε αυτούς που εξυπηρετούν συμφεροντα.Αλλωστε Τα αγαθά με κόπο αποκτωνται.Συνεχιζω.

  Ποιος θα την κάνει αυτή την δουλειά ή μάλλον καλύτερα , ποιος έπρεπε να την κάνει αυτή την δουλειά  ?

  Το κράτος ,ο πρόεδρας και όσοι , ,όλο αυτό το βρίσκουν φυσιολογικο για τις πλάτες του ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού.Ο δρόμος ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα.

  Μια ζωή η κατάσταση μπ@@@λο. Έφτιαξαν ηλεκτρονικές άδειες με ευθύνη μηχανικού, χωρίς πρώτα να απλοποιηθεί η νομοθεσία. Δεν έβγαλε κανένας κιχ για το αυτονόητο. Ο υπουργος που τα πέρασε αυτά , άντε γεια . Ούτε βουλευτής δεν ειναι. Η ευθύνη της άδειας εσένα θα κυνηγάει και τα παιδιά σου.Τώρα πάρε και την ταυτότητα. Βάρα το γαϊδούρι αντέχει.

  Άντε γιατί το πράγμα παραχοντρυνε και μπορεί οι νέοι μηχανικοί να μην έχουν ακριβής επίγνωση του ολου θέματος , αλλά εμείς οι μεγαλύτεροι οφείλουμε να γράψουμε πέντε κουβέντες ,για το πώς το βλέπει ο καθένας . 

   

   

  Edited by dimitris11140
  Link to comment
  Share on other sites

  Ωραίο θέμα πάντως ανοίγεις. Η κοστολόγηση της αμοιβής του μηχανικού είναι θέμα βαθύ που έχει προεκτάσεις κοινωνιολογικές, δεν λύνεται έτσι απλά. Επί δεκαετίες η ελληνική κοινωνία διαποτίστηκε από την λογική ότι "θα πάω στον μηχανικό να μου ΒΓΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ". Ο μηχανικός αντιμετωπιζόταν σαν το αναγκαίο κακό, σαν αυτός που απλά θα μας φέρει το περίφημο δίφυλλο από την πολεοδομία με την στρόγγυλη σφραγίδα ώστε μετά να φέρω την τσάπα να σκάψει, τον καλουπατζή να μου πεί πώς θα βάλω τις κολώνες και τον μπογιατζή να μου βάψει και να μου πεί ότι το "μπετό στην ταράτσα δεν θέλει τίποτα για μόνωση, είναι καλό από μόνο τ' ". Φυσικά ο μηχανικός απών. Με τον απαραίτητο σκόντο στην αμοιβή επίβλεψης, παντελόνιαζε τα λεφτά κι από δω παν κι οι άλλοι. Με τους συμβολαιογράφους ήταν διαφορετικά, δεν υπήρχε ενδιάμεσος, ό,τι και να γίνει έπρεπε να περάσεις από εκεί ώστε να σου φτιάξει το συμβόλαιο που το συνόδευε και η αντίστοιχη "ιερότητα", το δέσιμο των ελλήνων με την γη και την ιδιοκτησία έχει προεκτάσεις απότισης κάποιου είδους φόρου τιμής προς τις ρίζες και το παρελθόν. Κοντολογίς αν πας σήμερα σε ιδιοκτήτη και του πεις ότι για να αποτυπώσω την ιδιοκτησία σου και να σου δώσω βεβαίωση μη ύπαρξης αυθαιρεσιών θέλω την Χ αμοιβή (αμοιβή ευθέως ανάλογη των υπεύθυνων υπηρεσιών που θα του προσφέρεις, αυτό που λέμε ένα τίμιο και καλό μεροκάματο) δεν υπάρχει καμία μα καμία πιθανότητα απολύτως να πάρεις την δουλειά. Στο υπογράφω και με τα δύο μου χέρια. Συνθήκες που έχουν παγιωθεί επί δεκαετίες σε έναν κλάδο ο οποίος έχει -το λιγότερο- φήμη κολομβιανού μαφιόζου δεν λύνονται από εμένα κι από εσένα επειδή είμαστε τυπικοί στην δουλειά μας. Γνώμη μου είναι , και το έχω ξαναπεί, ότι ενώ γενικά είμαι της λογικής "αξιολόγηση"  σε όλα και δια βίου μάθηση (αφού είναι κάτι που εξάλλου το κάνουμε κι από μόνοι μας, το ίδιο το αντικείμενο μας "αναγκάζει" να μελετάμε διαρκώς..), σε όλα όμως ακόμη και στο ποιος κάνει ΚΑΝΕΠΕ κλπ κλπ, στις αμοιβές θα ήθελα επαναφορά ελαχίστων, δηλαδή τελείως κλειστό - ή έστω με λογική πλαφόν- σύστημα.  

  Edited by pirsogiannis
  Link to comment
  Share on other sites

  Κοίτα να δεις. Καλά όλα αυτά, αλλά εν τέλει θα καθιερωθεί μια τιμή. Ή μάλλον αρκετές τιμές, ανάλογα με την ποιότητα της δουλειάς.
  Αν κρίνω από τα αυθαίρετα η διαβάθμιση ήταν σκότωμα, ίσα βάρκα ίσα νερά, μέτρια και μια χαρά. Διαλέγεις που θες να κάτσεις, ανάλογα με το πόσο κάνουν και τα ψυχοφάρμακα που θα χρειαστείς!!

  Edited by zazeng
  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.